КАТАЛОГ НЕПОКРЕТНОСТИ

Size: px
Start display at page:

Download "КАТАЛОГ НЕПОКРЕТНОСТИ"

Transcription

1 август 2014 КАТАЛОГ НЕПОКРЕТНОСТИ СРПСКА БАНКА А.Д БЕОГРАД

2 1. ОБЈЕКАТ БЕОГРАД - Скадарска 23 Локација и Адреса: Београд, Скадарска улица број 23, центар града. Главни улаз у предметну зграду је из Скадарске улице, у централној зони, која је на основу решења Завода за заштиту споменика културе града Београда проглашена културно-историјском просторном целином. Једина је зграда у окружењу која је добила дозволу за адаптацију фасаде у складу са стандардима који важе за реконструкцију заштићених објеката. Зграда финансијских услуга, спратности По+Пр+4+Пк са помоћним објектом. Зграда је подигнута године, док је године комплетно реновирана и уређена по најсавременијим стандардима за финансијски пословни простор. Објекат поседује противпровалну и против-пожарну заштиту и видео надзор. На свим спратовима се налазе канцеларијски простори који су климатизовани централном климом (сплит систем). У приземљу зграде је смештена филијала Српске банке. Сваки спрат има дупли мокри чвор и кафе кухињу. У три подрумске просторије су некада били смештени ч илери (расхладни уређаји) и кухиња са рестораном, док су данас празне и користе се као оставе. Помоћни објекат је такође преуређен у канцеларијски простор и тамо је смештен комплетан ИТ Сектор. Све просторије су уређене са издигнутим подом и комплетно одвојеним расхладним системом. Објекат такође поседује и сопствени извор струје (генератор) који је савремен и уредно одржаван. Висина плафона је 2,70 м. Зграда финансијских услуга: 2798 м2, помоћни објекат: 272 м2 Катастарски подаци: Катастарска парцела број: 1581 Лист непокретности број: 1763 К.О. Стари град Одлично, ексклузиван пословни простор Не Тржишна вредност: ,00 еура према процени ИНГ ЕКСПЕРТ ПРОЦЕНЕ д.о.о. Београд од године Каталог непокретности Page 1

3 Локација и Адреса: 2. ПОСЛОВНИ КОМПЛЕКС ЛАЗАРЕВАЦ Београд Лазаревац, улица: Јанка Стајчића број 50, насеље Шопић. Удаљеност некретнине од центра Лазаревца је 2 км, исто толико и од Ибарске магистрале, док је удаљеност од Београда око 60 км Пословни комплекс за продају и сервис аутомобила: Пословна зграда са изложбеним салоном, спратности Пр+1Сп (два изложбена салона са пријемом и продавница ауто делова на приземљу и улазни хол, шест канцеларија, сала за састанке, тоалет и кухиња на спрату), објекат сервиса са техничким прегледом и делом за прање возила, спратности Пр (простор радионице, простор за вулканизера, простор за технички преглед, канцеларија, тоалет са свлачионицама, простор за прање возила четке и надстрешница за прање возила) и објекат кафеа (простор кафеа са мокрим чвором) са припадајућим асфалтираним земљиштем. Објекти изграђени Године. Пословна зграда са изложбеним салоном: 730,26 м2, објекат сервиса са техничким прегледом и делом за прање возила: 835,06м2, објекат кафеа: 34м2, припадајуће земљиште: 2.063,00 м2 Катастарски подаци: Катастарска парцела број: 92 Лист непокретности број: 1914 К.О. Лазаревац Одлично У току преговори у вези закључења уговора о закупу Тржишна вредност: ,00 еура према процени ИНГ ЕКСПЕРТ ПРОЦЕНЕ д.о.о. Београд од године Каталог непокретности Page 2

4 Локација и Адреса: 3. ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ БЕОГРАД Београд, улица: Војводе Степе број 318. Парцела на којој је објекат саграђен лоцирана је на потезу између улица Војводе Степе, Отокара Кершованија и Стражиловске. Предметни објекат лоциран је уз регулациону линију Стражиловске улице из које има колски и пешачки прилаз. Зграда пословних услуга, спратности Пр+1Сп (у приземљу објекта смештен је магацински простор са пријемним одељењем и одељењем за магационера, на спрату се налази ресторан за раднике са кухињом и мокрим чвором) 722 м2 Катастарски подаци: Катастарска парцела број: 7671/1 Лист непокретности број: 3968 К.О. Вождовац Тржишна вредност: Просечно с обзиром на старост и функцију У току преговори у вези закључења уговора о закупу ,00 еура према процени Завода за судска вештачења а.д. Нови Сад од године Каталог непокретности Page 3

5 Локација и Адреса: 4. РОБНА КУЋА НИШ Ниш, улица: Булевар Зорана Ђинђића број 17а. Робна кућа се налази у централној градској зони. Зграда трговине робна кућа, спратности По+Пр+1Сп (у подруму објекта је магацин, док се приземље и спрат састоје од продајног простора који је ексклузивно опремљен са канцеларијама и санитарним чвором) укупна површина: 1886,24 м2 (544,44 м2 магацински простор и 1.341,80 м2 продајни и канцеларијски простор) Катастарски подаци: Катастарска парцела број: 3220 Лист непокретности број: 6165 К.О. Ниш Ћеле Кула Тржишна вредност: Ексклузиван пословни простор У току преговори у вези закључења уговора о закупу ,51 еура према процени Љиљане Илић Андрејевић од године Каталог непокретности Page 4

6 Локација и Адреса: 5. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ШАБАЦ Шабац, улица: Поп Лукина број 1 (угао Поп Лукине и Милоша Поцерца). Непокретност је удаљена око 400 метара од центра Шапца и пешачке зоне у граду. Локација је повољна за обављање пословних активности с обзиром на близину центра града и фреквенцију пролазника на овој локацији. Стамбено пословна зграда спратности По+Пр+1Сп на катастарској парцели број 7178 (продајни простор, канцеларија, мокри чвор, подрум) и пословни простор спратности Пр на катастарској парцели 7179 (продајни простор и канцеларија) Стамбено пословна зграда: приземље 415 м2, спрат 270 м2 и подрум 130 м2 Пословни простор на катастарској парцели 7179: 155 м2 Катастарски подаци: Катастарска парцела број: 7178 и 7179 Лист непокретности број: 7399 и К.О. Шабац Тржишна вредност: Солидно У току преговори у вези закључења уговора о закупу ,00 еура према процени Adventis Real Estate Management д.о.о. Београд од године Каталог непокретности Page 5

7 Локација и Адреса: 6. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ПАНЧЕВО Панчево, улица: Моше Пијаде број 21 (раскрсница улица Моше Пијаде и Димитрија Туцовића). Ова локација је удаљена око 350 метара од централне пешачке зоне града, док удаљеност до центра Београда износи 17 километара. Зграда трговине пословни простор (продајни простор и помоћне просторије мокри чвор и канцеларијски простор) 215,05 м2 Катастарски подаци: Катастарска парцела број: 3519 Лист непокретности број: К.О. Панчево Тржишна вредност: Солидно Да, Подунавље а.д. Бачка Паланка ,00 еура према процени Adventis Real Estate Management д.о.о. Београд од године. Каталог непокретности Page 6

8 Локација и Адреса: 7. РОБНА КУЋА СУРДУЛИЦА Сурдулица, улица Милоша Обилића бб. Зграда трговине Занатско трговачки центар спратности По+Пр+1Сп. Објекат представља целину из више функционалних делова (две просторије у сутерену, осам просторија у приземљу и једна просторија на спрату). Намена: продајни простор, канцеларијски простор, санитарни чвор) 1170 м2 Катастарски подаци: Катастарска парцела број: 1150/2 Лист непокретности број: 3659 К.О. Сурдулица Тржишна вредност: Солидно У току преговори у вези закључења уговора о закупу ,00 еура према процени Добривоја Илића од године У поступку укњижбе на Српску банку а.д. Каталог непокретности Page 7

9 8. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВРАЊЕ Локација и Адреса: Врање, улица: Пети конгрес 91. Пословни простор се налази у улици где се налазе седишта државних органа и органа јединица локалне самоуправе (општина, суд, катастар...), односно метара од пешачке зоне. Пословни простор трговине, спратности По+Пр магацин у подруму и продавница (продајни простор) у приземљу 92 м2 (магацин-подрум), 92м2 (продајни простор-приземље) Катастарски подаци: Катастарска парцела број: 2383 Лист непокретности број: К.О. Врање Тржишна вредност: Солидно У току преговори у вези закључења уговора о закупу ,00 еура према процени Adventis Real Estate Management д.о.о. Београд од године Каталог непокретности Page 8

10 9. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВРАЊЕ Локација и Адреса: Врање, улица: Македонска број 2. Пословни простор се налази поред главне зелене пијаце у Врању. Пословни простор трговине, спратности Пр (пословно-продајни простор-продавница) 82 м2 Катастарски подаци: Катастарска парцела број: 1751/1 Лист непокретности број: 4479 К.О. Врање Тржишна вредност: Солидно У току преговори у вези закључења уговора о закупу ,00 еура према процени Adventis Real Estate Management д.о.о. Београд од године Каталог непокретности Page 9

