ИЗДАЊА УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА АЛЕКСА БРКОВИЋ РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 1 АЛЕКСА БРКОВИЋ

Size: px
Start display at page:

Download "ИЗДАЊА УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА АЛЕКСА БРКОВИЋ РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 1 АЛЕКСА БРКОВИЋ"

Transcription

1 ИЗДАЊА УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА ЉИЉАНА БАЈИЋ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА АЛЕКСА БРКОВИЋ РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 1 АЛЕКСА БРКОВИЋ АЛЕКСА БРКОВИЋ АЛЕКСА БРКОВИЋ ДРАГОЉУБ ЗОРИЋ ДРАГОЉУБ ЗОРИЋ МИОДРАГ ИГЊАТОВИЋ НАТАША ПЕЈОВИЋ ВОЈКО РАДОМИРОВИЋ ЖИВОРАД РАКОВИЋ МИОДРАГ СИМИЋ РАЗВОЈ ГОВОРА ТЕОРИЈА ПСИХИЧКОГ РАЗВОЈА УТИЦАЈ УСПЕХА И НЕУСПЕХА НА ЛИЧНОСТ УЧЕНИКА ИСКУШЕЊА ТУМАЧЕЊА КЊИЖЕВНОСТ ЗА СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА ОДНОС ШКОЛЕ ПРЕМА ЈЕЗИКУ И КУЛТУРНОЈ ТРАДИЦИЈИ СРЕДИНЕ ПЕДАГОШКЕ ВРЕДНОСТИ ШКОЛЕ У ПРИРОДИ ЗБОРНИК ТЕКСТОВА И ВЕЖБИ ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА ЗА СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА КАКО БИРАЈУ ШКОЛЕ ДЕЦА СА СЕЛА УЖИЧКОГ РЕГИОНА СОЦИОЛОГИЈА ШКОЛСКА ХИГИЈЕНА АСЕН ВИДЕНОВ НОВАК ЛАКЕТА ДРАГАН ПЕТРОВИЋ НЕДЕЉКО ТРНАВАЦ ТОМИСЛАВ ПРОДАНОВИЋ ЖИВОРАД РАКОВИЋ МАСОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ОД ПЕДАГОШКОГ ОДЕЉЕЊА ДО УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈА СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА Б. В. ГНЕДЕНКО УВОД У СТРУКУ МАТЕМАТИКЕ РАДОСАВ ЂУРОВИЋ ИВАН КОЛАРИЋ НОВАК ЛАКЕТА ВЕЉКО БАНЂУР ЂУРОВИЋ РАДОСАВ ДИЈАЛЕКТИ, ЈЕЗИК, НОРМА КРИСТАЛИ ОСМИШЉАВАЊА САВРЕМЕНИ УЏБЕНИК библиографија МЕТОДОЛОШКИ ПРАКТИКУМ ШЕСТ ОГЛЕДА О СРПСКИМ АКЦЕНТИМА СЛАВОЉУБ ВУКИЋЕВИЋ ОСНОВИ ДРЖАВНОГ 1

2 Каталог издања Учитељског факултета УРЕЂЕЊА И ШКОЛСКО ЗАКОНОДАВСТВО Радови са међ. симпоз. научника Југославије и Русије МИЛЕНТИЈЕ ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ ЗОРИЋ РАДОСАВ ЂУРОВИЋ ВРЕДНОСТИ САВРЕМЕНОГ УЏБЕНИКА I ХРЕСТОМАТИЈА ОГЛЕДИ О СРПСКИМ АКЦЕНТИМА АЛЕКСА БРКОВИЋ Радови са научног скупа са међународним учешћем Радови наст. и сар. Факултетa НАСТАВА УЧЕНИК РАЗВОЈ Педагошке стазе 2 УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ ( ) монограф. ВРЕДНОСТИ САВРЕМЕНОГ УЏБЕНИКА II ЗБОРНИК РАДОВА 1 ИВАН КОЛАРИЋ ГРОЗДАНКА ГОЈКОВ НОВАК ЛАКЕТА БРАНИСЛАВ МАРКОВИЋ БУКВИЋ СЛАВИЦА ФИЛОЗОФИЈА ЗБИРКА РЕШЕНИХ ЗАДАТАКА ИЗ ПЕДАГОШКЕ СТАТИСТИКЕ УЧИТЕЉ НАСТАВНИК УЧЕНИК Педагошке стазе 1 ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ ШКОЛОМ ПРАКТИКУМ ИЗ МЕТОДИКЕ- ПРИРОДЕ И ДРУШТВА ЗОРАН АВРАМОВИЋ ДРАГАНА БЈЕКИЋ АЛЕКСА БРКОВИЋ АЛЕКСА БРКОВИЋ Радови са научног скупа МИОДРАГ ДАБИЋ АЛЕКСА БРКОВИЋ ДРАГОЉУБ ЗОРИЋ МИОМИР МИЛИНКОВИЋ НИКОЛА ПОТКОЊАК НИКОЛА ПОТКОЊАК УЏБЕНИК КУЛТУРА ДРУШТВО Педагошке стазе 5 ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ НАСТАВНИКА Педагошке стазе 4 РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА ХРЕСТОМАТИЈА (ПСИХОЛОГИЈА) ВРЕДНОСТИ САВРЕМЕНОГ УЏБЕНИКА III ПСИХОЛОГИЈА (ИНТЕРДИСЦИПЛ. СЕМИНАР) У СВЕТУ КЊИЖЕВНОСТИ ЧИНИОЦИ ЕКОЛОШКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА УЧЕНИКА ХОРИЗОНТИ ДЕТИЊСТВА ВАСПИТАЊЕ ШКОЛА ПЕДАГОГИЈА Педагошке стазе 3 ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА У СРБА 2

3 РАТОМИР ЦВИЈЕТИЋ ЗАВИЧАЈНЕ КЊИЖЕВНЕ ТЕМЕ (КЊИЖЕВНОИСТОРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ) ЂОРЂЕ ШУНДЕРИЋ ЕВГЕНИЈ ХОШОВСКИ ХИГИЈЕНА И МЕДИЦИНА ЗА ПЕДАГОШКИ РАД ЗБОРНИК РАДОВА АЛЕКСА БРКОВИЋ ИВАН КОЛАРИЋ ИВАН КОЛАРИЋ ВЕЉКО БАНЂУР ОЛИВЕРА МАРКОВИЋ МИЛЕНКО ПИКУЛА МИОМИР МИЛИНКОВИЋ МИЛАН НЕДЕЉКОВИЋ ДРАГУТИН М. ПРЉЕВИЋ ВОЈКО РАДОМИРОВИЋ РАТОМИР ЦВИЈЕТИЋ КРСТИВОЈЕ ШПИЈУНОВИЋ НОВАК ЛАКЕТА РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 80 ГОДИНА ОБРАЗОВАЊА УЧИТЕЉА У УЖИЦУ ФИЛОЗОФСКА ХРЕСТОМАТИЈА ФИЛОЗОФСКО-ТЕОЛОШКИ ЛЕКСИКОН МЕТОДОЛОШКИ ПРАКТИКУМ (II издање) ЗБИРКА РЕШЕНИХ ИСПИТНИХ ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ БИСЕРИ ПОЕТИКЕ ОСНОВНА ШКОЛА У ПРОМЕНАМА Педагошке стазе 6 ВАРОШ, ЉУДИ, ДОГАЂАЈИ (СЕЋАЊА НА СТАРО УЖИЦЕ) (са Уч. факултетом у Београду и Народном библиотеком Ужице) ПСИХОЛОШКО ОБРАЗОВАЊЕ У УЧИТЕЉСКИМ ШКОЛАМА СРБИЈЕ ( ) РЕЧНИЦИ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ ДИДАКТИКА библиографија ВЕЉКО БАНЂУР НИКОЛА ПОТКОЊАК ИСТРАЖИВАЊЕ У ШКОЛИ СЛАВИЦА БУКВИЋ Радови наст. и сар. Факултета ПРАКТИКУМ ИЗ МЕТОДИКЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА ЗБОРНИК РАДОВА 3 ЉУБОМИР СТОЈАНОВИЋ ЖИВОТ И ДЕЛО ДРАГОЉУБ ЗОРИЋ МИОМИР МИЛИНКОВИЋ КУНДАЧИНА МИЛЕНКО ВЕЉКО БАНЂУР КЊИЖЕВНА РАЗМАТРАЊА МЕТОДОЛОШКИ ПРАКТИКУМ (III издање) ШКОЛСКА И ПОРОДИЧНА 3

4 Каталог издања Учитељског факултета ПЕДАГОГИЈА библиографија ЗБОРНИК РАДОВА БРАНКА Б. АРСОВИЋ Радови са научног скупа са међународним учешћем Радови наст. и сар. Факултета БРАНИСЛАВ МАРКОВИЋ МИОМИР МИЛИНКОВИЋ ОБРАД Б. ЈОВАНОВИЋ СВЕТЛАНА ТЕРЗИЋ КРСТИВОЈЕ ШПИЈУНОВИЋ КРСТИВОЈЕ ШПИЈУНОВИЋ ПРАКТИКУМ ЗА ИНФОРМАТИКУ ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ УЧИТЕЉА 10 ГОДИНА УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА монографија ЗБОРНИК РАДОВА 4 ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ ШКОЛОМ (II издање) ДЈЕВОЈКА БРЖА ОД КОЊА: ИЗБОР НАРОДНИХ УМОТВОРИНА ЗА ДЕЦУ СРПСКЕ ТЕМЕ NOMINA AGENTIS У СРПСКОМ И РУСКОМ ЈЕЗИКУ МЕТОДИКА ПОЧЕТНЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ библиографија РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА РАДА У КОМБИНОВАНОМ ОДЕЉЕЊУ ДАНИЈЕЛА ВАСИЛИЈЕВИЋ МИЛИЦА АНДЕВСКИ МИЛЕНКО БРКИЋ ОЛИВЕРА МАРКОВИЋ РАТКО МАРКОВИЋ ЉУБИНКО МИЛАНОВИЋ МИЛОВАН СТАМАТОВИЋ МИОМИР МИЛИНКОВИЋ ФОРМИРАЊЕ ПОЈМОВА У ПРИРОДИ, стр. 178 ЈУГОСЛОВЕНСКА ПЕДАГОГИЈА ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА, зборник ЕКОЛОШКО ОБРАЗОВАЊЕ СТАТИСТИКА У ИСТРАЖИВАЊУ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ЗБИРКА ЗАДАТАКА МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА за студенте учитељског факултета РЕТОРИКА ПРАКТИКУМ ИЗ ШКОЛСКЕ И ПОРОДИЧНЕ ПЕДАГОГИЈЕ, стр. 248 ШКОЛСКА И ПОРОДИЧНА ПЕДАГОГИЈА изабрани текстови за студенте учитељског факултета 4

