Jeesus elab! Tere armsad sõbrad! Ülistusõhtu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Jeesus elab! Tere armsad sõbrad! Ülistusõhtu"

Transcription

1 EKNK Kuressaare Koguduse kuukiri nr. 4 (46) Hind 1 Aprill 2012 LEHES Risti vägi - Jeesus Jumala Tall Dr Jürgen Bühler... 2 Rõõmustu temast vaatamata kõigele! Rob Hotchkin... 3 Kuidas teiste teenimise läbi Jumalat teenida Joyce Meyer... 4 Jeesus elab! Taaveti võti Tiffany Ann Lewis... 4 Märtrite Hääl... 5 Alur Õunpuu, pastor Tere armsad sõbrad! Kätte on jõudnud aeg kus kristlased üle maailma pühitsevad suurt sündmust. Jeesuse Kristuse ristilöömine ja Ülestõusmine surnuist on see, mis on muutnud miljonite inimeste saatust ja mõjutanud paljude riikide kultuurilisi ja poliitilisi arenguid. Vaatame põgusalt Piibli valguses sellele sündmusele, mis leidis aset üle kahe tuhande aasta tagasi Iisraelis. Tollel ajal oli Maavalitsejaks Pilaatus. Tema valitsemisajal oli juutide pahameel Jeesuse vastu tõusnud nii suureks, et nad pidasid Jeesust kurjategijaks ja soovisid tema hukkamist. Pilaatus, kes ütles juutidele: Mina ei leia Jeesusel mingit süüd (Joh.18:38) otsis isegi võimalust Jeesust vabaks lasta. Kuid juudid hüüdsid: Kui sa tema vabaks lased, siis sa ei ole keisri sõber. Igaüks, kes tõstab enese kuningaks, hakkab vastu keisrile (Joh. 19:12). Siis andis Pilaatus Jeesuse nende kätte risti lüüa (Joh.19:16). Nad võtsid nüüd Jeesuse ja ta läks välja, kandes ise oma risti Pealuuasemeks hüütud paika, mida heebrea keeles kutsutakse Kolgataks. Seal nad lõid risti tema ja temaga koos kaks muud surmamõistetut, teine teisele poole, aga Jeesus keskele (Joh 19:17-18). Aga pärast seda palus Arimaatia Joosep ta oli Jeesuse jünger, kuid salaja, sest ta kartis juute Pilaatuselt luba võtta Jeesuse ihu. Ja Pilaatus lubas. Siis ta tuli ja võttis Jeesuse ihu. Siis tuli ka Nikodeemos, kes kord varem oli tulnud Jeesuse juurde öösel, ja tõi kaasa sada naela (see on umbes 30 kilo) mürri ja aaloe segu. Siis nad võtsid Jeesuse ihu ja mähkisid ta surilinadesse koos lõhnarohtudega, nõnda nagu on juutide matmiskomme. Seal paigas aga, kus ta risti löödi, oli aed ning aias uus haud, kuhu ei olnud veel kunagi kedagi pandud. Sinna nad panid nüüd Jeesuse juutide pühade valmistuspäeva pärast, sest see haud oli lähedal (Joh. 19:38-42). Maarja Magdaleena, kes tuli hauale nädala esimese päeva varahommikul, kui oli alles pime, nägi, et kivi oli haualt ära tõstetud. Ta jooksis siis ja tuli Siimon Peetruse ja selle teise jüngri juurde, keda Jeesus armastas, ja ütles neile: Nad on Issanda hauast ära viinud ja me ei tea, kuhu nad on ta pannud. (Joh.20:1-2) Maarja seisis haua kõrval väljas ja nuttis. Kui ta nõnda nuttis, vaatas ta kummargil hauda ja nägi kahte valges riides inglit istuvat seal, kuhu oli pandud Jeesuse ihu, ühte peatsis ja teist jalutsis, ja need ütlesid talle: Naine, miks sa nutad? Tema vastas neile: Nad on mu Issanda ära viinud ja ma ei tea kuhu nad on ta pannud. Kui ta seda oli öelnud, pöördus ta ümber ja nägi Jeesust seismas, aga ta ei teadnud, et see on Jeesus. (Joh.20:11-14) Kui nüüd selsamal nädala esimesel päeval oli õhtuaeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute, tuli Jeesus, jäi seisma nende keskele ja ütles neile: Rahu teile! Kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Siis said jüngrid rõõmsaks Issandat nähes. Jeesus ütles neile nüüd taas: Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid. (Joh.20:19-21) Armsad sõbrad, Jeesus on Kristus, Jumala Poeg, ja uskudes temasse on meil elu tema nimes, TA ELAB! Õnnistatud Ülestõusmispühi! Alur Õunpuu Prohveteering aasta kohta Kenneth Copeland... 6 Lasteleht... 7 Ülistusõhtu kell kell PALVE- JA PAASTUPÄEV LASTEKESKUS Kaare 6, Kuressaare Sinu toetus on väga oodatud, annetada saad: MTÜ Kaks Kala a/a Aita lapsi! meie telefonid: Kai Kati

2 2 Kristlik elu Dr Jürgen Bühler Igal aastal paasapühade paiku meenutame võimsaimat sündmust, mis iial inimajaloos aset leidnud. Täpselt samal hetkel, kui Jeruusalemma templis tuhanded paasatalled tapeti, suri Jeesus Jumala Tall ristil ja kandis ära maailma patud. Sellest paasaohvri täiuslikust täideviimisest Rooma ristil Jeruusalemma müüridest väljaspool on saanud kristluse peamine sümbol. Apostel Paulus kirjutas Korintose kogudusele, et kui ta peaks kristliku usu ühte ainsasse sõnumisse koondama, oleks see Kristuse risti sõnum. Kui ta Korintose kogudust külastas, otsustas ta teada... ainuüksi Jeesusest Kristusest ja temast kui ristilöödust (1 Korintlastele 2:2). Kogu igaviku kuulutab rist maailmale igavest ja võimsat sõnumit. Rist on võimas näide Jumala olemusest... Jumala armastuse väljendus Kolgatal näeme Jumala iseloomu rohkem kui kuskil mujal. Paulus kuulutab: Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Roomlastele 5:8). Risti jalamil võime kõige paremini Jumala armastust näha ja mõista. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud... Ükskõik kui üllas põhjus ka poleks, kas keegi meist oleks nõus oma lapsed loovutama? Ei, perekond on esikohal! Ja loomulikult, see ongi meie esmane vastutus olla head vanemad. Kuid Jumala puhul see polnud nii. Ta oli nõus oma Poja andma, ja mitte selleks, et lunastada õilsaid pühasid, vaid Jeesus suri meiesuguste armetute patuste eest. Risti vägi - Jeesus Jumala Tall See ongi hea uudis Jumal ei oodanud, kuni inimkond end parandab, et siis anda oma Poja näol see imeline lunastav kingitus. Ta tegi seda juba siis, kui inimkond oli alles lootusetult kadunud ja avalikult Ta vastu mässas. See polnud väljateenitud armastus ja on meile siiani mõistetamatu. See annab meile ka lootust. Paulus kasutab seda sama tõde ja kinnitab sellega uskliku olukorda. Kui Jumal oli nõus meile oma ainsa Poja surma läbi kinkima selle imelise kingituse, kui me alles patused olime, siis Paulus õhutab meid mõistma, kui palju enam annab Ta meile kui oma lastele kõike nüüd. Jumal ei jõua iial sellisesse kohta, kus Ta sinu suhtes käega lööb. Ta on sõna otseses mõttes valmis tegema ükskõik mida, et see töö, mis Ta sinus alustas, lõpule viia (Roomlastele 8:32, Filiplastele 1:6). Nii et ära iialgi enda suhtes alla anna! Jumala õigsuse väljendus Rist annab tunnistust ka Jumala õigsusest...kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigust sellega, et ta kustutas varem tehtud patud... (Roomlastele 3:24,25). Rist on võimas näide Jumala õigsusest. Saksa teoloog Erich Sauer kirjutas: Kogu mineviku kannatlikkus oli võimalik vaid eelseisva risti tõttu ja kogu tuleviku arm on õigustatud vaid tagasivaadates ristile. Rist on koht, kus kõik Jumala õigsuse tingimused saavad täidetud. Ainult ristil saab Jumala õigsus meie enda õigsuseks muutuda. See imeline vahetus ristil on see, mis võimaldab meil takistusteta Jumala ligiollu tulla ja teada, et kõik me mineviku, oleviku ja tuleviku patud kaetakse Jumala armuga. Jeesuse isiku ülendamine See oli Jeesuse tingimusteta kuulekus oma Taevasele Isale, mis ülendas Ta üle kõige. Kui Johannes räägib Jeesusest oma evangeeliumi esimeses peatükis, näeb apostel Teda kui Ainusündinud Poega, kes on Isa rinna najal.. (Johannese 1:18, vaata ka Õpetussõnad 8:25-31). Pärast risti pöördus Jeesus oma Isa juurde, kuid mitte Ta rinnale, vaid ohverdanud üheainsa ohvri pattude eest, on jäädavalt istunud Jumala paremale käele, kus temale on alistatud inglid ja meelevallad ja väed (Heebrealastele 10:12, 1 Peetruse 3:22). Milline ülendus! Paulus kirjeldas seda järgmiselt: Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all, Nelikaare / Aprill 2012 / nr 4 ja et iga keel tunnistaks: Jeesus Kristus on Issand - Jumala Isa kirkuseks. See ei tähenda, et Jeesus risti läbi jumalikuma loomuse või kõrgema taevase staatuse oleks saanud. Ta oli juba kõikvõimas Looja (Johannese 1:3). Kuid risti läbi saavutas Ta selle aulise Jeesuse nime, mis on igavesti väärt kogu meie kiitust ja ülistust. Inimkonna muutmine Risti tohutu mõju inimkonnale ei seisne vaid karistusest ja põrgust pääsemise vahendis. Jeesus ei surnud vaid selleks, et patuseid teatud surmast päästa (kuigi see oleks samuti piisav põhjus olnud, miks Jumalat kogu igaviku tänada). Rist aga võimaldab meile midagi palju suuremat. Kristuse surm ja ülestõusmine teeb meid osa Jumala igavikulisest perekonnast! Kui Jeesus ristil suri, toimus üks identiteedi võrratu vahetus. Ristil ei surnud vaid Jeesus üksi, vaid igaüks, kes paneb oma usu Tema kätesse, suri koos Kristusega ja äratatakse uue isikuna üles (Roomlastele 6:6). Või nagu Jeesus seda väljendas, sündisime uuesti (Johannese 3:3). Kui see transformatsioon toimub, saab meie uueks identiteediks Jumala poeg või tütar. Jeesus toob meid Isaga sellisesse lähedasse suhtesse, et võime Teda Abbaks kutsuda (Roomlastele 8:15). Jeesus on saanud me kõikvõimsaks vanemaks vennaks ja Ta ise ei häbene meid hüüda oma vendadeks! (Heebrealastele 2:11) Oleme saanud kaaspärijateks koos Jeesusega ja ühel päeval valitseme koos Temaga! Milline imeline lunastus! Seetõttu ärgakem üles oma leigusest ja haletsemisest. Rist on saanud me võiduks täna ja väravaks võidukale tulevikule. Elame siis vastavalt sellele aulisele eesmärgile ja täname Jumalat Ta päästva armastuse eest! Dr Jürgen Bühler on Jeruusalemma Rahvusvahelise Kristliku Saatkonna tegevdirektor. Allikas: commentary/power-cross Tõlkis Riina Karik