11 10. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВРАЊE Локација и Адреса: Врање, улица: Лоле Рибара број 11. Пословни простор се налази у строгом центру града, уз пешачку зону (50 метара од пешачке зоне). Пословни простор две просторије трговине, спратности Пр (пословни простор је био у закупу Credy банке а.д. Крагујевац, која је изашла из закупа, тако да је опремљен за обављање банкарске делатности) 64,80 м2 Катастарски подаци: Катастарска парцела број: 5091 Лист непокретности број: К.О. Врање Солидно У току преговори у вези закључења уговора о закупу Тржишна вредност: ,00 еура према процени Adventis Real Estate Management д.о.о. Београд од године Каталог непокретности Page 10

12 11. СТАМБЕНИ ПРОСТОР БЕОГРАД Локација и Адреса: Београд, улица Бирчанинова број 10. Некретнина се налази у централном градском језгру, преко пута зграде Министарства спољних послова РС, у близини више диполоматских представништава. Једноипособан стан на петом спрату. Зграда у којој се стан налази има 7 спратова, поседује лифт, изграђена је године, висина плафона: 3,05 метара, грејање: ТА пећи на електричну енергију. 48 м2 Катастарски подаци: Катастарска парцела број: 940/2 Лист непокретности број: 628 К.О. Савски венац Солидно Не Тржишна вредност: ,00 еура према процени ИНГ ЕКСПЕРТ ПРОЦЕНЕ д.о.о. Београд од године Каталог непокретности Page 11

13 12. ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА - НОВИ САД Адреса: Нови Сад, улица Петра Кочића број 15. Растојање до центра града је око 1 км, до Темеринске улице око 200 м и до Дунава око 1 км. Породична стамбена зграда спратности По+Пр+1+Пк и састоји се од просторија у подруму (подрум, комуналне и заједничке просторије), просторија у приземљу (пасаж, стамбени простор, заједничке просторије и локал) спрату (стамбени простор и терасе) и у поткровљу (стамбени простор и терасе). Објекат је грађен наменски (делом године, док је поткровље изграђено године) као породична стамбена зграда. На терену већ постоји промена намене јер се у приземљу део простора користи као пословни. Технички зграда има могућност промене намене. Обзиром да је зграда физички већ подељена по вертикали, могла би променити намену у два породично-стамбено-пословна објекта. Постоје два степеништа, два пасажа за пролаз у двориште и два независна подрума. Етажирањем у згради могло би се добити 4 до 6 стамбених јединица, уз мање адаптације. Зграда је погодна за прављење Хостела уз додатну реконструкцију. Грејање у згради је централно градско али постоје и инсталације за гас и струју (три врсте грејања). Укупна корисна површина зграде је 523,37 м2 (просторије у подруму: 93,9 м2 (подрум 59,9 м2, комуналне просторије 15,1 м2 и заједничке просторије 18,9 м2), просторије у приземљу 144,91 м2 (пасаж: 48,8 м2, стамбени простор 13,6 м2, заједничке просторије 20,9 м2 и локал 61,61 м2) просторије на спрату 141,12 м2 (стамбени простор 124,57 м2 и терасе 16,55 м2) и просторије у поткровљу 143,44 м2 (стамбени простор 124,96 м2 и терасе 18,48 м2), а укупна површина земљишта 314 м2. Катастарски подаци: Катастарска парцела број: 9159 Лист непокретности број: К.О. Нови Сад I Тржишна вредност: Одлично У току преговори у вези закључења уговора о закупу ,00 еура према процени Зорана Ђурића од године Београд Каталог непокретности Page 12

14 Локација и Адреса: 13. ВИНОГРАД - ОКОЛИНА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ (ЛЕЖИМИР) Лежимир, околина Сремске Митровице. Предметна парцела налази се на око 18 км од Сремске Митровице и на око 800 м од центра насеља. Предметни виноград је део већег винограда, површине око 10 ха. Прилаз парцели је асфалтираном саобраћајницом и мањим делом у дужини од 200 м земљаним путем. Њива 5. Класе (пољопривредно земљиште) виноград. Катастарска парцела је правилног правоугаоног облика. На катастарској парцели на нето површини од 1 ха подигнут је виноград у пролеће године, сађењем чокота винове лозе, сорте Кардинал клон 202. За формирање шпалира коришћени су багремови стубови и поцинкована жица. За потребе наводњавања ископан је артешки бунар. Трошкови садње и неге винограда сличних карактеристика у прве 3 године заснивања износе око ,00 еура, од чега оквирно, у првој око 50%, другој 30% и трећој 20%. У четвртој години од године садње (2012) виноград треба да достигне 70-80% пуног рода и од тада се рачуна почетак његове пуне родности. Период експлоатације оваквог винограда је око 30 година. Производња стоне сорте грожђа Кардинал, уз примену свих агротехничких мера и уз обезбеђење пласмана, профитабилна је и може да буде солидан извор прихода. 1ха11а83м2 Катастарски подаци: Катастарска парцела број: 2556 Лист непокретности број: 1454 К.О. Лежимир Одлично Да Тржишна вредност: ,80 еура према процени ИНГ ЕКСПЕРТ ПРОЦЕНЕ д.о.о. Београд од године (уложена жалба на решење о укњижби) Каталог непокретности Page 13

15 14. СТАМБЕНИ ПРОСТОР ЛОЗНИЦА Локација и Адреса: Лозница, улица: Светог Саве број 23. Стан се налази преко пута Аутобуске станице, на око 300 метара од центра града, у делу града са комплетно решеном инфраструктуром, у коме су заступљени мешовити садржаји, како стамбени, тако и пословни. Двособан стан број 1, у приземљу зграде спратности По+Пр+2+Пк, која је изграђена године, висина плафона: 2,72 м, грејање: централно. Стан се састоји од следећих просторија: предсобље, кухиња са трпезаријом, остава, купатило, дневни боравак, соба и тераса. 51 м2 Катастарски подаци: Катастарска парцела број: 4978 Лист непокретности број: К.О. Лозница Солидно Не Тржишна вредност: ,00 еура према процени ИНГ ЕКСПЕРТ ПРОЦЕНЕ д.о.о. Београд од године Додатне информације: (уложена жалба на решење о укњижби) Каталог непокретности Page 14

16 15. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ БЕОГРАД Локација и Адреса: Београд. Предметне непокретности представљају део градског грађевинског земљишта укупне површине м2, смештено на самом почетку Панчевачког моста, на левој обали Дунава. Предметна локација се налази свега 900 метара од прелаза Панчевачког моста. Због свог положаја, предметна локација се може сматрати погодном за зграде великопродаје, магацинске просторе и друге објекте комерцијалне садржине. У прилог томе иде и чињеница да на тржишту постоји недостатак слободних земљишних парцела сличне величине, лоцираних у близини Панчевачког моста и центра Београда, а које одликује широки фронт ка прометном Панчевачком путу. Предметна непокретност се граничи са ЕЛП бензинском пумпом ка истоку и Панчевачким путем ка северу, што услед интензивног тока саобраћаја омогућује добру саобраћајну повезаност. Градско грађевинско земљиште на катастарској парцели 1031/1 у уделу од 4206/47997 ( Лист непокретности 2187 К.О. Крњача) и Градско грађевинско земљиште на катастарској парцели 1040 у уделу 1/1 (Лист непокретности број 2189 К.О. Крњача) 4206 м2 удео у власништву банке на парцели 1031/1 и 273 м2 на парцели 1040 Катастарски подаци: Катастарска парцела број: 1031/1 и 1040 Лист непокретности број: 2187 и 2189 К.О. Крњача Добро Не Тржишна вредност : Каталог непокретности Page 15

17 16. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ТИТЕЛ Локација и Адреса: Тител. Парцела 4301/5 се налази на излазу из Титела, у близини регионалног пута према Зрењанину и Београду, у новоформираној радној зони Титела, у непосредној близини будуће луке на Тиси. Предност локације је непосредна близина будуће луке на Тиси (парцелу и луку дели асфалтни пут), која се налази на око 4 км од ушћа у Дуна в и имаће стратешки значај за цео регион. Удаљеност непокретности од Београда износи око 60 километара. Грађевинско земљиште (у листу непокретности уписано као грађевинско земљиште изван грађевинског подручја) је део веће парцеле (основни број 4301), на коме је урађена канализациона мрежа, са колектором у завршној фази изградње, водоводна и телефонска мрежа. 10 хектара Катастарски подаци: Катастарска парцела број: 4301/5 Лист непокретности број: 2 К.О. Тител Уобичајено Не Тржишна вредност: ,00 еура према процени ИНГ ЕКСПЕРТ ПРОЦЕНЕ д.о.о. Београд од године Додатне информације: Каталог непокретности Page 16

