ИЗДАЊА УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА АЛЕКСА БРКОВИЋ РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 1 АЛЕКСА БРКОВИЋ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ИЗДАЊА УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА АЛЕКСА БРКОВИЋ РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 1 АЛЕКСА БРКОВИЋ"

Transcription

1 ИЗДАЊА УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА ЉИЉАНА БАЈИЋ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА АЛЕКСА БРКОВИЋ РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 1 АЛЕКСА БРКОВИЋ АЛЕКСА БРКОВИЋ АЛЕКСА БРКОВИЋ ДРАГОЉУБ ЗОРИЋ ДРАГОЉУБ ЗОРИЋ МИОДРАГ ИГЊАТОВИЋ НАТАША ПЕЈОВИЋ ВОЈКО РАДОМИРОВИЋ ЖИВОРАД РАКОВИЋ МИОДРАГ СИМИЋ РАЗВОЈ ГОВОРА ТЕОРИЈА ПСИХИЧКОГ РАЗВОЈА УТИЦАЈ УСПЕХА И НЕУСПЕХА НА ЛИЧНОСТ УЧЕНИКА ИСКУШЕЊА ТУМАЧЕЊА КЊИЖЕВНОСТ ЗА СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА ОДНОС ШКОЛЕ ПРЕМА ЈЕЗИКУ И КУЛТУРНОЈ ТРАДИЦИЈИ СРЕДИНЕ ПЕДАГОШКЕ ВРЕДНОСТИ ШКОЛЕ У ПРИРОДИ ЗБОРНИК ТЕКСТОВА И ВЕЖБИ ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА ЗА СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА КАКО БИРАЈУ ШКОЛЕ ДЕЦА СА СЕЛА УЖИЧКОГ РЕГИОНА СОЦИОЛОГИЈА ШКОЛСКА ХИГИЈЕНА АСЕН ВИДЕНОВ НОВАК ЛАКЕТА ДРАГАН ПЕТРОВИЋ НЕДЕЉКО ТРНАВАЦ ТОМИСЛАВ ПРОДАНОВИЋ ЖИВОРАД РАКОВИЋ МАСОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ОД ПЕДАГОШКОГ ОДЕЉЕЊА ДО УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈА СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА Б. В. ГНЕДЕНКО УВОД У СТРУКУ МАТЕМАТИКЕ РАДОСАВ ЂУРОВИЋ ИВАН КОЛАРИЋ НОВАК ЛАКЕТА ВЕЉКО БАНЂУР ЂУРОВИЋ РАДОСАВ ДИЈАЛЕКТИ, ЈЕЗИК, НОРМА КРИСТАЛИ ОСМИШЉАВАЊА САВРЕМЕНИ УЏБЕНИК библиографија МЕТОДОЛОШКИ ПРАКТИКУМ ШЕСТ ОГЛЕДА О СРПСКИМ АКЦЕНТИМА СЛАВОЉУБ ВУКИЋЕВИЋ ОСНОВИ ДРЖАВНОГ 1

