Palvetades hilise. vihma pärast! Ühispalveks. Väike käsiraamat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Palvetades hilise. vihma pärast! Ühispalveks. Väike käsiraamat"

Transcription

1 Palvetades hilise vihma pärast! Väike käsiraamat Ühispalveks

2 Sisu: 1. Miks palvetada vihma pärast? Miks ühispalve? Mis on ühispalve? Kuidas alustada ühispalvega Kiitus ja ülistus Pattude tunnistamine Eestpalved Tänu Piiblitõotused palveks Kuidas ühispalvet lõpetada Veel mõningad näpunäited palve juhatajale Valmista oma süda ette Lugupidamise vormimine Lase Pühal Vaimul juhtida Palveta rohkem, räägi vähem Hoia oma palved lühikesed Ole juhatades tundlik Veel inspiratsiooni ja allikaid Neli palveteemat Valed ärkamisliikumised Teadlikkus tõelisest ärkamisest Jumala sõnaga läbikatsumine Avalik pattude tunnistamine Takistused palvetamisel Vajadus püsiv olla Mõtteid kiriku juhtidelt Palve ja taaselustumise abimaterjalid

3 1. Miks palvetada vihma pärast? Paluge Issandalt vihma kevadvihmade ajal! Issand teeb kõuepilved ja annab neile vihmavalingud, igaühele rohtu väljal. Sk 10:1 Kui kristlased küsivad usus neile lubatud õnnistusi, siis nad saavad need. Püha Vaimu välja valamine apostlite ajal oli varane vihm ning selle tulemus oli suurepärane, kuid hiline vihm saab olema külluslikum. Evangelism, lk 701 Ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa. 2.Aj 7:14 Pole midagi, mida Saatan nii väga kardaks, kui seda, et Jumala rahvas kõrvaldab teelt iga takistuse, selleks, et Issand saaks Oma Vaimu välja valada rammetu kiriku ja meeltparandamata koguduse peale. Kuulutus noortele, lk 133 Me peaksime Püha Vaimu saamise pärast palvetama sama tõsiselt kui jüngrid nelipüha päeval. Kui nad Teda toona vajasid, siis meie vajame Teda täna veelgi enam. Moraalne pimedus katab maad nagu kirstulina. Kõiksugu valedoktriinid, hereesiad ja saatanlikud pettused eksitavad inimeste meeli. Ilma Püha Vaimu ja Jumala väeta on meie püüd praeguse aja tõde edasi viia tühine. Testimonies for the Church, vol. 5, lk 158 Meie suurim ja tungivaim vajadus on tõelise jumalakartuse taaselustumise järele. Selle otsimine peaks olema meie esmane töö. Me peame tõeliselt püüdma, et saada Jumala õnnistusi, mitte, et Jumal poleks valmis neid meile andma, vaid me pole valmis neid 2

4 vastu võtma.... Meie töö on ülestunnistamise, alandumise, meeleparanduse ja tõsise palve kaudu täita tingimused, mille täitmise korral on Jumal lubanud meile anda oma õnnistuse. Ärkamist võib oodata ainult palvevastusena. Selected Messages, 1. raamat, lk 121 Jumal on mulle näidanud, et meie töölised peavad kogema Jumala Vaimu sügavat tööd; paljud vajaksid täielikumat pöördumist. Nelipühapäeval laskus Püha Vaim taevast alla häälega, mis meenutas kiiret ja tugevat tuult, ning seda vastuseks jüngrite pidevatele palvetele. Pikka aega olid taevalikud mõjud olnud tagasi hoitud, kuid vastuseks nende alandlike meeste innukatele palvetele vallandusid need mõjud ning neil oli vägi inimestega koostööd teha. Millised ülestunnistused tulid siis inimhuultelt esile ja milline hingealandus ilmnes. Millised ülistus- ja tänulaulud segunesid kahetsuse ja ülestunnistuste häältega. Kogu taevas kummardus, et kuulata alandlikke Jumala otsijaid. The Kress Collection, lk 31 Maailm peaks olema ümbritsetud palvetavatest uskujatest. Las kõik palvetavad alandlikkuses.... Las kõik need, kes kodust lahkuda ei saa, kogunevad oma lastega ning ühinevad, et õppida koos palvetama.... Jumala laste palvete vastuseks saadetakse inglid taevaste õnnistustega. Reflecting Christ, lk 121 3

5 2. Miks ühispalve? Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal kaks teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas. Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. Mt 18:19, 20 Meid on julgustatud palvetama edu pärast jumaliku kindlustundega, et meie palveid kuuldakse ja neile vastatakse.... Seda on meile lubatud tingimusel, et kirikutes toimuvad ühispalvused ja nende palvete vastusena võib oodata võimsamat väge kui ühe inimese palvete vastusena. Meile antav jõud on proportsioonis liikmete üksmeelsusega ning nende armastusega Jumala ja kaasinimeste vastu. Manuscript Releases, vol. 9, lk 303 (kiri 32, 1903, lk 5) Hinnaline lootus! Kas me usume sellesse? Millised imelised tulemused saaksid nähtavaks, kui selle hulga ühendatud palved tõuseksid Jumala poole elavas usus! Evangelism, lk 414 Kui palju me palvetasime, siis kui tõesõnumit esmakordselt kuulutati. Kui tihti kuuldi kambris, küünis, aias või puudesalus eeskostehäält. Tihti veetsime tunde tõsises palves, kahe- või kolmekaupa, tuginedes tõotustele; tihti võis kuulda nuuksumist ning seejärel tänuavaldusi ja kiidulaule. Nüüd on Jumala päev lähemal kui siis, kui me alles uskuma hakkasime, ning me peaksime olema tõsisemad, innukamad ja tulihingelisemad kui nendel varasematel aegadel. Testimonies for the Church, vol. 5, lk 161 Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ap 2:1 4

6 Vennad peaksid seisma õlg õla kõrval, et ühendada oma palved armutrooni poole, selleks et nad võiksid Kõikvõimsa kätt liigutada. Taevas ja maa on siis lähedases koostöös ning Jumala inglite juuresolekul on rõõm sellest, kui kadunud lammas on jälle leitud. Fundamentals of Christian Education, lk 210 Ja sündis, et niikaua kui Mooses hoidis oma käe ülal, oli Iisrael võidukas, aga kui ta laskis oma käed vajuda, oli Amalek võidukas. Aga kui Moosese käed väsisid... ning Aaron ja Huur toetasid tema käsi. 2.Mo 17:11, 12 Need, kes kogunevad palveks, saavad Pühalt võidmise. On suur puudus salajastest palvetest, kuid on vaja ka seda, et kristlased saaksid kokku ning ühineksid tõsimeelselt oma palvetes Jumala ees. In Heavenly Places, lk 91 Igas kirikus peaksid olema kindlaksmääratud ajad ühispalveks, et seda tööd edasi viia. Las kõik liituvad, et ühendada oma usk ja palved. Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, lk 294 Nemad kõik olid püsivalt ühel meelel palvetamas koos Jeesuse ema Maarja ning naistega ja Jeesuse vendadega. Ap 1:14 Üheskoos palvetamise eesmärk on jõuda üksmeelele, selleks et Püha Vaim saaks meid täita. Lisaks on meile antud juhtnöörid palvetada üheskoos, selleks et Jumala vägi saaks vallanduda ja Suur Võitlus võiks viimaks lõppeda. 5

7 3. Mis on ühispalve? Kui sul on kindel soov tutvustada ühispalvet ka oma perele, sõpradele ja kirikuliikmetele, kuid sa pole päris kindel, mis ühispalve on, pakub see käsiraamat välja mõned ideed, kuidas tutvustamisega alustada. Mudelit, mida meie soovitame, võib kasutada nii kahe- kui ka kahesajaliikmelise grupiga ning seda võib rakendada peaaegu igas olukorras. Seda võib kasutada ka palvenädala või evangeelse seeria ajal, osana jumalateenistusest, palvetoa formaadis või isegi kodus pere keskel. Lõppkokkuvõttes juhib palvesessiooni voolu Püha Vaim, kuid pidades meeles, et Jumal on korra Jumal, juhatame ühispalvet organiseeritud viisil. Pärast lühikesi juhiseid ja sissejuhatust aitab palve juhataja teha grupil läbi neli erinevat palveteemat. Selline ajakasutus sobib hästi tunniajaseks sessiooniks: Tervitus/sissejuhatus: 5 minutit Ülistus/kiitus: 10 minutit Pattude tunnistamine: 5-10 minutit Palved/eestpalved: 20 minutit Tänu: 5-10 minutit Palve juhataja eesmärgiks on hõlbustada ühelt teemalt teisele minemist, mitte põhiliselt ise palvetada. Tegu on ühispalvega ja eesmärk on kaasata kõik osalised. Me järgime vestlusetaolist lähenemist. Igaüks on teretulnud lisama midagi grupivestlusele Jumalaga nii, nagu Püha Vaim südamele paneb. 6

8 4. Kuidas alustada ühispalvega Enne kui alustada tunniajast või ükskõik kui pikka ühispalvet, selgitame osalistele lühidalt selle formaati, et nad palve kulgemisest aru saaksid. Palve juhtimisel kogenumaks saades kujuneb sul välja oma meetod selle tutvustamiseks. 1. Me läbime neli põhilist etappi. Ülistus ja kiitus: Jumal on meile öelnud, et tuleksime sisse tema õuedesse kiitusega. Niisiis, meie esimene teema, millele keskendume, on ülistus ja kiitus. Selle asemel, et kohe oma soovide kallale asuda, tahame võtta aega, et ülistada Jumalat ning mõtiskleda Tema iseloomu headusest nii, nagu Tema Sõna seda näitab. Sedamööda, kuidas me Jumalat üha enam kiitma õpime, saame osa rohkematest õnnistustest, mille eest Teda kiita. Pattude tunnistamine: Pattude tunnistamine on väga oluline osa efektiivsest palveelust. See aitab ka meie ja Jumala vahelist kanalit avatuna hoida (Js 59:1, 2; 1.Joh 1:9). Muidugi, paljud patud on väga isiklikud ja need peaks vaikselt Jumala ees üles tunnistama. (Julgustame ka võtma aega vaikseks pattude tunnistamiseks). Nende pattude puhul, mis avalikult üles tunnistatakse (Jk 5:16), pidage meeles, et pole vaja kõva häälega tunnistada patte, mis võivad teisi komistama panna (näiteks, himurad mõtted või teod, seksuaalpatud jne). Tn 9:14-16 näeme me Taanieli avalikku patutunnistust kogu Jumala rahva nimel. Sellisele pattude ülestunnistamisele tahamegi selles palve osas keskenduda. Aga kõige olulisem on tunnistamine, olgu siis vaikselt või avalikult, täpselt nii nagu Püha Vaim juhib. (Rohkem pattude tunnistamise kohta leiad peatükist Veel inspiratsiooni ja allikaid.) 7

9 Eestpalved: Siin haarame kinni Jumala Sõnast ja toome Tema ette oma vajadused, nii füüsilised kui ka vaimulikud. Ta on öelnud, et me küsiksime, otsiksime ja koputaksime, (Mt 7:7) ning Ta on öelnud ka, et meil pole, kuna me ei küsi (Jk 4:2). Võtkem siis Teda sõnast ja küsigem! Kuid me ei peaks küsima ainult endale, vaid paluma ka, et me oleksime ise teistele õnnistuseks. Jumal on meile öelnud, et me paluksime Temalt suuri asju! Meie suurimaks vajaduseks on Püha Vaimu saamine, seega keskendugem sellele oma eestpalvetes rohkem. Me ei kogu eestpalveid enne palvetama hakkamist, vaid julgustame kõiki tooma oma palveid Jumala ette eestpalve ajal ning toetame neid nende taotlustes. Tänu: Me lõpetame tänamisega, ülistame Teda selle eest, mida Ta on teinud, ning jääme usus ootama, mida Ta edasi teeb. Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni! (Ef 3:20). 2. Palun järgi palve juhatajat. Ta juhatab palve sisse, lõpetab selle ning aitab ühelt etapilt teisele üle minna. 3. Sa võid palvetada mitu korda, kuid palveta lühidalt (1-3 lauset) ja keskendu ühele teemale (ülistus, eestpalve jne). 4. Me palvetame vestluse stiilis. Palveta nii, nagu Püha Vaim sind juhib, ja kui sa tahad, siis võid alguses lihtsalt kuulata. 5. Palun palveta kõva häälega, nii et kogu grupp seda kuuleks ja saaks sinu palvega ühineda. 6. Toetu mõnele piiblisalmile või laula palve ajal mõni laul. Kui Jumal tuletab sulle meelde mõne laulu, siis võid vabalt laulmist alustada ja teised ühinevad sinuga. Meile on öeldud, et laulmine 8

