Hair Tariff. Hair and Beauty Salon. Colouring. Hair Treatments. Barbering services available.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Hair Tariff. Hair and Beauty Salon. Colouring. Hair Treatments. Barbering services available."

Transcription

1

2 Hair and Beauty Salon Treatments are performed by trained and experienced students to the highest standards. We house a L Oreal appointed and Decleor salon offering treatments using the Decleor range, Gel and acrylic nail enhancements, and Sienna X spray tanning. Please add an additional 15 minutes for consultation to your treatment time. Hair Tariff. Hair Treatments Blow dry/shampoo and set 5.00 Lady s cut and blow dry 10 Gent s wash and cut 5.00 Gent s dry cut 3.50 L Oreal Intensive Conditioning Treatment 5.00 Perms: L Oreal Dulcia from 20, Spiral perms from 30 Colouring Temporary colour 1.25 Semi-permanent colour (Chromative) from 12 Quasi-permanent colour (Dia Richesse) from 15 Full head Tint (Majirel) from 23 Root Tint (Majirel) from 18 Root Tint and colour refresh (Majirel & DiaRichesse) from 20 Highlights/Lowlights Cap from 18 Highlights/Lowlights Weaved from 25 Half head Highlights/Lowlights Weaved from 20 Full head tint and Weaved Highlights from 35 Colour correction from 35 (NVQ 3 Students only) Barbering services available. Enquire within, prices start from 3.50 Please note : if you require a cut with any chemical service there will be an additional 5 charge

3 Beauty Tariff. Facial Treatments All treatments commence with a thorough consultation and you will receive a detailed skin analysis as part of your facial treatment. All facial treatments are approximately minutes. Full Facials Decleor - Standard Facial 15 Luxury Decleor facial including back diagnostic 25 Microdermabrasion (A deep exfoliation treatment using a mechanical suction) 15, course of 3 30 Non-surgical face lift (The contours of the face are manipulated with electrical currents to improve the appearance of fine lines and sagging muscles) 15, course of 3 30 Facial Lymphatic Drainage (a drainage treatment specifically designed to drain areas of puffiness and unblock the pores) 15, course of 3 30 Facial Galvanic (a deep cleansing treatment using a Galvanic current. This treatment provides a deep exfoliation and leaves skin feeling fresh and rejuvenated) 15, course of 3 30 Facial Electro Muscle Stimulator (EMS - This treatment is designed to improve facial muscle tone through waves of electrical currents) 15, course of 3 30 Eye Treatments A skin sensitivity patch test is required at least 24 hours prior to tinting or permanent lash application. Eyelash tint 5 Eyebrow tint 3 Eyebrow shape 5 Eye Treatments Package 12 Make up 10 (your treatment will commence with a cleanse, tone and Moisturise followed by a professional application of make-up for any occasion: Day/Evening/Special Occasion) Hand and Foot Treatments Deluxe Manicure or Deluxe Pedicure (60 minutes) (including mask) 13 Standard Manicure or Pedicure 10 File and polish (hands or feet) 5 Nail Enhancements 15 Infills 8 Please call to book an appointment: ext 427

4 Hair Removal Full leg wax 12 Half leg wax 6 Bikini wax 5 Underarm wax 5 Eyebrow wax 3.50 Lip 3 Chin 3 Threading 5 per area (Areas available - Eyebrows, upper lip, chin) Complementary Therapies (Subject to change) Reflexology 12 Aromatherapy: Full Body 15 Full Body, including face and scalp 20 Back, Neck and Shoulder 10 Massage Full Body massage 12 Full Body massage including face and scalp 15 Back, Neck and Shoulder Massage 8 Stone Therapy 15 Body Electrotherapy Body electrotherapy 6 Specialised body therapy (using mechanical or electrical equipment decided upon consultation depending on your skin concerns) 6 Body treatment packages available, please inquire within the department. Please call to book an appointment: ext 427

5

6 Caiff Salon Gwallt a Harddwch Intuition Caiff Salon Gwallt a Harddwch Intuition ei berfformio gan fyfyrwyr profiadol i r safonau uchaf. Rydym yn gartref salon penodedig L Oreal a Decleor sy n cynnig triniaethau yn defnyddio ystod Decleor, gel a gwelliannau ewinedd acrylig a lliw haul Sienna X. A wnewch chi ychwanegu 15 munud ychwanegol ar gyfer eich ymgynghdriad triniaeth. Rhestr Prisiau Gwallt Triniaethau Gwallt Chwyth-sychu / Siampw a Gosod 5.00 Torri a chwyth-sychu Menyw 10 Golchi a Torri Gwallt Dyn 5 Torri Gwallt sych dyn 3.50 Triniaeth Cyflyru Dwys L Oreal 5.00 Pyrmiau- L Oreal Dylci o 20, Pyrmiau Sbeiral o 30 Lliwio Lliw dros-dro 1.25 Lliw hanner-barhaol (Chromative) o 12 Lliw lled-barhaol (Dia Richesse) o 15 Tint pen llawn (Majirel) o 23 Tint Gwreiddiau (Majirel) o 18 Tint Gwreiddiau ac adnewyddu lliw (Majirel a DiaRichesse) o 20 Uwcholeuo/Isoleuo trwy Gap o 18 Uwcholeuo/Isoleuo wedi i Plethu o 25 Uwcholewo Hanner Pen/Uwcholeuo/Isoleuo wedi i plethu o 20 Tint pen llawn ac uwcholeuo wedi i plethu o 35 Cywiro lliw o 35 (Myfyrwyr NVQ yn unig) Gwasanaethau Barbio ar gael Ymholwch, prisiau yn dechrau o 3.50 Nodwch: Os ydych angen toriad gyda gwasanaeth cemegol mi fydd tâl ychwanegol o 5