5 ВОЈКО РАДОМИРОВИЋ ПРАКТИКУМ ЗА РАЗВОЈНУ И ПЕДАГОШКУ ПСИХОЛОГИЈУ, стр. 116 РАТОМИР ЦВИЈЕТИЋ ЖИВОТ РЕЧИ, стр. 272 ЕМЕШЕ ТЕРЗИЋ ДАНИЈЕЛА СУДЗИЛОВСКИ ОСОБЕНОСТИ МУЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ ДЕЦЕ ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА У ПОСЛЕДЊОЈ ФАЗИ РАНОГ ДЕТИЊСТВА ЗБОРНИК РАДОВА 5 ВЕЉКО БАНЂУР ВЕЉКО БАНЂУР КРСТИВОЈЕ ШПИЈУНОВИЋ ДАНИЈЕЛА ВАСИЛИЈЕВИЋ АКЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА У ШКОЛИ МЕТОДОЛОШКИ ПРАКТИКУМ, IV издање ПЕДАГОГИЈА НА ПОЧЕТКУ 21. ВЕКА, Педагошке стазе 9 ШКОЛА У ПРИРОДИ ОТВОРЕНА ШКОЛА СТВАРАЛАЧКО МИШЉЕЊЕ И МАТЕМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, Педагошке стазе 10 ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКИ ПРАКТИКУМ ПРАКТИКУМ ЗА ШКОЛСКУ И ПОРОДИЧНУ ПЕДАГОГИЈУ ЗБОРНИК РАДОВА 6 ЗДРАВКО ДЕЛЕТИЋ ЛАКЕТА НОВАК ОГЛЕДИ ИЗ МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ИСТОРИЈЕ ПЕДАГОШКИ ПРАКТИКУМ БРАНКА АРСОВИЋ МИЛЕ ИЛИЋ БРАНКО ЈОВАНОВИЋ МИЛЕНКО БРКИЋ ГОРДАНА ЉУБИЧИЋ САЊА МАРИЧИЋ ЉУБИНКО МИЛАНОВИЋ МИЛОВАН СТАМАТОВИЋ НОВАК ЛАКЕТА ДАНИЈЕЛА ВАСИЛИЈЕВИЋ ИНФОРМАТИКА ЗА УЧИТЕЉЕ И ВАСПИТАЧЕ ШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА ПЕДАГОШКА СТАТИСТИКА, II издање ЧИНИОЦИ ЕКОЛОШКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА УЧЕНИКА, II издање ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА ПОДСТИЦАЊЕ СТВАРАЛАЧКОГ РАДА У МАТЕМАТИЦИ ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ОСНОВЕ ДИДАКТИКЕ 5

6 Каталог издања Учитељског факултета НОВАК ЛАКЕТА ДАНИЈЕЛА ВАСИЛИЈЕВИЋ ЖАНА БОЈОВИЋ НИКОЛА ПОТКОЊАК МИЛОВАН СТАМАТОВИЋ ВЕЉКО БАНЂУР ГОРАН ШЕКЕЉИЋ ДИДАКТИЧКИ ПРАКТИКУМ ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА У СРБА, II издање НАСТАВА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА УЧЕНИКА МЕТОДОЛОШКИ ПРАКТИКУМ, IV издање ЗБИРКА 150 ИГАРА СА ЕЛЕМЕНТИМА КОШАРКЕ ЗБОРНИК РАДОВА 7 ПУРИЋ ДАЛИБОРКА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЧИТАЊА 6 ДАНИЈЕЛА ВАСИЛИЈЕВИЋ ДАНИЈЕЛА ВАСИЛИЈЕВИЋ ОБРАД Б. ЈОВАНОВИЋ ГРУПА РАДОВА РАТОМИР ЦВИЈЕТИЋ ДОБРИЛО АРАНИТОВИЋ МИЛЕНКО КУНДАЧИНА ВЕЉКО БАНЂУР ЗОРАН ПОЊАВИЋ НОВАК ЛАКЕТА КРСТИВОЈЕ ШПИЈУНОВИЋ ДАНИЈЕЛА ВАСИЛИЈЕВИЋ ПРАКТИКУМ ЗА ОБРАЗОВНУ ТЕХНОЛОГИЈУ УТИЦАЈ ИНДИВИДУАЛИЗОВАНЕ НАСТАВЕ НА КВАЛИТЕТ ЗНАЊА О ПРИРОДИ,УФ,300 стр.,600тир.,исбн , УДК ГОДИНА РАДА,УФ,96 стр.,исбн ,УДК Јовановић О. ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА, историјски аспект,зборник,уч,460стр.,тир.200,исбн ,УДК (497.11) 18/19 (082) ВИША ПЕДАГОШКА ШКОЛА У УЖИЦУ,УФ,162стр.,200тир.,ИСБН ,УДК 377: 37(497.11) 1961/1974 УЧИТЕЉСКИ ПОДМЛАДАК,УФ,110 стр.,200тир.,исбн УДК УЧИТЕЉСКИ ПОДМЛАДАК 1926/1935 ШКОЛСКА И ПОРОДИЧНА ПЕДАГОГИЈА,практикум АКАДЕМСКО ПИСАЊЕ,ИСБН ,УДК ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ,Уф,146 стр.300тир.,исбн , УДК 342(497:11)(075.8) ПРОСВЕТНО-ПЕДАГОШКА СЛУЖБА У УЖИЦУ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА,УФ,317 стр.,300тир.,исбн ,УДК (497.11) ЗБОРНИК РАДОВА 8, 2008.

7 БРАНКА АРСОВИЋ ИНТЕРНЕТ-БРЗО И ЛАКО БЕЗ МУКЕ,УФ,274 стр.,400 тир.,исбн ,УДК ДАНИЈЕЛА СУДЗИЛОВСКИ ЕМЕШЕ ТЕРЗИЋ ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНА НАСТАВА,УФ,ИСБН ЗБОРНИК РАДОВА 9, ЉУБИНКО МИЛОВАНОБИЋ МИЛОВАН СТАМАТОВИЋ ГОРАН ШЕКЕЉИЋ МИЛЕНКО КУНДАЧИНА МИЛЕНКО БРКИЋ MИЛЕНКО КУНДАЧИНА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА-облици и модели, зборник,.уф, 375 стр.,200 тир.,исбн ,УДК (497.11) 19/20 (082) ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА,УФ,351стр.,500тир..ИСБН ,УДК 371.3:: 7960(075.8) ШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА, практикум,исбн ,УДК ПЕДАГОШКА СТАТИСТИКА,3.изд.,ИСБН ,УДК ТЕСТОВИ ЗНАЊА,ИСБН ,УДК СТАНА СМИЉКОВИЋ МИОМИР МИЛИНКОВИЋ` СИНИША СТОЈАНОВИЋ МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ,УФ УЖИЦЕ,ВРАЊЕ,452 стр.,500 тир.,исбн ,УДК :: ПОРОДИЧНА ПЕДАГОГИЈА,избор текстова,уф,ужице,врање,210 стр., 350 тир., ИСБН , УДК ВОЈИСЛАВ БАКИЋ БЕЛЕШКЕ O ПРОСВЕТНИМ И КУЛТУРНИМ,ПОЛИТИЧКИМ И РАТНИМ ДОГАЂАЈИМА У СРБИЈИ, УЖИЦЕ, БЕОГРАД, 356 стр., 200 тир., ИСБН , УДК :929 Бакић В. ЗБОРНИК РАДОВА 10 ЗБОРНИК РАДОВА 11 ЉУБИЧИЋ ГОРДАНА НИКОЛИЋ ВИДАН ENGLISH GRAMMAR PRACTICE EXERCISES, УФ, УЅИЦЕ,123 стр., 300 тир.,исбн , УДК `36(075.3)(076) NOMEN EST OMEN, УФ, УЅИЦЕ, 7

8 Каталог издања Учитељског факултета 248 стр., 200тир.,ИСБН , УДК 811`163.41`373.6(046) ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА:циљеви и задаци баспитно-oбразовног рада, УФ, УЖИЦЕ, 540 стр., 300тир., ИСБН , УДК (4-664)(082) КУНДАЧИНА МИЛЕНКО ЕКОЛОШКО ВАСПИТАЊЕ,УФ УЖИЦЕ,200 стр.,300 тир.,исбн ,УДК :502/504 ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА:дидактичкометодички приступ,уф УЖИЦЕ,548 стр.,200 тир.,исбн ,УДК (082) ШЕКЕЉИЋ ГОРАН ВАСИЛИЈЕВИЋ ДАНИЈЕЛА ЛАКЕТА НОВАК МАРИНКОВИЋ СНЕЖАНА ЕФЕКТИ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА СА ЕЛЕМЕНТИМА КОШАРКЕ НА МОТОРИЧКИ ПРОСТОР УЧЕНИКА МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА, УФ УЖИЦЕ,150 стр.,50 тир.,исбн ,УДК 371.3:: ИНДИВИДУАЛНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА,УФ УЖИЦЕ,125 стр.,200 тир.,исбн ,УДК ВАСПИТАЊЕ И ШКОЛА,УФ УЖИЦЕ,182 стр.,300 тир.,исбн ,UDK 37 ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ НАСТАВНИКА,УФ УЖИЦЕ,204 стр.,200 тир.,исбн ,УДК АРСОВИЋ БРАНКА КУНДАЧИНА МИЛЕНКО ЗБОРНИК РАДОВА 12, СОФТВЕРСКИ АЛАТИ У НАСТАВИ, УФ УЖИЦЕ, ИСБН ,281 стр, 400тир,УДК МЕТОДОЛОШКИ ПРАКТИКУМ,6.изд, УФ УЖИЦЕ, ИСБН , 160 стр, 300 тир,удк