2 Каталог издања Учитељског факултета УРЕЂЕЊА И ШКОЛСКО ЗАКОНОДАВСТВО Радови са међ. симпоз. научника Југославије и Русије МИЛЕНТИЈЕ ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ ЗОРИЋ РАДОСАВ ЂУРОВИЋ ВРЕДНОСТИ САВРЕМЕНОГ УЏБЕНИКА I ХРЕСТОМАТИЈА ОГЛЕДИ О СРПСКИМ АКЦЕНТИМА АЛЕКСА БРКОВИЋ Радови са научног скупа са међународним учешћем Радови наст. и сар. Факултетa НАСТАВА УЧЕНИК РАЗВОЈ Педагошке стазе 2 УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ ( ) монограф. ВРЕДНОСТИ САВРЕМЕНОГ УЏБЕНИКА II ЗБОРНИК РАДОВА 1 ИВАН КОЛАРИЋ ГРОЗДАНКА ГОЈКОВ НОВАК ЛАКЕТА БРАНИСЛАВ МАРКОВИЋ БУКВИЋ СЛАВИЦА ФИЛОЗОФИЈА ЗБИРКА РЕШЕНИХ ЗАДАТАКА ИЗ ПЕДАГОШКЕ СТАТИСТИКЕ УЧИТЕЉ НАСТАВНИК УЧЕНИК Педагошке стазе 1 ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ ШКОЛОМ ПРАКТИКУМ ИЗ МЕТОДИКЕ- ПРИРОДЕ И ДРУШТВА ЗОРАН АВРАМОВИЋ ДРАГАНА БЈЕКИЋ АЛЕКСА БРКОВИЋ АЛЕКСА БРКОВИЋ Радови са научног скупа МИОДРАГ ДАБИЋ АЛЕКСА БРКОВИЋ ДРАГОЉУБ ЗОРИЋ МИОМИР МИЛИНКОВИЋ НИКОЛА ПОТКОЊАК НИКОЛА ПОТКОЊАК УЏБЕНИК КУЛТУРА ДРУШТВО Педагошке стазе 5 ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ НАСТАВНИКА Педагошке стазе 4 РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА ХРЕСТОМАТИЈА (ПСИХОЛОГИЈА) ВРЕДНОСТИ САВРЕМЕНОГ УЏБЕНИКА III ПСИХОЛОГИЈА (ИНТЕРДИСЦИПЛ. СЕМИНАР) У СВЕТУ КЊИЖЕВНОСТИ ЧИНИОЦИ ЕКОЛОШКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА УЧЕНИКА ХОРИЗОНТИ ДЕТИЊСТВА ВАСПИТАЊЕ ШКОЛА ПЕДАГОГИЈА Педагошке стазе 3 ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА У СРБА 2

3 РАТОМИР ЦВИЈЕТИЋ ЗАВИЧАЈНЕ КЊИЖЕВНЕ ТЕМЕ (КЊИЖЕВНОИСТОРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ) ЂОРЂЕ ШУНДЕРИЋ ЕВГЕНИЈ ХОШОВСКИ ХИГИЈЕНА И МЕДИЦИНА ЗА ПЕДАГОШКИ РАД ЗБОРНИК РАДОВА АЛЕКСА БРКОВИЋ ИВАН КОЛАРИЋ ИВАН КОЛАРИЋ ВЕЉКО БАНЂУР ОЛИВЕРА МАРКОВИЋ МИЛЕНКО ПИКУЛА МИОМИР МИЛИНКОВИЋ МИЛАН НЕДЕЉКОВИЋ ДРАГУТИН М. ПРЉЕВИЋ ВОЈКО РАДОМИРОВИЋ РАТОМИР ЦВИЈЕТИЋ КРСТИВОЈЕ ШПИЈУНОВИЋ НОВАК ЛАКЕТА РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 80 ГОДИНА ОБРАЗОВАЊА УЧИТЕЉА У УЖИЦУ ФИЛОЗОФСКА ХРЕСТОМАТИЈА ФИЛОЗОФСКО-ТЕОЛОШКИ ЛЕКСИКОН МЕТОДОЛОШКИ ПРАКТИКУМ (II издање) ЗБИРКА РЕШЕНИХ ИСПИТНИХ ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ БИСЕРИ ПОЕТИКЕ ОСНОВНА ШКОЛА У ПРОМЕНАМА Педагошке стазе 6 ВАРОШ, ЉУДИ, ДОГАЂАЈИ (СЕЋАЊА НА СТАРО УЖИЦЕ) (са Уч. факултетом у Београду и Народном библиотеком Ужице) ПСИХОЛОШКО ОБРАЗОВАЊЕ У УЧИТЕЉСКИМ ШКОЛАМА СРБИЈЕ ( ) РЕЧНИЦИ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ ДИДАКТИКА библиографија ВЕЉКО БАНЂУР НИКОЛА ПОТКОЊАК ИСТРАЖИВАЊЕ У ШКОЛИ СЛАВИЦА БУКВИЋ Радови наст. и сар. Факултета ПРАКТИКУМ ИЗ МЕТОДИКЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА ЗБОРНИК РАДОВА 3 ЉУБОМИР СТОЈАНОВИЋ ЖИВОТ И ДЕЛО ДРАГОЉУБ ЗОРИЋ МИОМИР МИЛИНКОВИЋ КУНДАЧИНА МИЛЕНКО ВЕЉКО БАНЂУР КЊИЖЕВНА РАЗМАТРАЊА МЕТОДОЛОШКИ ПРАКТИКУМ (III издање) ШКОЛСКА И ПОРОДИЧНА 3