3 Nelikaare / Aprill 2012 / nr 4 3 Kristlik elu Rõõmustu temast vaatamata kõigele! Rob Hotchkin Mitmeid aastaid olen ma võidelnud millegagi, mida professionaalid nimetavad ravimatuks haiguseks, ning nõudnud taga tervenemise imet. Mitte nõudnud taga seda, et ma ühel päeval saaksin terveks, vaid nõudnud taga selle tervenemise täielikku manifestatsiooni, mis mul juba on olemas ristil lõpetatud töö pärast. See on olnud auline rännak täis mägesid ja orge, läbimurdeid ja tunnistusi. Kogu selle aja on Issand andnud mulle armu, hoida oma silmad tema tõotustel ning usku teada, et need kuuluvad mulle tema ohvri pärast. Üks paljudest imedest sellel teel, toimus möödunud kuue kuu jooksul, kui Issand ühendas mind ühe hämmastava doktoriga Euroopas, kes oskas täpselt minu olukorda diagnoosida ning luua minule sobiva ravikuuri. Tulin hiljuti Euroopasse tagasi järgmisele ravikuurile. Esimesel hommikul olin palves ja Issand kõnetas mind. Ta ütles, et mu ülesanne Euroopa reisil olles, on õppida rõõmustuma temas vaatamata kõigele. Ta rääkis mulle, et temas rõõmustumine on võtmeks, mis aitab tuua esile kõik tema tõotused, ka siis kui me oleme keset lahingut. Ta ütles mulle ka seda, et see ei ole võti ainult minu jaoks, vaid kogu Kristuse Ihu jaoks selle aasta esimeses pooles. Tema tõotuste tundmine Jumal Sõna tundmine, tema tõotuste tundmine ja teadmine, et need kuuluvad meile, on väga oluline. Me peame teadma, mis meile risti kaudu kuulub. Me peame teadma, et kõik vajalik eluks ja jumalakartuseks on (mitte tulevikus vaid minevikus) meile antud Jeesuse Kristuse kaudu (2Pe 1:3). Kuid veelgi olulisem kui tõotuste teadmine, on tunda Teda, kes need tõotused andis. Tema armastuse ja lahkuse ja halastuse ja armu ja helduse tundmine.. tema karakteri ja olemuse tundmine.. teadmine, et meie hämmastav Isa, kes andis oma Poja meie eest, ei hoia tagasi oma headusest, õnnistustest ja tõotustest meie eest.. mitte iial! (Rm 8:23) Kui sa oled praegu keset lahingut, kui sa nõuad taga Jumala tõotusi, kui sa oled kuulutanud ja kõnelenud usus, siis ma tahan öelda: Hästi tehtud, sa hea ja ustav! Iga sinu kuulutus on omanud mõju. Iga tema tõotuse ja Sõna deklaratsioon on toonud muutuse. Hästi tehtud! Ma tahan sinuga jagada ka seda võtit, mida Issand minuga jagas: rõõmustu temast vaatamata kõigele! Pole vahet, mida arsti diagnoos ütleb. Pole vahet, mida panga väljavõtted näitavad. Pole vahet, mida ajalehtede pealkirjad räägivad. Rõõmustu Issandas! Kõik tema tõotused on jah ja aamen! Ja kõik tema tõotused on sinu jaoks. Kui sa ei ole neid näinud veel täielikult manifesteerumas, siis ära anna järele kiusatusele sattuda meeleheitesse või tüdida. Selle asemel tõsta pilk hetkeks tõotuste pealt ning pöördu tema poole, kes need tõotused tegi. Pööra oma silmad Jeesuse peale. Vaata täielikult tema kaunisse näkku! Rõõmustu temast. Rõõmustu temast, kes on andnud meile kõik, kes on teinud kõik. Rõõmustu Issandas, kes on ustav ja tõeline ja hea ning armastav ja lahke ja helde. Rõõmustu temast. Vahet pole, mis toimub ja kõik ülejäänu lihtsalt sulab ära. Ma tean. Ma teen seda iga päev, korduvalt ja korduvalt. Ja kui ma rõõmustun temas, kes on tõotanud, et ma olen terveks saanud tema vermete läbi, siis on nii lihtne uskuda ja vastu võtta neid tõotusi värske usu ja kindlusega vaatamata kõigele! Ilmselt tuntuim kirjakoht Piiblis rõõmustumise kohta, on Psalmid 37:4. Olgu sul rõõm Issandast; siis ta annab sulle, mida su süda kutsub. Kaks fraasi üks juhis ja teine tõotus. Võtame need ükshaaval ette. Pehme süda on vastuvõttev süda Olgu sul rõõm Issandast. (i.k. rõõmusta end Issandas). See sõna rõõmusta algkeeles, on anag, mis tähendab pehme olemist või vormitavust. Kui meie olukorrad on keerulised või me oleme uskunud Jumala tõotuse esile tulemist ning see pole veel ilmsiks tulnud sellel ajal või sellisel viisil nagu meie arvasime, siis me võime sageli pettuda ja heituda. See võib põhjustada selle, et teeme oma südame kõvaks Jumala suhtes ning anname järele hirmule ja valedele nagu Ta ei ole veel vastanud, võibolla ta ei teegi seda. Aga kui me tõstame oma silmad neilt olukordadelt ja seame need uuesti Jumalale, siis püsib meil meeles, milline ta tegelikult on. Meil on meeles, et ta on armastav ja lahke ja halastaja ja armuline ja helde ja ustav ja usaldusväärne vaatamata kõigele! Kui me lõpetame ära püüdluse pihta saada sellele, mida ta teeb ning keskendume sellele, milline ta on, siis on kerge rõõmustuda Issandas. Kui me seda teeme, siis meie südamed muutuvad pehmeks, need avanevad taas temale ning me oleme võimelised taas uskuma ja vastu võtma. Jumal ei vaja altkäemaksu Teine osa sellest kirjakohast tõotab: ta annab sulle, mida su süda kutsub. Sõna annab algses heebrea keeles, on nathan, millel on palju tähendusi, kaasaarvatud esile tooma. Psalm 37:4 ei ole kaup kauba vastu väide. Jumal ei ütle: noh, kui sa kõigepealt mulle rõõmustuse annad, siis ma annan sulle neid tõotusi, mida sa kogu aeg tahtnud oled. Jumal ei hoia meist head eemal seni, kuni me ta ära meelitame oma rõõmustusega. Üldsegi mitte! Ta annab meile võtme, et neid tõotusi avada, et neid esile tuua! Meil tuleb alati meeles pidada, et Jumal on meile juba kõik andnud (2Pe 1:3; Ef 1:3; Rm 8:32; Lk 15:31; Rm 8:15-17). Psalm 37:4 tõotus, ei ole see, et kui me Jumalale anname rõõmustuse, siis tema annab meile need õnnistused, mida me igatseme. Psalm 37:4 tõotus on see, et kui me rõõmustume Issandas, siis on meil meeles see, milline ta on, meil on meeles kõik see, mida ta on teinud ja me mäletame, et ta on juba Kolgata risti kaudu andnud meile kõik, mida ta on tõotanud. Kui me rõõmustume Issandas, siis iga kõva paik meie südames hakkab pehmenema, me hakkame teda ja tema sõna usaldama ning me oleme võimelised tulema tagasi kartmatu usu paika, mis vaatab kõrgemale kui meie olukord ning teab, et tema tõotused on tõde vaatamata kõigele. Meie rõõmustumine Issandas tegelikult toobki esile seda, mis juba kuulub meile, mida me vahepeal enam ei uskunudki. Võit on kindel Psalm 37:4 ei ütle meile, et me rõõmustuksime oma olukordades. See ei ütle meile isegi seda, et me rõõmustuksime Jumala tõotustes. See ütleb, et me rõõmustuksime Issandas! Jeesus ütles Jh 16:33, et selles maailmas tulevad meile sageli väljakutsed ja katsumused. Kuid ta ütles, et kui me kogeme taolisi aegu, tuleb meil meeles pidada, et tema on võitnud maailma meie jaoks. Teisisõnu, ta ütles, et kui meie olukorrad ei ole rõõmsad, siis tuleb meil meeles pidada teda, kes on alati rõõmustav ja kui me rõõmustume temas, siis tuletab see meile meelde, et pole vahet, kuidas asjad praegu näivad, võit on kindel, sest tema on selle meie jaoks juba kindlustanud (2Kr 2:14). Rõõmustumine on võtmeks. Rõõmustumine on relv. Rõõmustumine on värskendav kruusitäis külma vett peale pikka, kuiva usukatsumise aega. Issandas rõõmustumine on iseenesest juba tasu ning kui imeline on see, et see aitab esile tuua ka igat teist tasu, mis meile kuulub pärandi kaudu Kristuses! Iganädalane kirjakoht mediteerimiseks: Esimene nädal Psalm 37:4 Teine nädal Rm 8:32; 2Pe 1:2-4; Ef 1:3 Kolmas nädal Lk 15:31; Rm 8:15-17 Neljas nädal Jh 16:33; Rm 8:37; 2Kr 2:14 Ilmus Elijah Listis 21.märtsisl 2012 Tõlkis Tiina Usin Robert Hotchkin teenib Extreme Prophetic teenistuse meeskonnaga. Ta on kirglik Jeesuse Kristuse armastaja ning tema kirg on tõeliselt nakkav. Ta teenib tugeva usuga, vabastab ilmutusi, prohvetlikke dekreete, tervenemisi, imesid ja Jumala armastust.