10 on sama palju Jumala ülistamine kui palvetamine (Child Guidance, lk 523). Pole midagi nii ilusat kui palvesessioon, kus grupp hakkab üheskoos laulma ja ülistama! 7. Palu Jumalalt inspiratsiooni oma palveteks. Me ei peaks palvetama ainult Kristuse nimel, vaid ka Püha Vaimu inspireerimisel. (Kristuse tähendamissõnad, lk 147). 8. Lõpuks, alustades tuleme kokku tihedasse ringi. Nii on lihtsam teiste palveid kuulda ja lisaks loob see suurema ühtsustunde ning seda me tahamegi. Kui me kunagi taevas oleme üks pere, siis miks mitte hakata juba siin vastavalt käituma. Märkus palve juhatajale: Palve ajal võib sul tekkida tahtmine mõni piiblisalm ette lugeda või alustada mõne lauluga. Koos laulmine toob grupiliikmed ülistamises ja kiitmises üksteisele eriliselt lähemale. Lauludele mõeldes soovitame valida lihtsad ja tuntud laulud, mida enamik inimesi teab. Siis pole lauluraamatuid vaja ning väheneb risk, et palvemeelsus kaob, kui lauluraamatu lehti õiget laulu otsides lapatakse. Oleme järgnevatel lehekülgedel pakkunud välja mõned laulud ja Piiblisalmid vastavalt teemadele. 9

11 4.1 Kiitus ja ülistus Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega; ülistage teda ja andke tänu ta nimele! Ps 100:4 Tulgem tema palge ette tänamisega, hõisakem temale kiituslauludega.... Tulge, kummardagem ja põlvitagem, heitkem maha Issanda, oma Looja palge ette! Ps 95:2, 6 Ma tänan Issandat igal ajal, alati on tema kiitus minu suus.... Ülistage Issandat koos minuga ja tõstkem üheskoos kõrgeks tema nimi! Ps 34:2, 4 Püha, püha, püha on Issand Jumal, Kõigeväeline, kes oli ja kes on ja kes tuleb! Ilm 4:8 Ülistage Jumalat öeldes: Teha heldus kestab igavesti. 2. Aj 7:6 NKJV Kõik, kellel on eluõhku, kiitku Issandat! Ps 150:6 Kiituslaulud: Püha, püha, püha, Ava me silmad, Mul on hea Jeesuses, Imede Jumal, Ava mu südame silmad, Nagu hirv igatseb, Siis peab mu hing Sind kiitma lauluga, Suur on Su ustavus, Õnnelik olen. 10

12 4.2 Pattude tunnistamine Ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa. 2. Aj 7:14 Vaata, Issanda käsi ei ole päästmiseks lühike ega ole ta kõrv kuulmiseks kurt, vaid teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele, teie patud varjavad tema palge teie eest, sellepärast ta ei kuule. Js 59:1, 2 Kui oleksin näinud oma südames nurjatust, ei oleks Issand mind kuulnud. Ps 66:18 Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks! Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda. Jk 5:16 Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. 1 Jh 1:9 Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised. Ps 103:12 Patutunnistuslaulud: Oo arm võrratu, Jeesus, muuda mind, Oh, kui hea on sõber Jeesus, Jeesuse juurde rutta, oh hing, Oh kui helde on me Jeesus, Pöördu Jeesuse poole nüüd, Sära, Jeesus sära, Jeesus, su teed ka olgu mu teed. 11

13 4.3 Eestpalved Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid. Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime, siis teame ka, et meil on käes need palved, mis me oleme temalt palunud. 1. Jh 5:14, 15 Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal kaks teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas. Mt 18:19 Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse! Mt 7:7, 8 Teil ei ole, sest te ei palu.... Tänini ei ole te midagi palunud minu nimel. Paluge, ja te saate, et teie rõõm oleks täielik! Jk 4:2, Jh 16:24 Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib teile. Jh 15:7 Oh Issand Jumal! Vaata, sina oled teinud taeva ja maa oma suure rammu ja väljasirutatud käsivarrega: ükski asi ei ole võimatu sinul. Jr 32:17 Eestpalve laulud: Mu Jeesus, mu päästja, Jeesus võta mu käed, Järgnen sulle, Jumal on hea, Ta on siin, Otsige esiti Jumalariiki, Usk on see võidujõud, Suur on su ustavus, Palveta puhkeval koidul, Sadagu õnnistusvihmad. 12

14 4.4 Tänu Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni! Ef 3:20 Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu! Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved. Ps 103:2, 3 Enne kui nad hüüavad, vastan mina; kui nad alles räägivad, olen mina kuulnud. Js 65:24 Pidagem vankumatult kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on, kes seda on tõotanud.... Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus.... Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Hb 10:23; 11:1, 6 Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks - neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Rm 8:28 Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises. Fl 4:6 Tänulaulud: Tahan alata sinuga Jeesus, Õnnelik selgus: Jeesus mul on, Veel elab Ta, Vaid Kristuses, Ainus tee, See on see päev, Kui üks minu käsi, Kuningas, Kristus on kuningas, Sadagu õnnistusvihmad. 13

15 5. Piiblitõotused palveks Teile sündigu teie usku mööda! Mt 9:29 Kas peaks Issandal midagi olema võimatu? 1. Mo 18:14 Sest Issanda silmad jälgivad kogu maad, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole. 2. Aj 16:9 Tee lahti oma suu, siis täidan ta! Ps 81:11 Ühed ülistavad vankreid ja teised hobuseid, meie aga Issanda, oma Jumala nime. Ps 20:8 Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda viivitamiseks, vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele. 2. Pt 3:9 Issand sõdib teie eest, aga teie vaikige.... Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? 2. Mo 14:14, Rom. 8:31 Aga mina hüüan Jumala poole ja Issand aitab mind. Õhtul ja hommikul ja lõunaajal ma kurdan ja ägan, ja ta kuuleb mu häält. Ta lunastab mu hinge rahusse kallalekippujaist, sest need on hulgani mu ümber. Ps 55:17-19 Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. Mt 18:20 Järelikult, usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu. Rm 10:17 14

16 Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib teile. Jh 15:7 Inimeste käes on see võimatu, mitte aga Jumala käes, sest Jumala käes on kõik võimalik. Mk 10:27 Seepärast ma ütlen teile: Kõike, mida te iganes palves endale palute - uskuge, et te olete saanud, ja see saabki teile! Mk 11:24 Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad. Jh 20:29 Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud.... Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal Vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest. Ef 6:12, 13, 18 Sel viisil on meile kingitud kõige kallimad ja suuremad tõotused, et te nende kaudu võiksite põgeneda kaduvusest, mis valitseb maailmas himude tõttu, ja saada jumaliku loomuse osaliseks. 2. Pt 1:4 Ustav on see, kes teid kutsub; küll tema teebki seda. 1.Ts 5:24 Aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb. Mt 24:13 15

17 6. Kuidas ühispalvet lõpetada Palvesessiooni lõpus peaks juhataja julgustama osalisi edasi palvetama järgnevatel viisidel: 1. Julgusta osalisi tegema ühispalvet enda elu regulaarseks osaks. Anna neile see käsiraamat, kui võimalik, et nad saaksid teisi selle kaudu õpetada. 2. Räägi osalistele 777 palvealgatusest (Püha Vaimu langemise palumine kell seitse hommikul ja kell seitse õhtul, seitse päeva nädalas, igas ajatsoonis, selleks et luua ülemaailmne palvekett). 3. Rõhuta palves püsimise olulisust, selleks et saada osa jüngrite ülemise toa kogemusest. 4. Palu inimestel jagada kogemusi sellest, kuidas ühispalve on neile õnnistuseks olnud. See aitab ka teistel seda tulevikus proovida. Juhataja võib kogemused kokku korjata kohe pärast palvesessiooni või julgustada inimesi jagama oma tunnistust Revival and Reformation koduleheküljel ( selleks, et inimesi üle kogu maailma julgustada. 5. Tuleta osalistele meelde, et nad kahetseksid neid patte, mis Jumal neile palve ajal südamele pani, ükskõik kui raske see ka paista ei pruugi. Me võime küll palvetada, kuid kui me elame pärast palvet edasi sama patusel ja isekal moel, mis kasu sellest siis on? 16

18 7. Veel mõningad näpunäited palve juhatajale See sektsioon annab mõned näpunäited, kuidas valmistuda juhataja rolliks ja vältida mõningaid vigu. 7.1 Valmista oma süda ette On väga oluline, et sina, palve juhataja, oleksid ette valmistunud ja tuleksid palvele südamega, mis on Pühast Vaimust täidetud. See, kes lükkab ettevalmistumise viimasele minutile, pole nii efektiivne kui see, kes tuleb palvesessioonile pärast seda, kui ta on koos Jumalaga kvaliteetaega veetnud. Selline jõulisus, mida pole varem nähtud, on maailma oma valdusesse haaranud. Lõbustustes, rahateenimises, võimuvõitluses, isegi lihtsalt võitluses eksisteerimise pärast on üks kohutav jõud, mis neelab täielikult keha, vaimu ja hinge. Kogu selle hullunud kiirustamise keskel räägib Jumal meiega. Ta palub, et me eralduksime ja suhtleksime Temaga. Jätke järele ja teadke, et mina olen Jumal Ps 46:10. Paljudel ei õnnestu isegi oma pühendumishetkedel osa saada Jumalaga suhtlemise õnnistustest. Nad kiirustavad liiga palju. Kiirustavate sammudega astuvad nad Kristuse armastava kohaloleku ringist välja ning peatuvad võib-olla vaid hetkeks pühal territooriumil, kuid ei jää Tema soovitusi ootama. Neil pole aega, et jumaliku Õpetajaga jääda. Nad lähevad oma koormatega tööle tagasi. Need töölised ei saavuta suurimat edu, kuni nad ei õpi ära, mis on tugevuse saladus. Nad peavad aega võtma, et mõelda, palvetada ning Jumalat oodata, et Ta nende füüsilist, vaimset ja vaimulikku jõudu uuendaks. Nad vajavad Püha Vaimu ülestõstvat väge. Kui nad selle saavad, on nad uue eluga värskendatud. Väsinud keha ja aju saavad värskendatud, koormatud süda on taas kerge. Mitte eraldumine Jumalast, vaid isiklik 17

19 side Kristusega, Temaga osaduses olemine see on meie vajadus. Education, lk 260, 261 Palve on hinge hingamine. See on vaimuliku jõu saladus. Seda armuvahendit ei saa millegagi asendada nii, et inimhing sealjuures terveks jääks.... Jäta hooletusse palvetamine või palveta mõnikord ning aeg ajalt, nii nagu parajasti mugavaim tundub, ja sa kaotad osaduse Jumalaga. Kuulutus noortele, lk Lugupidamise vormimine Palvetades läheneme me Universumi Kuninga troonile. Juhata oma eeskujuga teisi käituma lugupidavalt nii sõnas kui ka teos. Me julgustame palvetajaid põlvitama, kuid saame aru, et kõik ei saa põlvitada ja peavad võib-olla istuma. Tõeline lugupidamine Jumala vastu on innustatud Tema igavesest suurusest ja Tema kohaloleku mõistmisest....palve aeg ja koht on pühad, kuna Jumal on seal.... Inglid katavad oma näo, kui nad Tema nime nimetavad. Millise lugupidamisega peaksime siis meie, kes oleme langenud ja patused, seda nime nimetama! Prayer, lk Lase Pühal Vaimul juhtida Juhataja tunneb loomulikult vastutust juhtida ja asju käimas hoida. Aga, nagu juba märgitud, on palve iga etapp grupivestlus Jumalaga ning üldiselt tuleb vestluse ajal ette ka vaikimist. Need vaiksed hetked võivad tunduda piinlikud, aga neid ei peaks kartma. Püha Vaim kasutab neid hetki, et inimeste südamega rääkida. Lisaks, just sellistel hetkedel võivad häbelikumad inimesed leida võimaluse palvetamiseks. Juhina seisa vastu kiusatusele kohe vahele hüpata, et palvet käimas hoida. Lase Pühal Vaimul töötada ja tempot määrata. 18

20 7.4 Palveta rohkem, räägi vähem Saatan on rahul, kui me aina räägime oma probleemidest, selle asemel, et nende pärast palvetada. Seda meeles pidades ei soovita me inimestele palvesoovide jagamist enne ühispalve algust. Selle asemel suuname osalisi oma palvetega otse Jumala juurde minema. Kandke oma mured Jumala ette üheskoos. Rääkige vähem; palju hinnalist aega läheb kaotsi, rääkides asjadest, mis ei too valgust. Las vennad ühinevad palves ja paastumises, et saada tarkuse osaliseks, mida Jumal on lubanud vabalt anda. Counsels on Diet and Foods, lk Hoia oma palved lühikesed On oluline, et sina kui juht palvetaksid lühidalt ja sisutihedalt, siis järgib grupp sinu eeskuju. Grupis võivad olla mõned inimesed, kes pole juhtnööridele tähelepanu pööranud, ja kui nad kord alustavad, siis nad aina palvetavad ja palvetavad. Ole nendega lihtsalt kannatlik. Pea meeles, põhiline on see, et nad vähemalt palvetavad! Koosolekutel palveta lühidalt ning pikalt palveta siis, kui sa Jumalaga oma palvekambris suhtled. Manuscript Releases, vol. 10, lk 130 Õpi lühidalt ja kohe asja juurde asudes palvetama, küsides seda, mida sa parajasti vajad. Our High Calling, lk Ole juhatades tundlik Pea meeles, et mitte kõigile pole Jumalale palves lähenemine mugav. Nad pole võib-olla kunagi kogenud palvekambris veedetud tundide väge ja on võimalik, et nad pole harjunud grupis palvetama. Juht, kes palvetab pikalt ja kõneosavalt, võib heidutada mõningaid grupiliikmeid, kes tunnevad, et nad pole nii väljendusrikkad. Palveta nii, nagu 19