9 СТАНА СМИЉКОВИЋ МИОМИР МИЛИНКОВИЋ МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 2.изд.,УФ УЖИЦЕ,ВРАЊЕ,453 стр.,500 тир.,исбн , УДК :: ЖИВКОВИЋ НОВАК ШЕКЕЉИЋ ГОРАН ШКОЛЕ И УЧИТЕЉИ У УЖИЧКОМ КРАЈУ: У XIX ВЕКУ, 445 стр., 300 тир., ИСБН , УДК 371(497.11) 18/19 МЕТОДИЧКИ ПРИРУЧНИК ЗА ОБУКУ НЕПЛИВАЧА,УФ УЖИЦЕ,142 стр.,300 тир., ИСБН ,УДК (035) ЗОРИЋ ДРАГОЉУБ ЉУБИЧИЋ ГОРДАНА ЉУБИЧИЋ ГОРДАНА КЊИЖЕВНИ МОЗАИК,УФ УЖИЦЕ,130 стр.,200 тир.,исбн , УДК 371.2::82 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА: текстови и вежбања,уф УЖИЦЕ,211стр.,300тир., ИСБН ,УДК `276.6:37(075.8) ENGLISH GRAMMAR PACTICE EXERCISES,УФ УЖИЦЕ,149 стр.,300тир.,исбн ,УДК `36(075.8)(076) НАСТАВА И УЧЕЊЕ:стање и проблеми,уф УЖИЦЕ,856стр.,200 тир., ИСБН ,УДК 371.3(082) ЗБОРНИК РАДОВА 13 З(а)лог:изложба слика професора и сарадника Педагошког факултета Универзитета Константин филозоф у Нитри, УФ УЖИЦЕ(10)стр., ИСБН , ШЕКЕЉИЋ ГОРАН,СТАМАТОВИЋ МИЛОВАН ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ РА3ЛИЧИТИХ НАСТАВНИХ ТЕХНОЛОГИЈА НА КОШАРКАШКА МОТОРИЧКА УМЕЊА,УФ УЖИЦЕ,179 стр.,100 тираж,исбн

10 Каталог издања Учитељског факултета НАСТАВА И УЧЕЊЕ:циљеби, стандарди, исходи,уф УЖИЦЕ,728стр,200 тир,исбн , УДК 371.3(082) МИЛИНКОВИЋ МИОМИР КЊИЖЕВНОСТ 3А ДЕЦУ И МЛАДЕ: поетика,уф УЖИЦЕ, 211 стр., 300 тираж, ИСБН ЛАКЕТА НОВАК,ВАСИЛИЈЕВИЋ ДАНИЈЕЛА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА, УФ УЖИЦЕ, 249 стр., 200 тираж, ИСБН АРСОВИЋ БРАНКА НАПРЕДНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОБРАЗОВНИ РАЧУНАРСКИ СОФТВЕРИ У МАТЕМАТИЧКОМ ОБРАЗОВАЊУ, УФ УЖИЦЕ, 204 стр., 100 тираж, ИСБН ДАНИЈЕЛА ВАСИЛИЈЕВИЋ ДАНИЈЕЛА СУДЗИЛОВСКИ НАЂИ ДУГУ, УФ УЖИЦЕ,150 стр. 300 тираж,исбн , ИСМН , УДК (075.8) МИЛИНКОВИЋ МИОМИР БАЈКОВИТЕ ФОРМЕ У КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ, УФ УЖИЦЕ, 192 стр., 200 тираж, ИСБН CURRENT TRENDS IN EDUCATIONAL SCIENCE AND PRACTICE I, NITRA, 174 стр.150 тираж, ИСБН , УДК

11 CURRENT TRENDS IN EDUCATIONAL SCIENCE AND PRACTICE II,Labem, 100 стр, 150 тираж, ИСБН , CURRENT TRENDS IN EDUCATIONAL SCIENCE AND PRACTICE III, Užice,163 стр,150 тираж, ИСБН , УДК 371(082) ЗБОРНИК РАДОВА, НИКОЛИЋ РАДМИЛА, ШПИЈУНОВИЋ КРСТИВОЈЕ, ЗОРИЋ ДРАГОЉУБ УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ: , УФ УЖИЦЕ,226 стр., 200 тираж, ИСБН , УДК 371(497.11) НАСТАВА И УЧЕЊЕ:квалитет баспитно-образобног процеса,уф УЖИЦЕ,604 стр.,200 тираж,исбн ,УДК 371.3(082) ЗОРИЋ ДРАГОЉУБ,МАГЛОВ МИЛИЦА КЊИЖЕВНЕ СТРУКТУРЕ,УФ УЖИЦЕ,154 стр.,200 тираж,исбн ,УДК ШПИЈУНОВИЋ КРСТИВОЈЕ,МАРИЧИЋ САЊА МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 1:практикум,УФ УЖИЦЕ, 96 СТР.,200 тираж, ИСБН ,УДК 51(075.8)(076) КУНДАЧИНА МИЛЕНКО, СТАМАТОВИЋ ЈЕЛЕНА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И ВАСПИТАЧА АКРЕДИТОВАНИМ ПРОГРАМИМА, УФ УЖИЦЕ, 181 стр., 300 тираж, ИСБН , УДК

12 Каталог издања Учитељског факултета CURRENT TRENDS IN EDUCATIONAL SCIENCE:international proceedings of scentificsstudes.6, УФ УЖИЦЕ,161 стр.,150 тираж, ИСБН (УФ;), УДК (082) ЗБОРНИК РАДОВА МАРИЧИЋ САЊА, ШПИЈУНОВИЋ КРСТИВОЈЕ МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 2:практикум, УФ УЖИЦЕ, 124 СТР, Тираж 200, ИСБН , УДК 371.3::51((075.8)076) ШЕКЕЉИЋ ГОРАН, СТАМАТОВИЋ МИЛОВАН ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 2, УФ УЖИЦЕ, 234 Стр,Тираж 200, ИСБН , УДК 371.3::796(075.8) НАСТАВА И УЧЕЊЕ (електронски извор): савремени приступи и перспективе, УФ УЖИЦЕ,, Тираж 200, ИСБН , УДК : (082)( ) НАСТАВА И УЧЕЊЕ: савремени приступи и перспективе, УФ УЖИЦЕ, 742 стр, Тираж 200, ИСБН , УДК : (082) НОВАК ЛАКЕТА, ВАСИЛИЈЕВИЋ ДАНИЈЕЛА, БОЈОВИЋ ЖАНА ПРАКТИКУМ ИЗ ДИДАКТИКЕ,УФ УЖИЦЕ,158 стр,тираж 300, ИСБН , УДК 37.02(075.8)(076) КУНДАЧИНА МИЛЕНКО, НИКОЛИЋ РАДМИЛА БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА УФУ(електронски извор), УФ УЖИЦЕ, Тираж 150,ИСБН , УДК 013:[378.6:37.01(497.11)( ) 12

13 КУНДАЧИНА МИЛЕНКО, НИКОЛИЋ РАДМИЛА БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА УФУ, УФ УЖИЦЕ,294 стр, Тираж 200,ИСБН , УДК 013:[378.6:37.01(497.11) ПИКУЛА МИЛЕНКО, МАРКОВИЋ ОЛИВЕРА ОСНОВЕ АЛГЕБРЕ И ГЕОМЕТРИЈЕ, УФ УЖИЦЕ, 187 стр, Тираж 300, ИСБН , УДК 51(075.8) ПОТКОЊАК НИКОЛА, ЛАКЕТА НОВАК, БОЈОВИЋ ЖАНА ПРАКТИКУМ ИЗ ПЕДАГОГИЈЕ, УФ УЖИЦЕ, 115 стр, Тираж 500, ИСБН , УДК 37-01(075.8)(076) ЗБОРНИК РАДОВА 16 ЦВИЈЕТИЋ РАТОМИР РЕЧНИК УЖИЧКОГ ГОВОРА, УФ УЖИЦЕ,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БЕОГРАД443 стр, Тираж 750,ИСБН (УФ), УДК * 37*282.2(038) ШЕКЕЉИЋ ГОРАН ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 1, УФ УЖИЦЕ, 278 стр., Тираж 200, ИСБН , УДК 371.3::7960(075.8) БОЈОВИЋ ЖАНА РАЗВОЈ ЕСТЕТСКЕ КУЛТУРЕ УЧЕНИКА И УЏБЕНИК, УФ УЖИЦЕ, 265 стр., Тираж 300, ИСБН , УДК

14 Каталог издања Учитељског факултета НАСТАВА И УЧЕЊЕ: евалуација васпитно-образовног рада, УФ УЖИЦЕ, 402 стр, Тираж 150, ИСБН , УДК : (082) НАСТАВА И УЧЕЊЕ (електронски извор): евалуација васпитно-образовног рада, УФ УЖИЦЕ, 402 стр, Тираж 150, ИСБН , УДК : (082)( ) НИКОЛИЋ РАДМИЛА, СИНИША СТОЈАНОВИЋ ПОРОДИЧНА ПЕДАГОГИЈА,УФ УЖИЦЕ, 223 стр, тираж 350, ИСБН (УФУ), УДК (075.8) МИЛИНКОВИЋ З. МИОМИР СВЕМОЋНО СЛОВО: практикум за ученике, студенте и наставнике, УФ УЖИЦЕ, 69 стр, тираж 200, ИСБН , УДК : (075.2)(076.1) ЗЛАТИЋ ЛИДИЈА, БЈЕКИЋ ДРАГАНА КОМУНИКАЦИОНА КОМПЕТЕНТНОСТ НАСТАВНИКА: концептуализација, мерење и развој, УФ УЖИЦЕ, 319 стр, тираж 300, ИСБН , УДК :