18 17. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ТИТЕЛ Локација и Адреса: Тител. Предметне парцеле су лоциране у индустријској зони Титела, југозападно од регионалног пута Тител-Перлез. Прилаз грађевинским парцелама је асфалтном саобраћајницом која има излазак на регионални пут. Парцеле су удаљене од насељеног места Тител 500 метара и налазе се уз обалу реке Тисе. Просторним планом општине Тител проширена је индустријска зона која обухвата и наведене парцеле. Грађевинско земљиште (у листу непокретности уписано као грађевинско земљиште изван грађевинског подручја). Укупна површина 14 ха 53а 20 м2 Катастарски подаци: Катастарска парцела број: 4588/2, 4588/3, 4738/4, 4738/8 Лист непокретности број: 2936 К.О. Тител Уобичајено Не Тржишна вредност: ,78 еура према процени Завода за судска вештачења а.д. Нови Сад од године Додатне информације: Београд Каталог непокретности Page 17

19 18. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ТИТЕЛ Локација и Адреса: Тител насеље Мошорин и Вилово - насеља у Србији у Општини Тител у јужнобачком округу. Налази се у Шајкашкој, поред реке Тисе. Све парцеле имају прилазни пут насутог типа. Пољопривредно земљиште* 219 хектара 27 ари 21 м2 Катастарски подаци: Катастарска парцела број: 2359, 2360, 2361, 2362, 2619, 2634, 2676, 2677/2, 2685, 2687, 2801, 3832, 3835, 3839, 3841, 3842/3, 3842/9, 3865, 4089, 4093, 4104, 4105, 4115, 4117/9, 4117/15, 4117/19, 4117/27, 4117/28, 4117/29 К.О. Мошорин и 810/4, 821/2, 823/3, 886, 1074/19, 1132/22, 1132/23, 1132/33, 1132/34, 1133/1, 1807 К.О. Вилово Лист непокретности број: 2109 К.О. Мошорин и 931 К.О. Вилово Тржишна вредност: Додатне информације: Уобичајено Не ,00 еура према процени Data Investment д.о.о. Нови Сад од године У поступку укњижбе на Српску банку а.д. *У табели у прилогу приказана је спецификација предметних парцела насеља Мошорин и Вилово Каталог непокретности Page 18

20 ПРИЛОГ: СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАРЦЕЛА НАСЕЉА МОШОРИН И ВИЛОВО рб Катастарска парцела К.О Број листа непокретности Потес Начин коришћења и катастарска класа Површина (м²) Мошорин 2109 рит Њива 5.класе Мошорин 2109 рит Њива 4.класе Мошорин 2109 рит Њива 4.класе Мошорин 2109 рит Њива 4.класе Мошорин 2109 рит Шума 3.класе Мошорин 2109 рит Њива 3.класе Мошорин 2109 рит Њива 4.класе Мошорин 2109 рит Пашњак 3.класе Мошорин 2109 рит Пашњак 3.класе Мошорин 2109 рит Трстик-мочвара 2.класе Мошорин 2109 рит Њива 4.класе /2 Мошорин 2109 рит Њива 5.класе Мошорин 2109 рит Њива 5.класе Мошорин 2109 рит Пашњак 2.класе Мошорин 2109 рит Пашњак 4.класе Мошорин 2109 рит Њива 5.класе Мошорин 2109 рит Пашњак 2.класе Мошорин 2109 рит Пашњак 4.класе Мошорин 2109 рит Њива 4.класе Мошорин 2109 рит Шума 3.класе Мошорин 2109 Бељански сал. Њива 3.класе Мошорин 2109 Бељански сал. Њива 3.класе Мошорин 2109 Бељански сал. Њива 3.класе Мошорин 2109 Бељански сал. Њива 3.класе /3 Мошорин 2109 Бељански сал. Њива 3.класе /9 Мошорин 2109 Бељански сал. Њива 3.класе Мошорин 2109 Бељански сал. Њива 3.класе Мошорин 2109 Ливаде Њива 3.класе Мошорин 2109 Ливаде Њива 3.класе Мошорин 2109 Ливаде Њива 3.класе Мошорин 2109 Ливаде Њива 3.класе Мошорин 2109 Ливаде Њива 3.класе /9 Мошорин 2109 Ливаде Њива 3.класе /9 Мошорин 2109 Ливаде Њива 3.класе /9 Мошорин 2109 Ливаде Шума 2.класе /15 Мошорин 2109 Ливаде Њива 3.класе /19 Мошорин 2109 Ливаде Њива 3.класе /19 Мошорин 2109 Ливаде Шума 2.класе /19 Мошорин 2109 Ливаде Шума 2.класе /27 Мошорин 2109 Ливаде Њива 3.класе , /28 Мошорин 2109 Ливаде Њива 3.класе , /28 Мошорин 2109 Ливаде Њива 3.класе 1.277, /28 Мошорин 2109 Ливаде Шума 2.класе 1.734, /28 Мошорин 2109 Ливаде Шума 2.класе /29 Мошорин 2109 Ливаде Њива 3.класе ,00 Каталог непокретности Page 19

21 рб Катастарска парцела К.О Број листа непокретности Потес Начин коришћења и катастарска класа Површина (м²) /29 Мошорин 2109 Ливаде Њива 3.класе , /29 Мошорин 2109 Ливаде Њива 3.класе 2.228, /29 Мошорин 2109 Ливаде Шума 2.класе 1.443, /29 Мошорин 2109 Ливаде Шума 2.класе /4 Вилово 931 Бабић Њива 3.класе 5.754, /2 Вилово 931 Бабић Њива 3.класе , /3 Вилово 931 Бабић Њива 3.класе 9.888, Вилово 931 Бабић Њива 3.класе 4.032, /19 Вилово 931 Ливаде Њива 4.класе , /19 Вилово 931 Ливаде Пашњак 2.класе 6.501, /22 Вилово 931 Капет.Сурдук Њива 3.класе 9.634, /23 Вилово 931 Капет.Сурдук Њива 3.класе 9.632, /33 Вилово 931 Капет.Сурдук Њива 3.класе , /34 Вилово 931 Капет.Сурдук Њива 3.класе 3.600, /1 Вилово 931 Капет.Сурдук Њива 3.класе , Вилово 931 рит Њива 3.класе ,00 Каталог непокретности Page 20

ПРАВО ГРАЂЕЊА. Др Раденко Јотановић, * Доцент Правног факултета, Универзитет у Бањој Луци

ПРАВО ГРАЂЕЊА. Др Раденко Јотановић, * Доцент Правног факултета, Универзитет у Бањој Луци Др Раденко Јотановић, * Доцент Правног факултета, Универзитет у Бањој Луци оригинални научни чланак UDK: 349.44 Рад примљен: 30.06.2015. Рад прихваћен: 03.12.2015. ПРАВО ГРАЂЕЊА Апстракт: Право грађења

More information

To See and To Be Seen Scopus Workshop for Journal Editors

To See and To Be Seen Scopus Workshop for Journal Editors To See and To Be Seen Scopus Workshop for Journal Editors Пројекат: Анализа издавачке политике и праксе часописа у отвореном приступу из Србије Project: Revisiting Open Access Journal Policies and Practices

More information

Фебруар УПУТСТВО - ФОРМАТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ЊИХОВО ДОСТАВЉАЊЕ У ЦЕОП-у

Фебруар УПУТСТВО - ФОРМАТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ЊИХОВО ДОСТАВЉАЊЕ У ЦЕОП-у Фебруар 2016. - УПУТСТВО - ФОРМАТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ЊИХОВО ДОСТАВЉАЊЕ У ЦЕОП-у Ово техничко упутство представља упутство за креирање електронских докумената који се размењују

More information

Предмет: Захтев за заштиту колективног интереса потрошача

Предмет: Захтев за заштиту колективног интереса потрошача ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА ФОРУМ - НИШ Ул. Цара Душана бр. 54, Душанов базар, II спрат, локал 220, 18.000 Ниш Teл. 018 / 525 040, 064 / 11 97 301 www.forum-nis.org.rs, forumnis@mts.rs МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,

More information

НЕПРАВИЧНЕ УГОВОРНЕ ОДРЕДБЕ НА ПРИМЕРУ ЈЕДНОГ УГОВОРА 1

НЕПРАВИЧНЕ УГОВОРНЕ ОДРЕДБЕ НА ПРИМЕРУ ЈЕДНОГ УГОВОРА 1 Проф. др Ђорђе Л. Николић, ванредни професор Правни факултет Унивезитета у Нишу UDK: 347.5 НЕПРАВИЧНЕ УГОВОРНЕ ОДРЕДБЕ НА ПРИМЕРУ ЈЕДНОГ УГОВОРА 1 Апстракт: У раду се, најпре, даје кратак приказ правног

More information

ПРАВИЛНИК О ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ - ФАРМАЦЕУТСКОГ ФАКУЛТЕТА

ПРАВИЛНИК О ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ - ФАРМАЦЕУТСКОГ ФАКУЛТЕТА На основу члана 94. Статута Фармацеутског факултета у Београду, Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној године донело је ПРАВИЛНИК О ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ - ФАРМАЦЕУТСКОГ