4 4 Kristlik elu Nelikaare / Aprill 2012 / nr 4 Kuidas teiste teenimise läbi Jumalat teenida Joyce Meyer Teame kõik, mida tähendab sõna märter. Oleme kõik kuulnud südantlõhestavaid lugusid kangelaslikest meestest ja naistest, kes on läbi aegade ülimat hinda maksnud ning oma usu tõttu surmatud. Kuid on veel üht sorti märtrid ilma vapruse ja õilsuseta. Teame kõik mõnda sellist suurt ja pidevat kannatajat, kes on alati valmis oma valu üle kurtma ükskõik kellele, kes vaid nõus kuulama on. See märter tahab, et kõik ümberringi teaksid, milliseid ohvreid ta oma elus toob. Tundsin kord üht sellist naist. Ta tundis end kui ori oma perekonnale ja tal oli tõesti selline märtri suhtumine. Väsisin lõpuks täiesti sellest, kuidas ta alati kurtis, kui palju tema kõigi heaks teeb ja kui vähe teised tema pingutusi hindavad. Märkasin, kuidas ta oma töö ja selle eest saadava tasu kohta järjekindlalt arvet pidas. Lõpuks rikkus ta oma abielu ja pea kõik suhted lastega. Milline tragöödia! Väga lihtne on sellesse märtri lõksu langeda. Algul teenime oma peret ja sõpru, ning tunneme sellest rõõmu. Kuid mõne aja pärast hakkab me süda muutuma ja hakkame midagi vastu ootama. Pealegi näeme ju kõvasti vaeva ja ohverdame nii palju. Lõpuks pole meil enam teenija süda. Kaotame julguse, sest me ootused ei täitu. Me süda kibestub ning varsti märkame, et oleme end mässinud enesehaletsusse. Meist on saanud märtrid. Ühel hommikul kui üles tõusin ja allakorrusele kohvi tegema läksin, õhutas Issand mind oma abikaasale puuviljasalatit tegema. Dave ile väga meeldib puuviljasalat hommikuti, ja teadsin, et see oleks väga kena žest minust. Ta polnud veel ärganud, nii et mul oli aega seda valmistada ja siis teda sellega üllatada, kui ta alla jõuab. Probleem oli aga selles, et ma ei tahtnud talle puuviljasalatit teha. Oleksin talle võinud banaani või õuna viia, aga ma ei tahtnud puuvilju tükeldada, neid kaussi panna ja siis seda talle serveerida. Tahtsin selle asemel hoopis palvetama ja Piiblit lugema minna! Mõtlesin: miks pean mina alati talle selliseid asju tegema? Miks ta minu jaoks midagi ei tee? Pealegi pean ma Piiblit lugema ja palvetama. See on ju mu töö! Väga huvitav on see, kuidas me vahel ekslikult arvame, et vaimulik tegevus kuidagimoodi sõnakuulelikkuse koha võtab ja meid pühamaks teeb, sest ta ei tee. Issand tuletas mulle kannatlikult meelde, et kui oma abikaasat nõnda teenin, teenin ma tegelikult Teda. Nii et valmistasin sõnakuulelikult puuviljasalati ja üllatasin sellega Dave i, kui ta alla tuli. Huvitav, paljusid abielusid oleks saanud lahutusest päästa, kui abikaasad oleksid olnud nõus teineteist teenima ja seeläbi üksteisele armastust pakkuma. Tundub, et kõik tahavad tänapäeval vabad olla ja Jeesus on meid ka tõesti vabastanud. Ta ei plaaninud aga iialgi, et me seda vabadust isekalt kasutaksime. Ta tahab, et teeniksime teisi. Armastan oma abikaasat tõesti, ja vahel on kõige parem seda armastust teenimise läbi väljendada. Sõnad on imetoredad, kuid kui armastuses käia, peab su pühendumine sisaldama palju enamat kui vaid sõnu. Kuidas saan ma tõeliselt oma abikaasat armastada, kui ma pole kunagi nõus midagi ta jaoks tegema? Ma ei mäleta, et oleksin tol hommikul Dave ile puuviljasalati tegemise eest mingi erilise auhinna saanud. Ta küll tänas mind, kuid midagi erakordset ei juhtunud. Kuid olen veendunud, et mu elus oli teatud tasu rahu ja rõõmu näol, mida ma ei mõistnudki sõnakuulelikkuse hüved, mida ma isegi ei märganud. Olen kindel, et jääme ilma paljudest õnnistustest, millest me isegi teadlikud pole, kuna jätame teistele tegemata selle, mida tahaksime, et teised meile teeks. Tahame vastutasuks tihti nende inimeste läbi õnnistatud saada, keda meie õnnistame, kuid asjad ei käi alati nii. Kui su abielu või perekond ei ole selline nagu sulle meeldiks, võiksid selle sõna otseses mõttes ringi pöörata ja selle sama põhimõtte just praegu ellu rakendada. Võib-olla oled oodanud, et su abikaasa midagi sinu heaks teeks. Võib-olla oled isegi põikpäiselt keeldunud ise esimest sammu tegemast. Neela oma uhkus alla ja päästa oma abielu. Lõpeta jutt kõigist ohverdustest, mida teed ja hakka oma abikaasat teenima. Las tema olla su tähelepanu keskpunkt, mitte sina.. ning ole teenija, mitte märter! Tõlkis Riina Karik Tiffany Ann Lewis...Nõnda ütleb Püha, Tõeline, kelle käes on Taaveti võti, kes avab, ja ükski ei lukusta, ning lukustab, ja ükski ei ava. Ilmutuse 3:7 Olen Issandalt aastaid küsinud, mis see Taaveti võti on. Enamik piibliuurijaid ütleb, et see sümboliseerib kuningriigi meelevalda. See tundub mulle loogiline, kuid vaimses mõttes usun, et seal on midagi enamat. Jeesus Kristus on Jesaja 22:22 oleva prohveteeringu täitumine, see ütleb järgmist: Ja ma panen Taaveti koja võtme temale õlale: tema avab ja ükski ei sule, tema suleb ja ükski ei ava. See on võti kuningas Taaveti kotta/kuningriiki, mis anti läbi põlvkondade Taaveti võti edasi kuningas Jeesusele. Tema on see, kes avab taeva ukse ja toob meile sissepääsu Jumala Kuningriiki. See uks avati Kolgatal ja kurat ei saa seda iialgi sulgeda. Halleluuja! Huvitav on aga see, et Jeesus näitab end Ilmutuse raamatus kui seda, kelle käes on Taaveti võti, mitte Taaveti koja võti. Palun loe seda hoolikalt, sest tundub, nagu räägitaks kahest võtmest. Ja ma panen Taaveti koja võtme temale õlale: tema avab ja ükski ei sule, tema suleb ja ükski ei ava. Jesaja 22:22...Nõnda ütleb Püha, Tõeline, kelle käes on Taaveti võti, kes avab, ja ükski ei lukusta, ning lukustab, ja ükski ei ava. Ilmutuse 3:7 Esimene võti Jesaja 22:22 on elupaiga, kuningriigi võti, Taaveti koja võti. Kutsun seda Kuningriigi võtmeks. Teine võti Ilmutuse 3:7 paistab olema Taaveti enda isiklik võti, Taaveti võti. Kutsun seda südame võtmeks selle tõttu, kuidas Jumal ise Taavetit 1 Saamueli 13:14 kutsus oma südame järgi meheks. Taavet ja Saul Miks andis Jumal Taavetile sellise tohutu tiitli? Vaatame nende mõlemi, Taaveti ja Kuningas Sauli hoiakut, sest usun, et võti vastusele leidub selles, kuidas nad reageerisid, kui nende patt paljastati. Sest suu räägib sellest, millest süda on tulvil (Matteuse 12:34). Nii Taavet kui Paulus mõlemad langesid oma elus pattu. Mõlemad jäid Jumala aust ilma. Mõlemale öeldi, et nende tegudel on tagajärjed ning mõlemad teadvustasid oma üleastumist. Samas, kui Saulile ta patt avaldati, anus ta Samueli ja ütles: Osuta nüüd ometi mulle seda au mu rahva vanemate ja Iisraeli ees... (1 Saamueli 15:30). Põhimõtteliselt tahtis Saul, et Saamuel ta naha päästaks ja et ta teiste silmis endiselt hea välja näeks. Vastupidiselt Taavetile, kui tema patt välja tuli, anus tema Jumalat, mitte prohvetit. Taavet paastus, palvetas ja siis, kui patu tagajärg oli täidetud ja laps surnud, ütleb Pühakiri, et Taavet ülistas! (vt 2 Saamueli 12:20). Kujuta ette, Taaveti laps sureb ja tema ülistab! Saul ega Taavet kumbki ei toiminud Issanda silmis õigesti. Kuid Saul oli mures selle pärast, kuidas inimeste silmis hea välja näha. Samas aga Taavet muretses selle pärast, kuidas Issanda silmis hea välja näha. Inimene näeb, mis on silma ees, aga Issand näeb, mis on südames (1 Saamueli 16:7). See, mida Jumal Taaveti südames nägi, oli põhjuseks, miks Ta andis kuningriigi Taavetile, mitte Saulile.

5 Nelikaare / Aprill 2012 / nr 4 5 Märtrite hääl Taavet sai küll kuningriigi, kuid tegelikult nõudis ta taga Jumala südant. Taavet võitles samade asjadega, mis meiegi. Ta komistas ja kukkus mitmeidki kordi, kuid lõppkokkuvõttes huvitas teda kuningriigist rohkem see, et ta jääks püsima Jumala südamesse. Psalmid 27:4-5 näitab, et oli vaid üks asi ja üks Isik, keda Taavet tahtis. Üks asi - asuda Issanda kojas kogu oma eluaja. Üks isik - tähele panna Issanda leebust (ing ilu). Nii headel kui halbadel ja kõikidel teistel aegadel vahepeal tahtis Taavet olla just täpselt selle keskel, kus asus Jumala ligiolu. Oli asju, mis ta elult ootas ja tahtis, kuid Jumalat tahtis ta üle kõige muu. Oma südame põhjast hüüab ta: Ära võta minult ära oma Püha Vaimu! (Psalmid 51:13) Jumal mäletas Taaveti igatsust, ja Ilmutuse 3:7, kui Jeesus end ilmutab, on Tal käes Taaveti võti. Issand teeb Taaveti igatsuse igavikus reaalseks ja tõotab, et kes võidab, selle teen ma sambaks oma Jumala templis ja enam iialgi ei lähe ta sealt välja... (Ilmutuse 3:12). Uks Jumala kuningriiki on avatud kuningriigi võtmega, milleks on Jeesuse Kristuse valatud veri. Ülistuse süda Pääste on Jumala kingitus, mille saamiseks ei kaasne mingeid võitlusi. Samas on aga päris palju võitlemist vaja, et Jumala ligiolusse siseneda, mille järele Taavet igatses, kas pole? Minu elus on päris palju väikseid asju, mis mu tähelepanu sellelt ühelt asjalt, mida Taavet igatses, eemale tõmbavad. Taavetil oli ka küllaldaselt segavaid tegureid ta pidi tervet kuningriiki juhtima, kuid ta saavutas nende üle võidu ülistuse südame abil. Usun, et võti, kuidas saada võitu selle maailma asjade üle ja siseneda Jumala südame keskmesse, on Taaveti võti ülistuse süda. See võti avab Vaimus ukse väga tuntavale osadusele Jumalaga. See ei pane probleeme lihtsalt võluväel kaduma, kuid keset tormi leiame rahu, mis ületab kogu mõistmise. Oleme Jumalast nii sisse võetud, et maailma asjadel pole enam väge me emotsioonide, aja, rahaasjade ja otsuste üle. Võime elada Tema ligiolus, vaadates ainiti Tema ilu kogu me elu päevad, nii nagu taevas nõnda ka maa peal ja olla vankumatud meid ümbritsevates tormide....nõnda ütleb Püha, Tõeline, kelle käes on Taaveti võti, kes avab, ja ükski ei lukusta, ning lukustab, ja ükski ei ava (Ilmutuse 3:7). Jeesus seisab pääste avatud uksest edasi, käes Taaveti võti ja kutsub meid tulema sügavale Jumala südamesse. Aamen ja aamen. Tiffany Ann Lewis Dancing with the Flame of the Lord Ministries Tiffany Ann Lewis on prohvetlik ülistusjuht ja Piibli õpetaja unikaalse rõhuasetusega piibellikul heebrea keelel, ja kelle südame on kirglikult äratanud Jumal, kes näeb meie puudusi, armastab meid sellest kõigest hoolimata ja kutsub meid, et võiksime elada (Hesekiel 16). Tiffany Anni visioon on luua atmosfäär ülistuses, kus saame kohtuda Jumalaga näost näkku. Kus Jumala Vaim liigub vabalt ja toob emotsionaalset, vaimset ja füüsilist tervenemist, ja süütab meis kire me Taevase Peigmehe, Jeesuse vastu. Tiffany Ann on teeninud prohvetliku ülistusega üle 10 aasta mitmel pool Kristuse Ihus. Ta on oma perega osa Northway kogudusest, Maltas, New Yorgis, kus ta teenib ülistusmeeskonnas. Allikas: Tõlkis Riina Karik Laos: Tasutud usk Üksteist orbu Laoses, keda ähvardati nende kristliku usu pärast riigikoolist välja heitmisega, on jätkanud koguduses käimist. Nad hiilivad ükshaaval pühapäeva hommikuti välja ning suunduvad märkamatult kiriku poole. Möödunud aasta augustis kutsus poiste koolidirektor nad oma kabinetti ning käskis neil kirikus käimine lõpetada. Algselt lõpetasid seitse poissi kirikus käimise, kuid neli neist keeldusid direktori nõudmist täitmast, vaatamata võimalusele, et neid võidakse riigikoolist välja heita. Nähes nende nelja poisi ustavust, otsustasid ka ülejäänud seitse poissi jätkata kirikus käimist. Kooli ametnikud ei ole viimastel kuudel poistele midagi öelnud ning nende orbude eest hoolitsejad arvavad, et ametnikud võisid oma nõudmisest loobuda, olles näinud poiste usu tugevust. Kuigi kooli ametnikud näivad vaatavat teises suunas, on poisid siiani kirikusse minnes ettevaatlikud koolist lahkudes. Kui nad kõik koos lahkuksid, siis neid peatataks. Kooliametnike ähvardused said alguse siis, kui üks poistest osales kohaliku koguduse jumalateenistustel ja usaldas oma elu Kristusele. Ta jagas evangeeliumi teistega ning veel 10 poissi pöördusid Kristuse poole. Kui direktor nende vestlustest kuulis, käskis ta korduvalt poistel kirikus käimine lõpetada. Peale tulemusteta survestamist, ähvardas direktor neid koolist välja heita. Palveta järkuvalt nende julgete noorte usklike eest. Nad on kaitstud, kuid olukord või muutuda iga hetk. Palu neile ka Jumala juhtimist plaanide tegemisel eluks peale kooli lõpetamist. Nigeeria: Religioosne kodusõda? Järjekordne islamistide rünnak kiriku vastu ning kristlastest noorte vägivaldne reaktsioon sellele, annavad mõista, et Nigeeria on religioossele kodusõjale lähemal kui iial varem. Senini pole võimudel õnnestunud vägivalla lainet vaigistada ning mõningal puhul on ka ametnikud ise mõjutatud oma religioossete veendumuste poolt. Nigeeria kristlased on omavahel lõhenenud, tahtes võidelda vastu ning püüdes järgida Jeesuse õpetust pöörata teine põsk. Pühapäeval 11. märtsil lähenesid enesetapu terroristid autoga St Finbar i Katoliku kirikule hommikul 10:30 teenistuse ajal, kuni turvavalves olevad noored peatasid neid. Ettevaatlik politseinik tulistas auto kummid katki, nii et pommide kandjad pidid oma pommid enneaegselt lõhkama, tappes vähemalt üheksa koguduse liiget. Moslemi äärmuslaste rühmitus, Boko Haram, võttis pommide lõhkamiste eest vastutuse, öeldes reporteritele, et see oli kättemaksuks moslemite tapmise ja ebainimlikustamise eest. Me ründasime, kuna see on kirik ja me võime otsustada ka mõnda teist kirikut rünnata. Me alles alustasime, rääkis rühmituse eestkõneleja, Abu Qaqa. Grupp võttis vastutuse ka pommide õhkamise eest kaks nädalat varem ühes suures protestantlikus kirikus, Jos i linnas, ning mitmetes piirkondades jõulude ajal. Peale seda, rääkisid võimud mitmetele uudiste tootjatele, et vastusena põletasid sajad vihased kristlikud noored kodusid ja tapsid vähemalt 10 inimest. Kuid Märtrite Hääle töötaja ütleb, et surmad võisid olla pigem sõdurite, mitte protestijate kätetöö. Mõned tunnid peale plahvatust, suundus Märtrite Hääle üks töötajatest toimumispaigale appi. Teel sinna, kohtas ta kristlasest noori, kes püstitasid teetõkkeid ning kontrollisid mööduvaid autosid pommide, relvade või millegi muu kahjuliku tuvastamiseks. Üks noortest ütles talle, et moslemi võimud on seda järelmõju ära kasutanud. Ta rääkis, et nad tapsid üle 50 protestiva noore ja viisid nende surnukehad ära, väites, et need olid kristlaste poolt tapetud moslemid. Plahvatuse toimumise kohal nägi Märtrite Hääle tööline kuuliauke autodes, puudes ja hoonetel, kuid ühelgi koguduseliikmel relva ei olnud. Ta imestas selles üle, et kes võiks enesetapu terroristide ohvreid veel tulistada. Hiljem nägi see Märtrite Hääle tööline haiglas ka mitmeid kristlasi, kellel olid kuuli haavad. Ta rääkis: Hetkel abistavad Nigeeria armee liikmed, kes on ustavad moslemi džihaadi liikumisele, neid enesetapu õhkamisi. Erijõudude komandör Jos is on moslem ja alates sellest, kui tema möödunud kuul linna tuli, et ole seal rahu olnud. Need rünnakute seeriad on üles kütmas veelgi seda tunnet Nigeeria kristlastes, et neil on aeg võidelda oma moslemist naabrite vastu, kellele on justkui antud karistamatu võimalus vägivallaks kristlaste vastu. Me oleme väsinud pööramast teist põske, ütles üks Nigeeria kristlane juba aastal. Kuid on teisi, kes õhutavad rahumeelset reaktsiooni. Katoliku Jos i piiskopkonna peapiiskop, Ignatius Kaigama, õhutas rahule, öeldes: Meil on usk, mis kuulutab inimelu pühaduse austamist. Meil on usk ja võime mõtelda. Me ei või käituda nagu need, kes usuvad, et teenivad Jumalat teisi tappes. Saab näha, kuidas Nigeeria usklikud vastavad. Tõlkis Tiina Usin