7 Rhestr Prisiau Harddwch Triniaethau Gwyneb Mae holl driniaethau yn dechrau â gymgynghoriad trylwyr a byddwch yn derbyn dadansoddiad trylwy i r croen fel rhan o r driniaeth i r gwyneb. Mae holl driniaethau i r gwyneb yn cymryd tua munud. Gwyneb Llawn Decleor Gwyneb Safonol 15 Adfywiad Moethus i r gwyneb gan gynnwys diagnostig cefn 25 Microdermabrasion (Triniaeth ddyfarniad dwfn gan ddefnyddio sugnwr mecanyddoll) 15, cwrs o 3 30 Lifft i r gwyneb heb lawdriniaeth (Mae cyfuchliniau r wyneb yn cael eu trin â cherrynt trydanol i wella ymddangosiad llinellau dirwy a chyhyrau ffosio) 15, cwrs o 3 30 Draeniad Lymffatig i r Gwyneb (Mae triniaethau draenio wedi i ddylunio n benodol i ddraenio ardwedd pumpen a dad-blocior pyllau) 15, cwrs o 3 30 Galfanig Wyneb (Triniaethau glanhau dwfn gan ddefnyddio Galfanig ar hyn o bryd mae r driniaeth hon yn rhoi esgyrniod dwfn ac yn gadael i r croen deimio n ffres ac wedi i adfywio) 15, cwrs o 3 30 Ysgogydd Cyhyrau Electoro i r Gwyneb (YCE - Mae r driniaeth wedi r ddylunio i wella tôn cyhyrau r gwyneb trwy donnau o cherrynt trydanol) 15, cwrs o 3 30 Triniaethau Llygaid Mi fydd angen prawf sensitifrwydd o ardal o ch croen o leiaf 24 awr cyn lliwio neu driniaeth parhaol amrannau parhaol. Arlliw i r amrannau 5 Arllaw i r ael 3 Siapio r ael 5 Pecyn Triniaeth Llygaid 12 Colur 10 (Mi fydd y driniaeth yn dechrau gyda glanhau, tôn a lleithder yn dilyn gan colur proffesiynol ar gyfer unrhyw achlysur: (Dydd/Nos/Achlysur Arbennig) Triniaethau Dwylo a Thraed Manicure moethus neu pedicure moethus (60 mun) (yn cynnwys mwgwd) 13 Manicure neu pedicure safonol 10 Ffeilio a sgleinio (dwylo neu traed) 5 Gweilliannau i r gwinedd 15 Mewn lenw 8 Ffoniwch er mwyn trefnu apwyntiad: est 427

8 Tynnu Gwallt Cwyr Coes Llawn 12 Cwyr Hanner Coes 6 Cwyr Bicini 5 Cwyr dan y fraich 5 Cwyr Eiliau 3.50 Gwefys 3 Gên 3 Edino 5 yr ardal (Ardaloedd ar gael Eiliau, uwchben y gwefys, gên) Therapi Ategol (Amodol i newid) Adweitheg 12 Aromatherapi: Corff Llawn 15 Corff Llawn, yn cynnwys gwyneb a chroen y pen 20 Cefn, Gwddf ac Ysgwyddau 10 Tyluno Tyluno Corff Llawn 12 Tyluno Corff Llawn yn cynnwys gwyneb a chroen y pen 15 Tyluno Cefn, Gwddf ac Ysgwyddau 8 Therapi Gerrig 15 Electrotherapi Corff Electrotherapi Corff 6 Therapi Corff Arbenigol (yn defnyddio offer fecanyddol neu drydanol wedi ei benderfynu yn dibynu ar bryderon y croen ( 6) Pecynnau triniaeth corf ar gael, holwch o fewn yr adran Ffoniwch er mwyn trefnu apwyntiad: est 427

Hairdressing Ladies 9 Colouring 10 Gents 11 Retail Product Ranges 11

Hairdressing Ladies 9 Colouring 10 Gents 11 Retail Product Ranges 11 PRICE LIST 2017 welcome contents 3 The brand new Avenue Hair and Beauty salon offers a professional and affordable service, which is situated in a high quality modern building with luxurious facilities.

More information

@Pembrokeshire College

@Pembrokeshire College The Salons @Pembrokeshire College 01437 753 164 Welcome Our commercial salons are open to the public and offer a wide range of high quality hair, beauty and complementary therapy services at excellent

More information

@Pembrokeshire College

@Pembrokeshire College The Salons @Pembrokeshire College 01437 753 164 Welcome Our commercial salons are open to the public and offer a wide range of high quality hair, beauty and complementary therapy services at excellent

More information

Hairdressing Beauty Complementary Therapies. Price List. To book your appointment telephone

Hairdressing Beauty Complementary Therapies. Price List. To book your appointment telephone HB CT Hairdressing Beauty Complementary Therapies Price List To book your appointment telephone 01343 576432 Moray College UHI, Moray Street, Elgin, Moray. IV30 1JJ Moray College UHI would like to take

More information

Hair & Beauty Salon Price List

Hair & Beauty Salon Price List Hair & Beauty Salon Price List Evesham & Malvern Hills College Welcome All our treatments are carried out by trainee therapists/stylists, who may be working at intermediate or senior levels. You can be

More information

In partnership with SALON PRICE LIST LOOK GREAT. FEEL FABULOUS.