4 Каталог издања Учитељског факултета ПЕДАГОГИЈА библиографија ЗБОРНИК РАДОВА БРАНКА Б. АРСОВИЋ Радови са научног скупа са међународним учешћем Радови наст. и сар. Факултета БРАНИСЛАВ МАРКОВИЋ МИОМИР МИЛИНКОВИЋ ОБРАД Б. ЈОВАНОВИЋ СВЕТЛАНА ТЕРЗИЋ КРСТИВОЈЕ ШПИЈУНОВИЋ КРСТИВОЈЕ ШПИЈУНОВИЋ ПРАКТИКУМ ЗА ИНФОРМАТИКУ ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ УЧИТЕЉА 10 ГОДИНА УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА монографија ЗБОРНИК РАДОВА 4 ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ ШКОЛОМ (II издање) ДЈЕВОЈКА БРЖА ОД КОЊА: ИЗБОР НАРОДНИХ УМОТВОРИНА ЗА ДЕЦУ СРПСКЕ ТЕМЕ NOMINA AGENTIS У СРПСКОМ И РУСКОМ ЈЕЗИКУ МЕТОДИКА ПОЧЕТНЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ библиографија РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА РАДА У КОМБИНОВАНОМ ОДЕЉЕЊУ ДАНИЈЕЛА ВАСИЛИЈЕВИЋ МИЛИЦА АНДЕВСКИ МИЛЕНКО БРКИЋ ОЛИВЕРА МАРКОВИЋ РАТКО МАРКОВИЋ ЉУБИНКО МИЛАНОВИЋ МИЛОВАН СТАМАТОВИЋ МИОМИР МИЛИНКОВИЋ ФОРМИРАЊЕ ПОЈМОВА У ПРИРОДИ, стр. 178 ЈУГОСЛОВЕНСКА ПЕДАГОГИЈА ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА, зборник ЕКОЛОШКО ОБРАЗОВАЊЕ СТАТИСТИКА У ИСТРАЖИВАЊУ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ЗБИРКА ЗАДАТАКА МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА за студенте учитељског факултета РЕТОРИКА ПРАКТИКУМ ИЗ ШКОЛСКЕ И ПОРОДИЧНЕ ПЕДАГОГИЈЕ, стр. 248 ШКОЛСКА И ПОРОДИЧНА ПЕДАГОГИЈА изабрани текстови за студенте учитељског факултета 4