6 6 Kristlik elu Kenneth Copeland Mis juhtub 2012.aastal? Mida see enesega kaasa toob? Mis on sellel aastal varuks rahvaste jaoks, Iisraeli jaoks ja Minu Koguduse jaoks? Jumal ütleb: Mul on väga suur varakamber! Seal on hoitud väga palju rikkusi varuks, üle Snu kõige metsikumate ettekujutuste, on selles varakambris varuks hoitud rikkusi Sinu jaoks ja seda juba enne maailma rajamist. Seal on palju rohkem kui kogudus eales on palunud. Isand ütleb: Ma pole mitte midagi tagasi hoidnud koguduse eest! Mina olen rohkem kui küllaldane Jumal! Ja see kõik on Teile kättesaadav! Ma panin selle oma Sõnasse, Ma andsin Teile oma Tõotused ja olen alati seisnud selle taga! Jeesuse vere läbi, Teie kalli Päästja vere läbi! Aga Minu rahvas on hoidnud end tagasi, et haarata kinni neist asjadest, mis Mina olen Teie jaoks valmis pannud! Aga Ma ütlen: Minu rahva hulgas, üle maailma, on inimesed, kes on tugevad ja vägevad ja kes kasva- Prohveteering aasta kohta vad veel tugevamaks ja vägevamaks ja kes kasvavad veel JUL- GEMAKS, et haarata kinni ja teha oma usus nõudmised nende asjade suhtes, mis Mina olen nende jaoks valmis pannud! Ja see rõõmustab Mind väga, sest see kõik on olnud nende oma kogu selle aja! Aga mis siis on selle aastaga? 2012.aasta on aasta täis üllatusi! Mõned üllatused raputavad mõningad inimesed üles ja mõned üllatused raputavad mõningad inimesed alla. Aga nende jaoks, kes Kuulavad Minu Häält, nende jaoks, kes on teinud end kättesaadavaks Minu Vaimu ja Minu Sõna jaoks, nendel saavad olema üllatused, aga mitte nii nagu maailma jaoks ja mitte nii nagu paljude lihameelsete kristlaste jaoks! Teie üllatused saavad olema justkui äkitselt! Nii nagu Minu Sõnas on kirjas: Ja äkitselt tuli nende peale! Ja Sa naeratad ja ütled: Nüüd juhtus see küll äkitselt! Aga see ei taba Sind ootamatult, sest Ma ütlesin oma Sõnas, et Ma näitan Sulle tulevasi asju, Nelikaare / Aprill 2012 / nr 4 Ma ütlesin oma Sõnas, et see, mida Mina räägin, seda kuuleb Püha Vaim ja Tema räägib Teile! Ja Teie hulgas on need, kes otsivad Minu Häält ja otsivad Minu Sõna ja otsivad Minu Nime ja vaatavad Mulle otsa ja Mina vaatan Teile otsa ja Koos Me käime kõiges selles ja Koos Me läheme kõigest läbi ja saab olema aeg, kus Sa naeratad Mulle ja Mina Sulle ja Sa ütled: Ha-ha ha, Ma teadsin seda kogu aeg! Kiitus Jumalale! Minu Isa näitas seda mulle, et see on tulemas! Ja ma olin valmis! Ja see ei tulnud mulle ootamatult! Ja kõik need teised üllatused, oo milline rõõm, oo milline nauding, oo milline Headus! Huvitav, mis on Mu Isal minu jaoks veel varuks!? Halleluuja! 2012.aasta saab olema Suure Rõõmu Aasta! Nende jaoks, kes tunnevad Minu Rõõmu! See aasta saab olema imeliste läbimurrete aasta! See aasta on Võidu Aasta! See on aeg, mil inimesed hakkavad aru saama, et Mu Sõna on Elav Sõna, et Mu Vaim on Elav Vaim ja et Teie olete Minu Hääl maa peal! Ja et Teie hääl on Võidu Hääl! Nii et rõõmutsege ja hõisake ja mõistke, et need läbimurded, mida Te otsisite ja mille pärast Te palvetasite ja valvasite ja mille pärast Te usus seisite, ärge andke nüüd alla ja ärge laske nüüd lahti, sest need on kohe käes! Need on kohe Teie nina ees! Kiitus Jumalale! aasta on Imede aasta! Selliste imede aasta, mis tundusid sellistena, mis eales ei tule. On olemas Atmosfäär, mis kannab Imesid! Ja see on kasvanud ja kasvanud ja mis tuleb esile selle aasta esimesel veerandil ja siis jätkub läbi terve aasta ja kestab edasi 2013.aastal. Jumal ütleb: Ma olen oodanud aastat! Sest Ma tean, mis juhtuma hakkab! Mina tean, Kuidas see aasta välja kukub! Ma olen sellega tegelenud juba oma Sõnas! Teie tulevik näeb kogu aeg järjest Parem välja! Aga Teil tuleb loomulikult näha seda läbi Minu Silmade, ütleb Armu Vaim! Rõõmutsege, sest Teie aeg on käes! Tänu Jumalale! Kiitus Jumalale! Tõlkis Jana Naudi Pilte Inglismaalt Bracknell Kerith community kiriku külastusest

7 Nelikaare / Aprill 2012 / nr 4 7 Lasteleht Lastetöö Inglismaal Bracknellis Kerith community kirikus Lastetööd nähes saime tõelise VAU elamuse osaliseks. Sellele tööharule on kogudus pannud suure rõhu. Meile öeldi, kui lapsed on õnnelikud, siis on ka vanemad õnnelikud ja rahul ning see määrab ära perekonna koguduses käimise. Lasteteenistus toimub pühapäeviti kahe hommikuse koosoleku ajal, kiriku kõrval olevas kahekorruselises hoones K2- es (esmane kogudusehoone). Terve maja ongi lastetöö kasutuses. Lapsi on palju. Turvalisuse ja hoolivuse tõttu registreeritakse kõik lapsed, kes tulevad lasteteenistusele. Laps ja vanem saavad numbri ning lapse lahkudes kontrollib töötaja, kas laps lahkub õige täiskasvanuga. Lapsed on jaotatud vanuse järgi gruppidesse. Investeeritud on sellesse, et näidata igas vanuses lastele, et kogudus on koht, kus on lahe olla. Neile on loodud mugav, esteetiliselt kaunis, erinevate mängu ja tegevus võimalustega huvipakkuv keskkond. Programm on ettekavatsetud ja hästi organiseeritud, mille käigus õpetatakse lastele piibellikke tõdesid. Koos lastepastoriga aitavad seda kõike läbiviia võrratu vabatahtlike meeskond. Tol pühapäeval, kui külastasime Kerith kogudust tähistas Inglismaa emadepäeva. Seega, pidasid lapsed ja lastetöötegijad emasid meeles lillede ja lauluga. Lisaks lastetööle, toimub koguduses nädala sees emade ja beebide hommikud, millel on suur osavõtt. Reis avardas meie silmaringi ja mõttemaailma. Oleme Jumalale südamest tänulikud sealse tegevuse ja iga töötegija eest. Marvi Õunpuu Paiguta morsekoodile tähevasted ja saad teada, vanasõnu rääkimise ja vaikimise kohta. A F K P V. B G L R Ä, C H M S Õ! D I N T Ü? E J O U : Toredat lahendamist ja sind ootab üllatus pühapäevakoolis. Palju põnevat leiate sellelt interneti aadressilt:

8 8 Koguduse info / Reklaam / Kuulutused Nelikaare / Aprill 2012 / nr 4 TÄHTPÄEVAD Ma tahan öelda: Käige Vaimus, siis te ei täida lihalikke himusid. Sest lihalik loomus himustab Vaimu vastu ja Vaim lihaliku vastu, need on teineteise vastased, nii et teie ei saa teha seda, mida tahaksite. Kui aga Vaim juhib teid, siis te ei ole Seaduse all. Galaatlastele 5:16-18 Aprill 14. Liili Antsaar 15. Aita Pupart 17. Alur Õunpuu 17. Karin Koppel 21. Aarne Hõbelaid 23. Merle Jahimaa 26. Malle Roolaht Rohket Jumala armu ja õnnistust! SÜNDMUSED 01. APRILL pühapäev Sõnum: Alur Õunpuu, tunnistused 08. APRILL pühapäev Sõnum Peeter Ränk, laulab koor. algus Issanda surma mälestamine 15. APRILL pühapäev Teenistuse viivad läbi noored 22. APRILL pühapäev Koguduse 21. aastapäev. Sõnum Virge ja Mike Matton Inglismaalt 29. APRILL pühapäev Sõnum: Hannes Hermaküla LAUPÄEV SUURPUHASTUSPÄEV KIRIKUS kell KOLMAPÄEV PALVE-PAASTUPÄEV kell REEDE ÜLISTUSÕHTU kell PÜHAPÄEV TEENISTUS KURESSAARE HAIGLAS kell ja TOIMUB PÜHAPÄEVAKOOL kell TEATED 22. APRILL Koguduse 21. aastapäev Palju õnnistusi! 08. APRILL pühapäeval Teenistuse algus kell Sõnum Peeter Ränk laulab koor Leivamurdmine LAUPÄEVAL SUURPUHASTUSPÄEV KIRIKUS algus kell 10 NELIKAARE KIRIKU TEGEVUS Koosolekud toimuvad Kaare tn. 6, I korruse saalis Jumalateenistus igal pühapäeval algus kell Pühapäevakool ja algus kell Juhatuse osadus esmaspäeviti algus kell Osadusgrupp kolmapäeviti algus kell Palvehommik kolmapäeviti algus kell (koos Issanda surma mälestamisega) Koori harjutus pühapäeviti algus kell Palveõhtu reedeti algus kell Noortekas laupäeviti algus kell Pastori kõnetunnid toimuvad eelneval kokkuleppel. Alur Õunpuu , Iga kuu teisel pühapäeval Issanda surma mälestamine Iga kuu kolmandal pühapäeval misjoniohver Toetatakse EKNK Keskuse misjonäre, Kuressaare Pereraadiot ja kohaliku Nelipühi koguduse misjonitööd. Igal pühapäeval avatud kohvik, müügil vaimulik kirjandus ja avatud raamatukogu. Koguduse koduleht: Koguduse juhatus Pastor: Alur Õunpuu. Juhatuse esimees: Tõnu Usin. Juhatuse liikmed: Kalmer Koppel, Aivar Arge, Ain Vares Ülistus: Aivar Arge, Kalmer Koppel, Karin Reisko, Ülle Tagaküla Lastetöö: Angela Koppel, Marvi Õunpuu, Aave Aagver, Kristel Arge Noortetöö: Janos Usin Nelikaare teenistused Pildiraadios pühap või igal ajal koguduse kodulehel Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Kuressaare Koguduse kuukiri Toimetus: Helle Piisk, Kalmer Koppel, Tiina Usin, Veljo Puujalg, Ain Vares Info: tel , Trükk, küljendus: Väljaandmist toetab: Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Kuressaare Kogudus, Kaare tn. 6, Kuressaare, tel a/a Swedbank Koguduse sekretär: Helle Piisk Tel , e-post:

Ja te otsite Mind ja leiate Minu, kui te nõuate Mind kõigest oma südamest! KUIDAS TUNDA JUMALAT

Ja te otsite Mind ja leiate Minu, kui te nõuate Mind kõigest oma südamest! KUIDAS TUNDA JUMALAT Ja te otsite Mind ja leiate Minu, kui te nõuate Mind kõigest oma südamest! KUIDAS TUNDA JUMALAT KUIDAS TUNDA JUMALAT Nii nagu Aabraham oli Jumala Sõber alistumise ja sõnakuulelikkuse läbi, võid ka sina

More information

KUIDAS TUNDA JUMALAT

KUIDAS TUNDA JUMALAT Ja te otsite Mind ja leiate Minu, kui te nõuate Mind kõigest oma südamest! KUIDAS TUNDA JUMALAT KUIDAS TUNDA JUMALAT Nii nagu Aabraham oli Jumala Sõber alistumise ja sõnakuulelikkuse läbi, võid ka sina

More information

Jumal Proovib Aabrahami Armastust

Jumal Proovib Aabrahami Armastust Piibel Lastele Esindab Jumal Proovib Aabrahami Armastust Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Byron Unger; Lazarus Muudatud: M. Maillot; Tammy S. Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org

More information

Jumala Lubadus Aabrahamile

Jumala Lubadus Aabrahamile Piibel Lastele Esindab Jumala Lubadus Aabrahamile Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Byron Unger; Lazarus Muudatud: M. Maillot; Tammy S. Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org

More information

Mees saadatud Jumalalt

Mees saadatud Jumalalt Piibel Lastele Esindab Mees saadatud Jumalalt Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Byron Unger; Lazarus Muudatud: E. Frischbutter; Sarah S. Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org

More information

TEE KRISTUSE JUURDE. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

TEE KRISTUSE JUURDE. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. TEE KRISTUSE JUURDE Ellen G. White 1991 Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger

More information

Pühitsuselu astmed. Evan Roberts. Eessõna. Neile, kes igatsevad omas waimulikus elus Kristuse täiuse järele Walguse kirjastus, Kodu 18, Tallinn

Pühitsuselu astmed. Evan Roberts. Eessõna. Neile, kes igatsevad omas waimulikus elus Kristuse täiuse järele Walguse kirjastus, Kodu 18, Tallinn Evan Roberts Pühitsuselu astmed Neile, kes igatsevad omas waimulikus elus Kristuse täiuse järele Walguse kirjastus, Kodu 18, Tallinn Eestistanud G. Henny A. Mattieseni trükikoda o/ü., Tartu 1933 Eessõna

More information

PIIBLI ALUSED ÕPPEMATERJAL MIS AVAB TÕELISE KRISTLUSE RÕÕMU JA RAHU MAAILMA. DUNCAN HEASTER

PIIBLI ALUSED ÕPPEMATERJAL MIS AVAB TÕELISE KRISTLUSE RÕÕMU JA RAHU MAAILMA. DUNCAN HEASTER PIIBLI ALUSED ÕPPEMATERJAL MIS AVAB TÕELISE KRISTLUSE RÕÕMU JA RAHU MAAILMA DUNCAN HEASTER www.carelinks.net info@carelinks.net SISSEJUHATUS Iga inimene, kes on hakanud uskuma Jumala olemasolusse ja on

More information

Palvetades hilise. vihma pärast! Ühispalveks. Väike käsiraamat

Palvetades hilise. vihma pärast! Ühispalveks. Väike käsiraamat Palvetades hilise vihma pärast! Väike käsiraamat Ühispalveks Sisu: 1. Miks palvetada vihma pärast?...2 2. Miks ühispalve?...4 3. Mis on ühispalve?...6 4. Kuidas alustada ühispalvega...7 4.1. Kiitus ja

More information

KIRI EFESLASTELE SUHETE EVANGEELIUM

KIRI EFESLASTELE SUHETE EVANGEELIUM TÄISKASVANUTE HINGAMISPÄEVAKOOLI ÕPPETÜKID KIRI EFESLASTELE SUHETE EVANGEELIUM John M. Fowler Adventistide Koguduste Eesti Liidu Hingamispäevakooli osakond 2005 Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid

More information

TAGASIVÕITMINE! JUMAL TAHAB SIND TAGASI 2015 NOORTE PALVENÄDALA LOENGUD BALVIN JA ANNET BRAHAM

TAGASIVÕITMINE! JUMAL TAHAB SIND TAGASI 2015 NOORTE PALVENÄDALA LOENGUD BALVIN JA ANNET BRAHAM TAGASIVÕITMINE! JUMAL TAHAB SIND TAGASI BALVIN JA ANNET BRAHAM KAHEKSA JUTLUST, ET TULETADA MEILE MEELDE JEESUST JA INNUSTADA MEID ÜHINEMA TEMAGA TAGASIVÕITMISE TÖÖS. 2015 NOORTE PALVENÄDALA LOENGUD Noorte

More information

Mu armsad vennad ja õed!

Mu armsad vennad ja õed! NOVEMBER 2011 ESIMESE PRESIDENTKONNA Sõ NUM Seiske pühades paikades Taevaisaga suhtlemine läbi meie palvete ja Tema inspiratsiooni on vajalik, et me saaksime hakkama elu tormide ja katsumustega. Mu armsad

More information

JEESUS LÄBI MARKUSE SILMADE

JEESUS LÄBI MARKUSE SILMADE TÄISKASVANUTE HINGAMISPÄEVAKOOLI ÕPPETÜKID JEESUS LÄBI MARKUSE SILMADE William G Johnsson Adventistide Koguduste Eesti Liidu Hingamispäevakooli osakond 2005 Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid valmistab

More information

TÄISKASVANUTE HINGAMISPÄEVAKOOLI ÕPPETÜKID SUURIM IME JEESUS. Roy Adams

TÄISKASVANUTE HINGAMISPÄEVAKOOLI ÕPPETÜKID SUURIM IME JEESUS. Roy Adams TÄISKASVANUTE HINGAMISPÄEVAKOOLI ÕPPETÜKID SUURIM IME JEESUS Roy Adams Adventistide Koguduste Eesti Liidu Hingamispäevakooli osakond 2008 Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid valmistab ette SPA Peakonverentsi

More information

JOSEPH CONRAD '1 LORD JIM ROMAAN. Inglise keelest tõlkinud A. H. TAMMSAARE EESTI KIRJANDUSE SELTSI TARTU 1931

JOSEPH CONRAD '1 LORD JIM ROMAAN. Inglise keelest tõlkinud A. H. TAMMSAARE EESTI KIRJANDUSE SELTSI TARTU 1931 0 JOSEPH CONRAD '1 LORD JIM ROMAAN Inglise keelest tõlkinud A. H. TAMMSAARE EESTI KIRJANDUSE SELTSI TARTU 1931 KIRJASTUS Trükikoda Ed. Bergmann, Tartui. Autorilt. Kui see romaan ilmus esimest korda raamatuna,

More information

Aafrika rahvajutud religioonietnoloogilise allikana bulsa (Põhja-Ghana) pärimuse näitel. II

Aafrika rahvajutud religioonietnoloogilise allikana bulsa (Põhja-Ghana) pärimuse näitel. II Aafrika rahvajutud religioonietnoloogilise allikana bulsa (Põhja-Ghana) pärimuse näitel. II Rüdiger Schott 7. Surm, surnud ja vaimud bulsa juttudes Tihnikut nimetatakse jutus BUL-E0654 ka surnute (ainult

More information

Mis asi on "Must Henna?" Catherine Cartwright-Jones c 2003

Mis asi on Must Henna? Catherine Cartwright-Jones c 2003 1 Mis asi on "Must Henna?" Catherine Cartwright-Jones c 2003 Henna EI OLE must. Sellele vaatamata müüakse paljusid asju musta henna sildi all ning paljudest asjadest arvatakse, et need on must henna. Mõned

More information

3 FILMI 24 KEELT 28 RIIKI. Sophia Olsson SAMEBLOD (SAMI BLOOD) Režissöör: Amanda Kernell Rootsi, Norra, Taani EUROOPA PARLAMENT TOETAB KULTUURI

3 FILMI 24 KEELT 28 RIIKI. Sophia Olsson SAMEBLOD (SAMI BLOOD) Režissöör: Amanda Kernell Rootsi, Norra, Taani EUROOPA PARLAMENT TOETAB KULTUURI 3 FILMI 24 KEELT 28 RIIKI SAMEBLOD (SAMI BLOOD) Režissöör: Amanda Kernell Rootsi, Norra, Taani EUROOPA PARLAMENT TOETAB KULTUURI SAMEBLOD (SAMI BLOOD) REŽISSÖÖR: AMANDA KERNELL Vana naine sõidab koos pojaga

More information

E H I T U S K I N N I S V A R A M A T E R JALID TEHN O L O O G I A T E H N I K A. VALMINUD ON MUDELPROJEKTEERIMISE JUHENDMATERJAL lk 42.