In partnership with SALON PRICE LIST LOOK GREAT. FEEL FABULOUS. In partnership with SALON PRICE LIST LOOK GREAT. FEEL FABULOUS. Hair Salon manager Senior stylist Stylist Junior stylist Junior Cut and finish 30.00 24.00 15.00 10.00 Wet cut 22 (includes Rough dry only)

More information

HAIR & BEAUTY BUXTON

HAIR & BEAUTY BUXTON HAIR & BEAUTY BUXTON PRICE LIST 2017/2018 HAIR HAIR STYLING Training Qualified non-term weekends Blow dry 6.00 9.50 Shampoo & set 6.00 9.00 Creative blow dry 16.00 Cut dry or wet (no finish, Saturday only)

More information

The Ayrshire College

The Ayrshire College PRICE LIST The Salons @ Ayrshire College The College has a range of salons across its campuses which are open to the general public, students and staff during term time. Clients can choose from a wide

More information

E s ELAINE S. HAIR & BEAUTY SALON gwallt a harddwch

E s ELAINE S. HAIR & BEAUTY SALON gwallt a harddwch s LAIN S HAIR & BAUTY SALON gwallt a harddwch croeso Mae salon trin gwallt laine's yn cynning ystod eang o driniaethau arbennigol gwallt a harddwch moethus, gan ddefnyddio dim ond y cynnyrch gorau i wneud

More information

TH E ACA D EMY H A I R, B E A U TY S T U DI OS A N D S P A

TH E ACA D EMY H A I R, B E A U TY S T U DI OS A N D S P A TH E ACA D EMY H A I R, B E A U TY S T U DI OS A N D S P A Welcome to The Academy at Bath College The Academy at Bath College provides a fantastic range of Hair, Beauty and Holistic treatments in a professional

More information

wellnesspa price list

wellnesspa price list wellnesspa treatment TEMPLE SPA FACIALS MY KINDA SKIN 60 mins 65 Bespoke prescription facial for individual skin types GO GUY MALE EXECUTIVE 60 mins 65 Men s facial for all skin types THE POWER BREAKFAST

More information

Treatment Menu

Treatment Menu Treatment Menu 01453 761265 www.sgscol.ac.uk Envy Hair & Beauty, South Gloucestershire and Stroud College, Stratford Road, Stroud, Gloucestershire, GL5 4AH treatment menu 2012.indd 1 11/10/2012 09:43:01

More information

HANDS & FEET SHELLAC GEL MANICURE SHAPE & POLISH WITH GEL REMOVAL MANICURE SHELLAC GEL PEDICURE 16.

HANDS & FEET SHELLAC GEL MANICURE SHAPE & POLISH WITH GEL REMOVAL MANICURE SHELLAC GEL PEDICURE 16. HANDS & FEET The ultimate experience for hands & feet; choose between standard maintenance treatments or the luxurious ranges for a more pampering experience SHAPE & POLISH Our quick fix for nails. A classic

More information

Four Seasons BEAUTY. relax rejuvenate revive GODMANCHESTER. T: M:

Four Seasons BEAUTY. relax rejuvenate revive GODMANCHESTER. T: M: Four Seasons BEAUTY GODMANCHESTER relax rejuvenate revive T: 01480 414 292 M: 07738 902 298 www.fourseasonsbeauty.co.uk treatment menu Based in the heart of historic Godmanchester near the River Great

More information

Welcome to the Salon. Relax and Enjoy Your Time Out T FOR APPOINTMENTS. ENQUIRIES ONLY.

Welcome to the Salon. Relax and Enjoy Your Time Out T FOR APPOINTMENTS.   ENQUIRIES ONLY. Welcome to the Salon HEALTH & BEAUTY Trading since 2004, at Indigo Health and Beauty my aim is to provide you the client with a first class professional service and high quality treatments at all times.

More information

Hairdressing Beauty Therapy & Nails PRICE LIST

Hairdressing Beauty Therapy & Nails PRICE LIST Hairdressing Beauty Therapy & Nails PRICE LIST Welcome to Salon 7 where we offer a haven from the pressures of everyday life, offering the best in hairdressing, beauty therapy and nail treatments. we

More information

James Street, Claremorris, County Mayo tue and wed 10am - 6pm thu and fri 10am - 8pm sat 10am - 5pm

James Street, Claremorris, County Mayo tue and wed 10am - 6pm thu and fri 10am - 8pm sat 10am - 5pm James Street, Claremorris, County Mayo 094 93 77671 tue and wed 10am - 6pm thu and fri 10am - 8pm sat 10am - 5pm McWilliam Park Hotel, Claremorris, County Mayo 094 93 78023 mon, tue and wed 10am - 6pm

More information

QUALIFIED BEAUTY THERAPISTS

QUALIFIED BEAUTY THERAPISTS NEW QUALIFIED BEAUTY THERAPISTS MONU Facial Treatments Monu Facial Treatments feature a range of pure and natural skincare products that harnessing the recuperative power of nature to soothe, nurture and

More information

Yeovil. Hair & Beauty Salon. Price List. College

Yeovil. Hair & Beauty Salon. Price List. College Yeovil College Hair & Beauty Salon Price List Welcome to Nexus Hair & Beauty Salon at Yeovil College The Nexus Hair and Beauty Salon at Yeovil College campus offer a wide variety of hair and beauty treatments

More information

FEMALE WAXING HAND AND FEET TREATMENTS EYE TREATMENTS NAIL ENHANCEMENTS MAKEUP MAKE-OVER. File & Paint 10 Express Manicure or Pedicure 15

FEMALE WAXING HAND AND FEET TREATMENTS EYE TREATMENTS NAIL ENHANCEMENTS MAKEUP MAKE-OVER. File & Paint 10 Express Manicure or Pedicure 15 UPDATED SEPTEMBER 2016 HAND AND FEET TREATMENTS File & Paint 10 Express Manicure or Pedicure 15 Cuticle tidy, file & paint. Manicure or Pedicure 20 Cuticle tidy, file, paint & massage. Deluxe Manicure

More information

HAIR & BEAUTY SALON MENU

HAIR & BEAUTY SALON MENU HAIR & BEAUTY SALON MENU SEMESTER 2, 2017 BEAUTY MENU Waxing & Tinting Half Leg Wax $15 Full Leg Wax $20 Half Arm Wax $8 Full Arm Wax $12 Underarm $10 Bikini Wax $10 Brazilian Wax $25 Eyebrow Wax $8 Upper

More information

Beauty. Therapies & Treatments

Beauty. Therapies & Treatments Therapies & Treatments 114 Front Street Newbiggin-by-the-Sea Northumberland NE64 6AA 01670 818520 info@beauty-by-the-sea.co.uk www.beauty-by-the-sea.co.uk Newbiggin s Hidden Little Gem At Beauty our aim

More information

GIFT VOUCHERS AVAILABLE COMPLIMENTARY CONSULTATIONS AVAILABLE

GIFT VOUCHERS AVAILABLE COMPLIMENTARY CONSULTATIONS AVAILABLE johammond.co.uk ABOUT US We specialise in advanced skin treatments and beauty therapy individually tailored to suit changing clients needs. Jo is highly qualified with more than 30 years in the beauty

More information

AROMATHERAPY ASSOCIATES ESSENTIAL WISDOM. ESSENTIAL OILS.