21 Püha Vaim juhib, kuid las su sõnad olla lihtsad. Tunneta, mis tasemel teised on, ning mine nendega kaasa. Inimesed võivad olla heitunud palveaja pikkusest. Need, kes pole ühispalvest varem osa võtnud, võivad karta, et aeg hakkab venima; nad ei kujuta ette, et palvetatakse tervelt tund aega. Aga, kui läbi nelja teema minnakse lühikeste ja sisutihedate palvetega (selle asemel, et teha pikki jutlusetaolisi palveid, mis ketravad aina edasi), möödub aeg tavaliselt kiiresti. Õigupoolest leiab enamik osalejaid, et terve tund palvet möödub pigem nagu 20 minutit. Paljude tunnistus on: Ma pole kunagi nii pikalt palvetanud, kuid aeg möödus nii kiiresti. See on võimas! 20

22 8. Veel inspiratsiooni ja allikaid 8.1 Neli palveteemat Piiblis on mitmeid näiteid nendest neljast palveteemast, mida me rõhutame. Neid näiteid võib leida nii Vanast kui ka Uuest Testamendist ja, veelgi enam, Jeesus ise on meile eeskuju jätnud. Need teemad on väga sügavad, kuid samas suudab ka laps neid mõista. Meie Isa palve: Mt 6:9-13 Meie Isa, kes sa oled taevas (ülistus/kiitus), pühitsetud olgu sinu nimi (kiitus). Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal (palve, et Jumala tahe sünniks). Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev (palve isiklike vajaduste pärast). Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele (pattude tunnistamine ja alandumine). Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast (palve saavutamaks vaimulikku võitu): Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti (ülistus/kiitus). Meie Isa palve polnud mõeldud selleks, et seda kui lihtsalt vormi üha korrata, see oli mõeldud illustreerima seda, millised meie palved peaksid olema lihtsad, siirad ja kõikehõlmavad. Lihtsa avaldusega ütle Issandale, mida sa vajad, ja väljenda oma tänulikkust Tema armulikkuse eest. Niiviisi kutsud sa Jeesuse kui teretulnud külalise oma koju ja südamesse. Child Guidance, lk 524 Me oleme liiga kitsid tänu andma. Kui Jumala armastus kutsuks esile rohkem tänu ja kiitust, oleks meil palvetades palju rohkem väge. Meil oleks Jumala armastust veelgi külluslikumalt ja meil oleks veelgi enam põhjuseid, mille eest Teda kiita. Sina, kes sa kurdad, et Jumal ei kuule su palveid, muuda oma palveviisi ja sega palvete hulka Jumala kiitust. Kui sa hindad Tema headust ja armu, siis leiad sa, et Ta hindab sinu vajadusi. Testimonies to the Church, vol. 5, lk

23 Veel mõned näited samal teemal: Nehemja palve: Neh 1:5-11 Iisraellaste palve: Neh 9 Saalomoni palve: 1. Kn 8 Taanieli palve: Tn 9:3-20 Enne/Pärast nelipüha: Apostlite teod Pühamu mudel Sinu tee, Issand, on pühamus. Ps 77:13 NKJV 1. Tänu: Meile on antud juhis: Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega; ülistage teda ja andke tänu ta nimele! Ps 100:4 2. Pattude tunnistamine: Esimene koht, kuhu pühamus minnakse, on põletusohvrialtar. Siin tunnistame oma patud üles ja kinnitame oma usku Kristusesse, toetudes Tema ristil toodud ohvrile. Pattude tunnistamine on ka eeltingimus, et saada osa Vihmast, mida me Taevast ootame. 2.Aja 6:26, 27; 3. Mo 4:26; Rm 10:

24 3. Pattude tunnistamine ja nendest puhastumine: Pesemisnõu juurde minnes palume Jumalalt, et ta puhastaks (ristiks) meid oma Sõna läbi, ja seal võtame vastu Tema pakutava andestuse. 2. Mo 30:18-21; Ef 5: Palve, et saada Püha Vaimu: Siis, Pühas Paigas, jõuame seitsmeharulise küünlajala juurde. Siin palume Jumalal end Püha Vaimuga ristida ja täita. Ilm 1:12; Lk 11: Palve vaimuliku ja füüsilise leiva pärast: Vaateleibade laua juures palume Jumalal meie vajadused täita. Eelkõige on Ta vaimuliku elu leib. Lisaks on Ta lubanud hoolitseda ka meie füüsilise leiva ja kõigi vajaduste eest. Jh 6:35; Js 33:16; Fl 4: Palve läbi vahemehe: Suitsutusaltaril katavad Kristuse õiged palved meie palved, tehes need Jumalale vastuvõetavaks. Siis, kaetuna Tema õigusega, saame olla vahendajad Tema ja teiste vahel. Rm 8:26, 34; Js 59:16; Fl 1: Tänamine kiituses ja ülistuses: Viimaks, kui me kummardume Jumala ette, mõeldes kõigele, mida Ta meie jaoks teinud on, tuleb üle meie huulte taas kiitus ja ülistus. Nagu jüngritel pärast nelipüha, on meiegi suurim soov jagada teistega seda, mida me Kristuses näinud oleme. Ps. 150:1, 2; Heb. 10: Mis on selliste palvete tulemus? Vanas Testamendis asus Jumal füüsilises pühamus või templis. Nüüd oleme meie Jumala tempel (1. Kr 3:6). Kui me tunnistame oma patud (1 John 1:9) ja pöördume Tema poole tõelise kiitusega, täidab Tema Vaim meie elu. Siis ei ole enam ruumi enesele või enda õigusele. Kõik saab Tema auga täidetud! 23

25 Pasunad ja lauljad pidid ühekorraga ja kooskõlas kuuldavale tooma kiitust ja tänu Issandale.... siis täitis pilv koja, Issanda koja, ja preestrid ei võinud teenima jääda pilve pärast: sest Issanda auhiilgus oli täitnud Jumala koja. 2. Aja 5:13, 14 Tõeliste usklike jumalateenistused, palved, ülistus ja pattude tunnistamine tõusevad taeva pühamusse kui viirukisuits, kuid minnes läbi inimkonna rikutuse, on need nii rüvetatud, et ilma veres puhastamata on nad Jumalale kasutud. Need ei tõuse laitmatus puhtuses ja kui meie Vahemees, kes on Jumala paremal käel, ei puhastaks ega esitaks neid oma õigusega, poleks nad Jumalale vastuvõetavad. Kogu maapealsetest kogudusetelkidest tõusev viiruk peab olema niisutatud Kristuse puhastava verega. Ta hoiab Isa ees oma teenetega täidetud viirukipanni, milles pole plekikestki maisest rikutusest. Ta kogub sellesse viirukipanni Oma rahva palved, kiituse ja pattude tunnistamise ning lisab sellele Oma plekitu õiguse. Siis, lõhnastatud Kristuse lepituse teenetega, tõuseb viiruk üles Jumala juurde täielikult vastuvõetavana. Siis tulevad armurikkad vastused. Selected Messages, 1. raamat, lk 344 Kui me toome ohvrianniks vastuvõetavaid palveid, peaksime mõistma, et neid esitades oleme Kõigekõrgema vastuvõtukambris.... Meie Taevasele Isale on oluline, et me palvetame. Paneme Ta jalge ette ebatäiusliku tänu, andes endale aru, et me ei vääri Temalt saadud armastust ja armu. Me tuleme Ta ette, et teha teatavaks oma vajadused, tunnistada oma patud ja esitleda Talle Tema enda lubadusi. Review and Herald, Mai 28, 1895, 2. osa Ükski väline kombetäitmine ei saa asendada lihtsat usku ja täielikku enesest lahtiütlemist. Kuid ükski inimene ei saa ise endast loobuda. Me saame üksnes lubada Kristusel töö lõpetada. Siin on meie hinge hüüd: Issand, võta mu süda, sest ma ei suuda seda ise anda. See on Sinu oma. Hoia see puhas, sest mina ei saa seda Sinu jaoks hoida. Päästa mind, hoolimata mu nõrgast, Kristusega mittesarnanevast minast. Vormi mind, kujunda mind, tõsta mind puhtasse ja pü- 24

26 hasse õhustikku, kus Sinu armastuse külluslik hoovus saab minu hingest läbi voolata. Oma minast pole vaja lahti öelda ainult kristliku elu alguses. Seda tuleb teha igal sammul taeva poole. Kõik meie head teod sõltuvad väest, mis tuleb väljastpoolt, mitte meie seest. Seepärast on vaja südant lakkamatult Jumala poole tõsta, tunnistada pidevalt, tõsiselt ja südantlõhestavalt pattu ning alandada hinge Tema ees. Ainult kogu aeg enesest lahti öeldes ja Kristusest sõltudes võime sammuda ohutult. Kristuse tähendamissõnad, lk Valed ärkamisliikumised Me ei toeta ega edenda ühtki mittepiibellikku palveviisi ega meetodit, mis on seotud spiritual formation liikumisega (Jumalaga suhte otsimise viis, kus otsitakse sisemisi muutusi müstitsistlikel viisidel tõlk), müstitsismi või okultismiga nagu näiteks mõtisklev palve, ühele sõnale keskendunud palve (korrutatakse ühte sõna ja see sõna omandab väe tõlk), korrutatav palve, palvelabürint (paganlik rituaal, kus labürint läbitakse mediteerides tõlk) jne. Mark Finley kirjutab raamatus Elusta meid taas: Saatana mure viimastel aegadel pole päästmata maailm. See on juba tema haardes. Tema huvi on kristlased. Tuues pettuse kirikusse, viib ta eksiteele miljonid. (lk 75). Enne maad tabavaid viimaseid Jumala kohtunuhtluseid toimub Jumala rahva seas selline lihtsa jumalakartuse taaselustumine, millist pole nähtud pärast apostellikku aega.... Hingevaenlane soovib seda tööd takistada. Ja enne, kui tuleb aeg selliseks äratuseks, püüab ta [Saatan] tõkestada seda võltsingute esitamisega. Neis kirikuis, mida ta saab allutada oma petlikule väele, toob ta esile ilminguid, mis jätavad mulje, nagu oleks valatud välja Jumala eriline õnnistus: seal avaldub see, mida peetakse suureks usuliseks huviks. Rahvahulgad juubeldavad, et Jumal nii imeväärselt nende heaks töötab, kuid tegelikult tegutseb hoopis teine vaim. Usulise sildi all püüab 25

27 Saatan laiendada oma mõju kristliku maailma üle.... Tulevikus ilmnevad ulatuslikumates liikumistes nii emotsionaalne erutus kui ka tõe ja vale segu, mis on osavalt kohandatud eksiteele viimiseks. Siiski ei tarvitse keegi lasta end petta. Jumala Sõna valgel pole raske otsustada liikumiste iseloomu üle. Alati, kui inimesed jätavad hooletusse Piibli tunnistuse ning pöörduvad kõrvale sellistest selgetest hinge läbikatsuvatest tõdedest, mis nõuavad enesesalgamist ja maailmast loobumist, võime olla kindlad, et Jumal ei anna oma õnnistust.... Juhise järgi, mille Kristus ise on andnud Nende viljast te tunnete nad. Suur võitlus, lk Teadlikkus tõelisest ärkamisest Agaruses hoida endast eemale võltsitud ärkamisliikumised, peame olema ettevaatlikud, et mitte summutada õiget! Praegusel ajal on levimas üleüldine uskmatus Püha Vaimu tegutsemise suhtes, eriti selles, mis puudutab andide avaldumist. Ebausk lükkab Jumala Vaimu meist eemale. See summutab Vaimu ja jätab inimhulgad kaitseta viimsete päevade eksituste eest. Jällegi, need, kes viimseil päevil oma uskmatuses Vaimu summutavad, on halvasti ette valmistatud selleks, et jagada Jumala lubatud suuri õnnistusi, nagu Peetrus prohvet Joeli tsiteerib(ap 2:17, 18): Ja viimseil päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma Vaimust välja kõigi inimeste peale ja teie pojad ja teie tütred ennustavad ja teie noored näevad nägemusi ja teie vanad näevad unenägusid, ning oma teenrite ja teenijate peale ma valan neil päevil välja oma Vaimust ja nad ennustavad. Varajane vihm valati välja nelipüha päeval ning varakristlased said sellest osa, et seemet levitada ja et see saaks juurduda. Hiline vihm valmistab Jumala varaaitadele kuldse saagi. Hoia ennast, kallis lugeja, et ebausk ei summutaks sinus Vaimu ega lõikaks sind ära suurtest õnnistustest, mis on mõeldud neile, kes usuvad. Spiritual Gifts, vol. 3, lk 19 26