E H I T U S K I N N I S V A R A M A T E R JALID TEHN O L O O G I A T E H N I K A. VALMINUD ON MUDELPROJEKTEERIMISE JUHENDMATERJAL lk 42. E H I T U S K I N N I S V A R A M A T E R JALID TEHN O L O O G I A T E H N I K A NOVEMBER 2013 NR 11 (182) DIGIEDUET: UUS MULTI- KEELNE EHITUSTEABE INFOBAAS lk 12 VALMINUD ON MUDELPROJEKTEERIMISE JUHENDMATERJAL

More information

V NU PERFORMANCE FESTIVAL: SO FAR SO GOOD ETENDUSKUNSTIDE FESTIVAL

V NU PERFORMANCE FESTIVAL: SO FAR SO GOOD ETENDUSKUNSTIDE FESTIVAL 19. 22. november 2014 Tallinn V NU PERFORMANCE FESTIVAL: SO FAR SO GOOD ETENDUSKUNSTIDE FESTIVAL SO FAR SO GOOD NU Performance Festival toimub juba viiendat korda. Esimese väljalaske puhul, 2005. aastal

More information

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Duac Gel, 10 mg/g + 50 mg/g geel Klindamütsiin, bensoüülperoksiid

Pakendi infoleht: teave kasutajale. Duac Gel, 10 mg/g + 50 mg/g geel Klindamütsiin, bensoüülperoksiid Pakendi infoleht: teave kasutajale Duac Gel, 10 mg/g + 50 mg/g geel Klindamütsiin, bensoüülperoksiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

More information

PESAst koorunud Best from the nest

PESAst koorunud Best from the nest PESAst koorunud Best from the nest Euroopa Liit Eesti Euroopa tuleviku heaks Regionaalarengu Fond 2011 2016 PESAst koorunud Best from the nest 2011 2016 PESA arendusprogramm PESA on ainulaadne loomeettevõtjaile

More information

Tartu Ülikool. Filosoofia teaduskond. Ajaloo õppekava. Kunstiajaloo õppetool. Elo Hermann RENÉ MAGRITTE JA TEMA MÕJUD TOOMAS VINDI LOOMINGUS

Tartu Ülikool. Filosoofia teaduskond. Ajaloo õppekava. Kunstiajaloo õppetool. Elo Hermann RENÉ MAGRITTE JA TEMA MÕJUD TOOMAS VINDI LOOMINGUS Tartu Ülikool Filosoofia teaduskond Ajaloo õppekava Kunstiajaloo õppetool Elo Hermann RENÉ MAGRITTE JA TEMA MÕJUD TOOMAS VINDI LOOMINGUS Bakalaureusetöö Juhendajad: Tõnis Tatar Eik Hermann Tartu 2014 Sisukord

More information

MUUSIKAÜRITUSTE INFOPORTAALI KONTSEPTUAALNE DISAIN

MUUSIKAÜRITUSTE INFOPORTAALI KONTSEPTUAALNE DISAIN Tallinna Ülikool Digitehnoloogiate instituut MUUSIKAÜRITUSTE INFOPORTAALI KONTSEPTUAALNE DISAIN Seminaritöö Autor: Alina Nurk Juhendaja: Hans Põldoja Autor:... 2016 Juhendaja:... 2016 Instituudi direktor:...

More information

ANTS LAIKMAA. RAHVUSLANE JA DÄNDI

ANTS LAIKMAA. RAHVUSLANE JA DÄNDI ANTS LAIKMAA. RAHVUSLANE JA DÄNDI 53 ANTS LAIKMAA. RAHVUSLANE JA DÄNDI LIIS PÄHLAPUU Kumu kunstimuuseumi programmijuht-kuraator liis.pahlapuu@ekm.ee 20. sajandi alguse Eesti kultuurielu oli plahvatuslik:

More information

KITSAS TEE TÕENI: ARVO PÄRDI NDAD NÕUKOGUDE EESTIS II

KITSAS TEE TÕENI: ARVO PÄRDI NDAD NÕUKOGUDE EESTIS II KITSAS TEE TÕENI: ARVO PÄRDI 1960. 1970-NDAD NÕUKOGUDE EESTIS II IMMO MIHKELSON Filmimuusika. Omaette nurgake Filmiga on nagu lavateosega, et pilt ja heli on nagu ühe medali kaks - helilooja võib ütelda,

More information

12. PÖFFI ARMASTUSFILMIDE FESTIVAL Tartus

12. PÖFFI ARMASTUSFILMIDE FESTIVAL Tartus 12. PÖFFI ARMASTUSFILMIDE FESTIVAL 7. 12.08 Tartus 1 FESTIVALI FESTIVAL FILM PROGRAMME ESMASPÄEV / MONDAY, 7.08 21.45 FESTIVALI AVAMINE / FESTIVAL OPENING / Raekoja plats 22.00 TAGASI POLE VAJA / KEEP

More information

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Muusikaosakond Jazzmuusika õppekava

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Muusikaosakond Jazzmuusika õppekava TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Muusikaosakond Jazzmuusika õppekava Maria Gertsjak From Sunrise to Midnight Loov-praktilise lõputöö teoreetiline osa Juhendaja: lektor Sirje Medell Kaitsmisele

More information

ARHEOLOOGIA EESTI-INGLISE VALIKSÕNASTIK

ARHEOLOOGIA EESTI-INGLISE VALIKSÕNASTIK TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND GERMAANI, ROMAANI JA SLAAVI FILOLOOGIA INSTITUUT ARHEOLOOGIA EESTI-INGLISE VALIKSÕNASTIK Magistriprojekt Kätlin Jansons Juhendajad lektor Piret Rääbus doktorant Liis

More information

NYDA hävitab. täid ja tingud

NYDA hävitab. täid ja tingud NYDA hävitab täid ja tingud Peatäi (Pediculus humanus) Tiivutu putukas Seesamiseemne suurune (2-3 mm) Eluks vajab verd, mida imeb inimese peanahast Ilma verd imemata ei suuda elada kauem kui 55 tundi Ei

More information

Eine murul. Ühe animafilmi tekst ja kontekst

Eine murul. Ühe animafilmi tekst ja kontekst Film, ruum ja narratiiv: Mis juhtus Andres Lapeteusega? ning Viini postmark Eine murul. Ühe animafilmi tekst ja kontekst Artikkel käsitleb Priit Pärna joonisfilmi Eine murul (1987) kui üht perestroikakino

More information

DISSERTATIONES ARCHAEOLOGIAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS 1

DISSERTATIONES ARCHAEOLOGIAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS 1 DISSERTATIONES ARCHAEOLOGIAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS 1 DISSERTATIONES ARCHAEOLOGIAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS 1 LUU- JA SARVESEMED EESTI ARHEOLOOGILISES LEIUMATERJALIS VIIKINGIAJAST KESKAJANI BONE AND

More information

Ristripatsid Eesti sajandi laibakalmistutes: kas ehted või usu tunnused?

Ristripatsid Eesti sajandi laibakalmistutes: kas ehted või usu tunnused? Ristripatsid Eesti 12. 13. sajandi laibakalmistutes: kas ehted või usu tunnused? Tuuli Kurisoo Ristripatsid on ühed kõige enam uurijate tähelepanu pälvinud sümboltähendusega esemed Eesti arheoloogilises

More information

4222_100_4208_1_FrontCover_A5_fc.pdf 1 6/18/15 12:15 PM. Lumea SC1995

4222_100_4208_1_FrontCover_A5_fc.pdf 1 6/18/15 12:15 PM. Lumea SC1995 4222_100_4208_1_FrontCover_A5_fc.pdf 1 6/18/15 12:15 PM Lumea SC1995 2 3 9 8 5 4 1 10 11 7 6 13 14 12 English Eesti Latviešu Lietuviškai 6 English Welcome Welcome to the beauty world of Lumea! You are

More information

SALVAGE EXCAVATIONS ON THE EARLY MODERN AGE RURAL CEMETERY OF EASSALU (FORMER VANAKÜLA)

SALVAGE EXCAVATIONS ON THE EARLY MODERN AGE RURAL CEMETERY OF EASSALU (FORMER VANAKÜLA) ArchAeologicAl Fieldwork in estonia 2013, 183 192 SALVAGE EXCAVATIONS ON THE EARLY MODERN AGE RURAL CEMETERY OF EASSALU (FORMER VANAKÜLA) ANDRES TVAURI and ANU KIVIRÜÜT Tartu Ülikool, Ajaloo ja arheoloogia

More information

Tartu MV mälumängus ( küsimused Artes Terrae: Mart Kiisk, Rein Hiob, Veiko Tonts, Mart Hiob)

Tartu MV mälumängus ( küsimused Artes Terrae: Mart Kiisk, Rein Hiob, Veiko Tonts, Mart Hiob) Tartu MV mälumängus 03.11.2010 ( küsimused : Mart Kiisk, Rein Hiob, Veiko Tonts, Mart Hiob) 1 Eesti esimeseks aasta linnuks valiti 1995. aastal rukkirääk. Kes on käesoleva, 2010. aasta linnud? 2 Meie planeedi

More information

POLIITIKA. Jüri mälumängu küsimused LOODUS JA GEOGRAAFIA

POLIITIKA. Jüri mälumängu küsimused LOODUS JA GEOGRAAFIA Jüri mälumängu küsimused 11.02.2009 LOODUS JA GEOGRAAFIA 1. Hoidke silmad lahti, siis näete palju. Hoidke kõrvad lahti, siis kuulete palju. Ärge võõrduge loodusest. Lapsed tunnevad automarke, aga naksurit

More information

PEITLEID LÕHAVERE LINNAMÄELT. Silvia Laul Ülle Tamla

PEITLEID LÕHAVERE LINNAMÄELT. Silvia Laul Ülle Tamla PEITLEID LÕHAVERE LINNAMÄELT Silvia Laul Ülle Tamla Silvia Laulu mälestuseks Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 10 PEITLEID LÕHAVERE LINNAMÄELT Käsitöö- ja ehtevakk 13. sajandi algusest Silvia Laul Ülle Tamla

More information

Rändurid. The Travellers Reisimine ja migratsioon Kesk- ja Ida-Euroopa uues kunstis

Rändurid. The Travellers Reisimine ja migratsioon Kesk- ja Ida-Euroopa uues kunstis 25.08.2017 28.01.2018 Rändurid Reisimine ja migratsioon Kesk- ja Ida-Euroopa uues kunstis The Travellers Voyage and Migration in New Art from Central and Eastern Europe Näitus Kumu kunstimuuseumis Exhibition

More information

Kivijärve kuljustega noatuped

Kivijärve kuljustega noatuped TARTU ÜLIKOOL Viljandi Kultuuriakadeemia Rahvusliku käsitöö osakond Margit Keeman Kivijärve kuljustega noatuped Diplomitöö Juhendajad: Riina Rammo, MA Egge Edussaar-Harak, MA Kaitsmisele lubatud (Juhendaja

More information

Jagatud praktikad: kunstiliikide põimumised sotsialistliku Ida-Euroopa kultuuris

Jagatud praktikad: kunstiliikide põimumised sotsialistliku Ida-Euroopa kultuuris Jagatud praktikad: kunstiliikide põimumised sotsialistliku Ida-Euroopa kultuuris Kumu sügiskonverents 2015 Koostöös Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse instituudiga 22.10. 24.10.2015 KUMU KUNSTIMUUSEUMI

More information

Holokausti müüdist. Auschwitz -Birkenau Oswiecim

Holokausti müüdist. Auschwitz -Birkenau Oswiecim Holokausti müüdist. Holokausti müüdi algusele, st. mürkgaasidega hukatud kuus miljonit juuti - teise maailmasõja aegsetes saksa surmalaagrites mürgitatud ja krematooriumites põletatud juutidele, pandi

More information

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Klassiõpetaja õppekava. Liina Karelson

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Klassiõpetaja õppekava. Liina Karelson Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Klassiõpetaja õppekava Liina Karelson ÕPETAJATE HINNANGUD 3D-PRINTERI KUI KAASAEGSE DIGITEHNOLOOGILISE VAHENDI KASUTAMISELE ÕPPETÖÖS

More information

NEW INTERESTING PREHISTORIC COIN FINDS IN 2013

NEW INTERESTING PREHISTORIC COIN FINDS IN 2013 ArchAeologicAl Fieldwork in estonia 2013, 221 228 NEW INTERESTING PREHISTORIC COIN FINDS IN 2013 MAURI KIUDSOO Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut (Institute of History, Tallinn University), Rüütli 6, 10130

More information

NÕUKOGUDE LIIDU 1939/40. AASTA BALTI- POLIITIKA VENEMAAL ILMUNUD UUSIMAS KIRJANDUSES

NÕUKOGUDE LIIDU 1939/40. AASTA BALTI- POLIITIKA VENEMAAL ILMUNUD UUSIMAS KIRJANDUSES Acta Historica Tallinnensia, 2008, 12, 75 86 doi: 10.3176/hist.2008.1.04 NÕUKOGUDE LIIDU 1939/40. AASTA BALTI- POLIITIKA VENEMAAL ILMUNUD UUSIMAS KIRJANDUSES Magnus ILMJÄRV Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut,

More information

Sissejuhatus. Toomas Hiio

Sissejuhatus. Toomas Hiio Sissejuhatus Toomas Hiio 2012. aasta mais pidas Eesti sõjamuuseum oma aastakonverentsi, mille teemad olid sedakorda ajendatud Napoleoni sõjakäigust Venemaale 200 aastat varem. Ehkki ühegi Napoleoni sõduri

More information

LATE BRONZE AGE BONE CRAFTING IN THE EASTERN BALTIC: STANDARDIZATION OF ARTEFACT TYPES AND INDIVIDUAL INGENUITY 1

LATE BRONZE AGE BONE CRAFTING IN THE EASTERN BALTIC: STANDARDIZATION OF ARTEFACT TYPES AND INDIVIDUAL INGENUITY 1 Estonian Journal of Archaeology, 2013, 17, 1, 24 37 doi: 10.3176/arch.2013.1.02 LATE BRONZE AGE BONE CRAFTING IN THE EASTERN BALTIC: STANDARDIZATION OF ARTEFACT TYPES AND INDIVIDUAL INGENUITY 1 The aim

More information

Rooma tooteid Baltikumis

Rooma tooteid Baltikumis TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND AJALOO JA ARHEOLOOGIA INSTITUUT Jekaterina Štšogoleva Rooma tooteid Baltikumis Bakalaureusetöö Juhendaja: prof. Aivar Kriiska TARTU 2009 Sisukord Sissejuhatus... 3 1.