AROMATHERAPY ASSOCIATES ESSENTIAL WISDOM. ESSENTIAL OILS. AROMATHERAPY ASSOCIATES ESSENTIAL WISDOM. ESSENTIAL OILS. SERENITY TREATMENT MENU 2012 AROMATHERAPY ASSOCIATES ESSENTIAL WISDOM. ESSENTIAL OILS. AROMATHERAPY ASSOCIATES HAS BEEN AT THE FOREFRONT OF AROMATHERAPY

More information

Yeovil. College. Hair & Beauty Salon. Price List

Yeovil. College. Hair & Beauty Salon. Price List Yeovil College Hair & Beauty Salon Price List Welcome to Nexus Hair and Beauty Salon The Nexus Hair and Beauty Salon at Yeovil College campus offer a wide variety of hair and beauty treatments to suit

More information

HAIR FACE BODY GLAM HAIR & BEAUTY AT SAKS ALL THAT AND MORE

HAIR FACE BODY GLAM HAIR & BEAUTY AT SAKS ALL THAT AND MORE HAIR FACE BODY GLAM HAIR & BEAUTY AT SAKS ALL THAT AND MORE S I N C E 1 9 7 4 MULTI AWARD WINNING SALON COLOUR Stylist Senior Colour Specialist Think balayage, root smudge, highlight, lowlight, gorgeous

More information

Trainee Student BEAUTY THERAPY PRICE LIST 2017/18 NOTTINGHAM COLLEGE. Salon Central is part of

Trainee Student BEAUTY THERAPY PRICE LIST 2017/18 NOTTINGHAM COLLEGE. Salon Central is part of Trainee Student BEAUTY THERAPY PRICE LIST 2017/18 Salon Central is part of NOTTINGHAM COLLEGE Welcome to Salon Central Our training salons are fully equipped with the latest technology and leading product

More information

Work with your Dermalogica therapist to find the right MicroZone to meet your needs:

Work with your Dermalogica therapist to find the right MicroZone to meet your needs: Treatment List Face Mapping Truly understanding your skin is the first step towards a lifetime of skin health, and our Face Mapping skin analysis takes the guesswork out of getting skin health results!

More information

RCRe b e c c a C l a r k

RCRe b e c c a C l a r k OPENING HOURS MONDAY 9 6 TUESDAY 9 6 WEDNESDAY 9 8 THURSDAY 9 8 FRIDAY 9 8 SATURDAY 9 6 CANCELLATION FEE Appointments on Saturdays have a 24hour Cancellation Policy 24 hours notice should be given if there

More information

From bespoke facials to a fully equipped 24-hour gym, DUKES Health Club is the perfect place to unwind or work out. Enjoy a stress-busting massage, a

From bespoke facials to a fully equipped 24-hour gym, DUKES Health Club is the perfect place to unwind or work out. Enjoy a stress-busting massage, a From bespoke facials to a fully equipped 24-hour gym, DUKES Health Club is the perfect place to unwind or work out. Enjoy a stress-busting massage, a revitalising eye treatment or simply relax in our Italian

More information

Oasis Beauty Day Spa & Skincare Clinic

Oasis Beauty Day Spa & Skincare Clinic 05/12/2017 Anti-Wrinkle Injectable * Free Consultation - Anti-Wrinkle Injectable 30m Botox 1 Area 30m 200 Botox 2 Areas 30m 280 Botox 3 Areas 45m 350 Dermal Fillers 30m 260 Body Treatments - Buy package

More information

HAIR & BEAUTY TREATMENT LIST

HAIR & BEAUTY TREATMENT LIST HAIR & BEAUTY TREATMENT LIST PUDSEY SALON 65 Lidget Hill Tel: 0113 255 5051 FARSLEY SALON 62 Town Street Tel: 0113 257 5000 Welcome to PH7 Hair & Beauty. All our hairdressers & beauty therapists offer

More information

RELAX. REWIND. REVIVE.

RELAX. REWIND. REVIVE. RELAX. REWIND. REVIVE. BE YOUR OWN KIND OF BEAUTIFUL FACE & BODY TREATMENTS Using the highest quality products, our staff strives for excellence in every detail and are passionate for perfection Ficiumquosto

More information

Synergie Beauty. The Beauty room is located at the back of Natural Health and offers a wide range of treatments.

Synergie Beauty. The Beauty room is located at the back of Natural Health and offers a wide range of treatments. Synergie Beauty The Beauty room is located at the back of Natural Health and offers a wide range of treatments. Your therapist Lydia is fully qualified and has over 12 years experience within the business

More information

hair & Beauty The Cottage Bucasia Rd (Next to Nursery) PHONE: Day spa NortherN Beaches GIFT VOUCHERS AVAILABLE

hair & Beauty The Cottage Bucasia Rd (Next to Nursery) PHONE: Day spa NortherN Beaches GIFT VOUCHERS AVAILABLE NortherN Beaches hair & Beauty Day spa The Cottage Bucasia Rd (Next to Nursery) PHONE: 4954 6734 GIFT VOUCHERS AVAILABLE (PLEASE NOTE: Prices may change without notice) gloriously indulgent SPA TREATMENTS

More information

The Retreat Beauty Price List 2011/ 2012

The Retreat Beauty Price List 2011/ 2012 The Retreat Beauty Price List 2011/ 2012 Opening Hours Monday (Beauty) 11am 5pm Tuesday (Beauty) 11am 5pm Tuesday (Skin Clinic) (From Jan) 5pm 8pm Wednesday (Complementary Therapies) (From Oct) 10am 12.30pm

More information

hair Book your appointment now call Perming and colouring Styling and cutting Barbering services

hair Book your appointment now call Perming and colouring Styling and cutting Barbering services PRICE GUIDE 07-8 hair Styling and cutting Shapoo, blowdry and finish Shapoo and set Hair and scalp conditioning treatents with blow dry Ladies cut (exclusive of finish) Cut (blowdry, shapoo and set) Occasion

More information

The Beauty Express brings you an exceptional beauty therapy experience in the comfort of your own home.