More information

(НЕ)МОГУЋНОСТ РАСПОЛАГАЊА ПРАВОМ НА ЗАКОНСКО ИЗДРЖАВАЊЕ

(НЕ)МОГУЋНОСТ РАСПОЛАГАЊА ПРАВОМ НА ЗАКОНСКО ИЗДРЖАВАЊЕ УДК/UDC 347.615 Доц. др Олга С. Јовић Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици (НЕ)МОГУЋНОСТ РАСПОЛАГАЊА ПРАВОМ НА ЗАКОНСКО ИЗДРЖАВАЊЕ Законско издржавање као

More information

МEШОВИТА ГРАЂА, књ. XXXIII стр MISCELLANEA, vol. XXXIII pp УДК : 314.1(497.11):94(560) 1477 (093)

МEШОВИТА ГРАЂА, књ. XXXIII стр MISCELLANEA, vol. XXXIII pp УДК : 314.1(497.11):94(560) 1477 (093) МEШОВИТА ГРАЂА, књ. XXXIII стр. 93-112 MISCELLANEA, vol. XXXIII pp. 93-112 УДК : 314.1(497.11):94(560) 1477 (093) Татјана КАТИЋ Историјски институт Београд Гордана ГАРИЋ ПЕТРОВИЋ Историјски институт Београд

More information

Издаваштво монографских публикација Српске православне цркве у периоду од до године* теме и поруке

Издаваштво монографских публикација Српске православне цркве у периоду од до године* теме и поруке DOI: 10.2298/GEI1401215S УДК: 271.22(497.11):655.4:323.1 Примљено за штампу на седници Редакције 05. 02. 2014. Михаило Смиљанић Етнографски институт САНУ mihailo.smiljanic@ei.sanu.ac.rs Издаваштво монографских

More information

ПРЕВОЗНЕ ИСПРАВЕ 1. Оригинални научни рад : Др Душанка Ђурђев, редовни професор Правног факултета у Новом Саду

ПРЕВОЗНЕ ИСПРАВЕ 1. Оригинални научни рад : Др Душанка Ђурђев, редовни професор Правног факултета у Новом Саду Оригинални научни рад 347.763:656.039.4 Др Душанка Ђурђев, редовни професор Правног факултета у Новом Саду ПРЕВОЗНЕ ИСПРАВЕ 1 Сажетак: Превозне исправе које се дуго користе у националном и међународном

More information

"Службени гласник РС", бр. 37/91, 53/93, 67/93, 48/94, 135/2004, 101/2005 З А К О Н О ИЗДАВАЊУ ПУБЛИКАЦИЈА I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ. Члан 1.

Службени гласник РС, бр. 37/91, 53/93, 67/93, 48/94, 135/2004, 101/2005 З А К О Н О ИЗДАВАЊУ ПУБЛИКАЦИЈА I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ. Члан 1. "Службени гласник РС", бр. 37/91, 53/93, 67/93, 48/94, 135/2004, 101/2005 З А К О Н О ИЗДАВАЊУ ПУБЛИКАЦИЈА I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом утврђују се услови за издавање публикација. Публикација,

More information

Категоризација научних часописа:

Категоризација научних часописа: т е м а Панчевачко читалиште 15 (новембар 2009 Проф. др Милош Ковачевић Филолошко-уметнички факултет Крагујевац kmilos@yubc.net УДК 050.486:001]:81+82 Категоризација научних часописа: Активност Матичног

More information

Мобилна правна клиника

Мобилна правна клиника Мобилна правна клиника ПОЈАМ КАРАКТЕРИСТИКЕ Именован Облигациони уговор од значаја за наследно право Теретан Двострано обавезујући Каузалан Са трајним извршењем престација Intuitu personae Са елементима

More information

Одговори на питања потенцијалних понуђача:

Одговори на питања потенцијалних понуђача: Одговори на питања потенцијалних понуђача: Поводом вашег Захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНMВ бр. 33/2017, набавка иностраних књига и књига за попуњавање минуса

More information

ВАЉЕВСКА ЕПИСКОПИЈА У ИЗВЕШТЕНИЈУ" Ш1735. ГОДИНЕ

ВАЉЕВСКА ЕПИСКОПИЈА У ИЗВЕШТЕНИЈУ Ш1735. ГОДИНЕ Недељко Радосављевић ВАЉЕВСКА ЕПИСКОПИЈА У ИЗВЕШТЕНИЈУ" Ш1735. ГОДИНЕ Пожаревачким миром, склопљеним 1718. године са Турском након двогодишњег рата, Аустрија је добила северну Србију са Београдом, Банат

More information

ИЗ ДОБРИЛОВЕ ДРАГУЉАРНИЦЕ

ИЗ ДОБРИЛОВЕ ДРАГУЉАРНИЦЕ Мр ЗДРАВКА РАДУЛОВИЋ, 1951- УДК: 014.3МИСАО''1919/1937'' Народна библиотека Србије (049.32) Београд ID: 211951372 ИЗ ДОБРИЛОВЕ ДРАГУЉАРНИЦЕ Библиографија часописа Мисао : 1919-1937 / Добрило Аранитовић.

More information

Информације из области медицинских наука доступне истраживачима. Сања Антонић Универзитетска библиотека Светозар Марковић

Информације из области медицинских наука доступне истраживачима. Сања Антонић Универзитетска библиотека Светозар Марковић Информације из области медицинских наука доступне истраживачима у Србији Сања Антонић Универзитетска библиотека Светозар Марковић antonic@unilib.bg.ac.rs Презентација на сајту www.unilib.bg.ac.rs http://www.unilib.bg.ac.rs/edukacija/tekst

More information

ВАЖНО И НЕВАЖНО У ДРАМИ ПРОТУВЕ ПИЈУ ЧАЈ ДРАГОСЛАВА МИХАИЛОВИЋА

ВАЖНО И НЕВАЖНО У ДРАМИ ПРОТУВЕ ПИЈУ ЧАЈ ДРАГОСЛАВА МИХАИЛОВИЋА Ливија Д. Екмечић Универзитет у Београду Филолошки факултет УДК 821.163.41.09-2 Михаиловић Д. ВАЖНО И НЕВАЖНО У ДРАМИ ПРОТУВЕ ПИЈУ ЧАЈ ДРАГОСЛАВА МИХАИЛОВИЋА Сажетак: У овом раду желели смо да покажемо

More information

VTERE FELIX BELT SETS ON THE TERRITORY OF VIMINACIUM

VTERE FELIX BELT SETS ON THE TERRITORY OF VIMINACIUM S. Redžić, Vtere Felix Belt Sets on the Territory of Viminacium SAŠA REDŽIĆ, Institute of Archaeology, Belgrade VTERE FELIX BELT SETS ON THE TERRITORY OF VIMINACIUM UDC DOI Short communication Received:

More information

ПОТРОШАЧ У ПРАВУ ОСИГУРАЊА

ПОТРОШАЧ У ПРАВУ ОСИГУРАЊА УДК 366.542(497.11); 340.137:347.764(4-672EU:497.11) CERIF: S137 Милена Чоркало, мастер * ПОТРОШАЧ У ПРАВУ ОСИГУРАЊА У раду се анализира појам потрошача у праву Европске уније и, посебно, појам потрошача

More information

Организација часа анализе практичног предавања из студијског предмета Mетодика наставе физичког васпитања

Организација часа анализе практичног предавања из студијског предмета Mетодика наставе физичког васпитања Горан Шекељић 371.3:378.147 Стручни члaнaк / Professional paper Примљeнo / Received 11/11/2003 Организација часа анализе практичног предавања из студијског предмета Mетодика наставе физичког васпитања

More information

ПРЕДГОВОР КАТАЛОГ НАРОДНИХ НОШЊИ УЖИЧКОГ КРАЈА,

ПРЕДГОВОР КАТАЛОГ НАРОДНИХ НОШЊИ УЖИЧКОГ КРАЈА, ПРЕДГОВОР КАТАЛОГ НАРОДНИХ НОШЊИ УЖИЧКОГ КРАЈА, у коме су управо приказани узорци израђени од стране жена из Етно удру жења Завичај, је производ настао на основу неколико про јеката пројекта Укључивања

More information

Snezhana Goryanova (National Archaeological Institute with Museum, Sofia)

Snezhana Goryanova (National Archaeological Institute with Museum, Sofia) Ni{ i Vizantija XVI 161 Snezhana Goryanova (National Archaeological Institute with Museum, Sofia) EARLY CHRISTIAN BASILICA AND MEDIEVAL CEMETERY NEAR BUKHOVO (SOFIA) Inspired by old legends and dreams,

More information

ПРАВИЛНИК О ПУБЛИКОВАЊУ НАУЧНИХ ПУБЛИКАЦИЈА ОБЈАВЉЕН У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БРОЈ 77/10, ДАНА

ПРАВИЛНИК О ПУБЛИКОВАЊУ НАУЧНИХ ПУБЛИКАЦИЈА ОБЈАВЉЕН У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БРОЈ 77/10, ДАНА На основу члана 8. Закона о научноистраживачкој дјелатности ( Службени гласник Републике Српске, бр. 112/07 и 13/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике Српске,