5 ВОЈКО РАДОМИРОВИЋ ПРАКТИКУМ ЗА РАЗВОЈНУ И ПЕДАГОШКУ ПСИХОЛОГИЈУ, стр. 116 РАТОМИР ЦВИЈЕТИЋ ЖИВОТ РЕЧИ, стр. 272 ЕМЕШЕ ТЕРЗИЋ ДАНИЈЕЛА СУДЗИЛОВСКИ ОСОБЕНОСТИ МУЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ ДЕЦЕ ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА У ПОСЛЕДЊОЈ ФАЗИ РАНОГ ДЕТИЊСТВА ЗБОРНИК РАДОВА 5 ВЕЉКО БАНЂУР ВЕЉКО БАНЂУР КРСТИВОЈЕ ШПИЈУНОВИЋ ДАНИЈЕЛА ВАСИЛИЈЕВИЋ АКЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА У ШКОЛИ МЕТОДОЛОШКИ ПРАКТИКУМ, IV издање ПЕДАГОГИЈА НА ПОЧЕТКУ 21. ВЕКА, Педагошке стазе 9 ШКОЛА У ПРИРОДИ ОТВОРЕНА ШКОЛА СТВАРАЛАЧКО МИШЉЕЊЕ И МАТЕМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, Педагошке стазе 10 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКИ ПРАКТИКУМ ПРАКТИКУМ ЗА ШКОЛСКУ И ПОРОДИЧНУ ПЕДАГОГИЈУ ЗБОРНИК РАДОВА 6 ЗДРАВКО ДЕЛЕТИЋ ЛАКЕТА НОВАК ОГЛЕДИ ИЗ МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ИСТОРИЈЕ ПЕДАГОШКИ ПРАКТИКУМ БРАНКА АРСОВИЋ МИЛЕ ИЛИЋ БРАНКО ЈОВАНОВИЋ МИЛЕНКО БРКИЋ ГОРДАНА ЉУБИЧИЋ САЊА МАРИЧИЋ ЉУБИНКО МИЛАНОВИЋ МИЛОВАН СТАМАТОВИЋ НОВАК ЛАКЕТА ДАНИЈЕЛА ВАСИЛИЈЕВИЋ ИНФОРМАТИКА ЗА УЧИТЕЉЕ И ВАСПИТАЧЕ ШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА ПЕДАГОШКА СТАТИСТИКА, II издање ЧИНИОЦИ ЕКОЛОШКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА УЧЕНИКА, II издање ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА ПОДСТИЦАЊЕ СТВАРАЛАЧКОГ РАДА У МАТЕМАТИЦИ ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ОСНОВЕ ДИДАКТИКЕ 5

6 Каталог издања Учитељског факултета НОВАК ЛАКЕТА ДАНИЈЕЛА ВАСИЛИЈЕВИЋ ЖАНА БОЈОВИЋ НИКОЛА ПОТКОЊАК МИЛОВАН СТАМАТОВИЋ ВЕЉКО БАНЂУР ГОРАН ШЕКЕЉИЋ ДИДАКТИЧКИ ПРАКТИКУМ ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА У СРБА, II издање НАСТАВА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА УЧЕНИКА МЕТОДОЛОШКИ ПРАКТИКУМ, IV издање ЗБИРКА 150 ИГАРА СА ЕЛЕМЕНТИМА КОШАРКЕ ЗБОРНИК РАДОВА 7 ПУРИЋ ДАЛИБОРКА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЧИТАЊА 6 ДАНИЈЕЛА ВАСИЛИЈЕВИЋ ДАНИЈЕЛА ВАСИЛИЈЕВИЋ ОБРАД Б. ЈОВАНОВИЋ ГРУПА РАДОВА РАТОМИР ЦВИЈЕТИЋ ДОБРИЛО АРАНИТОВИЋ МИЛЕНКО КУНДАЧИНА ВЕЉКО БАНЂУР ЗОРАН ПОЊАВИЋ НОВАК ЛАКЕТА КРСТИВОЈЕ ШПИЈУНОВИЋ ДАНИЈЕЛА ВАСИЛИЈЕВИЋ ПРАКТИКУМ ЗА ОБРАЗОВНУ ТЕХНОЛОГИЈУ УТИЦАЈ ИНДИВИДУАЛИЗОВАНЕ НАСТАВЕ НА КВАЛИТЕТ ЗНАЊА О ПРИРОДИ,УФ,300 стр.,600тир.,исбн , УДК ГОДИНА РАДА,УФ,96 стр.,исбн ,УДК Јовановић О. ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА, историјски аспект,зборник,уч,460стр.,тир.200,исбн ,УДК (497.11) 18/19 (082) ВИША ПЕДАГОШКА ШКОЛА У УЖИЦУ,УФ,162стр.,200тир.,ИСБН ,УДК 377: 37(497.11) 1961/1974 УЧИТЕЉСКИ ПОДМЛАДАК,УФ,110 стр.,200тир.,исбн УДК УЧИТЕЉСКИ ПОДМЛАДАК 1926/1935 ШКОЛСКА И ПОРОДИЧНА ПЕДАГОГИЈА,практикум АКАДЕМСКО ПИСАЊЕ,ИСБН ,УДК ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ,Уф,146 стр.300тир.,исбн , УДК 342(497:11)(075.8) ПРОСВЕТНО-ПЕДАГОШКА СЛУЖБА У УЖИЦУ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА,УФ,317 стр.,300тир.,исбн ,УДК (497.11) ЗБОРНИК РАДОВА 8, 2008.