The Beauty Express brings you an exceptional beauty therapy experience in the comfort of your own home. The Beauty Express brings you an exceptional beauty therapy experience in the comfort of your own home. All treatments are carried out by an experienced Beauty Therapist and Lecturer who has successfully

More information

NEW. Professional Beauty Treatments. Relax & Pamper Yourself At Pure. Pricelist

NEW. Professional Beauty Treatments. Relax & Pamper Yourself At Pure. Pricelist NEW Pricelist Professional Beauty Treatments Relax & Pamper Yourself At Pure Relax... Pure Health & Beauty is a warm, friendly & relaxing salon. We pride ourselves on providing high-quality service by

More information

Diamond Medi-Spa is an urban relaxation sanctuary dedicated to delivering holistic skin and beauty solutions.

Diamond Medi-Spa is an urban relaxation sanctuary dedicated to delivering holistic skin and beauty solutions. Diamond Medi-Spa is an urban relaxation sanctuary dedicated to delivering holistic skin and beauty solutions. Our talented and dedicated team will personalise your treatment program and deliver outstanding

More information

Columbines Health & Beauty. Treatment List

Columbines Health & Beauty. Treatment List Columbines Health & Beauty Treatment List Columbines Established in 1991 by Ann Winney, Columbines has grown into a collection of specialist therapists who offer an extensive range of beauty and wellbeing

More information

The Retreat Beauty Salon

The Retreat Beauty Salon The Retreat Beauty Salon Contents Facials 2 Body Treatments 3 Massage 4 Waxing 4 Manicure & Pedicure 5 Make-up 5 Spray Tanning 5 Electrolysis 5 Eye Treatments 6 Eyelash Treatments 6 Packages 7 Tanning

More information

Price List. 1 & 3 brownside road pikehill burnley

Price List. 1 & 3 brownside road pikehill burnley Price List 1 & 3 brownside road pikehill burnley Welcome to Beautyzone Beautyzone pride themselves on carrying out a wide range of professional, high quality treatments in a relaxed and friendly atmosphere.

More information

ESPA Body. Body Massage

ESPA Body. Body Massage ESPA Body Body Massage Back,Neck & Shoulder Massage (20mins) 30.00 A Back, Neck and Shoulder Massage using Espa Nourishing Body Oil. Full Body Aromatherapy Massage (50mins) 50.00 A full body massage using

More information

FEES FOR SERVICES Effective: January 2017

FEES FOR SERVICES Effective: January 2017 FEES FOR SERVICES Effective: January 2017 APPOINTMENTS For more information or to book an appointment, please contact the spa onboard. BODY TREATMENTS 100 minute services include a bath soak, and are available

More information

Desc Dur Cost All prices include VAT (14%)

Desc Dur Cost All prices include VAT (14%) Desc Dur Cost Ethnic Hair Treatments Ethnic Blow Wave Duration Price Ethnic Blow Wave - Long 60 179.99 Ethnic Blow Wave - Medium 45 149.99 Ethnic Blow Wave - Short 45 119.99 Ethnic Blow Wave-Extra Long

More information

Firstly we would like to thank you for requesting a copy of our training prospectus.

Firstly we would like to thank you for requesting a copy of our training prospectus. Introduction Firstly we would like to thank you for requesting a copy of our training prospectus. At Beautiful nails we have our own unique training school where we hold a number of different training

More information

DAY McCracken Country Club. by South Australian Integrated Therapies

DAY McCracken Country Club. by South Australian Integrated Therapies by South Australian Integrated Therapies Spa Etiquette The availability of therapists and services may vary from time to time. Prices valid as at December 2014 and are subject to change without notice.

More information

Prenatal Massage. Expecting moms can find relief and comfort in this treatment. Infant Massage

Prenatal Massage. Expecting moms can find relief and comfort in this treatment. Infant Massage Massages Therapeutic Massage Various massage techniques and revitalizing cream used to achieve relaxation and comfort. 30 mins...$45 60 mins...$65 90 mins...$95 Deep Tissue Massage Massage and manipulation

More information

BALTIMORE, MD FACE. The Village of Cross Keys #42 Village Square Baltimore, MD Telephone: Face Enhancements

BALTIMORE, MD FACE. The Village of Cross Keys #42 Village Square Baltimore, MD Telephone: Face Enhancements BALTIMORE, MD The Village of Cross Keys #42 Village Square Baltimore, MD Telephone: 410.323.3636 Spa is Open Daily FACE The Arden Standard Red Door Signature Facial Ultimate Arden Facial Phyto-Organic

More information

Salon Spa & SERVICE MENU

Salon Spa & SERVICE MENU Salon Spa & SERVICE MENU Salon Colour All colour services include a haircut and style at no additional charge. Single Process Colour....$40+ Double Process Colour....$55+ Highlights / Lowlights...$60+

More information

Designer Nails & Beauty

Designer Nails & Beauty Designer Nails & Beauty 44 Church Street, Reigate, Surrey, RH2 0AJ 01737 226161 Opening Times Monday 10am 6pm Tuesday 9am 8pm Wednesday 10am 6pm Thursday 9am 8pm Friday 10am 6pm Saturday 10am 6pm Sunday