More information

BURIAL RITE ALONG THE BULGARIAN BLACK SEA COAST DURING THE LATE ANTIQUITY

BURIAL RITE ALONG THE BULGARIAN BLACK SEA COAST DURING THE LATE ANTIQUITY Ni{ i Vizantija VI 113 Iordan Gatev BURIAL RITE ALONG THE BULGARIAN BLACK SEA COAST DURING THE LATE ANTIQUITY (4 th 6 th CENTURIES) Some fundamental historical events set the chronological frame of the

More information

ОДНОС ИСЛАМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ ПРЕМА ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ КАО МОДЕРНОМ НАЧИНУ ИНФОРМИСАЊА ВЕРНИКА

ОДНОС ИСЛАМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ ПРЕМА ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ КАО МОДЕРНОМ НАЧИНУ ИНФОРМИСАЊА ВЕРНИКА Драган Новаковић 1 Оригинални научни рад UDK: 28:655.4/.5(497.11) Увод ОДНОС ИСЛАМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ ПРЕМА ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ КАО МОДЕРНОМ НАЧИНУ ИНФОРМИСАЊА ВЕРНИКА Окупација

More information

S. Nikolić, A. Raičković, Prosopomorphic Vessels from Moesia Superior PROSOPOMORPHIC VESSELS FROM MOESIA SUPERIOR 1

S. Nikolić, A. Raičković, Prosopomorphic Vessels from Moesia Superior PROSOPOMORPHIC VESSELS FROM MOESIA SUPERIOR 1 SNEŽANA NIKOLIĆ, Institute of Archaeology, Belgrade ANGELINA RAIČKOVIĆ, Institute of Archaeology, Belgrade PROSOPOMORPHIC VESSELS FROM MOESIA SUPERIOR 1 UDC: DOI: Short communication Received: February

More information

Службени гласник РС, бр. 40/2015

Службени гласник РС, бр. 40/2015 Службени гласник РС, бр. 40/2015 На основу члана 13. став 5. Закона о девизном пословању ( Службени гласник РС, бр. 62/2006, 31/2011 и 119/2012), као и члана 18. став 1. тачка 3) и члана 68. Закона о Народној

More information

Tena Sijakova-Ivanova, Vojo Mircovski

Tena Sijakova-Ivanova, Vojo Mircovski Mineralogical characteristic of amazonite from Čanište- Republic of Macedonia Tena Sijakova-Ivanova, Vojo Mircovski Faculty of Natural and Technical Science, Univerzity Goce Delcev Stip, Republic of Macedonia

More information

ПРАВИЛНИК О ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ ПОСТУПЦИМА ЗА ИЗРАДУ КВАЛИФИКОВАНОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОТПИСА И ДРУГИХ УСЛУГА ПОВЈЕРЕЊА И МЈЕРАМА ЗАШТИТЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ

ПРАВИЛНИК О ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ ПОСТУПЦИМА ЗА ИЗРАДУ КВАЛИФИКОВАНОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОТПИСА И ДРУГИХ УСЛУГА ПОВЈЕРЕЊА И МЈЕРАМА ЗАШТИТЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПРАВИЛНИК О ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ ПОСТУПЦИМА ЗА ИЗРАДУ КВАЛИФИКОВАНОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОТПИСА И ДРУГИХ УСЛУГА ПОВЈЕРЕЊА И МЈЕРАМА ЗАШТИТЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОТПИСА И ДРУГИХ УСЛУГА ПОВЈЕРЕЊА. На основу члана 8.

More information

ХЕРОЈСКО ИМЕ АНТИЛОХ КАО ЛИЧНО ИМЕ КОД ХЕЛЕНА

ХЕРОЈСКО ИМЕ АНТИЛОХ КАО ЛИЧНО ИМЕ КОД ХЕЛЕНА UDC 811.373.2.2(38) 811.14'02.09 Мирко Обрадовић Оригиналан научни рад Универзитет у Београду примљено: 1. јул 2012 Филозофски факултет прихваћено: 1. октобар 2012 Одељење за историју mdobrado@f.bg.ac.rs

More information

Упатство за дигитално потпишување на прилог во Microsoft Word (.docx) и Adobe Acrobat (.pdf)

Упатство за дигитално потпишување на прилог во Microsoft Word (.docx) и Adobe Acrobat (.pdf) Упатство за дигитално потпишување на прилог во Microsoft Word (.docx) и Adobe Acrobat (.pdf) ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Верзија на документот : 1.0.0 Датум на креирање : 31.12.2010 бул.

More information

БИБЛИОТЕКАР: часопис за теорију и праксу библиотекарства УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ ПРИЛОГА

БИБЛИОТЕКАР: часопис за теорију и праксу библиотекарства УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ ПРИЛОГА o БИБЛИОТЕКАР: часопис за теорију и праксу библиотекарства М53,научни часопис од 2010. године. УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ ПРИЛОГА Часопис Библиотекар покренут је 1948. године, само годину дана по оснивању Библиотекарског

More information

КОСОВСКИ МОТИВИ У ДРАМСКОМ СТВАРАЛАШТВУ МАТИЈЕ БАНА ИЗМЕЂУ НАРОДНЕ КЊИЖЕВНОСТИ, РЕЛИГИЈЕ И ПОЛИТИКЕ

КОСОВСКИ МОТИВИ У ДРАМСКОМ СТВАРАЛАШТВУ МАТИЈЕ БАНА ИЗМЕЂУ НАРОДНЕ КЊИЖЕВНОСТИ, РЕЛИГИЈЕ И ПОЛИТИКЕ Мирјана Д. Бојанић-Ћирковић Мирјана Д. Бојанић-Ћирковић 1 Универзитет у Нишу Филозофски факултет Прегледни рад УДК 821.163.41.09-21 Бан М. Примљен 27. 5. 2013. КОСОВСКИ МОТИВИ У ДРАМСКОМ СТВАРАЛАШТВУ МАТИЈЕ

More information

ЗАKОН. (2) Прописи који имају финансијске посљедице на Буџет морају бити образложени, односно оправдани анализом трошкова и користи.

ЗАKОН. (2) Прописи који имају финансијске посљедице на Буџет морају бити образложени, односно оправдани анализом трошкова и користи. Broj 10 - Strana 686 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Subota 26.07. 2014. g. 403 На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава Тузланског кантона ( Службене новине Тузланскоподрињског кантона, бр. 7/97

More information

Frequency and distribution of scabies in Vojvodina, Serbia, Учесталост и дистрибуција шуге у Војводини, Србија,

Frequency and distribution of scabies in Vojvodina, Serbia, Учесталост и дистрибуција шуге у Војводини, Србија, Address: 1 Kraljice Natalije Street, 11000 Belgrade, Serbia ' +381 11 4092 776, Fax: +381 11 3348 653 E-mail: srparhiv@bvcom.net, Web address: www.srpskiarhiv.rs Paper Accepted * ISSN Online 2406-0895

More information

Ауторска права, отворени приступ и бесплатне информације доступне. у Србији

Ауторска права, отворени приступ и бесплатне информације доступне. у Србији Ауторска права, отворени приступ и бесплатне информације доступне истраживачима у Србији Александра Поповић Универзитетска библиотека Светозар Марковић popovic@unilib.bg.ac.rs Теме Отворени приступ Ауторска

More information

Бранкица Жиловић Шовeн Материјална сећања

Бранкица Жиловић Шовeн Материјална сећања Бранкица Жиловић Шовeн Материјална сећања Изложба Приче бода Galerie Laure Roynette Париз, 2017. Exhibition view on Stories in Stitching Galerie Laure Roynette Paris, 2017 Бранкица Жиловић Шовeн Материјална

More information

MEDIEVAL SETTLEMENT ON THE SITE OF CRVENKA NEAR VRŠAC

MEDIEVAL SETTLEMENT ON THE SITE OF CRVENKA NEAR VRŠAC MEDIEVAL SETTLEMENT ON THE SITE OF CRVENKA NEAR VRŠAC Dejan Radičević* Keywords: Southern Banat, Vršac, Crvenka, medieval settlement, irst half of the 13 th century. Cuvinte cheie: Banatul de Sud, Vršac,

More information

Упатство за користење дигитални сертификати во Microsoft Outlook 2007

Упатство за користење дигитални сертификати во Microsoft Outlook 2007 Упатство за користење дигитални сертификати во Microsoft Outlook 2007 Верзија: 1.1 Датум: 26.04.2010 КИБС АД Скопје 2010 КИБС АД Скопје, сите права задржани http://ca.kibs.com.mk Содржина 1. Вовед... 3

More information

"A dentist could save more than $40,000 worth of time in one year by changing from a typical halogen curing light to а РАС light.