15 2016. ШПИЈУНОВИЋ КРСТИВОЈЕ, МАРИЧИЋ САЊА МЕТОДИКА ПОЧЕТНЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ, УФ Ужице, 496 стр, тираж 200, ИСБН , УДК 371.3:: (075.8) СТАМАТОВИЋ МИЛОВАН ОРГАНИЗАЦИЈА И КВАЛИТЕТ НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, УФ Ужице, 184 стр, тираж 200, ИСБН , УДК 371.3::796 ВАСИЛИЈЕВИЋ ДАНИЈЕЛА ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈАизабране теме, УФ Ужице, 238 стр, тираж 200, ИСБН , УДК СУДЗИЛОВСКИ ДАНИЈЕЛА, ИВАНОВИЋ МАРИЈА ВОКАЛНО- ИНСТРУМЕНТАЛНА НАСТАВА: практикум, УФ Ужице, 54 стр, тораж 300, ИСБН , УДК 371.3::78(076) НАСТАВА И УЧЕЊЕ(електронски извор):уф Ужице, тираж 100, ИСБН , УДК 371.3(082)( ) УЏБЕНИК У ФУНКЦИЈИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА, УФ Ужице, 630 стр, тираж 150, ИСБН , УДК 371.3(082) ЗБОРНИК РАДОВА 17 1

16 2017. МАКСИМОВИЋ ЈАСНА ИНКЛУЗИЈА У ОБРАЗОВАЊУ, УФ Ужице, 184 стр, Тираж 200, ИСБН , УДК / ЗБОРНИК РАДОВА 18 КУЛТУРНО-ПОТПОРНА СРЕДСТВА У ФУНКЦИЈИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА, УФ Ужице, 452 стр, тираж 150, ИСБН , УДК 371.3(082) КУЛТУРНО-ПОТПОРНА СРЕДСТВА У ФУНКЦИЈИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА(електронски извор), УФ Ужице, тираж 120, ИСБН , УДК /.69(082)( )

Организација часа анализе практичног предавања из студијског предмета Mетодика наставе физичког васпитања

Организација часа анализе практичног предавања из студијског предмета Mетодика наставе физичког васпитања Горан Шекељић 371.3:378.147 Стручни члaнaк / Professional paper Примљeнo / Received 11/11/2003 Организација часа анализе практичног предавања из студијског предмета Mетодика наставе физичког васпитања

More information

DAY AMONG THE SERBS Milina Ivanović Barišić SASA, Belgrade, Serbia

DAY AMONG THE SERBS Milina Ivanović Barišić SASA, Belgrade, Serbia CULTURE AND IDENTITY: SLAVA, A FAMILY SAINT UDC 930.85:27-56(497.11) CULTURE AND IDENTITY: SLAVA, A FAMILY SAINT DAY AMONG THE SERBS Milina Ivanović Barišić SASA, Belgrade, Serbia Abstract: Slava, a family

More information

Категоризација научних часописа:

Категоризација научних часописа: т е м а Панчевачко читалиште 15 (новембар 2009 Проф. др Милош Ковачевић Филолошко-уметнички факултет Крагујевац kmilos@yubc.net УДК 050.486:001]:81+82 Категоризација научних часописа: Активност Матичног

More information

Ауторска права, отворени приступ и бесплатне информације доступне. у Србији

Ауторска права, отворени приступ и бесплатне информације доступне. у Србији Ауторска права, отворени приступ и бесплатне информације доступне истраживачима у Србији Александра Поповић Универзитетска библиотека Светозар Марковић popovic@unilib.bg.ac.rs Теме Отворени приступ Ауторска

More information

To See and To Be Seen Scopus Workshop for Journal Editors

To See and To Be Seen Scopus Workshop for Journal Editors To See and To Be Seen Scopus Workshop for Journal Editors Пројекат: Анализа издавачке политике и праксе часописа у отвореном приступу из Србије Project: Revisiting Open Access Journal Policies and Practices

More information

Одговори на питања потенцијалних понуђача:

Одговори на питања потенцијалних понуђача: Одговори на питања потенцијалних понуђача: Поводом вашег Захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНMВ бр. 33/2017, набавка иностраних књига и књига за попуњавање минуса

More information

Нема Цели на предметната програма (компетенции): Цел на предметот е студентот да се запознае основните концепти на 10

Нема Цели на предметната програма (компетенции): Цел на предметот е студентот да се запознае основните концепти на 10 1 Наслов на наставниот предмет НУМЕРИЧКИ МЕТОДИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЈА 2 Код НОА9МО 3 Студиска програма Нумеричка оптимизација и апроксимации 4 Организатор на студиската програма Институт за математика, ПМФ,

More information

Информације из области медицинских наука доступне истраживачима. Сања Антонић Универзитетска библиотека Светозар Марковић

Информације из области медицинских наука доступне истраживачима. Сања Антонић Универзитетска библиотека Светозар Марковић Информације из области медицинских наука доступне истраживачима у Србији Сања Антонић Универзитетска библиотека Светозар Марковић antonic@unilib.bg.ac.rs Презентација на сајту www.unilib.bg.ac.rs http://www.unilib.bg.ac.rs/edukacija/tekst

More information

"Службени гласник РС", бр. 37/91, 53/93, 67/93, 48/94, 135/2004, 101/2005 З А К О Н О ИЗДАВАЊУ ПУБЛИКАЦИЈА I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ. Члан 1.

Службени гласник РС, бр. 37/91, 53/93, 67/93, 48/94, 135/2004, 101/2005 З А К О Н О ИЗДАВАЊУ ПУБЛИКАЦИЈА I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ. Члан 1. "Службени гласник РС", бр. 37/91, 53/93, 67/93, 48/94, 135/2004, 101/2005 З А К О Н О ИЗДАВАЊУ ПУБЛИКАЦИЈА I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом утврђују се услови за издавање публикација. Публикација,

More information

ПРАВИЛНИК О ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ - ФАРМАЦЕУТСКОГ ФАКУЛТЕТА

ПРАВИЛНИК О ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ - ФАРМАЦЕУТСКОГ ФАКУЛТЕТА На основу члана 94. Статута Фармацеутског факултета у Београду, Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној године донело је ПРАВИЛНИК О ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ - ФАРМАЦЕУТСКОГ

More information

ИЗ ДОБРИЛОВЕ ДРАГУЉАРНИЦЕ

ИЗ ДОБРИЛОВЕ ДРАГУЉАРНИЦЕ Мр ЗДРАВКА РАДУЛОВИЋ, 1951- УДК: 014.3МИСАО''1919/1937'' Народна библиотека Србије (049.32) Београд ID: 211951372 ИЗ ДОБРИЛОВЕ ДРАГУЉАРНИЦЕ Библиографија часописа Мисао : 1919-1937 / Добрило Аранитовић.

More information

ПРАВИЛНИК О ПУБЛИКОВАЊУ НАУЧНИХ ПУБЛИКАЦИЈА ОБЈАВЉЕН У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БРОЈ 77/10, ДАНА

ПРАВИЛНИК О ПУБЛИКОВАЊУ НАУЧНИХ ПУБЛИКАЦИЈА ОБЈАВЉЕН У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БРОЈ 77/10, ДАНА На основу члана 8. Закона о научноистраживачкој дјелатности ( Службени гласник Републике Српске, бр. 112/07 и 13/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике Српске,

More information

MEDIEVAL SETTLEMENT ON THE SITE OF CRVENKA NEAR VRŠAC

MEDIEVAL SETTLEMENT ON THE SITE OF CRVENKA NEAR VRŠAC MEDIEVAL SETTLEMENT ON THE SITE OF CRVENKA NEAR VRŠAC Dejan Radičević* Keywords: Southern Banat, Vršac, Crvenka, medieval settlement, irst half of the 13 th century. Cuvinte cheie: Banatul de Sud, Vršac,

More information

Бранкица Жиловић Шовeн Материјална сећања

Бранкица Жиловић Шовeн Материјална сећања Бранкица Жиловић Шовeн Материјална сећања Изложба Приче бода Galerie Laure Roynette Париз, 2017. Exhibition view on Stories in Stitching Galerie Laure Roynette Paris, 2017 Бранкица Жиловић Шовeн Материјална

More information

Partizanska bb, P.O. Box 53, Bitola, 7000, R. Macedonia, Tel: +389 (0) , Fax: +389 (0) , web:

Partizanska bb, P.O. Box 53, Bitola, 7000, R. Macedonia, Tel: +389 (0) , Fax: +389 (0) , web: СО ПОЛОЖЕНА ДРЖАВНА МАТУРА И ЗАВРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕД УЧЕБНАТА 2007/2008 ГОДИНА ВО ПРЕРАБОТКА НА АНИМАЛНИ ПРОИЗВОДИ - редовни студенти - 1 Петровска Зоран Александра 82,784 2 Јованоска Миле Ангела

More information

DOLPHIN REPRESENTATIONS ON STELAE FROM UPPER MOESIA

DOLPHIN REPRESENTATIONS ON STELAE FROM UPPER MOESIA Sanja PILIPOVIĆ Institute for Balkan Studies SASA DOLPHIN REPRESENTATIONS ON STELAE FROM UPPER MOESIA Abstract: This paper is an attempt to understand both the significance and the meaning of the dolphin

More information

Издаваштво монографских публикација Српске православне цркве у периоду од до године* теме и поруке