More information

Every day is women's day at

Every day is women's day at Every day is women's day at HAIR Hair Trim 130 Fringe Cut 50 Kid's Hair Cut 100 Blow dry: Short 110 Medium 160 Long 210 X-Long 310 Iron Curl / Straight Short Medium Long X Long 150 200 300 400 Simple Hair

More information

established 2002 ce list baytree pri beauty

established 2002 ce list baytree pri beauty price list Welcome to contents Facial Treatments...4 PHARAMAGEL...5 contents Welcome to Baytree Beauty. Our aim is to provide a high quality service from our experienced therapists; creating a warm, welcoming

More information

WASHINGTON, DC FACE. Willard InterContinental Washington 1401 Pennsylvania Avenue NW Washington, DC Telephone:

WASHINGTON, DC FACE. Willard InterContinental Washington 1401 Pennsylvania Avenue NW Washington, DC Telephone: WASHINGTON, DC Willard InterContinental Washington 1401 Pennsylvania Avenue NW Washington, DC Telephone: 202.942.2700 Spa is Open Daily FACE The Arden Standard Red Door Signature Facial Ultimate Arden

More information

BELLMORE, NY FACE Merrick Road Bellmore, NY Telephone: Face Enhancements

BELLMORE, NY FACE Merrick Road Bellmore, NY Telephone: Face Enhancements BELLMORE, NY 27 Merrick Road Bellmore, NY Telephone: 516.409.20 Spa is Open Daily FACE The Arden Standard Red Door Signature Facial Ultimate Arden Facial Phyto-Organic Marine Facial Oxygen Infusion Facial

More information

The Green Rooms. Best Western plus. Castle Green Hotel Beauty and Holistic Treatments

The Green Rooms. Best Western plus. Castle Green Hotel Beauty and Holistic Treatments The Green Rooms Best Western plus Castle Green Hotel Beauty and Holistic Treatments There are times when we stop, we sit still. We listen and breezes from a whole other world begin to whisper. Welcome

More information

Royal Malewane is home to one of the most exclusive spas on the continent, providing world-class treatments. Completely surrounded by the untamed

Royal Malewane is home to one of the most exclusive spas on the continent, providing world-class treatments. Completely surrounded by the untamed SPA MENU Royal Malewane is home to one of the most exclusive spas on the continent, providing world-class treatments. Completely surrounded by the untamed African bush, The Waters of Royal Malewane Bush

More information

14 Spring Lane, Bishopstoke, Eastleigh, Hampshire SO50 6LS Telephone:

14 Spring Lane, Bishopstoke, Eastleigh, Hampshire SO50 6LS Telephone: 14 Spring Lane, Bishopstoke, Eastleigh, Hampshire SO50 6LS Telephone: 023 8062 9292 Email: touchhandb@btconnect.com www.touchhealthandbeauty.co.uk Welcome to touch health & beauty We offer a comprehensive

More information

Waxing. Mens Waxing. Eye Treatments. Eyelash Perming. Back ½ Back Chest ½ Chest Chest & Back 45.00

Waxing. Mens Waxing. Eye Treatments. Eyelash Perming. Back ½ Back Chest ½ Chest Chest & Back 45.00 Waxing Bikini 11.00 Ext Bikini 16.00 Brazilian 20.00 Ext Brazilian 24.00 Hollywood 28.50 ½ Leg 20.50 ¾ Leg 25.00 Full Leg 28.00 ½ Leg & Bikini 25.50 ½ Leg & Ext bikini 30.50 ½ Leg & Brazilian 34.50 ½ Leg

More information

There s more than salad leaves on our menus and a glass of Champagne is positively encouraged!

There s more than salad leaves on our menus and a glass of Champagne is positively encouraged! Elan Spa is a heavenly blend of decadent products, tranquil treatment rooms and spaces designed to soothe body and mind. There s more than salad leaves on our menus and a glass of Champagne is positively

More information

JENNIFER PARKER HAIR & BEAUTY. Treatments PRICE LIST

JENNIFER PARKER HAIR & BEAUTY. Treatments PRICE LIST JENNIFER PARKER HAIR & BEAUTY Treatments PRICE LIST Massage & Body Treatments Body Massage A refreshing, energising experience tailored to your own particular problems - leaves you feeling relaxed but

More information

FACIALS. Handmade Organic Skincare by Eminence

FACIALS. Handmade Organic Skincare by Eminence FACE & BODY FACIALS Handmade Organic Skincare by Eminence A favourite of Madonna, Megan Fox & Courteney Cox! A leader in organic skincare & voted as the favourite skin care line 7 years in a row by skincare

More information

Energise, restore and nurture your body, mind and soul

Energise, restore and nurture your body, mind and soul Energise, restore and nurture your body, mind and soul Phytomer Body Treatments Full Body Exfoliation 45 mins 38 Marine salt crystals exfoliation, finished with a hyper moisturising body milk. Detox Body

More information

BEAUTY BOOKINGS ARE ESSENTIAL! Beaconsfield 15 Grosvenor Street, Beaconsfield Call

BEAUTY BOOKINGS ARE ESSENTIAL!   Beaconsfield 15 Grosvenor Street, Beaconsfield Call BEAUTY The Visage Health and Lifestyle Clinic is South Metropolitan TAFE s student-operated training facility. The clinic offers beauty therapy treatments, giving students an opportunity to operate in

More information

Treatment Rooms. Ultimate Relaxation. At The Clanard Court Hotel

Treatment Rooms. Ultimate Relaxation. At The Clanard Court Hotel Treatment Rooms At The Clanard Court Hotel Ultimate Relaxation Clanard Court Hotel, Dublin Road, Athy, Co. Kildare T: 059 8640666. E: revive@clanardcourt.ie. www.clanardcourt.ie Facials- At Revive we provide

More information

Ladies Only Spa. Hair Salon Opening Specials. To take advantage of these amazing specials. call us now on (011)

Ladies Only Spa. Hair Salon Opening Specials. To take advantage of these amazing specials. call us now on (011) Ladies Only Spa Hair Salon Opening Specials Treatments Short Medium Long Cut & Blowdry R150 R180 R200 Colour/Tint R350 R420 R480 Half Head Highlights R380 R400 R420 Brasil Cacau Treatment(Home Products