More information

a child talks when a chicken takes a pee?

a child talks when a chicken takes a pee? Story 1 a child talks when a chicken takes a pee? In times gone by, a well-behaved child had first and foremost to be quiet and polite. What have young artists aged between just fourteen and nineteen got

More information

SURMAAEGSETE VIGASTUSTEGA KOLJU HAAPSALU TOOMKIRIKUST 1

SURMAAEGSETE VIGASTUSTEGA KOLJU HAAPSALU TOOMKIRIKUST 1 SURMAAEGSETE VIGASTUSTEGA KOLJU HAAPSALU TOOMKIRIKUST 23 SURMAAEGSETE VIGASTUSTEGA KOLJU HAAPSALU TOOMKIRIKUST 1 MARTIN MALVE Tartu ülikooli arheoloogia doktorant, luu-uurija martinmalve@gmail.com 1980.

More information

Three medieval and early modern hoards from Pugritsa village, historical Võrumaa

Three medieval and early modern hoards from Pugritsa village, historical Võrumaa Archaeological Fieldwork in Estonia 2016, 81 92 Three medieval and early modern hoards from Pugritsa village, historical Võrumaa Tartu Ülikool, ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia osakond (University

More information

Women s Storm-Fit Jacket

Women s Storm-Fit Jacket Riided / Clothes Women s Storm-Fit Jacket Nike Storm-FIT kategooria: veekindel, tuulekindel ja kerge kokku lappida / Nike Storm-FIT category: waterproof, windproof and packable Suletud õmblused / seam

More information

Saka Late Viking Age silver hoard from north-east Estonia

Saka Late Viking Age silver hoard from north-east Estonia Archaeological Fieldwork in Estonia 2015, 113 120 Saka Late Viking Age silver hoard from north-east Estonia Ülle Tamla Tallinna Ülikool, arheoloogia teaduskogu (Archaeological Research Collection of Tallinn

More information

PRELIMINARY RESULTS OF THE RESCUE EXCAVATION IN ST MARY S CHURCHYARD AND ITS SURROUNDINGS IN TARTU

PRELIMINARY RESULTS OF THE RESCUE EXCAVATION IN ST MARY S CHURCHYARD AND ITS SURROUNDINGS IN TARTU PRELIMINARY RESULTS OF THE RESCUE EXCAVATION IN ST MARY S CHURCHYARD AND ITS SURROUNDINGS IN TARTU 00 0 MARTIN MALVE, RAIDO ROOG and ANDRES TVAURI Tartu Ülikool, Ajaloo ja arheoloogia instituut (University

More information

I V CENTURY MIDDLE KAMA TARASOVO BURIAL GROUND A UNIQUE MONUMENT OF ANCIENT UDMURTS

I V CENTURY MIDDLE KAMA TARASOVO BURIAL GROUND A UNIQUE MONUMENT OF ANCIENT UDMURTS Estonian Journal of Archaeology, 2017, 21, 2, 186 215 https://doi.org/10.3176/arch.2017.2.05 I V CENTURY MIDDLE KAMA TARASOVO BURIAL GROUND A UNIQUE MONUMENT OF ANCIENT UDMURTS The Tarasovo burial ground

More information

Rescue excavations at the pit grave cemetery of Järveküla

Rescue excavations at the pit grave cemetery of Järveküla Archaeological Fieldwork in Estonia 2014, 113 122 Rescue excavations at the pit grave cemetery of Järveküla Gurly Vedru MTÜ Arheoloogiakeskus, Rüütli 6, 10130 Tallinn, Estonia; gurli11@mail.ee Raili Allmäe

More information

Innovaatilised Järvamaa ettevõtted

Innovaatilised Järvamaa ettevõtted Paide Gümnaasium Innovaatilised Järvamaa ettevõtted Junior Achievement Eesti konkursitöö Kelli Lukas 11 klass Juhendaja : Elbe Metsatalu Paide Gümnaasiumi õpetaja Paide 2013 Sisukord Sissejuhatus... 3

More information

The earliest well in Estonia? Archaeological studies at Põltsamaa Kuningamägi, central Estonia

The earliest well in Estonia? Archaeological studies at Põltsamaa Kuningamägi, central Estonia Archaeological Fieldwork in Estonia 2014, 65 72 The earliest well in Estonia? Archaeological studies at Põltsamaa Kuningamägi, central Estonia Eesti Kirjandusmuuseum, folkloristika osakond (Estonian Literary

More information

SPEARHEADS FROM KOHTLA-VANAKÜLA FIND: REFINING EARLY IRON AGE (500 BC AD 550) SPEARHEAD TYPO-CHRONOLOGY IN THE EASTERN BALTIC

SPEARHEADS FROM KOHTLA-VANAKÜLA FIND: REFINING EARLY IRON AGE (500 BC AD 550) SPEARHEAD TYPO-CHRONOLOGY IN THE EASTERN BALTIC Estonian Journal of Archaeology, 2018, 22, 1, 32 50 https://doi.org/10.3176/arch.2018.1.03 SPEARHEADS FROM KOHTLA-VANAKÜLA FIND: REFINING EARLY IRON AGE (500 BC AD 550) SPEARHEAD TYPO-CHRONOLOGY IN THE

More information

Elektrilevi OÜ Kehtiv alates: Dokumendi tähis: P341 / 2 Kinnitas: A.Pihlak Ülemdokument: P11

Elektrilevi OÜ Kehtiv alates: Dokumendi tähis: P341 / 2 Kinnitas: A.Pihlak Ülemdokument: P11 (0,4 20) kv VÕRGUSTANDARD 0,4 kv ÕHULIINID 1. Eesmärgid ja kasutusala Standard sätestab nõuded 0,4/0,23 kv (edaspidi: madalpinge) liinide projekteerimiseks ja ehitamiseks, annab põhimõtted detailide ja

More information

ARCHAEOLOGICAL TEST EXCAVATIONS AT THE MESOLITHIC AND IRON AGE SETTLEMENT SITE JÄGALA-JOA IV

ARCHAEOLOGICAL TEST EXCAVATIONS AT THE MESOLITHIC AND IRON AGE SETTLEMENT SITE JÄGALA-JOA IV ARCHAEOLOGICAL FIELDWORK IN ESTONIA 2013, 45 54 ARCHAEOLOGICAL TEST EXCAVATIONS AT THE MESOLITHIC AND IRON AGE SETTLEMENT SITE JÄGALA-JOA IV AIVAR KRIISKA and KAAREL SIKK Tartu Ülikool, Ajaloo ja arheoloogia

More information

VIKING AGE HOARD FROM KINKSI, COUNTY OF LÄÄNEMAA

VIKING AGE HOARD FROM KINKSI, COUNTY OF LÄÄNEMAA VIKING AGE HOARD FROM KINKSI, COUNTY OF LÄÄNEMAA ÜLLE TAMLA, MAURI KIUDSOO and TARVI TOOME Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut (Institute of History, Tallinn University), Rüütli 6, 10130 Tallinn, Estonia;

More information

PENDANTS OF ST. ANTHONY CROSS WITH THE CRUCIFIXION FROM ESTONIA POSSIBLE BADGES OF A FOLK PILGRIMAGE

PENDANTS OF ST. ANTHONY CROSS WITH THE CRUCIFIXION FROM ESTONIA POSSIBLE BADGES OF A FOLK PILGRIMAGE Estonian Journal of Archaeology, 2013, 17, 2, 123 138 doi: 10.3176/arch.2013.2.02 PENDANTS OF ST. ANTHONY CROSS WITH THE CRUCIFIXION FROM ESTONIA POSSIBLE BADGES OF A FOLK PILGRIMAGE In 1951 a small tin

More information

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Rahvusliku käsitöö osakond Rahvusliku tekstiili eriala

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Rahvusliku käsitöö osakond Rahvusliku tekstiili eriala TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Rahvusliku käsitöö osakond Rahvusliku tekstiili eriala Eve Varik EESTI ROOSITUD SÕRMKINDAD 19. SAJANDIL Lõputöö Juhendaja : MA Kristi Jõeste Kaitsmisele lubatud..

More information

JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON. OTSUS nr 1507-o

JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON. OTSUS nr 1507-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1507-o Tallinnas 27. märtsil 2017 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Rein Laaneots ja Sulev Sulsenberg,

More information

Investigation of Late Iron Age occupation layers in Viljandi Castle park

Investigation of Late Iron Age occupation layers in Viljandi Castle park Archaeological Fieldwork in Estonia 2014, 123 132 Investigation of Late Iron Age occupation layers in Viljandi Castle park Heiki Valk and Eve Rannamäe Tartu Ülikool, ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia

More information

THE RACE COLLECTION. / / Ask more information from your local dealer:

THE RACE COLLECTION.   /   /   Ask more information from your local dealer: THE RACE COLLECTION The specific details of this brochure do not apply to any particular product supplied or offered for sale. Manufacturers reserve the right to vary specifications, including colours,

More information

Hair Styling Sales Lack Volume In Europe.(EuroTrends): An Article From: Household & Personal Products Industry [HTML] [Digital] By Katie Rodgers

Hair Styling Sales Lack Volume In Europe.(EuroTrends): An Article From: Household & Personal Products Industry [HTML] [Digital] By Katie Rodgers Hair Styling Sales Lack Volume In Europe.(EuroTrends): An Article From: Household & Personal Products Industry [HTML] [Digital] By Katie Rodgers If you are searched for the ebook Hair styling sales lack

More information

UNITED STATES UNEXPLODED BOOKLET LIST

UNITED STATES UNEXPLODED BOOKLET LIST MOUNTAINSIDE Stamps, Coins and Currency Mountainside, N.J. 07092 Tel: 908-232-0539 or 908-419-9751 www.mountainsidestamps.com E-mail: tjacks@verizon.net Tom Jacks, owner UNITED STATES UNEXPLODED BOOKLET

More information

UNITED STATES UNEXPLODED BOOKLET LIST

UNITED STATES UNEXPLODED BOOKLET LIST MOUNTAINSIDE Stamps, Coins and Currency Mountainside, N.J. 07092 Tel: 908-232-0539 or 908-419-9751 www.mountainsidestamps.com E-mail: tjacks@verizon.net Tom Jacks, owner UNITED STATES UNEXPLODED BOOKLET

More information

Future Trends S/S 19. Pets. Nice Digs. Designer Note: please expand this box to full size

Future Trends S/S 19. Pets. Nice Digs. Designer Note: please expand this box to full size Future Trends S/S 9 Pets Nice Digs Designer Note: please expand this box to full size 9- TCX -08 TCX 8-0 TCX -080 TCX -0960 TCX 7-7 TCX 8- TCX Common Gr ound celeb r a tes tog ether ness a nd sha r ed

More information

Pop Up Gift Card Boxes

Pop Up Gift Card Boxes Pop Up Gift Card Boxes C o n te n t s Ic e C ol l e c t io n............................ 2 Ma tte C ol l e c t io n............................ 2 Me t a l l i c & Emb o s s e d C olle c ti on..........