Издаваштво монографских публикација Српске православне цркве у периоду од до године* теме и поруке DOI: 10.2298/GEI1401215S УДК: 271.22(497.11):655.4:323.1 Примљено за штампу на седници Редакције 05. 02. 2014. Михаило Смиљанић Етнографски институт САНУ mihailo.smiljanic@ei.sanu.ac.rs Издаваштво монографских

More information

БИБЛИОТЕКАР: часопис за теорију и праксу библиотекарства УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ ПРИЛОГА

БИБЛИОТЕКАР: часопис за теорију и праксу библиотекарства УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ ПРИЛОГА o БИБЛИОТЕКАР: часопис за теорију и праксу библиотекарства М53,научни часопис од 2010. године. УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ ПРИЛОГА Часопис Библиотекар покренут је 1948. године, само годину дана по оснивању Библиотекарског

More information

1. Наслов на наставниот предмет Развојни процеси на информациски системи. Information System Development Process. 7. Број на ЕКТС кредити

1. Наслов на наставниот предмет Развојни процеси на информациски системи. Information System Development Process. 7. Број на ЕКТС кредити 1. Наслов на наставниот предмет Развојни процеси на информациски системи Information System Development Process 2. Код CSES625 3. Студиска програма Студиси програми ФИНКИ-КНИ, ET, АСИ, ИКИ 4. Организатор

More information

МEШОВИТА ГРАЂА, књ. XXXIII стр MISCELLANEA, vol. XXXIII pp УДК : 314.1(497.11):94(560) 1477 (093)

МEШОВИТА ГРАЂА, књ. XXXIII стр MISCELLANEA, vol. XXXIII pp УДК : 314.1(497.11):94(560) 1477 (093) МEШОВИТА ГРАЂА, књ. XXXIII стр. 93-112 MISCELLANEA, vol. XXXIII pp. 93-112 УДК : 314.1(497.11):94(560) 1477 (093) Татјана КАТИЋ Историјски институт Београд Гордана ГАРИЋ ПЕТРОВИЋ Историјски институт Београд

More information

Erbaum. Display Type Family

Erbaum. Display Type Family Erbaum Display Type Family Type Family 2016 Dis_play type family Erbaum is a display square sans serif type family. It is straight-forward in overall structure, simple and rational in details. Erbaum was

More information

ОДНОС ИСЛАМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ ПРЕМА ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ КАО МОДЕРНОМ НАЧИНУ ИНФОРМИСАЊА ВЕРНИКА

ОДНОС ИСЛАМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ ПРЕМА ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ КАО МОДЕРНОМ НАЧИНУ ИНФОРМИСАЊА ВЕРНИКА Драган Новаковић 1 Оригинални научни рад UDK: 28:655.4/.5(497.11) Увод ОДНОС ИСЛАМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ ПРЕМА ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ КАО МОДЕРНОМ НАЧИНУ ИНФОРМИСАЊА ВЕРНИКА Окупација

More information

(НЕ)МОГУЋНОСТ РАСПОЛАГАЊА ПРАВОМ НА ЗАКОНСКО ИЗДРЖАВАЊЕ

(НЕ)МОГУЋНОСТ РАСПОЛАГАЊА ПРАВОМ НА ЗАКОНСКО ИЗДРЖАВАЊЕ УДК/UDC 347.615 Доц. др Олга С. Јовић Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици (НЕ)МОГУЋНОСТ РАСПОЛАГАЊА ПРАВОМ НА ЗАКОНСКО ИЗДРЖАВАЊЕ Законско издржавање као

More information

ПОТРОШАЧ У ПРАВУ ОСИГУРАЊА

ПОТРОШАЧ У ПРАВУ ОСИГУРАЊА УДК 366.542(497.11); 340.137:347.764(4-672EU:497.11) CERIF: S137 Милена Чоркало, мастер * ПОТРОШАЧ У ПРАВУ ОСИГУРАЊА У раду се анализира појам потрошача у праву Европске уније и, посебно, појам потрошача

More information

Elizabeta Dimitrova, Orhideja Zorova (Faculty of Philosophy; Ministry of Culture, Skopje)

Elizabeta Dimitrova, Orhideja Zorova (Faculty of Philosophy; Ministry of Culture, Skopje) Ni{ i Vizantija XV 225 Elizabeta Dimitrova, Orhideja Zorova (Faculty of Philosophy; Ministry of Culture, Skopje) BEAUTIFUL CREATURES: Macedonia as The Garden of Earthly Delights In the year of 1808, after

More information

НЕПРАВИЧНЕ УГОВОРНЕ ОДРЕДБЕ НА ПРИМЕРУ ЈЕДНОГ УГОВОРА 1

НЕПРАВИЧНЕ УГОВОРНЕ ОДРЕДБЕ НА ПРИМЕРУ ЈЕДНОГ УГОВОРА 1 Проф. др Ђорђе Л. Николић, ванредни професор Правни факултет Унивезитета у Нишу UDK: 347.5 НЕПРАВИЧНЕ УГОВОРНЕ ОДРЕДБЕ НА ПРИМЕРУ ЈЕДНОГ УГОВОРА 1 Апстракт: У раду се, најпре, даје кратак приказ правног

More information

ПРЕДГОВОР КАТАЛОГ НАРОДНИХ НОШЊИ УЖИЧКОГ КРАЈА,

ПРЕДГОВОР КАТАЛОГ НАРОДНИХ НОШЊИ УЖИЧКОГ КРАЈА, ПРЕДГОВОР КАТАЛОГ НАРОДНИХ НОШЊИ УЖИЧКОГ КРАЈА, у коме су управо приказани узорци израђени од стране жена из Етно удру жења Завичај, је производ настао на основу неколико про јеката пројекта Укључивања

More information

ПРАВО ГРАЂЕЊА. Др Раденко Јотановић, * Доцент Правног факултета, Универзитет у Бањој Луци

ПРАВО ГРАЂЕЊА. Др Раденко Јотановић, * Доцент Правног факултета, Универзитет у Бањој Луци Др Раденко Јотановић, * Доцент Правног факултета, Универзитет у Бањој Луци оригинални научни чланак UDK: 349.44 Рад примљен: 30.06.2015. Рад прихваћен: 03.12.2015. ПРАВО ГРАЂЕЊА Апстракт: Право грађења

More information

"A dentist could save more than $40,000 worth of time in one year by changing from a typical halogen curing light to а РАС light.

A dentist could save more than $40,000 worth of time in one year by changing from a typical halogen curing light to а РАС light. 1202427 "A dentist could save more than $40,000 worth of time in one year by changing from a typical halogen curing light to а РАС light." Or. Gordon Christensen as stated in JADA July 2000.No after hours

More information

КАТАЛОГ НЕПОКРЕТНОСТИ

КАТАЛОГ НЕПОКРЕТНОСТИ август 2014 КАТАЛОГ НЕПОКРЕТНОСТИ СРПСКА БАНКА А.Д БЕОГРАД 1. ОБЈЕКАТ БЕОГРАД - Скадарска 23 Локација и Адреса: Београд, Скадарска улица број 23, центар града. Главни улаз у предметну зграду је из Скадарске

More information

Упатство за дигитално потпишување на прилог во Microsoft Word (.docx) и Adobe Acrobat (.pdf)

Упатство за дигитално потпишување на прилог во Microsoft Word (.docx) и Adobe Acrobat (.pdf) Упатство за дигитално потпишување на прилог во Microsoft Word (.docx) и Adobe Acrobat (.pdf) ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Верзија на документот : 1.0.0 Датум на креирање : 31.12.2010 бул.

More information

Tena Sijakova-Ivanova, Vojo Mircovski

Tena Sijakova-Ivanova, Vojo Mircovski Mineralogical characteristic of amazonite from Čanište- Republic of Macedonia Tena Sijakova-Ivanova, Vojo Mircovski Faculty of Natural and Technical Science, Univerzity Goce Delcev Stip, Republic of Macedonia

More information

ВАЉЕВСКА ЕПИСКОПИЈА У ИЗВЕШТЕНИЈУ" Ш1735. ГОДИНЕ

ВАЉЕВСКА ЕПИСКОПИЈА У ИЗВЕШТЕНИЈУ Ш1735. ГОДИНЕ Недељко Радосављевић ВАЉЕВСКА ЕПИСКОПИЈА У ИЗВЕШТЕНИЈУ" Ш1735. ГОДИНЕ Пожаревачким миром, склопљеним 1718. године са Турском након двогодишњег рата, Аустрија је добила северну Србију са Београдом, Банат

More information

Министерство образования Республики Беларусь. Учреждение образования «Барановичский государственный университет» О. В. Романович, Т. А.

Министерство образования Республики Беларусь. Учреждение образования «Барановичский государственный университет» О. В. Романович, Т. А. Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «Барановичский государственный университет» О. В. Романович, Т. А. Третьяк WARDROBE AND STYLE ОДЕЖДА И МОДА Практикум для студентов лингвистических

More information

Snezhana Goryanova (National Archaeological Institute with Museum, Sofia)

Snezhana Goryanova (National Archaeological Institute with Museum, Sofia) Ni{ i Vizantija XVI 161 Snezhana Goryanova (National Archaeological Institute with Museum, Sofia) EARLY CHRISTIAN BASILICA AND MEDIEVAL CEMETERY NEAR BUKHOVO (SOFIA) Inspired by old legends and dreams,

More information

ПРАВИЛНИК О ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ ПОСТУПЦИМА ЗА ИЗРАДУ КВАЛИФИКОВАНОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОТПИСА И ДРУГИХ УСЛУГА ПОВЈЕРЕЊА И МЈЕРАМА ЗАШТИТЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ

ПРАВИЛНИК О ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ ПОСТУПЦИМА ЗА ИЗРАДУ КВАЛИФИКОВАНОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОТПИСА И ДРУГИХ УСЛУГА ПОВЈЕРЕЊА И МЈЕРАМА ЗАШТИТЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПРАВИЛНИК О ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ ПОСТУПЦИМА ЗА ИЗРАДУ КВАЛИФИКОВАНОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОТПИСА И ДРУГИХ УСЛУГА ПОВЈЕРЕЊА И МЈЕРАМА ЗАШТИТЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОТПИСА И ДРУГИХ УСЛУГА ПОВЈЕРЕЊА. На основу члана 8.