More information

www.naturalbeauty.zone Facials Mini Facial 25.00 Cleanse & Tone with Exfoliation Prescriptive Mask Prescriptive Facial 40.00 Deep Cleanse, Tone and Ex-foliation, followed by a luxurious Face, Neck & Shoulder

More information

Transform & Revitalize

Transform & Revitalize Transform & Revitalize The ultimate pampering experience awaits you at The Salon & Spa at The Chase Park Plaza. Our Professionally Trained Service Providers are ready to transform and revitalize you with

More information

BEAUTY 2017 PRICE GUIDE

BEAUTY 2017 PRICE GUIDE BEAUTY 2017 PRICE GUIDE ESPA FACIALS ESPA MINI FACIAL Allow 25mins 37.00 Your therapist will select the most suitable facial for your skin. Every ESPA personalised facial includes a consultation, cleanse

More information

MENU OF SERVICES on Marina & Riviera Oceania Cruises

MENU OF SERVICES on Marina & Riviera Oceania Cruises MENU OF SERVICES on Marina & Riviera Oceania Cruises menu OF SERVICES APPOINTMENTS For more information or to book an appointment, please dial 03 on your in-suite telephone. SKIN CARE ADVANCED AGE-MANAGEMENT

More information

Come and Experience the Secrets of Relaxation

Come and Experience the Secrets of Relaxation Come and Experience the Secrets of Relaxation Welcome... Here at Zen Beauty we offer pure relaxation and rejuvenation to all our guests. Our experienced therapists provide a wide range of treatments that

More information

This is Janissa s Spa

This is Janissa s Spa This is Janissa s Spa Imagine yourself transported to a place where time stops and the heady aroma of spices float on gentle sea breezes. Escape to a chic tropical oasis, Janissa s harnesses the restorative

More information

The relaxation room may be used complimentary by hotel guests with pre-booked treatments*.

The relaxation room may be used complimentary by hotel guests with pre-booked treatments*. RELAXING SPACE The Vaulted Spa offers a Steam Room, Sauna, Experience Shower and Hot Tub. For signature treatments, rituals and products the Kings Head have partnered with Lubatti and MONU. We are able

More information

THE SPA. Spier Hotel & Wine Farm. Tel: TREATMENT MENU FACIAL TREATMENTS

THE SPA. Spier Hotel & Wine Farm. Tel: TREATMENT MENU FACIAL TREATMENTS THE SPA Spier Hotel & Wine Farm Tel: 021 809 1100 E-mail: thespa@spier.co.za TREATMENT MENU FACIAL TREATMENTS Revitalise, Rejuvenate, Purify, Balance DETOX FACIAL TREATMENT 45 min R550.00 Remove unwanted

More information

ESPA Treatments at Elan Spa

ESPA Treatments at Elan Spa ESPA Treatments at Elan Spa Elan Spa at Bovey Castle is a sanctuary tucked away from the bustle of modern life. Echoing the tranquillity and therapeutic flow of the River Bovey, our bespoke spa experiences

More information

your journey begins...

your journey begins... your journey begins... Our menu of services offers our guests innovative, life-enhancing treatments designed to restore your body to its natural balance. Our therapists have studied in all corners of the

More information

LUMINIS BEAUTY SPA. Treatment guide Lakeside WELCOME TO LUMINIS LAKESIDE OPENING HOURS LUMINIS LOVES... COURSES GLOW ALL OVER FACIALS

LUMINIS BEAUTY SPA. Treatment guide Lakeside WELCOME TO LUMINIS LAKESIDE OPENING HOURS LUMINIS LOVES... COURSES GLOW ALL OVER FACIALS LUMINIS BEAUTY SPA WELCOME TO LUMINIS LAKESIDE ADDRESS Brompton Walk Lakeside Shopping Centre Thurrock Essex RM20 2ZP TELEPHONE 01708 869612 OPENING HOURS OPEN CLOSE MONDAY 10:00 22:00 TUESDAY 10:00 22:00

More information

Energise, restore and nurture your body, mind and soul

Energise, restore and nurture your body, mind and soul Energise, restore and nurture your body, mind and soul Phytomer Body Treatments Full Body Exfoliation 45 mins 38 Marine salt crystals exfoliation, fi nished with a hyper moisturising body milk. Detox Body

More information

Deep cleansing and relaxing facial with the added benefit of a foot or scalp massage. 55min - R505

Deep cleansing and relaxing facial with the added benefit of a foot or scalp massage. 55min - R505 Environ Facials Environ was formed by renowned plastic surgeon Dr Des Fernandes. The main aim of the product is to correct any chronic deficiency of vitamin A, anti-oxidants and essential nutrients that

More information

Every day is women's day at

Every day is women's day at Every day is women's day at HAIR Hair Cut 189.00 Hair Trim 126.00 Fringe Cut 52.50 Kid's Hair Cut 105.00 Split Ender (Split ends removal) 210.00 Hair Wash 52.50 Blow dry: Short Medium Long X Long 105.00

More information

NAIL SERVICES SALON SERVICES

NAIL SERVICES SALON SERVICES NAIL SERVICES SEASONAL MANICURE Nails are expertly cut, filed and polished. Hands are exfoliated and hydrated using our favorite products of the season. Monday Thursday $35 Friday Sunday $40 ORGANIC SPA

More information

i m p r e s s i o n s

i m p r e s s i o n s i m p r e s s i o n s +27 (0) 12 460 9294 th 23, 18 Street, Menlo Park, 0081 (c/o 18th and Hazelwood Streets) info@lastingimpressions.co.za www.lastingimpressions.co.za Strong relationships and great service.