7 БРАНКА АРСОВИЋ ИНТЕРНЕТ-БРЗО И ЛАКО БЕЗ МУКЕ,УФ,274 стр.,400 тир.,исбн ,УДК ДАНИЈЕЛА СУДЗИЛОВСКИ ЕМЕШЕ ТЕРЗИЋ ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНА НАСТАВА,УФ,ИСБН ЗБОРНИК РАДОВА 9, ЉУБИНКО МИЛОВАНОБИЋ МИЛОВАН СТАМАТОВИЋ ГОРАН ШЕКЕЉИЋ МИЛЕНКО КУНДАЧИНА МИЛЕНКО БРКИЋ MИЛЕНКО КУНДАЧИНА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА-облици и модели, зборник,.уф, 375 стр.,200 тир.,исбн ,УДК (497.11) 19/20 (082) ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА,УФ,351стр.,500тир..ИСБН ,УДК 371.3:: 7960(075.8) ШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА, практикум,исбн ,УДК ПЕДАГОШКА СТАТИСТИКА,3.изд.,ИСБН ,УДК ТЕСТОВИ ЗНАЊА,ИСБН ,УДК СТАНА СМИЉКОВИЋ МИОМИР МИЛИНКОВИЋ` СИНИША СТОЈАНОВИЋ МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ,УФ УЖИЦЕ,ВРАЊЕ,452 стр.,500 тир.,исбн ,УДК :: ПОРОДИЧНА ПЕДАГОГИЈА,избор текстова,уф,ужице,врање,210 стр., 350 тир., ИСБН , УДК ВОЈИСЛАВ БАКИЋ БЕЛЕШКЕ O ПРОСВЕТНИМ И КУЛТУРНИМ,ПОЛИТИЧКИМ И РАТНИМ ДОГАЂАЈИМА У СРБИЈИ, УЖИЦЕ, БЕОГРАД, 356 стр., 200 тир., ИСБН , УДК :929 Бакић В. ЗБОРНИК РАДОВА 10 ЗБОРНИК РАДОВА 11 ЉУБИЧИЋ ГОРДАНА НИКОЛИЋ ВИДАН ENGLISH GRAMMAR PRACTICE EXERCISES, УФ, УЅИЦЕ,123 стр., 300 тир.,исбн , УДК `36(075.3)(076) NOMEN EST OMEN, УФ, УЅИЦЕ, 7

8 Каталог издања Учитељског факултета 248 стр., 200тир.,ИСБН , УДК 811`163.41`373.6(046) ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА:циљеви и задаци баспитно-oбразовног рада, УФ, УЖИЦЕ, 540 стр., 300тир., ИСБН , УДК (4-664)(082) КУНДАЧИНА МИЛЕНКО ЕКОЛОШКО ВАСПИТАЊЕ,УФ УЖИЦЕ,200 стр.,300 тир.,исбн ,УДК :502/504 ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА:дидактичкометодички приступ,уф УЖИЦЕ,548 стр.,200 тир.,исбн ,УДК (082) ШЕКЕЉИЋ ГОРАН ВАСИЛИЈЕВИЋ ДАНИЈЕЛА ЛАКЕТА НОВАК МАРИНКОВИЋ СНЕЖАНА ЕФЕКТИ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА СА ЕЛЕМЕНТИМА КОШАРКЕ НА МОТОРИЧКИ ПРОСТОР УЧЕНИКА МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА, УФ УЖИЦЕ,150 стр.,50 тир.,исбн ,УДК 371.3:: ИНДИВИДУАЛНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА,УФ УЖИЦЕ,125 стр.,200 тир.,исбн ,УДК ВАСПИТАЊЕ И ШКОЛА,УФ УЖИЦЕ,182 стр.,300 тир.,исбн ,UDK 37 ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ НАСТАВНИКА,УФ УЖИЦЕ,204 стр.,200 тир.,исбн ,УДК АРСОВИЋ БРАНКА КУНДАЧИНА МИЛЕНКО ЗБОРНИК РАДОВА 12, СОФТВЕРСКИ АЛАТИ У НАСТАВИ, УФ УЖИЦЕ, ИСБН ,281 стр, 400тир,УДК МЕТОДОЛОШКИ ПРАКТИКУМ,6.изд, УФ УЖИЦЕ, ИСБН , 160 стр, 300 тир,удк