28 Püha Vaimuga ristimine, nii nagu ka nelipüha päeval, viib tõelise usu ärkamisele ja imeliste tegude kordasaatmisele. Jumalik tarkus on siis meie üle ja räägitakse nii, nagu Jumala Püha Vaim meid juhtinud on. Aga kui Jumal peaks inimestega töötama nii, nagu Ta nelipüha päeval ja pärast seda tegi, siis paljud need, kes praegu väidavad, et usuvad Jumala tõdesid, teaksid Püha Vaimu tööst tegelikult nii vähe, et nad hoiataksid: Hoiduge fanatismist. Nad ütleksid nende kohta, kes on Vaimuga täidetud: Nad on täis magusat veini! (Ap 2:13).... Nende inimeste suur patt, kes väidavad, et nad on kristlased, on see, et nad ei ava oma südant Püha Vaimu vastuvõtmiseks. Kui hinged igatsevad Kristuse järele ja tahavad Temaga üheks saada, siis need, kes on rahul vaid jumalikkuse vormiga, hüüavad: Ole ettevaatlik, ära äärmustesse mine... Kuid siis, kui me peaksime olema ettevaatlikud, et mitte inimlikult elevile minna, ei peaks me olema ka nende keskel, kes pärivad liiga palju või tõstatavad kahtlusi Jumala Vaimu töö suhtes. Ye Shall Receive Power, lk 322 Aga veel nüüdki ütleb Issand: Pöörduge minu poole kõigest südamest, paastudes, nuttes ja kurtes! Käristage lõhki oma süda, aga mitte oma riided, ja pöörduge Issanda, oma Jumala poole, sest tema on armuline ja halastaja, pika meelega ja rikas heldusest, ja tema kahetseb kurja! Jl 2:12, 13 Kui me end Jumala trooni ees alandame, oma patud tunnistame ja teiste eest palume, siis meie südamed murduvad ja mõnikord valatakse pisaraid! Siiski, meie muudetud elu on märk sellest, et on käimas tõeline ärkamine. Sõnakuulelikkus on jüngerluse proovikivi. Käskude pidamine on see, mis tõestab, et meie teod on armastusega tehtud. Kui õpetus, mille me vastu võtame, tapab patu meie südames, puhastab hinge rüvetatusest ja kannab vilja pühaduseks, siis võime teada, et see on Jumala tõde. Thoughts from the Mount of Blessing, lk

29 8.4. Jumala sõnaga läbikatsumine Kuna pettused levivad üle kristliku maailma nagu pimedus, on ainus viis mitte petetud saada kõige läbikatsumine Jumala sõna valgel. Õpetuse ja tunnistuse juurde! Kui nõnda ei kõnelda, siis ei ole koitu! (Js 8:20). Jumala rahvas juhatatakse Pühakirja kui nende kaitsekilbi juurde, et seista vastu valeõpetajate ja pimeduse vaimude väele. Saatan kasutab kõiki võimalikke viise, et takistada inimesi Jumala Sõna uurimast, sest Pühakirja selged tõed paljastavad tema pettused. Siis, kui jumalariigi töö elustub, hakkab kurjusevürst aktiivsemalt tegutsema. Ta teeb äärmiseid jõupingutusi viimaseks võitluseks Kristuse ja Tema järelkäijate vastu. Peatselt seisab meie ees viimane suur pettus. Antikristus teeb oma imestusväärseid tegusid meie silme all. Võltsing sarnaneb originaalile sedavõrd, et seda on võimatu eristada ilma Pühakirja abita. Selle Raamatu tunnistustega tuleb läbi katsuda kõik väited ja imeteod.... Ainult need, kes on kindlustanud oma meeled Piibli tõdedega, jäävad püsima viimases suures võitluses. Suur võitlus, lk 593 Ent Jumalal on maa peal rahvas, kes peab Piiblit ja ainult Piiblit kõikide õpetuste mõõdupuuks ja reformide aluseks.... Me elame maailma-ajaloo kõige pühalikumal perioodil. Otsustamisel on maailma rahvaste saatus. Meie oma heaolu tulevikus ja ka teiste hingede päästmine sõltub suunast, mille oleme valinud.... Meil on vaja alanduda Issanda ees paastumise ja palvega ning mõtiskleda palju Tema Sõna üle, eriti kohtu sündmuste üle. Me peaksime nüüd otsima sügavat ja elavat kogemust Jumalaga. Me ei või hetkegi kaotada. Suur võitlus, lk 595, 601 Saatan teab hästi, et kõik, keda ta saab mõjutada palvet ja Pühakirja uurimist hooletusse jätma, löövad tema rünnakute all vankuma. Seepärast mõtleb ta välja kõikvõimalikke plaane, et inimesi köita. Suur võitlus, lk 519 Kurjuse pimedus katab need, kes jätavad hooletusse palve.... Miks 28

30 küll peaksid Jumala pojad ja tütred tõrkuma palvetamast, kui palve on usu võti, mis avab taevase varakambri, kus on varjul Kõigevägevama piiritud rikkused. Tee Kristuse juurde, lk 94 Meie ees seisev hingekitsikuse ja ahastuse aeg nõuab usku, mis talub väsimust, viivitust ja nälga usku, mis ei nõrke, kui seda tõsiselt proovile pannakse.... Need aga, kes ei taha ennast salata ega kahetseda Jumala ees ning paluda kaua ja tõsiselt Tema õnnistuse pärast, ei saavuta õnnistust. Kui vähesed teavad, mida tegelikult tähendab võidelda Jumalaga! Kui vähesed on lähenenud Jumalale nii tugeva sooviga, et on pingutanud selleks kogu oma hingejõudu! Kui meeleheite lained, milliseid ükski keel ei suuda väljendada, sööstavad üle härda paluja, klammerduvad vaid vähesed kõikumatu usuga Jumala tõotuste külge. Suur võitlus, lk 621, Avalik pattude tunnistamine Tihti tekib küsimus: Milliseid patte sobib avalikult tunnistada? Kui Kristuse keha on patust teadlik või kui üks inimene on kas oma tegude või suhtumisega olnud teistele komistuskiviks, siis on avalik tunnistamine alati sobilik. Vastasel juhul julgustame me patte Jumala ees tunnistama. Ellen White i nägemus aasta Generaalkonverentsist aitab seda selgitada ja on meile täna kasulikuks õppetunniks. Pea meeles, üks Saatana suurimaid hirme on, et me kõrvaldame enda ja Kristuse vahelt kõik tõkked. Niisiis, las meie palve olla Ärgu olgu minu hinge ja Päästja vahel midagi, selleks et saaksin näha Ta õnnistatud palet. Ärgu olgu midagi takistamas tema väikseimatki teenet. Hoia tee vaba! Ära lase midagi vahele tulla. Oleks võinud olla... aga võibki! Ühel keskpäeval kirjutasin ma tööst, mida oleks saanud tehtud viimasel Generaalkonverentsil, kui vastava positsiooniga mehed oleksid Jumala tahet järginud. Need, kes olid suure valguse osalised olnud, polnud valguses kõndinud. Koosolek lõppes, aga murrangut ei toi- 29

31 munud. Mehed ei alandanud ennast Issanda ees, kuigi oleksid pidanud seda tegema, ja Püha Vaimu ei valatud välja. Ma olin jõudnud kirjutamisega nii kaugele, kui ma teadvuse kaotasin, ja paistis, et ma olen tunnistajaks Battle Creek i sündmustele. Meid koguti kogudusemaja loengusaali. Palvetati, lauldi üks laul ja palvetati veel. Jumala poole hüüti väga tõsiselt. Koosolekul oli tunda Püha Vaimu kohalolu. Töö läks kõigile südamesse ja mõned nutsid valjusti. Üks kummargil olnud mees tõusis ja teatas, et varem polnud ta teatud inimestega ühenduses olnud ega tundnud nende vastu armastust, kuid nüüd nägi ta end sellisena, kes ta tegelikult oli. Millise pühalikkusega kordas ta sõnumit Laodikeia kogudusele: Et sina ütled: Ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt ning mul ei ole puudu millestki, just nii iseseisvana ma end tundsingi ning sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Nüüd ma saan aru, et ka mina olen selles seisus. Mu silmad on avatud. Mu vaim on olnud kange ja ebaõiglane. Ma arvasin, et ma olen õige, kuid mu süda on murdunud ning ma mõistan, et vajan tolle nõuandeid, kes mind läbi on katsunud. Oh, kui armurohked ja kaastundlikud on sõnad: siis ma annan sulle nõu osta minu käest tules proovitud kulda, et sa saaksid rikkaks, ning valgeid rõivaid, et end nendega riietada ja et ei saaks avalikuks sinu alastioleku häbi, ning silmasalvi võida silmi, et sa näeksid. Ilm 3:17, 18 Kõneleja pöördus nende poole, kes olid palvetanud, ja ütles: Meil on tarvis midagi teha. Me peame oma patud tunnistama ja oma südame Jumala ees alandama. Südamevaluga tunnistas ta oma patte ja läks siis järjest mitmete vendade juurde, sirutades välja oma käed ja paludes andestust. Need, kellega ta rääkis, kargasid püsti, ise patte tunnistades ja andestust paludes, ning langesid üksteisele nuttes kaela. Patukahetsuse vaim käis läbi terve koguduse. See oli nelipühalik aeg. Lauldi Jumala kiituseks ning see levis kuni varaste hommikutundideni

32 Paistis, et keegi pole nii uhke, et mitte südamest oma patte tunnistada, ning neil, kes sellega alustanud olid, oli ka mõjuvõim, kuigi varem polnud neil julgust oma patte tunnistada. Seal oli selline rõõm, mida Pühamus varem nähtud poldud. Siis ärkasin ma teadvuseta olekust ja ei saanud hetkeks aru, kus ma olen. Sulepea oli ikka veel mu käes. Mulle öeldi need sõnad: Nii oleks võinud minna. Jumal ootas, et seda kõike Oma rahvale teha. Kogu taevas tahtis olla armuline... Minu üle laskus pettumuse agoonia, kui ma sain aru, et nähtu oli nägemus, mitte reaalsus. Testimonies to the Church, vol. 8, lk 104, 105, 5. jaanuar, 1903, Battle Creek i kirikule Vaatleme veel paari põhimõtet seoses avaliku ja isikliku patuga: Pühakiri ütleb meile: Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks! Jk 5:16. Sellele, kes palub eestpalvet, tuleks esitleda taolisi mõtteid: Me ei tea, mis su südames toimub või mis on su elu saladused. Kui sa oma patte kahetsed, on sinu kohus neid ka tunnistada. Isiklikumat laadi patud tuleb tunnistada Kristusele, ainsale vahendajale Jumala ja inimese vahel. Sest kui keegi patustab, siis on meil eestkostja Isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige. 1. Jh 2:1. Iga patt on süütegu Jumala vastu ja tuleb Talle tunnistada Kristuse kaudu. Iga avalik patt tuleks ka avalikult üles tunnistada. Iga väärteo puhul, milles ollakse oma kaaslase vastu eksinud, tuleb lepitust otsida selle inimese käest, kelle vastu ollakse patustanud. Ükskõik, milline inimene, kes otsib tervist, aga on kurjasti rääkinud, külvanud lahkhelisid kodus, ümbruskonnas või kirikus, keerutanud üles lahkarvamusi ja võõrandumist ning juhatanud mõne vale teoga teisi patustama, peaks need teod tunnistama Jumalale ja neile, kelle vastu on eksitud. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. 1. Jh 1:9. Counsels for the Church, lk 304 Kõik on ekslikud, kõik teevad vigu ja langevad pattu; kuid kui ek- 31

33 sija on tahtlik oma vigu nägema, kui Püha Vaim neid selgesti ilmutab, ning tunnistab need alandliku südamega Jumalale ja vendadele, siis ta taastatakse; siis paraneb haav, mille patt on jätnud. Kui taotletaks sellist asjade käiku, oleks kirikus palju enam lapselikku lihtsust ja vennalikku armastust, süda põksuks teise südamega ühes rütmis. Review and Herald, 16. detsember, 1890, 2. osa Lange Kaljule ja murdu ning Kristus annab sulle tõelise ja taevalikku väärikuse. Ära luba uhkusel, enesehinnangul ega iseteadlikkusel takistada kedagi pattu kahetsemast, vaid lase tal toetuda tõotusele: Kes oma üleastumisi varjab, ei jõua sihile, aga kes neid tunnistab ja need hülgab, leiab armu. (Õp 28:13). Ära hoia midagi Jumala eest varjul ja ära jäta pattu tunnistamist vendadele hooletusse. Selected Messages, 1. raamat, lk 326 Sinu hinge tervis, vendadevaheline üksmeel, võib sõltuda sellest, millist rada sa järgid nendes asjades. Seega, alandage endid Jumala võimsa käe alla, et Ta võiks teid üles tõsta sobival ajal.... Mõned näevad küll oma vigu, kuid mõeldes, et tunnistamine vähendab nende väärikust, vabandavad nad oma vigu ja varjavad oma hinge korralekutsumise eest, mis pattude tunnistamisega kaasas käib.... Patutunnistuse teelt kõrvale astudes pole nad inimestele enam heaks eeskujuks. Nad näevad teiste vigu; kuid kuidas saab neil olla julgus anda nõu Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks, kui nad pole enda eluski suutnud seda juhist järgida.... See pole vastuvõetav, kuna see ei kõdita nende uhkust,vaid noomib ja põhjustab valu? Kui vaimulikud ja teised inimesed on üldse päästetud, peavad nad päev-päevalt ja tund-tunnilt päästetud saama. Nad peavad janunema ja tundma nälga Kristuse õiguse ning Püha Vaimu ilmutamise järele. Fundamentals of Christian Education, lk 239 Õige pattude üles tunnistamine on alati konkreetne ja tunnistab iga pattu eraldi. Patud võivad olla oma olemuselt niisugused, mida on vaja tuua ainult Jumala ette; või olla eksimused üksikisikute vastu, 32