A dentist could save more than $40,000 worth of time in one year by changing from a typical halogen curing light to а РАС light. 1202427 "A dentist could save more than $40,000 worth of time in one year by changing from a typical halogen curing light to а РАС light." Or. Gordon Christensen as stated in JADA July 2000.No after hours

More information

DOLPHIN REPRESENTATIONS ON STELAE FROM UPPER MOESIA

DOLPHIN REPRESENTATIONS ON STELAE FROM UPPER MOESIA Sanja PILIPOVIĆ Institute for Balkan Studies SASA DOLPHIN REPRESENTATIONS ON STELAE FROM UPPER MOESIA Abstract: This paper is an attempt to understand both the significance and the meaning of the dolphin

More information

A NEW BYZANTINE TYPE OF SWORDS (7 th 11 th CENTURIES)

A NEW BYZANTINE TYPE OF SWORDS (7 th 11 th CENTURIES) Ni{ i Vizantija IX 113 Valeri Yotov A NEW BYZANTINE TYPE OF SWORDS (7 th 11 th CENTURIES) In his book Byzantinische Waffen, T. G. Kolias shared his pessimistic opinion about the possibility of creating

More information

Funerary Ara from Heraclea

Funerary Ara from Heraclea Funerary Ara from Heraclea Vesna Kalpakovska (e mail: kalpakovska@yahoo.com) Anica Ǵorǵievska (e mail: anicagjorgjievska@yahoo.com) Engin Nasuh (e mail: joenmk@yahoo.com) Key words: funerary ara, inscription,

More information

П Р А В И Л Н И К ЗА ПОТРЕБНАТА ОПРЕМА И СИСТЕМ ЗА ЧУВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТИ И КВАЛИФИКУВАНИ СЕРТИФИКАТИ

П Р А В И Л Н И К ЗА ПОТРЕБНАТА ОПРЕМА И СИСТЕМ ЗА ЧУВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТИ И КВАЛИФИКУВАНИ СЕРТИФИКАТИ Врз основа на член 30 од Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис ( Службен весник на Република Македонија бр.34/01 и 6/02), министерот за финансии донесе П Р А В И Л Н И К ЗА ПОТРЕБНАТА

More information

Partizanska bb, P.O. Box 53, Bitola, 7000, R. Macedonia, Tel: +389 (0) , Fax: +389 (0) , web:

Partizanska bb, P.O. Box 53, Bitola, 7000, R. Macedonia, Tel: +389 (0) , Fax: +389 (0) , web: СО ПОЛОЖЕНА ДРЖАВНА МАТУРА И ЗАВРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕД УЧЕБНАТА 2007/2008 ГОДИНА ВО ПРЕРАБОТКА НА АНИМАЛНИ ПРОИЗВОДИ - редовни студенти - 1 Петровска Зоран Александра 82,784 2 Јованоска Миле Ангела

More information

Нема Цели на предметната програма (компетенции): Цел на предметот е студентот да се запознае основните концепти на 10

Нема Цели на предметната програма (компетенции): Цел на предметот е студентот да се запознае основните концепти на 10 1 Наслов на наставниот предмет НУМЕРИЧКИ МЕТОДИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЈА 2 Код НОА9МО 3 Студиска програма Нумеричка оптимизација и апроксимации 4 Организатор на студиската програма Институт за математика, ПМФ,

More information

DAY AMONG THE SERBS Milina Ivanović Barišić SASA, Belgrade, Serbia

DAY AMONG THE SERBS Milina Ivanović Barišić SASA, Belgrade, Serbia CULTURE AND IDENTITY: SLAVA, A FAMILY SAINT UDC 930.85:27-56(497.11) CULTURE AND IDENTITY: SLAVA, A FAMILY SAINT DAY AMONG THE SERBS Milina Ivanović Barišić SASA, Belgrade, Serbia Abstract: Slava, a family

More information

Erbaum. Display Type Family

Erbaum. Display Type Family Erbaum Display Type Family Type Family 2016 Dis_play type family Erbaum is a display square sans serif type family. It is straight-forward in overall structure, simple and rational in details. Erbaum was

More information

1. Наслов на наставниот предмет Развојни процеси на информациски системи. Information System Development Process. 7. Број на ЕКТС кредити

1. Наслов на наставниот предмет Развојни процеси на информациски системи. Information System Development Process. 7. Број на ЕКТС кредити 1. Наслов на наставниот предмет Развојни процеси на информациски системи Information System Development Process 2. Код CSES625 3. Студиска програма Студиси програми ФИНКИ-КНИ, ET, АСИ, ИКИ 4. Организатор

More information

Elizabeta Dimitrova, Orhideja Zorova (Faculty of Philosophy; Ministry of Culture, Skopje)

Elizabeta Dimitrova, Orhideja Zorova (Faculty of Philosophy; Ministry of Culture, Skopje) Ni{ i Vizantija XV 225 Elizabeta Dimitrova, Orhideja Zorova (Faculty of Philosophy; Ministry of Culture, Skopje) BEAUTIFUL CREATURES: Macedonia as The Garden of Earthly Delights In the year of 1808, after

More information

THE INSPIRATION FROM THE ROMAN IMPERIALISM IN SCUPI THROUGH THE LARGE THERMAL COMPLEX AND THE VENUS PUDICA SCULPTURE

THE INSPIRATION FROM THE ROMAN IMPERIALISM IN SCUPI THROUGH THE LARGE THERMAL COMPLEX AND THE VENUS PUDICA SCULPTURE ПАТРИМОНИУМ.МК, година 9, бroj 14 / 2016 УДК: 904:730.046.1(497.711) 94(37:497.711) Marina ONCEVSKA TODOROVSKA City Museum in Skopje* THE INSPIRATION FROM THE ROMAN IMPERIALISM IN SCUPI THROUGH THE LARGE

More information

ЗАКОН ЗА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

ЗАКОН ЗА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ЗАКОН ЗА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.199 од 30.12.2014 година) Предмет на уредување Член 1 Со овој закон се уредува вршењето на издавачката дејност, задолжителните податоци на

More information

SUBORBITAL FAT PROTRUSION OF THE LOWER EYELIDS. Tudzarova-Gjorgova S., Dzokic G., Gjorgievska J., Trencev V., Naceska A., Peev I.

SUBORBITAL FAT PROTRUSION OF THE LOWER EYELIDS. Tudzarova-Gjorgova S., Dzokic G., Gjorgievska J., Trencev V., Naceska A., Peev I. Prilozi, Odd. biol. med. nauki, MANU, XXVIII, 2, s. 185 197 (2007) Contributions, Sec. Biol. Med. Sci., MASA, XXVIII, 2, p. 185 197 (2007) ISSN 0351 3254 UDK : 617.77-089.844 SUBORBITAL FAT PROTRUSION

More information

Dejan Gjorgjievski N.I. Museum of Kumanovo ON THE SYMBOLIC REPRESENTATIONS OF A FEW TYPES OF MEDIEVAL RINGS

Dejan Gjorgjievski N.I. Museum of Kumanovo ON THE SYMBOLIC REPRESENTATIONS OF A FEW TYPES OF MEDIEVAL RINGS УДК. 391.7 (497.7)''653'' Dejan Gjorgjievski N.I. Museum of Kumanovo ON THE SYMBOLIC REPRESENTATIONS OF A FEW TYPES OF MEDIEVAL RINGS Keywords: rings, medieval, pentagram, blessing, scorpion. Abstract:

More information

Биографски лексикон СРБИ КОЈИ СУ ОБЕЛЕЖИЛИ ХХ ВЕК Пет стотина личности. Biographical Lexicon SERBS WHO MARKED THE 20 TH CENTURY Five hundred persons

Биографски лексикон СРБИ КОЈИ СУ ОБЕЛЕЖИЛИ ХХ ВЕК Пет стотина личности. Biographical Lexicon SERBS WHO MARKED THE 20 TH CENTURY Five hundred persons Биографски лексикон СРБИ КОЈИ СУ ОБЕЛЕЖИЛИ ХХ ВЕК Пет стотина личности Biographical Lexicon SERBS WHO MARKED THE 20 TH CENTURY Five hundred persons Београд, Лос Анђелес Belgrade, Los Angeles 2004 Autor

More information

A COLLECTION OF NUREMBERG GOLDSMITHS' WORK AT THE NATIONAL MUSEUM IN CRACOW

A COLLECTION OF NUREMBERG GOLDSMITHS' WORK AT THE NATIONAL MUSEUM IN CRACOW ALICJA KILIJANSKA* УДК 79.1:069.51(48) ИД 20967244 A COLLECTION OF NUREMBERG GOLDSMITHS' WORK Abstract: Nuremberg goldsmiery collection stored and exhibited at e National Museum in Krakow is quite small

More information

MEDIA KIT 2017 FIRST MEDI A GR OUP

MEDIA KIT 2017 FIRST MEDI A GR OUP MEDIA KIT 2017 FIRST MEDI A GR OUP L O F F I C I E L E D ITO R I A L O F F I C E Creative team Gulnara Mergaliyeva Danna Karagussova Makpal Karibzhanova EDITOR-IN-CHIEF GENERAL DIRECTOR HEALTH & BEAUTY

More information

Купить Худи Desigual из каталога Lamoda - бренд Desigual Posted by MakApeweerse /05/25 17:32