9 СТАНА СМИЉКОВИЋ МИОМИР МИЛИНКОВИЋ МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 2.изд.,УФ УЖИЦЕ,ВРАЊЕ,453 стр.,500 тир.,исбн , УДК :: ЖИВКОВИЋ НОВАК ШЕКЕЉИЋ ГОРАН ШКОЛЕ И УЧИТЕЉИ У УЖИЧКОМ КРАЈУ: У XIX ВЕКУ, 445 стр., 300 тир., ИСБН , УДК 371(497.11) 18/19 МЕТОДИЧКИ ПРИРУЧНИК ЗА ОБУКУ НЕПЛИВАЧА,УФ УЖИЦЕ,142 стр.,300 тир., ИСБН ,УДК (035) ЗОРИЋ ДРАГОЉУБ ЉУБИЧИЋ ГОРДАНА ЉУБИЧИЋ ГОРДАНА КЊИЖЕВНИ МОЗАИК,УФ УЖИЦЕ,130 стр.,200 тир.,исбн , УДК 371.2::82 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА: текстови и вежбања,уф УЖИЦЕ,211стр.,300тир., ИСБН ,УДК `276.6:37(075.8) ENGLISH GRAMMAR PACTICE EXERCISES,УФ УЖИЦЕ,149 стр.,300тир.,исбн ,УДК `36(075.8)(076) НАСТАВА И УЧЕЊЕ:стање и проблеми,уф УЖИЦЕ,856стр.,200 тир., ИСБН ,УДК 371.3(082) ЗБОРНИК РАДОВА 13 З(а)лог:изложба слика професора и сарадника Педагошког факултета Универзитета Константин филозоф у Нитри, УФ УЖИЦЕ(10)стр., ИСБН , ШЕКЕЉИЋ ГОРАН,СТАМАТОВИЋ МИЛОВАН ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ РА3ЛИЧИТИХ НАСТАВНИХ ТЕХНОЛОГИЈА НА КОШАРКАШКА МОТОРИЧКА УМЕЊА,УФ УЖИЦЕ,179 стр.,100 тираж,исбн

10 Каталог издања Учитељског факултета НАСТАВА И УЧЕЊЕ:циљеби, стандарди, исходи,уф УЖИЦЕ,728стр,200 тир,исбн , УДК 371.3(082) МИЛИНКОВИЋ МИОМИР КЊИЖЕВНОСТ 3А ДЕЦУ И МЛАДЕ: поетика,уф УЖИЦЕ, 211 стр., 300 тираж, ИСБН ЛАКЕТА НОВАК,ВАСИЛИЈЕВИЋ ДАНИЈЕЛА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА, УФ УЖИЦЕ, 249 стр., 200 тираж, ИСБН АРСОВИЋ БРАНКА НАПРЕДНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОБРАЗОВНИ РАЧУНАРСКИ СОФТВЕРИ У МАТЕМАТИЧКОМ ОБРАЗОВАЊУ, УФ УЖИЦЕ, 204 стр., 100 тираж, ИСБН ДАНИЈЕЛА ВАСИЛИЈЕВИЋ ДАНИЈЕЛА СУДЗИЛОВСКИ НАЂИ ДУГУ, УФ УЖИЦЕ,150 стр. 300 тираж,исбн , ИСМН , УДК (075.8) МИЛИНКОВИЋ МИОМИР БАЈКОВИТЕ ФОРМЕ У КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ, УФ УЖИЦЕ, 192 стр., 200 тираж, ИСБН CURRENT TRENDS IN EDUCATIONAL SCIENCE AND PRACTICE I, NITRA, 174 стр.150 тираж, ИСБН , УДК