34 mida on vaja tunnistada neile, keda see on haavanud; või olla avaliku iseloomuga, mistõttu vajavad avalikku üles tunnistamist. Kuid iga ülestunnistus peaks olema selge ja asjakohane ja üles tuleks tunnistada just need patud, milles ollakse süüdi.... Ilma siira patukahetsuse ja uuenduseta pole ülestunnistus Jumalale vastuvõetav. Elus peavad aset leidma otsustavad muutused, kõik Jumalale vastumeelne tuleb kõrvaldada. Selline tulemus on siiral kurvastusel patu pärast. Töö, mis meil enda poolt teha tuleb, on esitatud lihtsalt: "Peske endid, puhastage endid, saatke oma tegude kurjus mu silme eest, lakake paha tegemast! Õppige tegema head, nõudke õigust, aidake rõhutut, mõistke vaeslapsele õigust, lahendage lesknaiste kohtuasju!" Js 1:16, 17. Tee Kristuse juurde, lk 38, Takistused palvetamisel Me palume kaheldes. Jk 1:6, 7; Mk 11:24 Me palume oma tahtmist mööda. 1. Jh 5:14 Me otsime pigem kingitust kui Kinkijat. Jm 2:23 Me palvetame, et oma himusid rahuldada. Jm 4:3 Me elame sõnakuulmatult. Isa. 59:1, 2; Ps 66:18 Me loobume liiga lihtsalt palvetamast. Lk 18:1-8 Me mõistame teiste üle kohut. Lk 6:37 Me pole võimelised andestama. Mk 11:26 Meil on lahendamata tülisid. Mt 5:23, 24 Me pöördume ära abivajajatest. Õp 21:13 Meil puudub aupaklikkus oma pere suhtes. 1 Pt 3:7 Me pole õppinud Kristuses elama. Jh 15:7 Kui me ei saa neid asju, mida me palunud oleme, ajal, mil oleme neid palunud võime siiski uskuda, et Issand kuuleb ja vastab meie palvetele. Me oleme nii ekslikud ja lühinägelikud, et küsime mõnikord asju, mis poleks meile õnnistuseks, ning meie taevane Isa vastab armastavalt meie palvetele ja annab, mis on meile kõige kasulikum 33

35 selle, mida me ka ise igatseksime, kui näeksime jumalikult valgustatuna kõike nii, nagu see tegelikult on. Kui paistab, et meie palvetele ei vastata, võime rajaneda tõotustele; sest vastus tuleb kindlasti ja me saame nende õnnistuste osaliseks, mida kõige rohkem vajame. Aga öelda, et meie palvele vastatakse alati just sel viisil, nagu me igatseme, oleks ülbe. Jumal on liiga tark, et eksida, ja liiga hea, et hoida head nende eest, kes ausat teed käivad. Ära siis karda Teda usaldada, kuigi sa ei näe kohe oma palvevastuseid. Prayer, lk 102 Alati, kui tööhulk kasvab ja inimesed saavutavad tööd tehes edu, tekib oht hakata lootma inimlikele plaanidele ja meetoditele. Kaldume vähem palvetama ja vähem usku rakendama. Jüngrite sarnaselt on meilgi oht unustada sõltuvus Jumalast ning asetada rõhk oma toimekuse arvele. Me peame pidevalt vaatama Jeesusele, et mitte unustada, et Tema vägi teeb tööd. Samal ajal, kui me töötame innukalt kadunute päästmiseks, tuleb meil võtta aega mõtiskluseks, palveks ja Jumala Sõna uurimiseks. Ainult rohke palvega teostatud ja Kristuse teenete kaudu pühitsetud töö osutub lõpuks edukaks. Ajastute igatsus, lk Vajadus püsiv olla Küsisin inglilt, miks ei ole Iisraelis rohkem usku ja väge. Ta vastas: Te lasete Issanda käest liiga kiiresti lahti. Saatke oma palved Jumala trooni ette ning hoidke tugevasti kinni oma usust. Varajased kirjutised, lk 73 Me peame tõsiselt palvetama. Tee vaenlase käed nõrgaks sellega, et maadled Jumalaga palves. Pacific Union Recorder, June 5, 1902 Tema [Jaakobi] võit on tõendiks püsiva palve väest. Kõik need, kes haaravad Jaakobi sarnaselt kinni Jumala tõotusest ning on sama tõsised ja püsivad palves, võidavad nii nagu võitis tema. Need aga, kes ei taha ennast salata ega kahetseda Jumala ees ning paluda kaua ja 34

36 tõsiselt Tema õnnistuse pärast, ei saavuta õnnistust. Kui vähesed teavad, mida tegelikult tähendab võidelda Jumalaga.... Kui meeleheite lained, milliseid ükski keel ei suuda väljendada, sööstavad üle härda paluja, klammerduvad vaid vähesed kõikumatu usuga Jumala tõotuste külge. Suur võitlus, lk 621 Kurjuse pimedus katab need, kes jätavad hooletusse palve.... Miks küll peaksid Jumala pojad ja tütred tõrkuma palvetamast, kui palve on usu võti, mis avab taevase varakambri, kus on varjul Kõigevägevama piiritud rikkused. Tee Kristuse juurde, lk 94 Kui me mõistaksime inimeste tööd nii nagu Jumal, näeksime, et kohtumõistmisel jääb püsima ainult see töö, mida on saatnud rohked Kristuse teenetega pühitsetud palved. Christian Service, lk 263 Palve ja usk on tihedas seoses ning neid peab käsikäes õppima. Usupalves sisaldub jumalik oskus; see on oskus, mida peab mõistma igaüks, kes tahab, et ta elutöö oleks edukas. Kristus ütleb: Seepärast ma ütlen teile: Kõike, mida te iganes palves endale palute uskuge, et te olete saanud, ja see saabki teile! Mk 11:24. Ta on meile selgeks teinud, et meie palved peavad olema kooskõlas Jumala tahtega; me saame paluda asju, mida Ta on meile lubanud, ja kõike, mis meile osaks saab, peame kasutama, et Tema tahet täita. Kui need tingimused täidetakse, siis on tõotused ühemõttelised. Prayer, lk 105 Me peaksime täna saama sõbraks Jumalaga ja toetuma Tema tõotustele. Inglid märgivad üles iga tõsise, siira palve. Me peaksime pigemini loobuma isekaist soovidest, kui et hooletusse jätma suhtlemise Jumalaga. Suurim vaesus ja enesesalgamine Tema heakskiidu nimel on parem kui rikkus, au, heaolu ja sõprus ilma selleta. Me peame võtma aega palveks. Suur võitlus, lk 622 Osaks Jumala plaanist on vastata usupalvele sellisel viisil, kuidas Ta ei vastaks siis, kui me Teda ei paluks. Suur võitlus, lk 525 Päev läheb päeva järel igavikku, viies meid üha lähemale katseaja 35

37 lõpule. Me peame palvetama nii nagu ei kunagi varem, et saaksime osa Pühast Vaimust. Gospel Workers, lk 288 Kui nende ühendatud palved taevasse tõusid, saabus ka vastus. Paik, kus nad olid kogunenud, kõikus ning nad said uuesti osa Pühast Vaimust. Apostlite teod, lk 67 Põlvedel edasi, palvetades hilise vihma pärast! 36

38 9. Mõtteid kiriku juhtidelt Meie siit Generaalkonverentsi peakorterist tahame tänada teie ARME palvemeeskonda selle eest, mida te olete lasknud Issandal enda kaudu teostada meie iga-aastasel nõupidamisel eelmisel nädalal (oktoober 2010)! Me nägime terve nädala jooksul palvevastuseid, kui Jumal meie südameid võimsasti puudutas. Lepitavad palved ja delegaatide võimalus kokku tulla, et palvetada või olla eestpalvetes kantud, muutis need koosolekud täiesti. Me saame alles igavikus teada, mida Issand sai teha nende kaudu, kes palvetuba käimas hoidsid! Jerry Page Ministerial Association i sekretär, Generaalkonverents Viimasel Generaalkonverentsi aastakoosolekul inspireerisid mind ARME palvemeeskond ja nende palve töö nii väga, et ma kutsusin nende meeskonna meie divisjoni aastalõpu kohtumistele Lõuna Aafrikas, kuhu kogunevad meie kiriku juhid 23 riigist. See, mida ühispalve meeskond teeb, pole midagi uut, ja see pole ka osa mõnest uuest tekkivast liikumisest. See on väga piibellik. Kas mäletad lugu sellest, kuidas Aaron ja Huur hoidsid lahingu ajal Moosese käsi üleval (2. Mo 17:8-16)? Sellist ühispalvet näeme ka Moosese, Aabrahami, Taanieli, Estri ja teiste Piibli tegelaste elus. Selline tõsine ja innukas ühispalve (kui seda kogetakse) toob kaasa palju õnnistusi igale kirikule ja igale konverentsile üle maailma ning selle tulemusena valatakse Jumala vaim välja ja Jeesus tuleb tagasi, nagu lubatud! Paul Ratsara President, Aafrika ja India Ookeani lõunaosa division 37

39 10. Palve ja taaselustumise abimaterjalid Raamatud Apostlite teod Ellen G. White Elusta meid taas Mark Finley Veebilehed Kümnepäevane palve Revival & Reformation Taaselustatud Tema sõna läbi ARME Bible Camp Ühispalve tunnistused Ingliskeelse versiooni sellest käsiraamatust leiad: Tõlkis: Laura Kangur Toimetas: Ly Kaasik 38

40 Copyright 2011, 2012 by Melody Mason, ARME Prayer Ministries, and Janet Page, Associate Ministerial Secretary for Prayer and Pastoral Families, General Conference of Seventh-day Adventists. Unless otherwise noted, all Scripture texts are taken from the New King James Version, copyright 1979, 1980, 1982, Thomas Nelson, Inc., Publishers. Text marked KJV is taken from the King James Version. Other quotes are from books or articles written by Ellen G. White, unless otherwise noted. Emphasis supplied by the compilers. This mini-handbook is designed to be shared freely. Reprinting, copying, and translation is encouraged, as long as the content used is kept intact, copyright is attributed to the above named parties when the material is shared, and the reproduced material is not sold. The original electronic version of this mini-handbook can also be obtained by visiting one of the above website locations. Palun kontakteeruga meiega kui teil tekib küsimusi seoses nende materjalide kasutamisega. Muidu olete saanud, muidu andke! Mt 10:8 39

41 40

42 Edasi põlvedel

KUIDAS TUNDA JUMALAT

KUIDAS TUNDA JUMALAT Ja te otsite Mind ja leiate Minu, kui te nõuate Mind kõigest oma südamest! KUIDAS TUNDA JUMALAT KUIDAS TUNDA JUMALAT Nii nagu Aabraham oli Jumala Sõber alistumise ja sõnakuulelikkuse läbi, võid ka sina

More information

Ja te otsite Mind ja leiate Minu, kui te nõuate Mind kõigest oma südamest! KUIDAS TUNDA JUMALAT

Ja te otsite Mind ja leiate Minu, kui te nõuate Mind kõigest oma südamest! KUIDAS TUNDA JUMALAT Ja te otsite Mind ja leiate Minu, kui te nõuate Mind kõigest oma südamest! KUIDAS TUNDA JUMALAT KUIDAS TUNDA JUMALAT Nii nagu Aabraham oli Jumala Sõber alistumise ja sõnakuulelikkuse läbi, võid ka sina

More information

Mees saadatud Jumalalt

Mees saadatud Jumalalt Piibel Lastele Esindab Mees saadatud Jumalalt Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Byron Unger; Lazarus Muudatud: E. Frischbutter; Sarah S. Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org

More information

Jumala Lubadus Aabrahamile

Jumala Lubadus Aabrahamile Piibel Lastele Esindab Jumala Lubadus Aabrahamile Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Byron Unger; Lazarus Muudatud: M. Maillot; Tammy S. Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org

More information

Jeesus elab! Tere armsad sõbrad! Ülistusõhtu

Jeesus elab! Tere armsad sõbrad! Ülistusõhtu EKNK Kuressaare Koguduse kuukiri nr. 4 (46) Hind 1 Aprill 2012 LEHES Risti vägi - Jeesus Jumala Tall Dr Jürgen Bühler... 2 Rõõmustu temast vaatamata kõigele! Rob Hotchkin... 3 Kuidas teiste teenimise läbi

More information

TAGASIVÕITMINE! JUMAL TAHAB SIND TAGASI 2015 NOORTE PALVENÄDALA LOENGUD BALVIN JA ANNET BRAHAM

TAGASIVÕITMINE! JUMAL TAHAB SIND TAGASI 2015 NOORTE PALVENÄDALA LOENGUD BALVIN JA ANNET BRAHAM TAGASIVÕITMINE! JUMAL TAHAB SIND TAGASI BALVIN JA ANNET BRAHAM KAHEKSA JUTLUST, ET TULETADA MEILE MEELDE JEESUST JA INNUSTADA MEID ÜHINEMA TEMAGA TAGASIVÕITMISE TÖÖS. 2015 NOORTE PALVENÄDALA LOENGUD Noorte

More information

Pühitsuselu astmed. Evan Roberts. Eessõna. Neile, kes igatsevad omas waimulikus elus Kristuse täiuse järele Walguse kirjastus, Kodu 18, Tallinn

Pühitsuselu astmed. Evan Roberts. Eessõna. Neile, kes igatsevad omas waimulikus elus Kristuse täiuse järele Walguse kirjastus, Kodu 18, Tallinn Evan Roberts Pühitsuselu astmed Neile, kes igatsevad omas waimulikus elus Kristuse täiuse järele Walguse kirjastus, Kodu 18, Tallinn Eestistanud G. Henny A. Mattieseni trükikoda o/ü., Tartu 1933 Eessõna

More information

Jumal Proovib Aabrahami Armastust

Jumal Proovib Aabrahami Armastust Piibel Lastele Esindab Jumal Proovib Aabrahami Armastust Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Byron Unger; Lazarus Muudatud: M. Maillot; Tammy S. Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org

More information

Mu armsad vennad ja õed!