More information

BURIAL RITE ALONG THE BULGARIAN BLACK SEA COAST DURING THE LATE ANTIQUITY

BURIAL RITE ALONG THE BULGARIAN BLACK SEA COAST DURING THE LATE ANTIQUITY Ni{ i Vizantija VI 113 Iordan Gatev BURIAL RITE ALONG THE BULGARIAN BLACK SEA COAST DURING THE LATE ANTIQUITY (4 th 6 th CENTURIES) Some fundamental historical events set the chronological frame of the

More information

S. Nikolić, A. Raičković, Prosopomorphic Vessels from Moesia Superior PROSOPOMORPHIC VESSELS FROM MOESIA SUPERIOR 1

S. Nikolić, A. Raičković, Prosopomorphic Vessels from Moesia Superior PROSOPOMORPHIC VESSELS FROM MOESIA SUPERIOR 1 SNEŽANA NIKOLIĆ, Institute of Archaeology, Belgrade ANGELINA RAIČKOVIĆ, Institute of Archaeology, Belgrade PROSOPOMORPHIC VESSELS FROM MOESIA SUPERIOR 1 UDC: DOI: Short communication Received: February

More information

Службени гласник РС, бр. 40/2015

Службени гласник РС, бр. 40/2015 Службени гласник РС, бр. 40/2015 На основу члана 13. став 5. Закона о девизном пословању ( Службени гласник РС, бр. 62/2006, 31/2011 и 119/2012), као и члана 18. став 1. тачка 3) и члана 68. Закона о Народној

More information

ВАЖНО И НЕВАЖНО У ДРАМИ ПРОТУВЕ ПИЈУ ЧАЈ ДРАГОСЛАВА МИХАИЛОВИЋА

ВАЖНО И НЕВАЖНО У ДРАМИ ПРОТУВЕ ПИЈУ ЧАЈ ДРАГОСЛАВА МИХАИЛОВИЋА Ливија Д. Екмечић Универзитет у Београду Филолошки факултет УДК 821.163.41.09-2 Михаиловић Д. ВАЖНО И НЕВАЖНО У ДРАМИ ПРОТУВЕ ПИЈУ ЧАЈ ДРАГОСЛАВА МИХАИЛОВИЋА Сажетак: У овом раду желели смо да покажемо

More information

Aleksandar Bačkalov The Archaeological Treasures of Kosovo and Metohija The Early Middle Ages

Aleksandar Bačkalov The Archaeological Treasures of Kosovo and Metohija The Early Middle Ages SVEVLAD www.svevlad.org.rs Aleksandar Bačkalov, The Archaeological Treasures of Kosovo and Metohija. The Early Middle Ages (with Catalogue) Published: March, 2013. Aleksandar Bačkalov The Archaeological

More information

Международная олимпиада по английскому языку «Big Ben» для учеников 5-11 классов и СПО. Примеры заданий

Международная олимпиада по английскому языку «Big Ben» для учеников 5-11 классов и СПО. Примеры заданий Международная олимпиада по английскому языку «Big Ben» для учеников 5-11 классов и СПО Примеры заданий 5 класс 1. She was 14 on her birthday, she? А. didn t В. hadn t Б. wasn t Г. is Д. doesn t 2. What

More information

ПРЕВОЗНЕ ИСПРАВЕ 1. Оригинални научни рад : Др Душанка Ђурђев, редовни професор Правног факултета у Новом Саду

ПРЕВОЗНЕ ИСПРАВЕ 1. Оригинални научни рад : Др Душанка Ђурђев, редовни професор Правног факултета у Новом Саду Оригинални научни рад 347.763:656.039.4 Др Душанка Ђурђев, редовни професор Правног факултета у Новом Саду ПРЕВОЗНЕ ИСПРАВЕ 1 Сажетак: Превозне исправе које се дуго користе у националном и међународном

More information

Такмичарска селекција ШВАЈЦАРСКА Текст: Петар Михајловић Режија: Милан Нешковић Народно позориште Републике Српске Бања Лука (Република Српска, БиХ)

Такмичарска селекција ШВАЈЦАРСКА Текст: Петар Михајловић Режија: Милан Нешковић Народно позориште Републике Српске Бања Лука (Република Српска, БиХ) 63. Стеријино позорје 2018. ПРОГРАМ ЧЕТВРТАК, 24. мај Пролог Стеријиног позорја 19.00 часова / Сценска лабораторија Борислав Гвојић, Факултет техничких наука, Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад Преображаји

More information

Frequency and distribution of scabies in Vojvodina, Serbia, Учесталост и дистрибуција шуге у Војводини, Србија,

Frequency and distribution of scabies in Vojvodina, Serbia, Учесталост и дистрибуција шуге у Војводини, Србија, Address: 1 Kraljice Natalije Street, 11000 Belgrade, Serbia ' +381 11 4092 776, Fax: +381 11 3348 653 E-mail: srparhiv@bvcom.net, Web address: www.srpskiarhiv.rs Paper Accepted * ISSN Online 2406-0895

More information

КОСОВСКИ МОТИВИ У ДРАМСКОМ СТВАРАЛАШТВУ МАТИЈЕ БАНА ИЗМЕЂУ НАРОДНЕ КЊИЖЕВНОСТИ, РЕЛИГИЈЕ И ПОЛИТИКЕ

КОСОВСКИ МОТИВИ У ДРАМСКОМ СТВАРАЛАШТВУ МАТИЈЕ БАНА ИЗМЕЂУ НАРОДНЕ КЊИЖЕВНОСТИ, РЕЛИГИЈЕ И ПОЛИТИКЕ Мирјана Д. Бојанић-Ћирковић Мирјана Д. Бојанић-Ћирковић 1 Универзитет у Нишу Филозофски факултет Прегледни рад УДК 821.163.41.09-21 Бан М. Примљен 27. 5. 2013. КОСОВСКИ МОТИВИ У ДРАМСКОМ СТВАРАЛАШТВУ МАТИЈЕ

More information

Фебруар УПУТСТВО - ФОРМАТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ЊИХОВО ДОСТАВЉАЊЕ У ЦЕОП-у

Фебруар УПУТСТВО - ФОРМАТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ЊИХОВО ДОСТАВЉАЊЕ У ЦЕОП-у Фебруар 2016. - УПУТСТВО - ФОРМАТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ЊИХОВО ДОСТАВЉАЊЕ У ЦЕОП-у Ово техничко упутство представља упутство за креирање електронских докумената који се размењују

More information

INVESTIGATION OF CONNECTIONS BETWEEN SILHOUETTES AND COLORS IN FASHION DESIGN

INVESTIGATION OF CONNECTIONS BETWEEN SILHOUETTES AND COLORS IN FASHION DESIGN UDK: 7.05 COBISS.SR-ID 216027148 Review Article INVESTIGATION OF CONNECTIONS BETWEEN SILHOUETTES AND COLORS IN FASHION DESIGN Julieta Ilieva Faculty of Technics and Technologies, Trakia University, Bulgaria

More information

VTERE FELIX BELT SETS ON THE TERRITORY OF VIMINACIUM

VTERE FELIX BELT SETS ON THE TERRITORY OF VIMINACIUM S. Redžić, Vtere Felix Belt Sets on the Territory of Viminacium SAŠA REDŽIĆ, Institute of Archaeology, Belgrade VTERE FELIX BELT SETS ON THE TERRITORY OF VIMINACIUM UDC DOI Short communication Received:

More information

ХЕРОЈСКО ИМЕ АНТИЛОХ КАО ЛИЧНО ИМЕ КОД ХЕЛЕНА

ХЕРОЈСКО ИМЕ АНТИЛОХ КАО ЛИЧНО ИМЕ КОД ХЕЛЕНА UDC 811.373.2.2(38) 811.14'02.09 Мирко Обрадовић Оригиналан научни рад Универзитет у Београду примљено: 1. јул 2012 Филозофски факултет прихваћено: 1. октобар 2012 Одељење за историју mdobrado@f.bg.ac.rs

More information

Упатство за користење дигитални сертификати во Microsoft Outlook 2007

Упатство за користење дигитални сертификати во Microsoft Outlook 2007 Упатство за користење дигитални сертификати во Microsoft Outlook 2007 Верзија: 1.1 Датум: 26.04.2010 КИБС АД Скопје 2010 КИБС АД Скопје, сите права задржани http://ca.kibs.com.mk Содржина 1. Вовед... 3

More information

ISSN онлайн СПИСАНИЕ ЗА ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛO, КOЖИ И ТЕХНOЛОГИИ. online tok-bg.org

ISSN онлайн СПИСАНИЕ ЗА ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛO, КOЖИ И ТЕХНOЛОГИИ. online tok-bg.org ISSN 2535-0447 онлайн СПИСАНИЕ online tok-bg.org ЗА ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛO, КOЖИ И ТЕХНOЛОГИИ ЗА ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛO, КOЖИ И ТЕХНOЛОГИИ 2/2017 Уважаеми читатели, Втори брой на онлайн списание за ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО,

More information

Dejan Gjorgjievski N.I. Museum of Kumanovo ON THE SYMBOLIC REPRESENTATIONS OF A FEW TYPES OF MEDIEVAL RINGS

Dejan Gjorgjievski N.I. Museum of Kumanovo ON THE SYMBOLIC REPRESENTATIONS OF A FEW TYPES OF MEDIEVAL RINGS УДК. 391.7 (497.7)''653'' Dejan Gjorgjievski N.I. Museum of Kumanovo ON THE SYMBOLIC REPRESENTATIONS OF A FEW TYPES OF MEDIEVAL RINGS Keywords: rings, medieval, pentagram, blessing, scorpion. Abstract:

More information

ЗАКОН ЗА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

ЗАКОН ЗА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ЗАКОН ЗА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.199 од 30.12.2014 година) Предмет на уредување Член 1 Со овој закон се уредува вршењето на издавачката дејност, задолжителните податоци на

More information

Riding into Late Antiquity: Golemo Gradište, Konjuh

Riding into Late Antiquity: Golemo Gradište, Konjuh Ni{ i Vizantija XI 173 Sabrina C. Higgins Riding into Late Antiquity: A Thracian Rider Relief from Golemo Gradište, Konjuh INTRODUCTION In 2005, the focus of the excavations at Golemo Gradište, village

More information

SUBORBITAL FAT PROTRUSION OF THE LOWER EYELIDS. Tudzarova-Gjorgova S., Dzokic G., Gjorgievska J., Trencev V., Naceska A., Peev I.