Купить Худи Desigual из каталога Lamoda - бренд Desigual Posted by MakApeweerse /05/25 17:32 Купить Худи Desigual из каталога Lamoda - бренд Desigual Posted by MakApeweerse - 2013/05/25 17:32 Привет пользователи моего любимого форума exoduselectric.com! Неделю назад пользователь под ником Fifaneoff

More information

ford residence southampton, ny U15 panty briefs

ford residence southampton, ny U15 panty briefs P ford residence southampton, ny U15 panty briefs Cafepress has the best selection of Chelsea underwear and panties for both men and and panties online. Cafepress has the best selection of Liverpool Fc

More information

ИЗДАЊА УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА АЛЕКСА БРКОВИЋ РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 1 АЛЕКСА БРКОВИЋ

ИЗДАЊА УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА АЛЕКСА БРКОВИЋ РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 1 АЛЕКСА БРКОВИЋ ИЗДАЊА УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА 1994. ЉИЉАНА БАЈИЋ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА АЛЕКСА БРКОВИЋ РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 1 АЛЕКСА БРКОВИЋ АЛЕКСА БРКОВИЋ АЛЕКСА БРКОВИЋ ДРАГОЉУБ ЗОРИЋ ДРАГОЉУБ

More information

A study of Xiongnu tombs

A study of Xiongnu tombs Chinese Archaeology 2 (202): 49-57 202 by Walter de Gruyter, Inc. Boston Berlin. DOI 0.55/char-202-008 A study of Xiongnu tombs Yueying Shan * * Exhibition Department I, the ational Museum of China. Dongcheng

More information

Международная олимпиада по английскому языку «Big Ben» для учеников 5-11 классов и СПО. Примеры заданий

Международная олимпиада по английскому языку «Big Ben» для учеников 5-11 классов и СПО. Примеры заданий Международная олимпиада по английскому языку «Big Ben» для учеников 5-11 классов и СПО Примеры заданий 5 класс 1. She was 14 on her birthday, she? А. didn t В. hadn t Б. wasn t Г. is Д. doesn t 2. What

More information

Renate Johanna Pillinger

Renate Johanna Pillinger Ni{ i Vizantija XII 71 Renate Johanna Pillinger THE SO-CALLED CONSTANTINIAN MONOGRAM ON LATE ANTIQUE TEXTILES* While there have been several examinations 1 of the Christogram in painting, mosaics and sarcophagi,

More information

Aleksandar Bačkalov The Archaeological Treasures of Kosovo and Metohija The Early Middle Ages

Aleksandar Bačkalov The Archaeological Treasures of Kosovo and Metohija The Early Middle Ages SVEVLAD www.svevlad.org.rs Aleksandar Bačkalov, The Archaeological Treasures of Kosovo and Metohija. The Early Middle Ages (with Catalogue) Published: March, 2013. Aleksandar Bačkalov The Archaeological

More information

SPORT COLLECTION -> SPORT COLLECTION: SPORT Grey/Green SIZE 41-46; SPORT Grey/Orange SIZE 41-46; SPORT White/Black

SPORT COLLECTION -> SPORT COLLECTION: SPORT Grey/Green SIZE 41-46; SPORT Grey/Orange SIZE 41-46; SPORT White/Black Spring/Summer 2016 WE ARE «HATTRICK ENTERPRISE» LTD., THE SOLE OWNER OF THE BRAND NAME «BULLDOZER» FOR BULGARIA AND THIRTEEN MORE COUNTRIES. OUR ACHIEVEMENTS ARE THE RESULT OF EXELLENT TEAM WORK AND BIG

More information

Купить Мокасины Tamaris из каталога Lamoda - бренд Tamaris Posted by MakApeweerse /05/25 18:34

Купить Мокасины Tamaris из каталога Lamoda - бренд Tamaris Posted by MakApeweerse /05/25 18:34 Купить Мокасины Tamaris из каталога Lamoda - бренд Tamaris Posted by MakApeweerse - 2013/05/25 18:34 Хай пользователи лучшего форума exoduselectric.com! На той неделе пользователь под ником Fifaneoff просила

More information

Английский язык 7 класс. Инструкция по выполнению заданий. Section I. Grammar

Английский язык 7 класс. Инструкция по выполнению заданий. Section I. Grammar Английский язык 7 класс Инструкция по выполнению заданий Материалы по английскому языку для проведения Турнира содержат 40 заданий. Все задания построены по принципу множественного выбора: участники Турнира

More information

Биографски лексикон СРБИ У СВЕТУ КО ЈЕ КО 1996/99. Biographical Lexicon SERBS IN THE WORLD WHO IS WHO 1996/99

Биографски лексикон СРБИ У СВЕТУ КО ЈЕ КО 1996/99. Biographical Lexicon SERBS IN THE WORLD WHO IS WHO 1996/99 Биографски лексикон СРБИ У СВЕТУ КО ЈЕ КО 1996/99 Biographical Lexicon SERBS IN THE WORLD WHO IS WHO 1996/99 Београд, Лос Анђелес Belgrade, Los Angeles 1999 Autor projekta i izdava~ MILENA MILANOVIЋ uz

More information

Paschalis Androudis (Aristotle University of Thessaloniki)

Paschalis Androudis (Aristotle University of Thessaloniki) Ni{ i Vizantija XVI 233 Paschalis Androudis (Aristotle University of Thessaloniki) EVIDENCE ON THE ROLE OF TEXTILES AS A MEDIUM OF ORNAMENT TRANSMISSION BETWEEN SELJUK ANATOLIAN AND LATE BYZANTINE ART,

More information

Our mission: printed edition САЛОН salon.com.ua interior design contest «САЛОН Design Awards»: public spaces and «САЛОН Design Awards»: private spaces

Our mission: printed edition САЛОН salon.com.ua interior design contest «САЛОН Design Awards»: public spaces and «САЛОН Design Awards»: private spaces m a g a z i n e w e b g a l l e r y c o n t e s t project салон W E A R E K N O W N A N D T R U S T E D Our mission: to promote the development of esthetic intelligence, to satisfy the information hunger

More information

Laser Scalpel. Viktor M. Spivak, Vladislav Y. Khaskin, Mikhay S. Tirshu

Laser Scalpel. Viktor M. Spivak, Vladislav Y. Khaskin, Mikhay S. Tirshu Laser Scalpel Viktor M. Spivak, Vladislav Y. Khaskin, Mikhay S. Tirshu It is shown that the laser scalpel can easily and without any mechanical force cut both soft and hard (bone) living tissue. This is

More information

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС PART ONE: LISTENING COMPREHENSION Listening A Directions:

More information

Riding into Late Antiquity: Golemo Gradište, Konjuh

Riding into Late Antiquity: Golemo Gradište, Konjuh Ni{ i Vizantija XI 173 Sabrina C. Higgins Riding into Late Antiquity: A Thracian Rider Relief from Golemo Gradište, Konjuh INTRODUCTION In 2005, the focus of the excavations at Golemo Gradište, village

More information

Homemade no rinse body wash

Homemade no rinse body wash Homemade no rinse body wash Discover ideas about Homemade Shampoo. Honey's Creative Homemaking: Homemade Shampoo & Body Wash without dangerous chemicals! - use tea tree. Aug 30, 2017. Homemade no rinse

More information

Jumbo braid bun jumbo Braid Braid Braid Braid

Jumbo braid bun jumbo Braid Braid Braid Braid Jumbo braid bun Protective styling: High Bun with Kanekalon Weave, Fake it till you this Pin and more on. 21 Best Jumbo Box Braids Hairstyles Jumbo box braids are everywhere right now, they're such a beautiful

More information

Kipling handbags for teens

Kipling handbags for teens Kipling handbags for teens Shop Kipling for exclusive girls backpacks and messenger bags for school. With printed and colored bags for girls, your school year just got brighter. Shop Kipling handbags,

More information

I. Popović, Relief Decorated Handles of Ceramic Paterae from Sirmium, Singidunum and Viminacium

I. Popović, Relief Decorated Handles of Ceramic Paterae from Sirmium, Singidunum and Viminacium IVANA POPOVIĆ, Institute of Archaeology, Belgrade RELIEF DECORATED HANDLES OF CERAMIC PATERAE FROM SIRMIUM, SINGIDUNUM AND VIMINACIUM UDC DOI Original research article Received: January 30, 2009 Accepted:

More information

CONTENTS PAGE. Why Design & Arts College? 5 What we offer 6 Graphic Design 8 Fashion 10 Makeup Design 14 What to do next! 16

CONTENTS PAGE. Why Design & Arts College? 5 What we offer 6 Graphic Design 8 Fashion 10 Makeup Design 14 What to do next! 16 CONTENTS PAGE Why Design & Arts College? 5 What we offer 6 Graphic Design 8 Fashion 10 Makeup Design 14 What to do next! 16 3 4 DESIGN YOUR DREAM CREATE YOUR FUTURE WHY DESIGN & ARTS COLLEGE OF NEW ZEALAND?