Mu armsad vennad ja õed! NOVEMBER 2011 ESIMESE PRESIDENTKONNA Sõ NUM Seiske pühades paikades Taevaisaga suhtlemine läbi meie palvete ja Tema inspiratsiooni on vajalik, et me saaksime hakkama elu tormide ja katsumustega. Mu armsad

More information

JEESUS LÄBI MARKUSE SILMADE

JEESUS LÄBI MARKUSE SILMADE TÄISKASVANUTE HINGAMISPÄEVAKOOLI ÕPPETÜKID JEESUS LÄBI MARKUSE SILMADE William G Johnsson Adventistide Koguduste Eesti Liidu Hingamispäevakooli osakond 2005 Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid valmistab

More information

TÄISKASVANUTE HINGAMISPÄEVAKOOLI ÕPPETÜKID SUURIM IME JEESUS. Roy Adams

TÄISKASVANUTE HINGAMISPÄEVAKOOLI ÕPPETÜKID SUURIM IME JEESUS. Roy Adams TÄISKASVANUTE HINGAMISPÄEVAKOOLI ÕPPETÜKID SUURIM IME JEESUS Roy Adams Adventistide Koguduste Eesti Liidu Hingamispäevakooli osakond 2008 Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid valmistab ette SPA Peakonverentsi

More information

Tartu Ülikool Semiootika osakond. Narkissos Referaat. Madis Kats

Tartu Ülikool Semiootika osakond. Narkissos Referaat. Madis Kats Tartu Ülikool Semiootika osakond Narkissos Referaat Madis Kats Tartu 2007 Sisukord Sissejuhatus-----------------------------------------------------------------------------------------------lk 3 Infokillud-------------------------------------------------------------------------------------------------lk

More information

JOSEPH CONRAD '1 LORD JIM ROMAAN. Inglise keelest tõlkinud A. H. TAMMSAARE EESTI KIRJANDUSE SELTSI TARTU 1931

JOSEPH CONRAD '1 LORD JIM ROMAAN. Inglise keelest tõlkinud A. H. TAMMSAARE EESTI KIRJANDUSE SELTSI TARTU 1931 0 JOSEPH CONRAD '1 LORD JIM ROMAAN Inglise keelest tõlkinud A. H. TAMMSAARE EESTI KIRJANDUSE SELTSI TARTU 1931 KIRJASTUS Trükikoda Ed. Bergmann, Tartui. Autorilt. Kui see romaan ilmus esimest korda raamatuna,

More information

Tartu Ülikool. Filosoofia teaduskond. Ajaloo õppekava. Kunstiajaloo õppetool. Elo Hermann RENÉ MAGRITTE JA TEMA MÕJUD TOOMAS VINDI LOOMINGUS

Tartu Ülikool. Filosoofia teaduskond. Ajaloo õppekava. Kunstiajaloo õppetool. Elo Hermann RENÉ MAGRITTE JA TEMA MÕJUD TOOMAS VINDI LOOMINGUS Tartu Ülikool Filosoofia teaduskond Ajaloo õppekava Kunstiajaloo õppetool Elo Hermann RENÉ MAGRITTE JA TEMA MÕJUD TOOMAS VINDI LOOMINGUS Bakalaureusetöö Juhendajad: Tõnis Tatar Eik Hermann Tartu 2014 Sisukord

More information

KITSAS TEE TÕENI: ARVO PÄRDI NDAD NÕUKOGUDE EESTIS II

KITSAS TEE TÕENI: ARVO PÄRDI NDAD NÕUKOGUDE EESTIS II KITSAS TEE TÕENI: ARVO PÄRDI 1960. 1970-NDAD NÕUKOGUDE EESTIS II IMMO MIHKELSON Filmimuusika. Omaette nurgake Filmiga on nagu lavateosega, et pilt ja heli on nagu ühe medali kaks - helilooja võib ütelda,

More information

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Muusikaosakond Jazzmuusika õppekava

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Muusikaosakond Jazzmuusika õppekava TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA Muusikaosakond Jazzmuusika õppekava Maria Gertsjak From Sunrise to Midnight Loov-praktilise lõputöö teoreetiline osa Juhendaja: lektor Sirje Medell Kaitsmisele

More information

Ristripatsid Eesti sajandi laibakalmistutes: kas ehted või usu tunnused?

Ristripatsid Eesti sajandi laibakalmistutes: kas ehted või usu tunnused? Ristripatsid Eesti 12. 13. sajandi laibakalmistutes: kas ehted või usu tunnused? Tuuli Kurisoo Ristripatsid on ühed kõige enam uurijate tähelepanu pälvinud sümboltähendusega esemed Eesti arheoloogilises

More information

Holokausti müüdist. Auschwitz -Birkenau Oswiecim

Holokausti müüdist. Auschwitz -Birkenau Oswiecim Holokausti müüdist. Holokausti müüdi algusele, st. mürkgaasidega hukatud kuus miljonit juuti - teise maailmasõja aegsetes saksa surmalaagrites mürgitatud ja krematooriumites põletatud juutidele, pandi

More information

NYDA hävitab. täid ja tingud

NYDA hävitab. täid ja tingud NYDA hävitab täid ja tingud Peatäi (Pediculus humanus) Tiivutu putukas Seesamiseemne suurune (2-3 mm) Eluks vajab verd, mida imeb inimese peanahast Ilma verd imemata ei suuda elada kauem kui 55 tundi Ei

More information

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Klassiõpetaja õppekava. Liina Karelson

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Klassiõpetaja õppekava. Liina Karelson Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Klassiõpetaja õppekava Liina Karelson ÕPETAJATE HINNANGUD 3D-PRINTERI KUI KAASAEGSE DIGITEHNOLOOGILISE VAHENDI KASUTAMISELE ÕPPETÖÖS

More information

POLIITIKA. Jüri mälumängu küsimused LOODUS JA GEOGRAAFIA

POLIITIKA. Jüri mälumängu küsimused LOODUS JA GEOGRAAFIA Jüri mälumängu küsimused 11.02.2009 LOODUS JA GEOGRAAFIA 1. Hoidke silmad lahti, siis näete palju. Hoidke kõrvad lahti, siis kuulete palju. Ärge võõrduge loodusest. Lapsed tunnevad automarke, aga naksurit

More information

Tartu MV mälumängus ( küsimused Artes Terrae: Mart Kiisk, Rein Hiob, Veiko Tonts, Mart Hiob)

Tartu MV mälumängus ( küsimused Artes Terrae: Mart Kiisk, Rein Hiob, Veiko Tonts, Mart Hiob) Tartu MV mälumängus 03.11.2010 ( küsimused : Mart Kiisk, Rein Hiob, Veiko Tonts, Mart Hiob) 1 Eesti esimeseks aasta linnuks valiti 1995. aastal rukkirääk. Kes on käesoleva, 2010. aasta linnud? 2 Meie planeedi

More information

PEITLEID LÕHAVERE LINNAMÄELT. Silvia Laul Ülle Tamla

PEITLEID LÕHAVERE LINNAMÄELT. Silvia Laul Ülle Tamla PEITLEID LÕHAVERE LINNAMÄELT Silvia Laul Ülle Tamla Silvia Laulu mälestuseks Õpetatud Eesti Seltsi Kirjad 10 PEITLEID LÕHAVERE LINNAMÄELT Käsitöö- ja ehtevakk 13. sajandi algusest Silvia Laul Ülle Tamla

More information

Kivijärve kuljustega noatuped

Kivijärve kuljustega noatuped TARTU ÜLIKOOL Viljandi Kultuuriakadeemia Rahvusliku käsitöö osakond Margit Keeman Kivijärve kuljustega noatuped Diplomitöö Juhendajad: Riina Rammo, MA Egge Edussaar-Harak, MA Kaitsmisele lubatud (Juhendaja

More information

LATE BRONZE AGE BONE CRAFTING IN THE EASTERN BALTIC: STANDARDIZATION OF ARTEFACT TYPES AND INDIVIDUAL INGENUITY 1

LATE BRONZE AGE BONE CRAFTING IN THE EASTERN BALTIC: STANDARDIZATION OF ARTEFACT TYPES AND INDIVIDUAL INGENUITY 1 Estonian Journal of Archaeology, 2013, 17, 1, 24 37 doi: 10.3176/arch.2013.1.02 LATE BRONZE AGE BONE CRAFTING IN THE EASTERN BALTIC: STANDARDIZATION OF ARTEFACT TYPES AND INDIVIDUAL INGENUITY 1 The aim

More information

Rändurid. The Travellers Reisimine ja migratsioon Kesk- ja Ida-Euroopa uues kunstis

Rändurid. The Travellers Reisimine ja migratsioon Kesk- ja Ida-Euroopa uues kunstis 25.08.2017 28.01.2018 Rändurid Reisimine ja migratsioon Kesk- ja Ida-Euroopa uues kunstis The Travellers Voyage and Migration in New Art from Central and Eastern Europe Näitus Kumu kunstimuuseumis Exhibition

More information

SURMAAEGSETE VIGASTUSTEGA KOLJU HAAPSALU TOOMKIRIKUST 1

SURMAAEGSETE VIGASTUSTEGA KOLJU HAAPSALU TOOMKIRIKUST 1 SURMAAEGSETE VIGASTUSTEGA KOLJU HAAPSALU TOOMKIRIKUST 23 SURMAAEGSETE VIGASTUSTEGA KOLJU HAAPSALU TOOMKIRIKUST 1 MARTIN MALVE Tartu ülikooli arheoloogia doktorant, luu-uurija martinmalve@gmail.com 1980.

More information

I V CENTURY MIDDLE KAMA TARASOVO BURIAL GROUND A UNIQUE MONUMENT OF ANCIENT UDMURTS

I V CENTURY MIDDLE KAMA TARASOVO BURIAL GROUND A UNIQUE MONUMENT OF ANCIENT UDMURTS Estonian Journal of Archaeology, 2017, 21, 2, 186 215 https://doi.org/10.3176/arch.2017.2.05 I V CENTURY MIDDLE KAMA TARASOVO BURIAL GROUND A UNIQUE MONUMENT OF ANCIENT UDMURTS The Tarasovo burial ground

More information

Jagatud praktikad: kunstiliikide põimumised sotsialistliku Ida-Euroopa kultuuris

Jagatud praktikad: kunstiliikide põimumised sotsialistliku Ida-Euroopa kultuuris Jagatud praktikad: kunstiliikide põimumised sotsialistliku Ida-Euroopa kultuuris Kumu sügiskonverents 2015 Koostöös Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse instituudiga 22.10. 24.10.2015 KUMU KUNSTIMUUSEUMI

More information

Elektrilevi OÜ Kehtiv alates: Dokumendi tähis: P341 / 2 Kinnitas: A.Pihlak Ülemdokument: P11

Elektrilevi OÜ Kehtiv alates: Dokumendi tähis: P341 / 2 Kinnitas: A.Pihlak Ülemdokument: P11 (0,4 20) kv VÕRGUSTANDARD 0,4 kv ÕHULIINID 1. Eesmärgid ja kasutusala Standard sätestab nõuded 0,4/0,23 kv (edaspidi: madalpinge) liinide projekteerimiseks ja ehitamiseks, annab põhimõtted detailide ja

More information

Innovaatilised Järvamaa ettevõtted

Innovaatilised Järvamaa ettevõtted Paide Gümnaasium Innovaatilised Järvamaa ettevõtted Junior Achievement Eesti konkursitöö Kelli Lukas 11 klass Juhendaja : Elbe Metsatalu Paide Gümnaasiumi õpetaja Paide 2013 Sisukord Sissejuhatus... 3

More information

Sissejuhatus. Toomas Hiio

Sissejuhatus. Toomas Hiio Sissejuhatus Toomas Hiio 2012. aasta mais pidas Eesti sõjamuuseum oma aastakonverentsi, mille teemad olid sedakorda ajendatud Napoleoni sõjakäigust Venemaale 200 aastat varem. Ehkki ühegi Napoleoni sõduri

More information

AUTUMN WINTER

AUTUMN WINTER AUTUMN WINTER 2016-17 www.maliparmi.com 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 HANDBAGS VIRGINIA BAG BP0041-01256 BL0007-95121 BP0043-95121 BP0041-01256