11 CURRENT TRENDS IN EDUCATIONAL SCIENCE AND PRACTICE II,Labem, 100 стр, 150 тираж, ИСБН , CURRENT TRENDS IN EDUCATIONAL SCIENCE AND PRACTICE III, Užice,163 стр,150 тираж, ИСБН , УДК 371(082) ЗБОРНИК РАДОВА, НИКОЛИЋ РАДМИЛА, ШПИЈУНОВИЋ КРСТИВОЈЕ, ЗОРИЋ ДРАГОЉУБ УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ: , УФ УЖИЦЕ,226 стр., 200 тираж, ИСБН , УДК 371(497.11) НАСТАВА И УЧЕЊЕ:квалитет баспитно-образобног процеса,уф УЖИЦЕ,604 стр.,200 тираж,исбн ,УДК 371.3(082) ЗОРИЋ ДРАГОЉУБ,МАГЛОВ МИЛИЦА КЊИЖЕВНЕ СТРУКТУРЕ,УФ УЖИЦЕ,154 стр.,200 тираж,исбн ,УДК ШПИЈУНОВИЋ КРСТИВОЈЕ,МАРИЧИЋ САЊА МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1:практикум,УФ УЖИЦЕ, 96 СТР.,200 тираж, ИСБН ,УДК 51(075.8)(076) КУНДАЧИНА МИЛЕНКО, СТАМАТОВИЋ ЈЕЛЕНА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И ВАСПИТАЧА АКРЕДИТОВАНИМ ПРОГРАМИМА, УФ УЖИЦЕ, 181 стр., 300 тираж, ИСБН , УДК

12 Каталог издања Учитељског факултета CURRENT TRENDS IN EDUCATIONAL SCIENCE:international proceedings of scentificsstudes.6, УФ УЖИЦЕ,161 стр.,150 тираж, ИСБН (УФ;), УДК (082) ЗБОРНИК РАДОВА МАРИЧИЋ САЊА, ШПИЈУНОВИЋ КРСТИВОЈЕ МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 2:практикум, УФ УЖИЦЕ, 124 СТР, Тираж 200, ИСБН , УДК 371.3::51((075.8)076) ШЕКЕЉИЋ ГОРАН, СТАМАТОВИЋ МИЛОВАН ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2, УФ УЖИЦЕ, 234 Стр,Тираж 200, ИСБН , УДК 371.3::796(075.8) НАСТАВА И УЧЕЊЕ (електронски извор): савремени приступи и перспективе, УФ УЖИЦЕ,, Тираж 200, ИСБН , УДК : (082)( ) НАСТАВА И УЧЕЊЕ: савремени приступи и перспективе, УФ УЖИЦЕ, 742 стр, Тираж 200, ИСБН , УДК : (082) НОВАК ЛАКЕТА, ВАСИЛИЈЕВИЋ ДАНИЈЕЛА, БОЈОВИЋ ЖАНА ПРАКТИКУМ ИЗ ДИДАКТИКЕ,УФ УЖИЦЕ,158 стр,тираж 300, ИСБН , УДК 37.02(075.8)(076) КУНДАЧИНА МИЛЕНКО, НИКОЛИЋ РАДМИЛА БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА УФУ(електронски извор), УФ УЖИЦЕ, Тираж 150,ИСБН , УДК 013:[378.6:37.01(497.11)( ) 12