SUBORBITAL FAT PROTRUSION OF THE LOWER EYELIDS. Tudzarova-Gjorgova S., Dzokic G., Gjorgievska J., Trencev V., Naceska A., Peev I. Prilozi, Odd. biol. med. nauki, MANU, XXVIII, 2, s. 185 197 (2007) Contributions, Sec. Biol. Med. Sci., MASA, XXVIII, 2, p. 185 197 (2007) ISSN 0351 3254 UDK : 617.77-089.844 SUBORBITAL FAT PROTRUSION

More information

SPORT COLLECTION -> SPORT COLLECTION: SPORT Grey/Green SIZE 41-46; SPORT Grey/Orange SIZE 41-46; SPORT White/Black

SPORT COLLECTION -> SPORT COLLECTION: SPORT Grey/Green SIZE 41-46; SPORT Grey/Orange SIZE 41-46; SPORT White/Black Spring/Summer 2016 WE ARE «HATTRICK ENTERPRISE» LTD., THE SOLE OWNER OF THE BRAND NAME «BULLDOZER» FOR BULGARIA AND THIRTEEN MORE COUNTRIES. OUR ACHIEVEMENTS ARE THE RESULT OF EXELLENT TEAM WORK AND BIG

More information

THE TRACIAN TUMULUS AT OPALCHENETZ 80 YEARS LATER

THE TRACIAN TUMULUS AT OPALCHENETZ 80 YEARS LATER THE TRACIAN TUMULUS AT OPALCHENETZ 80 YEARS LATER (Some remarks on the question of rich female tombs in ancient Thrace) 1 Jerzy Hatłas In March 2007 passed the 80 th anniversary of excavations in Thracian

More information

I. Popović, Relief Decorated Handles of Ceramic Paterae from Sirmium, Singidunum and Viminacium

I. Popović, Relief Decorated Handles of Ceramic Paterae from Sirmium, Singidunum and Viminacium IVANA POPOVIĆ, Institute of Archaeology, Belgrade RELIEF DECORATED HANDLES OF CERAMIC PATERAE FROM SIRMIUM, SINGIDUNUM AND VIMINACIUM UDC DOI Original research article Received: January 30, 2009 Accepted:

More information

Купить Худи Desigual из каталога Lamoda - бренд Desigual Posted by MakApeweerse /05/25 17:32

Купить Худи Desigual из каталога Lamoda - бренд Desigual Posted by MakApeweerse /05/25 17:32 Купить Худи Desigual из каталога Lamoda - бренд Desigual Posted by MakApeweerse - 2013/05/25 17:32 Привет пользователи моего любимого форума exoduselectric.com! Неделю назад пользователь под ником Fifaneoff

More information

A NEW BYZANTINE TYPE OF SWORDS (7 th 11 th CENTURIES)

A NEW BYZANTINE TYPE OF SWORDS (7 th 11 th CENTURIES) Ni{ i Vizantija IX 113 Valeri Yotov A NEW BYZANTINE TYPE OF SWORDS (7 th 11 th CENTURIES) In his book Byzantinische Waffen, T. G. Kolias shared his pessimistic opinion about the possibility of creating

More information

Предмет: Захтев за заштиту колективног интереса потрошача

Предмет: Захтев за заштиту колективног интереса потрошача ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА ФОРУМ - НИШ Ул. Цара Душана бр. 54, Душанов базар, II спрат, локал 220, 18.000 Ниш Teл. 018 / 525 040, 064 / 11 97 301 www.forum-nis.org.rs, forumnis@mts.rs МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,

More information

ЗАKОН. (2) Прописи који имају финансијске посљедице на Буџет морају бити образложени, односно оправдани анализом трошкова и користи.

ЗАKОН. (2) Прописи који имају финансијске посљедице на Буџет морају бити образложени, односно оправдани анализом трошкова и користи. Broj 10 - Strana 686 SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Subota 26.07. 2014. g. 403 На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава Тузланског кантона ( Службене новине Тузланскоподрињског кантона, бр. 7/97

More information

Английский язык 7 класс. Инструкция по выполнению заданий. Section I. Grammar

Английский язык 7 класс. Инструкция по выполнению заданий. Section I. Grammar Английский язык 7 класс Инструкция по выполнению заданий Материалы по английскому языку для проведения Турнира содержат 40 заданий. Все задания построены по принципу множественного выбора: участники Турнира

More information

PROTECTIVE ARCHEOLOGICAL EXCAVATIONS ON THE SITE IN PODUMKA NEAR ORLOVAT

PROTECTIVE ARCHEOLOGICAL EXCAVATIONS ON THE SITE IN PODUMKA NEAR ORLOVAT 9 PROTECTIVE ARCHEOLOGICAL EXCAVATIONS ON THE SITE IN PODUMKA NEAR ORLOVAT Key words: Serbia, Zrenjanin, bronze age Snezana Marinković Based on the reconnoiter process of the right bank of the Tamis River

More information

Renate Johanna Pillinger

Renate Johanna Pillinger Ni{ i Vizantija XII 71 Renate Johanna Pillinger THE SO-CALLED CONSTANTINIAN MONOGRAM ON LATE ANTIQUE TEXTILES* While there have been several examinations 1 of the Christogram in painting, mosaics and sarcophagi,

More information

Homemade no rinse body wash

Homemade no rinse body wash Homemade no rinse body wash Discover ideas about Homemade Shampoo. Honey's Creative Homemaking: Homemade Shampoo & Body Wash without dangerous chemicals! - use tea tree. Aug 30, 2017. Homemade no rinse

More information

П реподавание иностранного языка в школе невозможно без использования страноведческого

П реподавание иностранного языка в школе невозможно без использования страноведческого Н. Л. Булатова, учитель иностранных языков, МБОУ Калманская СОШ имени Г. А. Ударцева Калманского района, Алтайский край Необычные алфавиты на уроках английского языка П реподавание иностранного языка в

More information

A study of Xiongnu tombs

A study of Xiongnu tombs Chinese Archaeology 2 (202): 49-57 202 by Walter de Gruyter, Inc. Boston Berlin. DOI 0.55/char-202-008 A study of Xiongnu tombs Yueying Shan * * Exhibition Department I, the ational Museum of China. Dongcheng

More information

THICKNESS OF THE SKIN AND ITS LAYERS AT DEGERESS SHEEP OF VARIOUS STRIPES

THICKNESS OF THE SKIN AND ITS LAYERS AT DEGERESS SHEEP OF VARIOUS STRIPES AGRICULTURAL SCIENCES (CROP SCIENCES, ANIMAL SCIENCES) THICKNESS OF THE SKIN AND ITS LAYERS AT DEGERESS SHEEP OF VARIOUS STRIPES Nazym Alzhaxina, Kyrgyzbay Begembekov, Kazakh National Agrarian University

More information

ford residence southampton, ny U15 panty briefs

ford residence southampton, ny U15 panty briefs P ford residence southampton, ny U15 panty briefs Cafepress has the best selection of Chelsea underwear and panties for both men and and panties online. Cafepress has the best selection of Liverpool Fc

More information

Мобилна правна клиника

Мобилна правна клиника Мобилна правна клиника ПОЈАМ КАРАКТЕРИСТИКЕ Именован Облигациони уговор од значаја за наследно право Теретан Двострано обавезујући Каузалан Са трајним извршењем престација Intuitu personae Са елементима

More information

Нотификации по WTO/TBT (за периода от до )

Нотификации по WTO/TBT (за периода от до ) Нотификации по WTO/TBT (за периода от 2013-03-01 до 2013-03-31) Област по ICS Индекс Заглавие ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА Пневматични гуми G/TBT/N/ARE/148 Multi-Purpose Vehicles, Trucks, Buses and Trailers-

More information

MEDIA KIT 2017 FIRST MEDI A GR OUP

MEDIA KIT 2017 FIRST MEDI A GR OUP MEDIA KIT 2017 FIRST MEDI A GR OUP L O F F I C I E L E D ITO R I A L O F F I C E Creative team Gulnara Mergaliyeva Danna Karagussova Makpal Karibzhanova EDITOR-IN-CHIEF GENERAL DIRECTOR HEALTH & BEAUTY

More information

Laser Scalpel. Viktor M. Spivak, Vladislav Y. Khaskin, Mikhay S. Tirshu

Laser Scalpel. Viktor M. Spivak, Vladislav Y. Khaskin, Mikhay S. Tirshu Laser Scalpel Viktor M. Spivak, Vladislav Y. Khaskin, Mikhay S. Tirshu It is shown that the laser scalpel can easily and without any mechanical force cut both soft and hard (bone) living tissue. This is

More information

THE INSPIRATION FROM THE ROMAN IMPERIALISM IN SCUPI THROUGH THE LARGE THERMAL COMPLEX AND THE VENUS PUDICA SCULPTURE

THE INSPIRATION FROM THE ROMAN IMPERIALISM IN SCUPI THROUGH THE LARGE THERMAL COMPLEX AND THE VENUS PUDICA SCULPTURE ПАТРИМОНИУМ.МК, година 9, бroj 14 / 2016 УДК: 904:730.046.1(497.711) 94(37:497.711) Marina ONCEVSKA TODOROVSKA City Museum in Skopje* THE INSPIRATION FROM THE ROMAN IMPERIALISM IN SCUPI THROUGH THE LARGE