More information

Think Smart, Look Amazing

Think Smart, Look Amazing MEDIA KIT 2018 Marie Claire is a compelling media destination that combines provocative features and outstanding fashion to inspire every woman who wants to Think Smart, Look Amazing Trish Halpin Editor

More information

Values RESPECT INTEGRITY FAIRNESS/JUSTICE MODESTY BENEVOLENCE LOVE/AFFECTION LEARNING/DEVELOPMENT PRODUCTIVITY

Values RESPECT INTEGRITY FAIRNESS/JUSTICE MODESTY BENEVOLENCE LOVE/AFFECTION LEARNING/DEVELOPMENT PRODUCTIVITY b iefly RESPECT INTEGRITY FAIRNESS/JUSTICE Values MODESTY BENEVOLENCE LOVE/AFFECTION LEARNING/DEVELOPMENT Our Mission: To dress people in line with their life styles and budgets and to make them feel good

More information

Pharmacy Hours of opening and Rota Services information for:

Pharmacy Hours of opening and Rota Services information for: Primary Care Support Office - Chester 1829 Building Countess of Chester Health Park Liverpool Road Chester CH2 1HJ Phone: 01244 650300 E-mail: lee.davies1@nhs.net Pharmacy Hours of opening and Rota Services

More information

KINDERSPEL COLLECTION

KINDERSPEL COLLECTION Kids Fashion Item www.kinderspel.co.kr Baby Fashion Leader KINDERSPEL COLLECTION www.kinderspel.co.kr Baby Fashion Leader, Kinderspel Kinderspel was born from the concern that pursues precious value for

More information

HSBC Credit Card Year-round Offers Shopping Fashion

HSBC Credit Card Year-round Offers Shopping Fashion HSBC Credit Card Year-round Offers Shopping Fashion Merchants Offer Details Contact Details Valid Until 3DG Jewellery 12% off - The offer is applicable to regular-priced jewellery items only. - The offer

More information

TEPZZ 9659Z A_T EP A1 (19) (11) EP A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION. (51) Int Cl.: B32B 17/10 ( )

TEPZZ 9659Z A_T EP A1 (19) (11) EP A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION. (51) Int Cl.: B32B 17/10 ( ) (19) TEPZZ 969Z A_T (11) EP 2 96 903 A1 (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION (43) Date of publication: 13.01.16 Bulletin 16/02 (1) Int Cl.: B32B 17/ (06.01) (21) Application number: 14494.1 (22) Date of filing:

More information

Skin Care Yen Chinese (Paperback) By CHENG XIN FA READ ONLINE

Skin Care Yen Chinese (Paperback) By CHENG XIN FA READ ONLINE Skin Care Yen Chinese (Paperback) By CHENG XIN FA READ ONLINE If looking for a book Skin care Yen Chinese (Paperback) by CHENG XIN FA in pdf format, then you have come on to the faithful site. We presented

More information

Fal Winte Strike a pose. &Blog. Mad eni. Blog! FREE COPY

Fal Winte Strike a pose. &Blog. Mad eni. Blog! FREE COPY Fal Winte 2010-11 &Blog Strike a pose Mad eni La FREE COPY Vi e Blog! &! Blogmate Street nvasio el -SHOES K.lub Blogmates Summary Magazine KILLAH FW 10/11 pages 4-17 Roomates united! Blog me up! Cover

More information

An overview of Cochin Ceramics in Taiwan with an emphasis on the influence of Hong Kun-Fu and his school s to 1980s

An overview of Cochin Ceramics in Taiwan with an emphasis on the influence of Hong Kun-Fu and his school s to 1980s University of Wollongong Research Online University of Wollongong Thesis Collection 1954-2016 University of Wollongong Thesis Collections 2008 An overview of Cochin Ceramics in Taiwan with an emphasis

More information

Further, under Acts 15:28-29 we learn what prohibitions have NOT been carried over, and that includes branding/tattoos.

Further, under Acts 15:28-29 we learn what prohibitions have NOT been carried over, and that includes branding/tattoos. What is the teaching of the Church on tattoos? You may be thinking of Leviticus 19:28 Do not lacerate your bodies for the dead, and do not tattoo yourselves. I am the LORD. and thinking that it is a sin

More information

Core French 7. La Nourriture

Core French 7. La Nourriture Core French 7 La Nourriture - To prepare for this unit, create a Powerpoint Presentation with 10-15-20ish of popular foods that middle schoolers would enjoy, would order at a restaurant, or would eat frequently.

More information

DESIGNING HANDBAGS: DEVELOPING A SIGNATURE STYLE AND MAKING YOUR OWN PATTERNS By Oluwatosin Lewis

DESIGNING HANDBAGS: DEVELOPING A SIGNATURE STYLE AND MAKING YOUR OWN PATTERNS By Oluwatosin Lewis DESIGNING HANDBAGS: DEVELOPING A SIGNATURE STYLE AND MAKING YOUR OWN PATTERNS By Oluwatosin Lewis DESIGNING HANDBAGS: DEVELOPING A SIGNATURE STYLE - DESIGNING HANDBAGS: DEVELOPING A SIGNATURE STYLE AND

More information

A BOUT INNOVA R UBBER Innova Rubber Co., Ltd. was founded with the main office in Taiwan since Focusing on innovation, customer satisfaction, an

A BOUT INNOVA R UBBER Innova Rubber Co., Ltd. was founded with the main office in Taiwan since Focusing on innovation, customer satisfaction, an BIKE TIRES CATALOG 2014 1 A BOUT INNOVA R UBBER Innova Rubber Co., Ltd. was founded with the main office in Taiwan since 1995. Focusing on innovation, customer satisfaction, and un-compromised quality,

More information

YOR.3410 : Advanced Yoru ba I (2017 Fall)

YOR.3410 : Advanced Yoru ba I (2017 Fall) YOR.3410 : Advanced Yoru ba I (2017 Fall) Olu kọ (Instructor): Ọ gbẹńi Kọĺe O du tọĺa A ko ko i pa de (Period 7): MWF Ọ fi si (Office Location): 351 Pugh Hall Kiĺa a si (ClassVenue): TUR-B310 A ko ko ri

More information

U.S. 19TH CENTURY STAMPS

U.S. 19TH CENTURY STAMPS U.S. 19TH CENTURY STAMPS: Postmasters' Provisionals U.S. 19TH CENTURY STAMPS Postmasters' Provisionals 908 E Al bany, N.Y., 1847, 5 es say, by Gavit & Co. (1Xa-E1c), die on In dia, cut close as al ways

More information

RAHVASTERÄNNUAEG, EELVIIKINGIAEG JA VIIKINGIAEG EESTIS

RAHVASTERÄNNUAEG, EELVIIKINGIAEG JA VIIKINGIAEG EESTIS Estonian Archaeology 4 ANDRES TVAURI RAHVASTERÄNNUAEG, EELVIIKINGIAEG JA VIIKINGIAEG EESTIS TOIMETANUD MARGOT LANEMAN Tartu 2012 SISUKORD Illustratsioonide nimekiri 7 SISSEJUHATUS KRONOLOOGIA...18 KÄESOLEVAST

More information

PALESTINIAN SCARABS AT ANDREWS UNIVERSITY SIEGFRIED H. HORN. Andrews University

PALESTINIAN SCARABS AT ANDREWS UNIVERSITY SIEGFRIED H. HORN. Andrews University PALESTINIAN SCARABS AT ANDREWS UNIVERSITY SIEGFRIED H. HORN Andrews University I bought three of the eight scarabs published in this article in Jerusalem in the summer of 1962 (Nos. I, 6, 7)) but could

More information

Four Seasons BEAUTY. relax rejuvenate revive GODMANCHESTER. T: M:

Four Seasons BEAUTY. relax rejuvenate revive GODMANCHESTER. T: M: Four Seasons BEAUTY GODMANCHESTER relax rejuvenate revive T: 01480 414 292 M: 07738 902 298 www.fourseasonsbeauty.co.uk treatment menu Based in the heart of historic Godmanchester near the River Great

More information

PATIENT INFORMATION FORM

PATIENT INFORMATION FORM PATIENT INFORMATION FORM PATIENT DATA DATE: Last First MI: Date of Birth: Social Security #: Gender: Female Male Marital Status: PHONE Home: Preferred Home Work Cell Work: Is it okay to leave a detailed

More information

ACTEX. Fall 2017 MENSWEAR P.9 P.8 P.3 P.1 P.2

ACTEX. Fall 2017 MENSWEAR P.9 P.8 P.3 P.1 P.2 ACTEX MENSWEAR P.9 P.8 P.3 Fall 2017 P.1 P.2 OVERCOAT COAT61 CAMEL Poly Rayon Super 100 Hidden Buttons Center Vent 38R - 56R 40L - 62L 1 F A L L 2 0 1 7 SLIM FIT SPORTS BLAZER SZ62PD RED ROYAL BLUE SLIM

More information

Suitable for Sweater. Rounded Edges

Suitable for Sweater. Rounded Edges 3D collar shape Uni Hanger - PP Multiple Hanger 4 times thicker Multipurpose Clip RIGHT hook is also available Volume Per Case: 260pcs. Size: 16.5 inch Suitable for Sweater Rounded Edges Comparison with

More information

As featured in: The Washington Post, The Huffington Post, The Times, The Telegraph CLERGY

As featured in: The Washington Post, The Huffington Post, The Times, The Telegraph CLERGY As featured in: The Washington Post, The Huffington Post, The Times, The Telegraph CLERGY CATALOGUE Jan - March 2016 Delivery: UK 1-2 days. International 5-7 days Size chart on the back page. For New Styles,

More information

Stapleford Bliss 50 minutes, Down to a Tee 50 minutes, Serenity 40 minutes, Tranquillity 50 minutes, 64.00

Stapleford Bliss 50 minutes, Down to a Tee 50 minutes, Serenity 40 minutes, Tranquillity 50 minutes, 64.00 TREATMENT MENU RESTORE & REVIVE Retreat to the country and feel your stresses melt away as the tranquillity of Stapleford Park restores, renews and revives. The synthesis of 21st century pampering in our

More information

SMOOTH METALLIC SMART

SMOOTH METALLIC SMART SMOOTH METALLIC SMART SOLUTIONS FOR SPIRITS As a specialist and leader in designing and manufacturing metal closures, we provide our customers with innovative and customized solutions. WHEREVER YOU ARE

More information

S E R V I C E S M E N U

S E R V I C E S M E N U SERVICES MENU Journey spa at the Tides provides a relaxing, intimate environment for guests to let go of stress through a mix of therapeutic and rejuvenating treatments. Come, take a moment for yourself.

More information

possibleworlds.org $ loans Spacebank Diego de la Vega Co ee Co-op Zapatistas

possibleworlds.org $ loans Spacebank Diego de la Vega Co ee Co-op Zapatistas possibleworlds.org An independent internet server launched in 2005 that o ers web hosting to social movements in Mexico. web hosting $ Zapatistas Spacebank A community investment bank dedicated to serve

More information

WORKWEAR OUTERWEAR FLEECES POLYCOTTON

WORKWEAR OUTERWEAR FLEECES POLYCOTTON OUTERWEAR FLEECES POLYCOTTON WWW.SUPERTOUCH.COM 0345 130 9922 75 JACKETS Concealed Hood Security T-Shirts also available - see page 40 for details! SECURITY PARKA - WITH TAPE With a warm quilted lining

More information

CElt:ic ANtJ. tjesic.;ns. DOVER PUBLICATIONS, INC. Mineola, New York

CElt:ic ANtJ. tjesic.;ns. DOVER PUBLICATIONS, INC. Mineola, New York CElt:ic ANtJ oltj NORSE tjesic.;ns COUR'LNey AVis DOVER PUBLICATIONS, INC. Mineola, New York PUBLISHER'S NOTE In this marvelous collection, drawn from numerous Celtic and Old Norse sources in the British

More information

industrial markers industrial markers industrial markers

industrial markers industrial markers industrial markers Industrial Marking industrial markers industrial markers The Artline Industrial Marker Collection is permanent and quick-drying. They can be used on plastic, metal, glass, wood and many other types of

More information

Module 8: Les Métiers

Module 8: Les Métiers Module 8: Les Métiers 08.00: Le Travail en France The French work hours per week and cannot work more than 13 hours. The minimum wage, Le SMIC, was 9.19 Euros (about $11.80) per hour in 2012. The average

More information

Istituto Superiore di Sanità Centro Documentazione OMS / WHO Documentation Centre. arrivi

Istituto Superiore di Sanità Centro Documentazione OMS / WHO Documentation Centre. arrivi Istituto Superiore di Sanità Centro Documentazione OMS / WHO Documentation Centre nuovi new books arrivi agosto 2012 Volumi monografici pubblicati dall OMS in arrivo corrente alla Biblioteca dell ISS Listing

More information

Fashion Curriculum Portfolio

Fashion Curriculum Portfolio Fashion Curriculum Portfolio Becky Parkinson Vogue Cover April 1950 Contents: Fashion Portfolio Explanation Mini Copy of Fashion Portfolio, Student Sample (Michelle Wang) Assignment Details included below

More information

TABLE OF CONTENTS. pages. Aviator Sunglasses Classic Style Sunglasses Retro Sunglasses Polarized Sunglasses...