More information

hair & beauty Price List Mon - Fri 9.00am pm Sat 8.00am pm 43 Main Street, Crosshills, Near Keighley, West Yorkshire, BD20 8TT

hair & beauty Price List Mon - Fri 9.00am pm Sat 8.00am pm 43 Main Street, Crosshills, Near Keighley, West Yorkshire, BD20 8TT hair & beauty Price List Mon - Fri 9.00am - 8.00pm Sat 8.00am - 5.00pm APPOINTED SALON TRAINED STYLISTS PAM WRIGLEY BRIDAL HAIR 43 Main Street, Crosshills, Near Keighley, West Yorkshire, BD20 8TT 01535

More information

SCALP, NECK & SHOULDER MASSAGE

SCALP, NECK & SHOULDER MASSAGE MASSAGE SCALP, NECK & SHOULDER MASSAGE 35 This massage focuses on the key areas of tension using an ESPA Body Oil chosen for your specific needs. 25 minutes BACK, NECK & SHOULDER MASSAGE 40 This massage

More information

S P A S E R V I C E S

S P A S E R V I C E S S P A S E R V I C E S Key West s only full-service spa offering a restorative menu of massages, facials, body treatments, hair, nail and make-up services. The Spa also features an expansive health club

More information

Amaryllis RELAX.INDULGE.ENJOY BEAUTY SPA

Amaryllis RELAX.INDULGE.ENJOY BEAUTY SPA RELAX.INDULGE.ENJOY Marine Drive, Gailes, Irvine, KA11 5AE Tel: 01294 316090 Email: reception@gailesgolfleisure.com Web: gailesgolfleisure.com Amaryllis BEAUTY SPA Welcome to Amaryllis, the salon where

More information

a guide to treatments

a guide to treatments Castle Royle Golf & Country Club Bath Road, Knowl Hill, Reading, Berkshire RG10 9XA Direct Line: 01628 820 730 Reception: 01628 820 700 a guide to treatments 03-12 ESPA products were created by combining

More information

Novel Nail & Hair Spa Route 9 Parkwood Plaza Clifton Park, NY Phone: Mon-Sa 10am-8pm Sunday 11am-6pm

Novel Nail & Hair Spa Route 9 Parkwood Plaza Clifton Park, NY Phone: Mon-Sa 10am-8pm Sunday 11am-6pm Novel Nail & Hair Spa 1758 Route 9 Parkwood Plaza Clifton Park, NY 12065 Phone: 518.280.9217 518.280.9218 Mon-Sa 10am-8pm Sunday 11am-6pm Novel Nail & Hair Spa 30 Min $35 1 Hour $65 90 Min $95 2 Hour $125

More information

CUT COLOR PERM. Master Designer. Designer

CUT COLOR PERM. Master Designer. Designer Products Available Bumble and bumble DESIGN HAIRCUTS Design Consultation Haircut Only Haircut & Finished Design Men s Haircut Children s Haircut (12 and under) Bang or Beard Trim Haircut & Finished Design

More information

THE BEAUTY ZONE. relax revive rejuvenate. Tel Market Square, Crewkerne, Somerset. TA18 7LG

THE BEAUTY ZONE. relax revive rejuvenate. Tel Market Square, Crewkerne, Somerset. TA18 7LG THE BEAUTY ZONE relax revive rejuvenate Tel. 01460 929 260 25 Market Square, Crewkerne, Somerset. TA18 7LG www.the-beauty-zone.co.uk Welcome to The Beauty Zone where you can take full advantage of all

More information

Mayo Clinic Healthy Living Program

Mayo Clinic Healthy Living Program Mayo Clinic Healthy Living Program Rejuvenate Welcome to Rejuvenate at the Mayo Clinic Healthy Living Program, a tranquil spa environment that embodies the essence of wellness, where you are invited to

More information

HEAD-TO-TOE BEAUTY MENU

HEAD-TO-TOE BEAUTY MENU FACE BODY GLAM HEAD-TO-TOE BEAUTY MENU Our expert therapists are here for your wow-factor and well-being and we love to welcome you in. All the GLAM a girl needs right here. Don t forget to browse our

More information

FULL BODY MASSAGES (except where indicated by *)

FULL BODY MASSAGES (except where indicated by *) FULL BODY MASSAGES (except where indicated by *) relax / swedish deep tissue, therapeutic, shiatsu, pre-/post-natal, lymphatic drainage, neuromuscular, sports (includes hot packs where appropriate) hot

More information

Facial treatments Treatment Duration Price Rapid rejuvenating facial:

Facial treatments Treatment Duration Price Rapid rejuvenating facial: Facial treatments Treatment Duration Price Rapid rejuvenating facial: R350 Deep rejuvenating facial: 90min R450 Acne control teen facial: Chique skin signature treatment 90 min R550 Lamelle bridal glow:

More information

Professional Therapists. Professional Treatments. Enviable Results. Opening Hours

Professional Therapists. Professional Treatments. Enviable Results. Opening Hours Professional Therapists Professional Treatments Enviable Results Opening Hours Monday 9.00am - 5.30 pm Tuesday 9.00am - 8.00 pm Wednesday 9.00am - 8.00 pm Thursday 9.00am - 8.00 pm Friday 9.00am - 5.30

More information

Price List Salon Sugar, Fontainebleau, Blainville

Price List Salon Sugar, Fontainebleau, Blainville List Salon Sugar, Fontainebleau, Blainville Styling Cut and style Stylist Cut and style Senior Stylist Women s Hair Cut Stylist Women s Hair Cut Senior Stylist Styling Stylist Styling Senior Stylist Men

More information

ARLINGTON, VA FACE. Pentagon Row 1101 South Joyce Street Arlington, VA Telephone: Face Enhancements

ARLINGTON, VA FACE. Pentagon Row 1101 South Joyce Street Arlington, VA Telephone: Face Enhancements ARLINGTON, VA Pentagon Row 1101 South Joyce Street Arlington, VA Telephone: 3.373.5888 Spa is Open Daily FACE The Arden Standard Red Door Signature Facial Ultimate Arden Facial Phyto-Organic Marine Facial

More information