More information

THE LENGTH CURLS - IMPORTANT CHARACTER IN SELECTION OF KARAKUL LAMBS

THE LENGTH CURLS - IMPORTANT CHARACTER IN SELECTION OF KARAKUL LAMBS THE LEGTH CURLS - IMPORTAT CHARACTER I SELECTIO OF KARAKUL LAMBS I. Buzu 1* 1 Institute of Zoology of Science Academy from Moldova, Chişinău, Republic of Moldova Abstract The purpose of this research was

More information

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС PART ONE: LISTENING COMPREHENSION Listening A Directions:

More information

П Р А В И Л Н И К ЗА ПОТРЕБНАТА ОПРЕМА И СИСТЕМ ЗА ЧУВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТИ И КВАЛИФИКУВАНИ СЕРТИФИКАТИ

П Р А В И Л Н И К ЗА ПОТРЕБНАТА ОПРЕМА И СИСТЕМ ЗА ЧУВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТИ И КВАЛИФИКУВАНИ СЕРТИФИКАТИ Врз основа на член 30 од Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис ( Службен весник на Република Македонија бр.34/01 и 6/02), министерот за финансии донесе П Р А В И Л Н И К ЗА ПОТРЕБНАТА

More information

Funerary Ara from Heraclea

Funerary Ara from Heraclea Funerary Ara from Heraclea Vesna Kalpakovska (e mail: kalpakovska@yahoo.com) Anica Ǵorǵievska (e mail: anicagjorgjievska@yahoo.com) Engin Nasuh (e mail: joenmk@yahoo.com) Key words: funerary ara, inscription,

More information

Ulug-depe and the transition period from Bronze Age to Iron Age in Central Asia. A tribute to V.I. Sarianidi

Ulug-depe and the transition period from Bronze Age to Iron Age in Central Asia. A tribute to V.I. Sarianidi Ulug-depe and the transition period from Bronze Age to Iron Age in Central Asia. A tribute to V.I. Sarianidi Johanna Lhuillier To cite this version: Johanna Lhuillier. Ulug-depe and the transition period

More information

Купить Мокасины Tamaris из каталога Lamoda - бренд Tamaris Posted by MakApeweerse /05/25 18:34

Купить Мокасины Tamaris из каталога Lamoda - бренд Tamaris Posted by MakApeweerse /05/25 18:34 Купить Мокасины Tamaris из каталога Lamoda - бренд Tamaris Posted by MakApeweerse - 2013/05/25 18:34 Хай пользователи лучшего форума exoduselectric.com! На той неделе пользователь под ником Fifaneoff просила

More information

Following tradition. Attika Izmaylova PhD in History. National costume of Azerbaijanis. 20

Following tradition. Attika Izmaylova PhD in History. National costume of Azerbaijanis. 20 www.irs-az.com 19 Following tradition Attika Izmaylova PhD in History National costume of Azerbaijanis 20 www.irs-az.com 1(16), SPRING 2014 National costume exhibited at the Heydar Aliyev Center Clothing

More information

Мехенди:мода или дань традиции

Мехенди:мода или дань традиции Научно-исследовательская работа Английский язык Мехенди:мода или дань традиции Выполнила: Валеева Луиза Рустамовна, учащаяся 7а класса МБОУ СОШ 7 г. Туймазы Руководитель: Валеева Рима Галиевна, учитель

More information

International auction

International auction R U S S I A N A R T, I C O N S + A N T I Q U E S International auction 876 701-861 RUSSIAN ART, ICONS + ANTIQUES International auction 876 AUCTION Friday 1 December 2017 at 2 pm PREVIEW IN COPENHAGEN Thursday

More information

A Q-switched fibre laser operating in the 2 mu m region based on nonlinear polarization rotation technique

A Q-switched fibre laser operating in the 2 mu m region based on nonlinear polarization rotation technique University of Malaya From the SelectedWorks of Faculty of Engineering University of Malaya March, 2015 A Q-switched fibre laser operating in the 2 mu m region based on nonlinear polarization rotation technique

More information

УДК (075) ББК 81.2Англ-9 К 41. Дизайн обложки Д.А. Бобешко. Печатается с разрешения литературных агентств he Lots Agency и Andrew Nurnberg.

УДК (075) ББК 81.2Англ-9 К 41. Дизайн обложки Д.А. Бобешко. Печатается с разрешения литературных агентств he Lots Agency и Andrew Nurnberg. УДК 811.111(075) ББК 81.2Англ-9 К 41 Stephen King THE GREEN MILE Дизайн обложки Д.А. Бобешко Печатается с разрешения литературных агентств he Lots Agency и Andrew Nurnberg. К41 Кинг, Стивен. Зеленая Миля

More information

Flint assemblages in the context of cultural transition during the 6 th millennium BC: a case study from Bulgaria

Flint assemblages in the context of cultural transition during the 6 th millennium BC: a case study from Bulgaria СТАТИИ / PAPERS Flint assemblages in the context of cultural transition during the 6 th millennium BC: a case study from Bulgaria Maria Gurova a a Prehistory Department, National Institute of Archaeology

More information

Jumbo braid bun jumbo Braid Braid Braid Braid

Jumbo braid bun jumbo Braid Braid Braid Braid Jumbo braid bun Protective styling: High Bun with Kanekalon Weave, Fake it till you this Pin and more on. 21 Best Jumbo Box Braids Hairstyles Jumbo box braids are everywhere right now, they're such a beautiful

More information

Иностранный язык (Английский язык)

Иностранный язык (Английский язык) Иностранный язык (Английский язык) Оценочные материалы для промежуточной аттестации 8 класс 1. B1 Вы услышите четыре коротких диалога, обозначенных А, B, C и D. Определите, где происходит каждый из этих

More information

Kipling handbags for teens

Kipling handbags for teens Kipling handbags for teens Shop Kipling for exclusive girls backpacks and messenger bags for school. With printed and colored bags for girls, your school year just got brighter. Shop Kipling handbags,

More information

1Glossy. Brand Achievments. readership per month. website views per month. website unique users per month. Social networks follower

1Glossy. Brand Achievments. readership per month. website views per month. website unique users per month. Social networks follower media kit 2018 Brand Achievments 1Glossy source in Ukraine 102 730 readership per month 9 000 000 website views per month 600 000 website unique users per month 277 220 Social networks follower 3 Preferences

More information

Archaeological Survey in the Surroundings of Kayrit (South Uzbekistan), Preliminary Report for Season 2015

Archaeological Survey in the Surroundings of Kayrit (South Uzbekistan), Preliminary Report for Season 2015 STUDIA HERCYNIA XX/2, 73 85 Archaeological Survey in the Surroundings of Kayrit (South Uzbekistan), Preliminary Report for Season 2015 Ladislav Stančo ABSTRACT This text represents an overview of the results

More information

198 SAVOY W shower stalls SAVOY W

198 SAVOY W shower stalls SAVOY W 198 SAVOY W shower stalls 198 SAVOY W 199 SAVOY W80 (CM 79-81 X 119-121) CABINE DOCCIA AD ANGOLO - VETRO TRASPARENTE CORNER ENCLOSURES - CLEAR GLASS ECK DUSCHKABINEN - TRANSPARENT GLAS CABINE DE DOUCHE

More information

Asia. Author(s) Kageyama, Etsuko. Citation ZINBUN (2016), 46: Issue Date https://doi.org/ / Right Kyoto University.

Asia. Author(s) Kageyama, Etsuko. Citation ZINBUN (2016), 46: Issue Date https://doi.org/ / Right Kyoto University. Change of suspension systems of dag TitleEurasia: Its relation to the Hephth Asia Author(s) Kageyama, Etsuko Citation ZINBUN (2016), 46: 199-212 Issue Date 2016-03 URL https://doi.org/10.14989/209942 Right

More information

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 2017 ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Т. 12. Вып. 1 МЕДИЦИНА ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА UDC 614.48 А. P. Shcherbo¹, O. V. Mironenko², M. R. Khachaturian¹, L. A. Soprun² ASEPSIS IN MEDICAL COSMETOLOGY

More information

THE ARCHAEOLOGICAL SITE OF SHENGAVIT: AN ANCIENT TOWN IN THE ARMENIAN HIGHLAND

THE ARCHAEOLOGICAL SITE OF SHENGAVIT: AN ANCIENT TOWN IN THE ARMENIAN HIGHLAND THE ARCHAEOLOGICAL SITE OF SHENGAVIT: AN ANCIENT TOWN IN THE ARMENIAN HIGHLAND Simonyan H. E. Deputy Director of the Scientific Research Center of the Historical and Cultural heritage, PhD in Art and History

More information

Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив-Свиленград през 2004 г.

Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив-Свиленград през 2004 г. Българска академия на науките Археологически институт с музей Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив-Свиленград през 2004 г. Под редакцията на: Васил Николов, Георги

More information

spa BODY en. MANICURE PEDICURE МЕНЮ

spa BODY en. MANICURE PEDICURE МЕНЮ spa МЕНЮ BODY MANICURE PEDICURE en. Telephone for reservation: 777 BODY body massage price BODY 80 bgn. 90 bgn. 50 min. 50 min. CLASSICAL MASSAGE AROMA MASSAGE 95 bgn. 50 min. ROMAN MASSAGE WITH HONEY

More information

М. РАДТКЕ M. RADTKE. Studia Culturae: Вып. 4 (34): Photo: М. Радтке. С Гамбургский университет изящных искусств

М. РАДТКЕ M. RADTKE. Studia Culturae: Вып. 4 (34): Photo: М. Радтке. С Гамбургский университет изящных искусств Studia Culturae: Вып. 4 (34): Photo: М. Радтке. С. 128-139. М. РАДТКЕ Гамбургский университет изящных искусств НАЙДЕННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРАКТИКАХ Цифровые технологии, всеобщее

More information