13 КУНДАЧИНА МИЛЕНКО, НИКОЛИЋ РАДМИЛА БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА УФУ, УФ УЖИЦЕ,294 стр, Тираж 200,ИСБН , УДК 013:[378.6:37.01(497.11) ПИКУЛА МИЛЕНКО, МАРКОВИЋ ОЛИВЕРА ОСНОВЕ АЛГЕБРЕ И ГЕОМЕТРИЈЕ, УФ УЖИЦЕ, 187 стр, Тираж 300, ИСБН , УДК 51(075.8) ПОТКОЊАК НИКОЛА, ЛАКЕТА НОВАК, БОЈОВИЋ ЖАНА ПРАКТИКУМ ИЗ ПЕДАГОГИЈЕ, УФ УЖИЦЕ, 115 стр, Тираж 500, ИСБН , УДК 37-01(075.8)(076) ЗБОРНИК РАДОВА 16 ЦВИЈЕТИЋ РАТОМИР РЕЧНИК УЖИЧКОГ ГОВОРА, УФ УЖИЦЕ,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БЕОГРАД443 стр, Тираж 750,ИСБН (УФ), УДК * 37*282.2(038) ШЕКЕЉИЋ ГОРАН ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1, УФ УЖИЦЕ, 278 стр., Тираж 200, ИСБН , УДК 371.3::7960(075.8) БОЈОВИЋ ЖАНА РАЗВОЈ ЕСТЕТСКЕ КУЛТУРЕ УЧЕНИКА И УЏБЕНИК, УФ УЖИЦЕ, 265 стр., Тираж 300, ИСБН , УДК

14 Каталог издања Учитељског факултета НАСТАВА И УЧЕЊЕ: евалуација васпитно-образовног рада, УФ УЖИЦЕ, 402 стр, Тираж 150, ИСБН , УДК : (082) НАСТАВА И УЧЕЊЕ (електронски извор): евалуација васпитно-образовног рада, УФ УЖИЦЕ, 402 стр, Тираж 150, ИСБН , УДК : (082)( ) НИКОЛИЋ РАДМИЛА, СИНИША СТОЈАНОВИЋ ПОРОДИЧНА ПЕДАГОГИЈА,УФ УЖИЦЕ, 223 стр, тираж 350, ИСБН (УФУ), УДК (075.8) МИЛИНКОВИЋ З. МИОМИР СВЕМОЋНО СЛОВО: практикум за ученике, студенте и наставнике, УФ УЖИЦЕ, 69 стр, тираж 200, ИСБН , УДК : (075.2)(076.1) ЗЛАТИЋ ЛИДИЈА, БЈЕКИЋ ДРАГАНА КОМУНИКАЦИОНА КОМПЕТЕНТНОСТ НАСТАВНИКА: концептуализација, мерење и развој, УФ УЖИЦЕ, 319 стр, тираж 300, ИСБН , УДК :

15 2016. ШПИЈУНОВИЋ КРСТИВОЈЕ, МАРИЧИЋ САЊА МЕТОДИКА ПОЧЕТНЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ, УФ Ужице, 496 стр, тираж 200, ИСБН , УДК 371.3:: (075.8) СТАМАТОВИЋ МИЛОВАН ОРГАНИЗАЦИЈА И КВАЛИТЕТ НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, УФ Ужице, 184 стр, тираж 200, ИСБН , УДК 371.3::796 ВАСИЛИЈЕВИЋ ДАНИЈЕЛА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈАизабране теме, УФ Ужице, 238 стр, тираж 200, ИСБН , УДК СУДЗИЛОВСКИ ДАНИЈЕЛА, ИВАНОВИЋ МАРИЈА ВОКАЛНО- ИНСТРУМЕНТАЛНА НАСТАВА: практикум, УФ Ужице, 54 стр, тораж 300, ИСБН , УДК 371.3::78(076) НАСТАВА И УЧЕЊЕ(електронски извор):уф Ужице, тираж 100, ИСБН , УДК 371.3(082)( ) УЏБЕНИК У ФУНКЦИЈИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА, УФ Ужице, 630 стр, тираж 150, ИСБН , УДК 371.3(082) ЗБОРНИК РАДОВА 17 1

16 2017. МАКСИМОВИЋ ЈАСНА ИНКЛУЗИЈА У ОБРАЗОВАЊУ, УФ Ужице, 184 стр, Тираж 200, ИСБН , УДК / ЗБОРНИК РАДОВА 18 КУЛТУРНО-ПОТПОРНА СРЕДСТВА У ФУНКЦИЈИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА, УФ Ужице, 452 стр, тираж 150, ИСБН , УДК 371.3(082) КУЛТУРНО-ПОТПОРНА СРЕДСТВА У ФУНКЦИЈИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА(електронски извор), УФ Ужице, тираж 120, ИСБН , УДК /.69(082)( )