TABLE OF CONTENTS. pages. Aviator Sunglasses Classic Style Sunglasses Retro Sunglasses Polarized Sunglasses... TABLE OF CONTENTS pages Aviator Sunglasses... 3-8 Classic Style Sunglasses... 9-11 Retro Sunglasses... 12-15 Polarized Sunglasses.... 16-24 Metal Wire Sunglasses... 25-28 Sports Wrap Sunglasses.... 29-36

More information

STEEL BLUE TRAINING MODULE ONE.

STEEL BLUE TRAINING MODULE ONE. STEEL BLUE TRAINING MODULE ONE. Our History: Proudly Australian. Established 1995 incorporated Australia Initially 5 working Directors with over 100 years combined industry experience Goal to provide workers

More information

WEAR AND APPEARANCE OF ADVENTURER UNIFORMS AND INSIGNIA

WEAR AND APPEARANCE OF ADVENTURER UNIFORMS AND INSIGNIA WEAR AND APPEARANCE OF ADVENTURER UNIFORMS AND INSIGNIA Florida Conference Pathfinder / Adventurer Department August 2017 - Eric Stillwell, Uniform Director astronauteric74@gmail.com 1 TABLE OF CONTENTS

More information

I Have a Bonnet % % ' ' % % % % % % la la la la la la la la la la la la la la. la la la la la la la la la la la la la la la mf

I Have a Bonnet % % ' ' % % % % % % la la la la la la la la la la la la la la. la la la la la la la la la la la la la la la mf 2 I Have a Bonnet SOPRANO 1 SOPRANO 2 ALTO Allegro q = 112 " La La la la la la la la la la la la la la la la " la la la la la la la la la la la la la la la " " La Irish Traditional arr. Georgina Craig

More information

Vocabulary Worksheets

Vocabulary Worksheets by Rachel Spack Koch Intermediate level Azar Grammar Series: Fundamentals of English Grammar, 3rd edition Vocabulary Worksheets help students learn new vocabulary in the context of the grammar covered

More information

Are you a Christian? Do you have a tattoo? Do you want a tattoo?

Are you a Christian? Do you have a tattoo? Do you want a tattoo? 1 of 7 Tattoos & Jesus Are you a Christian? Do you have a tattoo? Do you want a tattoo? Is getting a tattoo something Christians should be doing? What is God s opinion on the topic? Over the past 10 years

More information

GLASS HEADED PINS ÉPINGLES À TÊTE DE VERRE GLASKOPF STECKNADELN ALFILERES CON CABEZA DE CRISTAL

GLASS HEADED PINS ÉPINGLES À TÊTE DE VERRE GLASKOPF STECKNADELN ALFILERES CON CABEZA DE CRISTAL # 28601 5.1.1 GLASS HEADED PINS ÉPINGLES À TÊTE DE VERRE GLASKOPF STECKNADELN ALFILERES CON CABEZA DE CRISTAL Glass head pins are our latest introduction to the range of pins manufactured in Ketti. They

More information

THE SUPREME COURT OF APPEAL OF SOUTH AFRICA JUDGMENT FASCINATION WIGS (PTY) LTD

THE SUPREME COURT OF APPEAL OF SOUTH AFRICA JUDGMENT FASCINATION WIGS (PTY) LTD THE SUPREME COURT OF APPEAL OF SOUTH AFRICA JUDGMENT In the matter between: Case no: 204/09 THE COMMISSIONER FOR THE SOUTH AFRICAN REVENUE SERVICE Appellant and FASCINATION WIGS (PTY) LTD Respondent Neutral

More information

Full of character: svelte, surface-mounted washbasin - the practical type.

Full of character: svelte, surface-mounted washbasin - the practical type. VENTICELLO Pure style: the washbasins have a slimline edge (18 mm) and really deep basin. Full of character: svelte, surface-mounted washbasin - the practical type. The complete picture: the elegant bidets

More information

By Helen and Mark Warner

By Helen and Mark Warner www.teachingpacks.co.uk By Helen and Mark Warner Teaching Packs - The Vikings - Page 1 In this section, you will learn about... 1. When the Viking Age in Europe took place. 2. Where the Viking people came

More information

BERLIN Single breasted jacket, 3 Button fastening, Centre vent, GENEVA Flat front, French bearer, 2 Hip pocket, 1/ 2 Lined.

BERLIN Single breasted jacket, 3 Button fastening, Centre vent, GENEVA Flat front, French bearer, 2 Hip pocket, 1/ 2 Lined. CC105 Europa bro collected inner 5/7/11 14:13 Page 1 The Europa Collection men s P6/7/8/9 MILAN Single breasted jacket, 2 Button fastening, Side vents, Feature ticket pocket, Feature lining. BERLIN Single

More information

Soil Association Certification Limited Approved input scheme. Trading Schedule

Soil Association Certification Limited Approved input scheme. Trading Schedule Page 1 of 5 Soil Association Certification Limited Approved input scheme Trading Schedule Company name: Address: Licence no.: Fujifilm Speciality Ink Systems Ltd Pysons Road, Broadstairs, Kent, CT10 2LE,

More information

Pop Up Gift Card Boxes

Pop Up Gift Card Boxes Contents Ice Collection...2 Matte Collection...2 Metallic & Embossed Collection...3 Rib Collection...3 Assortment Collection...4 Tuxedo Collection...5 Christmas Memories Collection...5 Holiday Collection...6

More information

sabika AUSTRIAN CRYSTAL JEWELRY

sabika AUSTRIAN CRYSTAL JEWELRY sabika AUSTRIAN CRYSTAL JEWELRY Collection Fall/Winter 2008-2009 S1056-BU Denim Glam Fun Choker layered w/ W1483 Denim Glam Necklace and W3993 Love Story Pendant (see p. 5) S3809 Denim Glam Earrings 3

More information

LEE S TACKLE INC. OUTRIGGERS and ROD HOLDERS 2018 PRICE LIST

LEE S TACKLE INC. OUTRIGGERS and ROD HOLDERS 2018 PRICE LIST LEE S TACKLE INC. OUTRIGGERS and ROD HOLDERS 2018 PRICE LIST PRICES CURRENT AS OF JANUARY 1, 2018 ALL PRICES F.O.B. OUR PLANT IN WILMINGTON, NC. PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE PRICES INCLUDE FEDERAL

More information

The Trolley song Music by Ralph BLANE Lyrics by Hugh MARTIN q. Ï ú. ú î. 1."Clang, clang, clang," went the trol ley. "Ding, ding,

The Trolley song Music by Ralph BLANE Lyrics by Hugh MARTIN q. Ï ú. ú î. 1.Clang, clang, clang, went the trol ley. Ding, ding, oprano Mezzo-oprano Mezzo-lto lto énor Basse he rolley song Music by Ralph BLNE Lyrics by Hugh MRIN q = 256 2 3 5 1."Clang, clang, clang" ent the trol ley. "Ding, ding, q = 256 2 3 5 1."Clang, clang, clang"

More information

Pearls Of Great Price: 366 Daily Devotional Readings By Joni Eareckson Tada

Pearls Of Great Price: 366 Daily Devotional Readings By Joni Eareckson Tada Pearls Of Great Price: 366 Daily Devotional Readings By Joni Eareckson Tada If you are searching for the ebook Pearls of Great Price: 366 Daily Devotional Readings by Joni Eareckson Tada in pdf format,

More information

THE STONES

THE STONES THE STONES WWW.LLANILLTUD.ORG.UK WWW.LLANILLTUD.ORG.UK The Stones The Houelt Cross The Celtic stones you see before you are important. They are virtually all that remains of the monastic Christian community

More information

GREY MICRO FIBRE. 02 For fabric, colours & sizing information please refer to line sketches at the end of this catalogue

GREY MICRO FIBRE. 02 For fabric, colours & sizing information please refer to line sketches at the end of this catalogue EDITION N 0 20 GREY MIRO FIRE A A/424 Sleeveless dress with pockets /650 Single button jacket with pockets 299S Short sleeve semi fit button tab shirt 330 Feature panel front skirt /8610 Slim cut business

More information

ASTRICO NORD-EST TEXTILE CLUSTER A SUCCESS STORY

ASTRICO NORD-EST TEXTILE CLUSTER A SUCCESS STORY ASTRICO NORD-EST TEXTILE CLUSTER A SUCCESS STORY Bucharest, 23.11.2017 ASTRICO NORD-EST GROUP ASTRICO NORD EST is an industrial group specialised in producing different types of yarns and knitted garments,

More information

TACTICAL COMMUNICATIONS HELMET (TCH)

TACTICAL COMMUNICATIONS HELMET (TCH) TACTICAL COMMUNICATIONS HELMET (TCH) Fitting Instructions with Il lus trated Parts List 2006 GENTEX Cor po ra tion WARNING Proper strap ad just ment is cru cial for hel met sta bil ity and sound at ten

More information

Global Cities Retail guide. Cushman & Wakefield 2013/2014. Hanoi

Global Cities Retail guide. Cushman & Wakefield 2013/2014. Hanoi Cushman & Wakefield 2013/2014 Overview Photo / Emmanuel Huybrechts, Vietnam s capital has been for thousands of years the political, cultural, historical and educational centre of the country. However,

More information

LOCAL LICENSING AUTHORITY September 6, 2016 Regular Meeting Action Summary. 2. ROLL CALL: 4 Members present, Chowdhury absent without notice

LOCAL LICENSING AUTHORITY September 6, 2016 Regular Meeting Action Summary. 2. ROLL CALL: 4 Members present, Chowdhury absent without notice LOCAL LICENSING AUTHORITY September 6, 2016 Regular Meeting Action Summary 1. MEETING CALLED TO ORDER AT 9:05 A.M. 2. ROLL CALL: 4 Members present, Chowdhury absent without notice 3. APPROVAL OF THE MINUTES

More information

Utility Product Catalogue

Utility Product Catalogue LINEMAN GLOVES AND MITTS COVER GLOVES FLAME RETARDANT GLOVES WINTER GLOVES/LINERS REFLECTIVE GLOVES PROTECTIVE CLOTHING TRAFFIC GEAR Utility Product Catalogue Lineman Gloves and Mitts Deluxe Lineman Mitts

More information

Energise, restore and nurture your body, mind and soul

Energise, restore and nurture your body, mind and soul Energise, restore and nurture your body, mind and soul Phytomer Body Treatments Full Body Exfoliation 45 mins 38 Marine salt crystals exfoliation, fi nished with a hyper moisturising body milk. Detox Body

More information

Richardson ISD Child Nutrition Uniform Bid #1051 Tabulation for

Richardson ISD Child Nutrition Uniform Bid #1051 Tabulation for Richardson ISD Child Nutrition Uniform Bid #1051 Tabulation for 2009-2010 Bid # ITEM Volume Price Brand Comments 1 Polo Shirt: 5.5 oz. Preshrunk 50/50 Jersey-knit Tubular Sport Shirt. Short sleeved. Knit

More information

2016 Spring Collection

2016 Spring Collection 2016 Spring Collection inspired by wanderlust & the charm of coastal living Oka-B is an American made, lifestyle brand inspired by wanderlust, the everyday charm of coastal living, and the desire to craft

More information

Surgery Dolls and Gowns

Surgery Dolls and Gowns Surgery Dolls and Gowns Supplies Needed Sewing nsrucions 1. Tracing paper for ransferring he paerns 2. Any color or prin fabric for gown 3. 1/3 yard of 36 or 48 woven coon or polyeser fabric in whie, an

More information

Prince Roland Bonaparte photograph collection of Omaha, Kalmouk, Hindu, Khoikhoi, Somali and Surinamese peoples, circa

Prince Roland Bonaparte photograph collection of Omaha, Kalmouk, Hindu, Khoikhoi, Somali and Surinamese peoples, circa Prince Roland Bonaparte photograph collection of Omaha, Kalmouk, Hindu, Khoikhoi, Somali and Surinamese peoples, circa 1883-1884 Eden Orelove May 2016 National Anthropological Archives Museum Support Center

More information

Cultural Design with History in Mind

Cultural Design with History in Mind Cultural Design with History in Mind Tuesday, February 12, 2013 12:00 pm - 4:00 pm Latte of Freedom, Adelup Examples of Stylistic Designs on Marianas Pottery A presentation by Darlene R. Moore Sponsored

More information

Approaches to Contemporary Performance - Q Sara Jane Bailes

Approaches to Contemporary Performance - Q Sara Jane Bailes Approaches to Contemporary Performance - Q3107 - Sara Jane Bailes View Online 1. Savran, D.: Breaking the rules: the Wooster Group. Theatre Communications Group, New York, N.Y. (1988). 2. Fuchs, E.: The

More information

CLOTHING & ACCESSORIES

CLOTHING & ACCESSORIES Junior Knee Length Parka Navy & Hot Pink pg 95 CLOTHING & ACCESSORIES Everything in Swimming 2015 2016 www.eyeline.com.au Like us on facebook: facebook.com/eyelineaustralia Everything in Swimming 2015

More information

...general-purpose inductive proximity sensors

...general-purpose inductive proximity sensors ...general-purpose inductive proximity sensors Introduction GlobalProx - The "Go-To" Choice for Inductive Balluff s GlobalProx line represents a broad range of top-quality, value-priced general-purpose

More information