More information

DOWNLOAD OR READ : SO MANY BOOTS SO LITTLE TIME PDF EBOOK EPUB MOBI

DOWNLOAD OR READ : SO MANY BOOTS SO LITTLE TIME PDF EBOOK EPUB MOBI DOWNLOAD OR READ : SO MANY BOOTS SO LITTLE TIME PDF EBOOK EPUB MOBI Page 1 Page 2 so many boots so little time so many boots so pdf so many boots so little time Whirligig Patterns For Santa Boots. The

More information

YOR.3410 : Advanced Yoru ba I (2017 Fall)

YOR.3410 : Advanced Yoru ba I (2017 Fall) YOR.3410 : Advanced Yoru ba I (2017 Fall) Olu kọ (Instructor): Ọ gbẹńi Kọĺe O du tọĺa A ko ko i pa de (Period 7): MWF Ọ fi si (Office Location): 351 Pugh Hall Kiĺa a si (ClassVenue): TUR-B310 A ko ko ri

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-EN ISO 9920:2007 Ergonomics of the thermal environment - Estimation of thermal insulation and water vapour resistance of a clothing ensemble Ergonomics of the thermal environment - Estimation

More information

This document is a preview generated by EVS

This document is a preview generated by EVS EESTI STANDARD EVS-ENV 12718:2002 Meditsiinilised survesukad ja -sokid Medical compression hosiery EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti standard EVS-ENV 12718:2002

More information

TORBAY PHARMACY OPENING TIMES FOR 2016/17

TORBAY PHARMACY OPENING TIMES FOR 2016/17 TORBAY PHARMACY OPENING TIMES FOR 2016/17 (For pharmacy opening times over Bank and Public Holiday periods please refer to the separate Bank and Public Holiday Rota documents) Version 3 June 2016 3 pharmacies

More information

AVO TALPASE MÄLESTUSVÕISTLUSED KREEKA-ROOMA MAADLUSES KOHTLA-JÄRVE

AVO TALPASE MÄLESTUSVÕISTLUSED KREEKA-ROOMA MAADLUSES KOHTLA-JÄRVE AVO TALPASE MÄLESTUSVÕISTLUSED KREEKA-ROOMA MAADLUSES 7..9 Kadetid 8 kg 69 kg Greg-Sander Talpas (Palusalu) Laimonas Gecas (Leedu) Jürgen Silling (Vändra) kg Karlis Kaldma (Juhan) Taaniel Piiskoppel (Kadrina)

More information

STYLE SUMMARY. Page: 1 Time: 17:29:59 Date: 8/03/12

STYLE SUMMARY. Page: 1 Time: 17:29:59 Date: 8/03/12 STYLE SUMMARY SS/OP/OS NUMBER SS 011671 Catalogue Style Y Spec Approved By GARMENT TYPE Tabards Logo In Productionon N Pattern Approved By N Marker Approved By WORKING DIAGRAM SS011671 Page: 1 Lynne Francis

More information

Design Materials Craftsmanship

Design Materials Craftsmanship SPRING 2018 Design Materials Craftsmanship Those things that stand out as exceptional don t happen by accident. They are the result of thoughtful and original design, the finest materials and painstaking

More information

Module 8: Les Métiers

Module 8: Les Métiers Module 8: Les Métiers 08.00: Le Travail en France The French work hours per week and cannot work more than 13 hours. The minimum wage, Le SMIC, was 9.19 Euros (about $11.80) per hour in 2012. The average

More information

HOW TO DECLUTTER YOUR SEWING PATTERNS

HOW TO DECLUTTER YOUR SEWING PATTERNS DOWNLOAD OR READ : VINTAGE SEWING PATTERNS VOGUE COUTURIER DESIGN VOGUE 100 VOGUE 1002 A VOGUE 1003 VOGUE 1006 VOGUE 1010 A VOGUE 1013 VOGUE 1013 A VOGUE 1014 VOGUE 1018 A PDF EBOOK EPUB MOBI Page 1 Page

More information

S E R V I C E S M E N U

S E R V I C E S M E N U SERVICES MENU Journey spa at the Tides provides a relaxing, intimate environment for guests to let go of stress through a mix of therapeutic and rejuvenating treatments. Come, take a moment for yourself.

More information

orléans art studio tour tournée des ateliers d art d orléans saturday 13 june and sunday 14 june 10 am to 4 pm

orléans art studio tour tournée des ateliers d art d orléans saturday 13 june and sunday 14 june 10 am to 4 pm orléans art studio tour tournée des ateliers 2015 d art d orléans saturday 13 june and sunday 14 june 10 am to 4 pm samedi 13 juin et dimanche 14 juin 10 h 00 à 16 h 00 vernissage: galerie Wall Space Gallery

More information

Package leaflet: Information for the patient. Onytec 80 mg/g medicated nail lacquer For adults Ciclopirox

Package leaflet: Information for the patient. Onytec 80 mg/g medicated nail lacquer For adults Ciclopirox Package leaflet: Information for the patient Onytec 80 mg/g medicated nail lacquer For adults Ciclopirox [For medicines available only on prescription] Read all of this leaflet carefully before you start

More information

RAHVASTERÄNNUAEG, EELVIIKINGIAEG JA VIIKINGIAEG EESTIS

RAHVASTERÄNNUAEG, EELVIIKINGIAEG JA VIIKINGIAEG EESTIS Estonian Archaeology 4 ANDRES TVAURI RAHVASTERÄNNUAEG, EELVIIKINGIAEG JA VIIKINGIAEG EESTIS TOIMETANUD MARGOT LANEMAN Tartu 2012 SISUKORD Illustratsioonide nimekiri 7 SISSEJUHATUS KRONOLOOGIA...18 KÄESOLEVAST

More information

Must tuul, valge lumi

Must tuul, valge lumi Must tuul, valge lumi CHARLES CLOVER MUST TUUL, VALGE LUMI UUE VENE NATSIONALISMI TÕUS Inglise keelest tõlkinud Jana Linnart Originaali tiitel: Charles Clover Black Wind, White Snow: The Rise of Russia

More information

Accessories and shoes designer, Nathalie Elharrar has been working during her carrier with Michel Klein, Guy Laroche, Thierry Mugler, Karl Lagerfeld

Accessories and shoes designer, Nathalie Elharrar has been working during her carrier with Michel Klein, Guy Laroche, Thierry Mugler, Karl Lagerfeld Accessories and shoes designer, Nathalie Elharrar has been working during her carrier with Michel Klein, Guy Laroche, Thierry Mugler, Karl Lagerfeld and Paule Ka, for who she has created the summer shoe

More information

Operating instructions Rope Tension Kit ZB0054 / ZB0055 ZB0056 / ZB0057 ZB0058 / ZB0059 ZB0060

Operating instructions Rope Tension Kit ZB0054 / ZB0055 ZB0056 / ZB0057 ZB0058 / ZB0059 ZB0060 Operating instructions Rope Tension Kit UK ZB0054 / ZB0055 ZB0056 / ZB0057 ZB0058 / ZB0059 ZB0060 7390879 / 00 03 / 2011 1 Preliminary note An instruction is indicated by. Example: Mount the unit as shown.

More information

TACTICAL COMMUNICATIONS HELMET (TCH)

TACTICAL COMMUNICATIONS HELMET (TCH) TACTICAL COMMUNICATIONS HELMET (TCH) Fitting Instructions with Il lus trated Parts List 2006 GENTEX Cor po ra tion WARNING Proper strap ad just ment is cru cial for hel met sta bil ity and sound at ten

More information

LOUISIANA. Exclusive Agency Exclusive Financial Specialist Top Producer Report February 2017

LOUISIANA. Exclusive Agency Exclusive Financial Specialist Top Producer Report February 2017 LOUISIANA Exclusive Agency Exclusive Financial Specialist Top Producer Report February 2017 Southern Region Top Producers Agency Bonus Score Matt Black AR 3.9 AB Score Start-Up Stephen Wall AR 4.0 AB Score

More information

MARKET PROFILE. FOR INFORMATION: Macerich.com

MARKET PROFILE. FOR INFORMATION: Macerich.com COU K A S A S C I T Y, M O MARKET PROFILE 2017 PROPERTY TYPE: Mixed-use Destination TOTAL SQUARE FEET: 1,004,000 MAJOR RETAILERS: Anthropologie, Apple, Athleta, Burberry, Free People, H&M, Kate Spade,

More information

New Drugs: Bath Salts, Spice, Salvia, & Designer Drugs [Kindle Edition] By Celicia Scott READ ONLINE

New Drugs: Bath Salts, Spice, Salvia, & Designer Drugs [Kindle Edition] By Celicia Scott READ ONLINE New Drugs: Bath Salts, Spice, Salvia, & Designer Drugs [Kindle Edition] By Celicia Scott READ ONLINE The new designs of Coach products in the Coach Outlet enrich our Designer Cloud 9 herbal incense bath

More information

THE SILVER HOARD FROM KÕUE

THE SILVER HOARD FROM KÕUE ArchAeologicAl Fieldwork in estonia 2013, 211 220 THE SILVER HOARD FROM KÕUE ÜLLE TAMLA and MAURI KIUDSOO Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut (Institute of History, Tallinn University), Rüütli 6, 10130

More information

Archaeological fieldwork at Viidumäe cult site

Archaeological fieldwork at Viidumäe cult site Archaeological Fieldwork in Estonia 2015, 89 96 Archaeological fieldwork at Viidumäe cult site Marika Mägi, Riina Riiel-Mürk and Indrek Jets Tallinna Ülikool, humanitaarteaduste instituut, ajaloo, arheoloogia

More information

Latest Press Release. how is a thumper barrel made

Latest Press Release. how is a thumper barrel made corp@stantec.com Latest Press Release how is a thumper barrel made S Everyone needs a lace dress in their wardrobe, whether it is full, tight, loose, or boxy, they are classic. For today s tutorial I made

More information

DEMAVINSSY FASHION SHOWROOM PARIS

DEMAVINSSY FASHION SHOWROOM PARIS DEMAVINSSY FASHION SHOWROOM Ne soyez pas dans les tendances. Ne laissez pas la mode s emparer de vous, mais décidez exprimer par ce que vous portez et pa la façon dont vous vivez. -Gianni Versace-, orale

More information

The World s Most. beautiful music. Ballads Standards Show Tunes Movie Themes. contents. Love Story (Where Do I Begin) As Time Goes By...

The World s Most. beautiful music. Ballads Standards Show Tunes Movie Themes. contents. Love Story (Where Do I Begin) As Time Goes By... ESY INO The World s Most beautiful music Ballads Standards Sho Tunes Movie Thes contents ngel Eyes Love Sry (Where o I Begin) 7 s Ti oes By Love Will Lead You Back 7 t Last 8 Misty 79 Because You Loved

More information

Väiketootjatele tähelepanu suunamine Gotlandil. Hiiumaa 24 nov 2010

Väiketootjatele tähelepanu suunamine Gotlandil. Hiiumaa 24 nov 2010 Väiketootjatele tähelepanu suunamine Gotlandil Hiiumaa 24 nov 2010 Väiketootjatele tähelepanu suunamine Gotlandil Dispositsioon: Rootsi riigi toidumaa projekt Natukene Gotlandist Maamajandusselts ja nõustamine

More information

Highlights & Recommendations:

Highlights & Recommendations: ANALYZING AFRICA Analyzing the potential of Pakistan s value-added textiles for April 2011 Research Department Pakistan Readymade Garments Manufacturers & Exporters Association (PRGMEA) Highlights & Recommendations:

More information