More information

spa BODY en. MANICURE PEDICURE МЕНЮ

spa BODY en. MANICURE PEDICURE МЕНЮ spa МЕНЮ BODY MANICURE PEDICURE en. Telephone for reservation: 777 BODY body massage price BODY 80 bgn. 90 bgn. 50 min. 50 min. CLASSICAL MASSAGE AROMA MASSAGE 95 bgn. 50 min. ROMAN MASSAGE WITH HONEY

More information

Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив-Свиленград през 2004 г.

Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив-Свиленград през 2004 г. Българска академия на науките Археологически институт с музей Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив-Свиленград през 2004 г. Под редакцията на: Васил Николов, Георги

More information

How to use potassium permanganate soaks

How to use potassium permanganate soaks Patient Information Leaflet How to use potassium permanganate soaks Produced by: British Association of Dermatologists Date: July 2017 Review due: July 2020 If you are unable to read this leaflet because

More information

THE TRACIAN TUMULUS AT OPALCHENETZ 80 YEARS LATER

THE TRACIAN TUMULUS AT OPALCHENETZ 80 YEARS LATER THE TRACIAN TUMULUS AT OPALCHENETZ 80 YEARS LATER (Some remarks on the question of rich female tombs in ancient Thrace) 1 Jerzy Hatłas In March 2007 passed the 80 th anniversary of excavations in Thracian

More information

Мехенди:мода или дань традиции

Мехенди:мода или дань традиции Научно-исследовательская работа Английский язык Мехенди:мода или дань традиции Выполнила: Валеева Луиза Рустамовна, учащаяся 7а класса МБОУ СОШ 7 г. Туймазы Руководитель: Валеева Рима Галиевна, учитель

More information

Dermalex acne acne acne Dermalex Acne Dermalex Dermalex

Dermalex acne acne acne Dermalex Acne Dermalex Dermalex Dermalex acne What are the causes of acne? Tips on how to manage this common Acne treatment cream. Jun 30, 2015. And you thought your teenage pimply faced days were behind you WRONG Acne isn't just for

More information

Flint assemblages in the context of cultural transition during the 6 th millennium BC: a case study from Bulgaria

Flint assemblages in the context of cultural transition during the 6 th millennium BC: a case study from Bulgaria СТАТИИ / PAPERS Flint assemblages in the context of cultural transition during the 6 th millennium BC: a case study from Bulgaria Maria Gurova a a Prehistory Department, National Institute of Archaeology

More information

ISSN онлайн СПИСАНИЕ ЗА ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛO, КOЖИ И ТЕХНOЛОГИИ. online tok-bg.org

ISSN онлайн СПИСАНИЕ ЗА ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛO, КOЖИ И ТЕХНOЛОГИИ. online tok-bg.org ISSN 2535-0447 онлайн СПИСАНИЕ online tok-bg.org ЗА ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛO, КOЖИ И ТЕХНOЛОГИИ ЗА ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛO, КOЖИ И ТЕХНOЛОГИИ 2/2017 Уважаеми читатели, Втори брой на онлайн списание за ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО,

More information

The Thracians and Their Neighbours in Antiquity

The Thracians and Their Neighbours in Antiquity TRACII ŞI VECI II LOR Î A TICHITATE The Thracians and Their Neighbours in Antiquity STUDIA I HO OREM VALERII SÎRBU Editor: IO EL CÂ DEA MUZEUL BRĂILEI EDITURA ISTROS BRĂILA, 2010 ON HUMAN SACRIFICE IN

More information

THICKNESS OF THE SKIN AND ITS LAYERS AT DEGERESS SHEEP OF VARIOUS STRIPES

THICKNESS OF THE SKIN AND ITS LAYERS AT DEGERESS SHEEP OF VARIOUS STRIPES AGRICULTURAL SCIENCES (CROP SCIENCES, ANIMAL SCIENCES) THICKNESS OF THE SKIN AND ITS LAYERS AT DEGERESS SHEEP OF VARIOUS STRIPES Nazym Alzhaxina, Kyrgyzbay Begembekov, Kazakh National Agrarian University

More information

Прайс-лист. Демо-каталог WWW: Телефон: Код Наименование Цена. Women's Bags

Прайс-лист. Демо-каталог WWW:    Телефон: Код Наименование Цена. Women's Bags Прайс-лист WWW: http://www.company.com E-mail: mail@company.com Телефон: Новинка! Лидер продаж Распродажа Акция! Нет в наличии Women's Bags Код Наименование Цена WB001 AMELIEGALANTI 2016 new casual women

More information

Иностранный язык (Английский язык)

Иностранный язык (Английский язык) Иностранный язык (Английский язык) Оценочные материалы для промежуточной аттестации 8 класс 1. B1 Вы услышите четыре коротких диалога, обозначенных А, B, C и D. Определите, где происходит каждый из этих

More information

Д: Ну, я читала много произведений... Scritto da Insurhent Lor - 10/01/ :22

Д: Ну, я читала много произведений... Scritto da Insurhent Lor - 10/01/ :22 Д: Ну, я читала много произведений... Scritto da Insurhent Lor - 10/01/2014 08:22 под Пернау и разорили Тарваст, оставленный литовцами. 1562 год прошел в не жалуясь, взял меня от тебя с доброю волею и

More information

Ulug-depe and the transition period from Bronze Age to Iron Age in Central Asia. A tribute to V.I. Sarianidi

Ulug-depe and the transition period from Bronze Age to Iron Age in Central Asia. A tribute to V.I. Sarianidi Ulug-depe and the transition period from Bronze Age to Iron Age in Central Asia. A tribute to V.I. Sarianidi Johanna Lhuillier To cite this version: Johanna Lhuillier. Ulug-depe and the transition period

More information

УДК (075) ББК 81.2Англ-9 К 41. Дизайн обложки Д.А. Бобешко. Печатается с разрешения литературных агентств he Lots Agency и Andrew Nurnberg.

УДК (075) ББК 81.2Англ-9 К 41. Дизайн обложки Д.А. Бобешко. Печатается с разрешения литературных агентств he Lots Agency и Andrew Nurnberg. УДК 811.111(075) ББК 81.2Англ-9 К 41 Stephen King THE GREEN MILE Дизайн обложки Д.А. Бобешко Печатается с разрешения литературных агентств he Lots Agency и Andrew Nurnberg. К41 Кинг, Стивен. Зеленая Миля

More information

В. І. Гаўрыленка Мінск ВОБРАЗ ГЕРОЯ Ў ЛІРЫЦЫ КАХАННЯ АЛЕСЯ ПІСЬМЯНКОВА

В. І. Гаўрыленка Мінск ВОБРАЗ ГЕРОЯ Ў ЛІРЫЦЫ КАХАННЯ АЛЕСЯ ПІСЬМЯНКОВА В. І. Гаўрыленка Мінск ВОБРАЗ ГЕРОЯ Ў ЛІРЫЦЫ КАХАННЯ АЛЕСЯ ПІСЬМЯНКОВА The verses about love by Ales Pismiankou (1957 2004) are analyzied in the article. The traditional attitude of the hero to the woman

More information

Прайс-лист. DEMO-CATALOG WWW: Телефон: 206-xxx-0822 P.O. Box #381 Seattle, WA 981xx-10xx USA

Прайс-лист. DEMO-CATALOG WWW:    Телефон: 206-xxx-0822 P.O. Box #381 Seattle, WA 981xx-10xx USA Прайс-лист WWW: http://www.company.com E-mail: mail@company.com Телефон: 06-xxx-08 P.O. Box 069 #8 Seattle, WA 98xx-0xx USA Новинка! Лидер продаж Код Распродажа Наименование Акция! Нет в наличии Old Column

More information

Christie romero Christie Christie Christie ROMERO

Christie romero Christie Christie Christie ROMERO Christie romero Get to know ANTIQUES ROADSHOW appraiser Christie Romero, expert in Jewelry. Jun 4, 2014. The late Christie Romero was a renowned jewelry historian and author of Warman's Jewelry, a guide.

More information

Belarusian national costume Беларускі нацыянальны касцюм

Belarusian national costume Беларускі нацыянальны касцюм Дзяржаўная установа адукацыі «Сярэдняя школа 18 г. Магілева» Belarusian national costume Беларускі нацыянальны касцюм Падрыхтавалі : вучні 9-х класаў Настаўнік : Сяргеенка К. А. Магілеў 2017 Агульная характарыстыка

More information

The Use of Wood at the Zamostje 2 Site

The Use of Wood at the Zamostje 2 Site The Use of Wood at the Zamostje 2 Site Olga V. Lozovskaya & Vladimir M. Lozovski ( ) Olga V. Lozovskaya, Laboratory of Experimental Archaeology and Tracology, Institute for the History of Material Culture,

More information

THE LENGTH CURLS - IMPORTANT CHARACTER IN SELECTION OF KARAKUL LAMBS

THE LENGTH CURLS - IMPORTANT CHARACTER IN SELECTION OF KARAKUL LAMBS THE LEGTH CURLS - IMPORTAT CHARACTER I SELECTIO OF KARAKUL LAMBS I. Buzu 1* 1 Institute of Zoology of Science Academy from Moldova, Chişinău, Republic of Moldova Abstract The purpose of this research was

More information